Szczegóły ebooka

Analiza i prezentacja danych w Microsoft Excel. Vademecum Walkenbacha. Wydanie II

Analiza i prezentacja danych w Microsoft Excel. Vademecum Walkenbacha. Wydanie II

John Walkenbach, Michael Alexander

Ebook

Wykorzystaj możliwości Excela w zarządzaniu!

Jeżeli masz przed sobą setki, a może tysiące lub miliony danych, z których chcesz wyciągnąć celne wnioski, potrzebujesz narzędzia, które pomoże Ci to ogarnąć. Mowa oczywiście o Excelu. Nieważne, kim jesteś - studentem, księgowym, menedżerem czy prezesem - na 100% docenisz drzemiący w nim potencjał!

Dzięki tej książce dowiesz się, jak wyłuskać najistotniejsze informacje z morza danych. W trakcie lektury nauczysz się błyskawicznie przygotowywać raporty oraz prezentacje. Przekonasz się, że tabele przestawne wcale nie muszą być takie straszne, oraz zobaczysz najlepsze techniki prezentacji tendencji czy oceny efektywności w realizacji celów. Kolejne wydanie książki zostało zaktualizowane, ulepszone i rozszerzone o mnóstwo nowych, przydatnych wiadomości. Dowiesz się, jak importować dane z bazy SQL Server oraz jak wykorzystać możliwości dodatku Power View. Książka ta jest idealną pozycją dla tonących w gąszczu danych!

Dzięki tej książce:

 • poznasz narzędzia Excela w zakresie analizy i prezentacji danych
 • opanujesz najlepsze techniki projektowania tabel
 • przygotujesz czytelne raporty
 • wykorzystasz w pełni możliwości Excela

Uratuj się z morza danych!

O autorach (12)

Wprowadzenie (13)

 • Co trzeba wiedzieć? (14)
 • Co trzeba mieć? (15)
 • Konwencje typograficzne (15)
  • Konwencje dotyczące klawiatury (15)
  • Konwencje dotyczące myszy (16)
  • Co oznaczają ikony (16)
 • Układ książki (17)
  • Część I: Podstawowe informacje na temat pulpitów menedżerskich (17)
  • Część II: Stosowanie wykresów na pulpitach menedżerskich (17)
  • Część III: Pulpity menedżerskie - zagadnienia zaawansowane (17)
  • Część IV: Tabele przestawne a pulpity menedżerskie (18)
  • Część V: Kontakt ze światem zewnętrznym (18)
 • Materiały dodatkowe (18)
 • Zestaw narzędzi dodatkowych: Power Utility Pak (18)
 • Kontakt z autorami (19)

CZĘŚĆ I. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT PULPITÓW MENEDŻERSKICH (21)

Rozdział 1. Pulpity menedżerskie - wprowadzenie (23)

 • Pulpity menedżerskie i raporty - definicje (23)
  • Raporty - definicja (24)
  • Pulpity menedżerskie - definicja (24)
 • Określanie wymagań użytkownika (25)
  • Definiowanie przekazu (26)
  • Określanie odbiorców (26)
  • Określanie wskaźników wydajności (27)
  • Lista potrzebnych źródeł danych (28)
  • Określanie wymiarów i filtrów (29)
  • Drążenie danych (29)
  • Harmonogram aktualizacji (29)
 • Rzut oka na zasady projektowania pulpitów menedżerskich (30)
  • Zasada nr 1. Zachowaj prostotę (30)
  • Układ i rozmieszczenie elementów (34)
  • Formatowanie liczb (35)
  • Tytuły i etykiety (36)
 • Ważne pytania (36)
  • Czy mój pulpit przedstawia właściwe informacje? (36)
  • Czy wszystko na moim pulpicie jest celowe? (36)
  • Czy przekaz jest wystarczająco wyraźny? (37)
  • Czy pulpitem da się zarządzać? (37)
  • Zakres i okres (37)
  • Dokumentacja (38)
  • Czy pulpit jest łatwy w obsłudze? (38)
  • Poprawność danych (39)

Rozdział 2. Najlepsze rozwiązania w projektowaniu tabel (41)

 • Zasady projektowania tabel (42)
  • Oszczędne używanie kolorów (42)
  • Zmniejszanie wyrazistości obramowań (43)
  • Właściwe formatowanie liczb (45)
  • Pokonaj chęć korzystania z etykiet i nagłówków (47)
 • Ulepszanie raportów za pomocą formatowania liczb (48)
  • Podstawowe formatowanie liczb (49)
  • Formatowanie dużych liczb (wyświetlanie w tysiącach i milionach) (51)
  • Formatowanie komórek zawierających zera (52)
  • Formatowanie za pomocą kolorów (53)
  • Formatowanie dat i czasu (54)
  • Niestandardowe formatowanie liczb z użyciem warunków (55)

Rozdział 3. Wykresy przebiegu w czasie (57)

 • Wykresy przebiegu w czasie - zasady działania (57)
 • Stosowanie wykresów przebiegu w czasie (58)
 • Tworzenie wykresów przebiegu w czasie (60)
 • Dostosowywanie wykresów przebiegu w czasie (62)
  • Zmiana rozmiarów i scalanie komórek zawierających wykresy (62)
  • Brakujące i ukryte dane (63)
  • Zmiana typu wykresu przebiegu w czasie (64)
  • Zmiana kolorów i linii wykresów przebiegu w czasie (64)
  • Stosowanie kolorów do podkreślania kluczowych danych (64)
  • Skalowanie osi wykresów przebiegu w czasie (65)
  • Sztuczna linia odniesienia (65)
  • Oś daty (67)
  • Automatyczna aktualizacja zakresów dla wykresów przebiegu w czasie (68)

Rozdział 4. Inne techniki wizualizacji (69)

 • Ulepszanie raportów za pomocą formatowania warunkowego (69)
  • Stosowanie formatowania warunkowego (69)
  • Reguły wyróżniania komórek (70)
  • Reguły pierwszych/ostatnich (72)
  • Paski danych (74)
  • Skale kolorów (76)
  • Zestawy ikon (77)
  • Tworzenie własnych reguł formatowania (77)
  • Wyświetlanie ikony tylko jednego rodzaju (81)
  • Wyświetlanie pasków danych i ikon w osobnych komórkach (83)
  • Ilustrowanie trendów za pomocą zestawu ikon (85)
 • Ulepszanie raportów za pomocą symboli (86)
 • Narzędzie Aparat fotograficzny (89)
  • Gdzie znaleźć Aparat fotograficzny? (89)
  • Narzędzie Aparat fotograficzny (90)
  • Ulepszanie pulpitów menedżerskich za pomocą narzędzia Aparat fotograficzny (92)

CZĘŚĆ II. STOSOWANIE WYKRESÓW NA PULPITACH MENEDŻERSKICH (95)

Rozdział 5. Wykresy dla niewtajemniczonych (97)

 • Co to jest wykres? (97)
 • Wykresy w Excelu (98)
  • Wykresy osadzone (100)
  • Wykresy w osobnych arkuszach (101)
 • Elementy wykresu (101)
 • Podstawy tworzenia wykresu (104)
  • Tworzenie wykresu (104)
  • Przełączanie wierszy i kolumn (105)
  • Zmiana typu wykresu (106)
  • Style wykresu (106)
  • Styl wykresu (107)
  • Dodawanie i usuwanie elementów wykresu (108)
  • Przenoszenie i usuwanie elementów wykresu (108)
  • Formatowanie elementów wykresu (109)
 • Praca z wykresami (110)
  • Przesuwanie i zmiana rozmiarów wykresów (110)
  • Konwertowanie wykresu osadzonego na utworzony na osobnym arkuszu (111)
  • Kopiowanie wykresów (111)
  • Usuwanie wykresu (112)
  • Kopiowanie formatowania wykresu (112)
  • Zmiana nazwy wykresu (112)
  • Drukowanie wykresów (113)

Rozdział 6. Serie danych na wykresie (115)

 • Wybór danych do wykresu (115)
 • Dodawanie nowych serii do wykresu (117)
  • Dodawanie nowych serii przez kopiowanie zakresu (118)
  • Dodawanie nowych serii przez rozszerzenie zaznaczonego zakresu (119)
  • Dodawanie nowych serii za pomocą okna dialogowego Wybieranie źródła danych (119)
  • Dodawanie nowych serii za pomocą formuły SERIE (120)
 • Usuwanie serii z wykresu (120)
 • Zmiana zakresu danych dla serii na wykresie (121)
  • Zmiana serii danych za pomocą obramowania (121)
  • Zmiana serii za pomocą okna dialogowego Wybieranie źródła danych (122)
  • Zmiana serii danych za pomocą formuły SERIE (123)
 • Nazwy serii (124)
  • Zmiana nazwy serii (126)
  • Usuwanie nazwy serii (127)
 • Zmiana kolejności prezentacji serii (127)
 • Umieszczanie na wykresach zakresów nieprzylegających (128)
 • Serie umieszczone na osobnych arkuszach (129)
 • Brakujące dane (130)
 • Serie danych: ukrywanie danych (132)
 • Odłączanie serii na wykresie od zakresu danych (133)
  • Konwertowanie wykresu w obraz (133)
  • Konwertowanie zakresu na tablicę (134)
 • Praca z wieloma osiami (136)
  • Tworzenie pomocniczej osi wartości (136)
  • Tworzenie wykresu z czterema osiami (137)

Rozdział 7. Formatowanie i dostosowywanie wykresów (139)

 • Podstawowe informacje o formatowaniu (139)
  • Wybieranie elementów wykresu (140)
  • Najczęściej używane elementy wykresu (141)
  • Wybór metody formatowania (143)
 • Dostosowywanie wypełnień i krawędzi: zasady ogólne (146)
  • Zakładka Wypełnienie (146)
  • Formatowanie krawędzi (147)
 • Formatowanie podłoża wykresów (149)
  • Edycja obszaru wykresu (149)
  • Edycja obszaru kreślenia (149)
 • Formatowanie serii (151)
  • Podstawowe formatowanie serii (152)
  • Formatowanie serii za pomocą obrazków i grafiki (152)
  • Opcje dodatkowe (153)
 • Edycja tytułów wykresów (153)
  • Dodawanie tytułów do wykresu (155)
  • Zmiana tekstu w tytule (156)
  • Formatowanie tekstu w tytule (156)
  • Zawartość komórki jako tytuł wykresu (156)
 • Edycja legendy wykresu (157)
  • Dodawanie i usuwanie legendy (157)
  • Przesuwanie i zmiana rozmiarów legendy (159)
  • Formatowanie legendy (159)
  • Zmiana tekstu legendy (159)
  • Usuwanie legendy (160)
  • Identyfikowanie serii bez używania legendy (160)
 • Osie wykresu (160)
  • Oś wartości kontra oś kategorii (161)
  • Skala na osi wartości (163)
  • Oś daty (168)
  • Tworzenie wieloliniowych osi kategorii (170)
  • Usuwanie osi (170)
  • Formatowanie liczb na osiach (171)
 • Linie siatki (172)
  • Dodawanie i usuwanie linii siatki (172)
 • Etykiety danych (173)
  • Dodawanie i usuwanie etykiet danych (173)
  • Edytowanie etykiet danych (173)
  • Problemy i ograniczenia etykiet danych (175)
 • Tabele danych (177)
  • Dodawanie i usuwanie tabeli danych (178)
  • Problemy i ograniczenia tabel danych (178)

Rozdział 8. Komponenty do prezentacji trendów (179)

 • Tendencje - nakazy i zakazy (179)
  • Właściwy wykres dla zobrazowania tendencji (180)
  • Punkt zero na osi pionowej (181)
  • Stosowanie skali logarytmicznej (183)
  • Zarządzanie etykietami (185)
 • Tendencje porównawcze (187)
  • Tworzenie porównań obok siebie (187)
  • Tworzenie porównań skumulowanych (189)
  • Wskazywanie tendencji za pomocą osi pomocniczej (191)
 • Zaznaczanie wybranych okresów (193)
  • Formatowanie wybranych okresów (193)
  • Stosowanie znaczników podziału do zaznaczania zdarzeń (194)
  • Przedstawienie prognoz (195)
 • Inne metody przedstawiania tendencji (196)
  • Unikanie zbyt dużych ilości danych (196)
  • Wygładzanie danych (197)

Rozdział 9. Komponenty do grupowania danych (201)

 • Tworzenie list rankingowych (201)
  • Organizowanie danych źródłowych (202)
  • Zastosowanie tabel przestawnych do tworzenia zestawień (203)
 • Zastosowanie histogramów do monitorowania relacji i częstości wystąpień (205)
  • Dodawanie formuł do zgrupowanych danych (206)
  • Dodawanie skumulowanych wartości procentowych (209)
  • Tworzenie histogramów za pomocą tabel przestawnych (211)
 • Zaznaczanie największych wartości (212)

Rozdział 10. Komponenty do oceny efektywności realizacji celów (217)

 • Przedstawianie oceny efektywności realizacji celów z wykorzystaniem odchylenia (218)
 • Ocena realizacji na podstawie danych statystycznych (219)
 • Wykresy w kształcie termometru (220)
 • Wykorzystanie wykresów pociskowych (221)
  • Tworzenie wykresów pociskowych (222)
  • Dodawanie danych do wykresu pociskowego (225)
  • Końcowe przemyślenia na temat wykresów pociskowych (226)
 • Przedstawianie zakresów oceny efektywności realizacji celów (228)

CZĘŚĆ III. PULPITY MENEDŻERSKIE - ZAGADNIENIA ZAAWANSOWANE (231)

Rozdział 11. Projektowanie modelu danych (233)

 • Tworzenie modelu danych (233)
  • Rozdzielenie warstw danych, analiz i prezentacji (234)
 • Najlepsze wzorce modeli danych (238)
  • Unikaj przechowywania zbędnych danych (238)
  • Używaj arkuszy do dokumentowania i tworzenia modelu danych (239)
  • Przetestuj model danych przed tworzeniem komponentów (240)
 • Funkcje Excela do wykorzystania w modelu danych (241)
  • Tablice - informacje (241)
  • Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO (242)
  • Funkcja WYSZUKAJ.POZIOMO (245)
  • Funkcja SUMA.ILOCZYNÓW (247)
  • Funkcja WYBIERZ (249)
 • Praca z tabelami Excela (252)
  • Konwertowanie zakresu komórek na tabelę programu Excel (253)
  • Konwertowanie tabeli programu Excel na zakres komórek (255)

Rozdział 12. Dodawanie interaktywnych formantów do pulpitów menedżerskich (257)

 • Kontrolki formularza - podstawy (258)
  • Kontrolki formularza - gdzie je znaleźć? (258)
  • Dodawanie kontrolek do arkusza (260)
 • Stosowanie kontrolki Przycisk (261)
 • Stosowanie kontrolki Pole wyboru (261)
  • Pole wyboru: włączanie i wyłączanie serii na wykresie - przykład (263)
 • Stosowanie formantu Przycisk opcji (266)
  • Przycisk opcji: wyświetlanie wielu widoków na jednym wykresie - przykład (267)
 • Stosowanie formantu Pole kombi (269)
  • Zmiana danych na wykresie za pomocą listy rozwijanej - przykład użycia pola kombi (270)
 • Stosowanie formantu Pole listy (272)
  • Pole listy: kontrolowanie wielu wykresów za pomocą jednego kliknięcia (273)

Rozdział 13. Użycie makr w raportach (277)

 • Po co używać makra? (277)
 • Jak zarejestrować swoje pierwsze makro (278)
  • Uruchamianie makra (281)
  • Przypisywanie makra do przycisku (283)
 • Uruchamianie makr w Excelu 2013 (284)
  • Komunikaty bezpieczeństwa w Excelu (284)
  • Konfigurowanie zaufanych lokalizacji (285)
 • Przykłady makr programu Excel (286)
  • Tworzenie przycisków nawigacyjnych (286)
  • Dynamiczna zmiana danych w tabeli przestawnej (287)
  • Raporty na jedno kliknięcie (288)

CZĘŚĆ IV. TABELE PRZESTAWNE A PULPITY MENEDŻERSKIE (291)

Rozdział 14. Tabele przestawne (293)

 • Tabele przestawne - wprowadzenie (293)
  • Anatomia tabel przestawnych (294)
  • Tworzenie prostej tabeli przestawnej (296)
 • Dostosowywanie tabel przestawnych (303)
  • Zmiana układu tabeli przestawnej (303)
  • Zmiana nazwy pól (304)
  • Formatowanie liczb (305)
  • Zmiana sposobu obliczania podsumowania (306)
  • Pomijanie sum częściowych (307)
  • Usuwanie wszystkich sum częściowych jednocześnie (307)
  • Usuwanie pojedynczych sum częściowych (308)
  • Usuwanie sum końcowych (309)
  • Ukrywanie i wyświetlanie pozycji (309)
  • Ukrywanie i wyświetlanie pozycji bez danych (311)
  • Sortowanie tabel przestawnych (313)
 • Filtrowanie danych (314)
  • Tworzenie list rankingowych (314)
  • Tworzenie zestawień miesięcznych, kwartalnych i rocznych (318)
  • Tworzenie zestawień procentowych (320)
  • Tworzenie zestawień przychodów narastająco (321)
  • Tworzenie zestawień miesięcznych (322)

Rozdział 15. Zastosowanie wykresów przestawnych (325)

 • Wprowadzenie do wykresów przestawnych (325)
  • Tworzenie wykresu przestawnego (326)
  • Zależności pomiędzy wykresami przestawnymi a tabelami przestawnymi (328)
  • Ograniczenia wykresów przestawnych (330)
  • Stosowanie formatowania warunkowego w tabelach przestawnych (330)
  • Dostosowywanie formatowania warunkowego (333)
 • Alternatywy dla wykresów przestawnych (338)
  • Rozłączanie wykresu i tabeli przestawnej (338)
  • Tworzenie samodzielnych wykresów połączonych z tabelą przestawną (340)

Rozdział 16. Fragmentatory (343)

 • Fragmentatory - podstawowe informacje (343)
 • Tworzenie standardowego fragmentatora (345)
  • Formatowanie fragmentatorów (347)
  • Kontrolowanie wielu tabel przestawnych (350)
 • Tworzenie fragmentatora osi czasu (350)
 • Wykorzystanie fragmentatorów jako formantów formularza (353)

Rozdział 17. Wykorzystanie wewnętrznego modelu danych i dodatek Power View (357)

 • Wewnętrzny model danych - zasady działania (358)
  • Tworzenie pierwszego własnego modelu danych (358)
  • Wykorzystywanie modelu danych do tworzenia tabel przestawnych (362)
  • Zewnętrzne źródła w wewnętrznym modelu danych (364)
 • Tworzenie pulpitów menedżerskich z wykorzystaniem Power View (367)
  • Tworzenie wykresów Power View i praca z nimi (369)
  • Wizualizacja danych na mapach Power View (373)
  • Zmiana wyglądu pulpitów menedżerskich Power View (376)

CZĘŚĆ V. KONTAKT ZE ŚWIATEM ZEWNĘTRZNYM (377)

Rozdział 18. Włączanie danych zewnętrznych do raportów Excela (379)

 • Importowanie danych z Microsoft Accessa (380)
  • Metoda "przeciągnij i upuść" (380)
 • Kreator eksportu MS Access (381)
  • Ikony grupy Dane zewnętrzne (382)
 • Importowanie danych z SQL Server (386)
 • Przekazywanie własnych instrukcji języka SQL do zewnętrznej bazy danych (388)
  • Samodzielna edycja instrukcji języka SQL (389)
  • Wykonywanie procedur składowanych z poziomu Excela (389)
  • Tworzenie dynamicznych połączeń za pomocą VBA (390)

Rozdział 19. Współdzielenie danych (393)

 • Zabezpieczanie pulpitów menedżerskich i raportów (393)
  • Zabezpieczanie dostępu do skoroszytu (393)
  • Ograniczanie dostępu do określonych komórek w arkuszu (396)
  • Ochrona struktury skoroszytu (399)
 • Łączenie pulpitu menedżerskiego Excela z MS PowerPointem (400)
  • Tworzenie łącza pomiędzy Excelem a PowerPointem (400)
  • Samodzielna aktualizacja łączy (402)
  • Automatyczna aktualizacja łączy (403)
 • Zapisywanie pulpitów menedżerskich w formacie PDF (404)
 • Udostępnianie pulpitów menedżerskich za pomocą SkyDrive (406)
 • Ograniczenia dotyczące publikowania w sieci (408)

Skorowidz (411)

 • Tytuł: Analiza i prezentacja danych w Microsoft Excel. Vademecum Walkenbacha. Wydanie II
 • Autor: John Walkenbach, Michael Alexander
 • Tytuł oryginału: Excel Dashboards and Reports, 2nd Edition
 • Tłumaczenie: Adam Bąk
 • ISBN: 978-83-246-8242-3, 9788324682423
 • Data wydania: 2014-04-14
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: andae2
 • Wydawca: Helion