Helion


Szczegóły ebooka

Angular w akcji

Angular w akcji


Framework Angular od wielu lat jest jednym z najważniejszych narzędzi do rozwijania średnich i dużych aplikacji internetowych. Co istotne, aplikacje te bez problemu działają w każdej nowoczesnej przeglądarce, a także na platformach mobilnych. Obecnie Angular jest dojrzałą, stabilną i wciąż ewoluującą technologią, a w kolejnych wydaniach frameworka pojawiają się nowe, ułatwiające pracę funkcje. Aplikacje napisane w Angularze opierają się na hierarchicznym systemie komunikujących się komponentów i na dobrze zbudowanych interfejsach API. Przejrzystość i zrozumiałe zasady rządzące tym systemem sprawiają, że nauka posługiwania się Angularem przychodzi szybko i jest bardzo satysfakcjonująca.

Ta książka jest przeznaczona dla programistów, którzy chcą możliwie szybko zacząć budować poprawne aplikacje w Angularze i bezproblemowo uruchamiać je w środowisku produkcyjnym. Podręcznik został napisany w sposób, który pozwala na natychmiastowe rozpoczęcie kodowania i zrozumienie - niemal mimochodem - tak zaawansowanych technik jak testowanie, wstrzykiwanie zależności czy regulowanie wydajności. W książce położono nacisk na korzystanie z TypeScriptu i ES2015 oraz na tworzenie poprawnego kodu zgodnie z najlepszymi praktykami. Nie zabrakło licznych wskazówek i opisu nieoczywistych, ale bardzo pomocnych technik pracy. Dzięki temu szybko wykorzystasz potencjał Angulara do pisania wydajnych, odpornych i bezpiecznych aplikacji!

Najważniejsze zagadnienia:

 • Przegląd architektury Angulara i jego funkcji
 • Zasady tworzenia aplikacji w Angularze
 • Komponenty i interakcje między nimi
 • Usługi, wstrzykiwanie zależności i wzorce nawigacyjne
 • Testowanie, debugowanie i wdrażanie aplikacji

Oto Angular: ambitne narzędzie dla profesjonalistów!

 

Przedmowa 11

 

Podziękowania 13

O książce 15

O autorze 19

Rozdział 1. Angular - nowoczesna platforma internetowa 21

 • 1.1. Dlaczego warto wybrać Angular? 22
 • 1.2. Czego się nauczysz z tej książki 23
 • 1.3. Podróż od AngularJS do Angulara 24
 • 1.4. Angular - platforma, a nie framework 26
  • 1.4.1. CLI Angulara 26
  • 1.4.2. Renderowanie serwerowe i kompilator 27
  • 1.4.3. Możliwości mobilne i desktopowe 29
  • 1.4.4. Biblioteki interfejsu użytkownika 30
 • 1.5. Architektura komponentowa 32
  • 1.5.1. Najważniejsze cechy komponentów 34
  • 1.5.2. Shadow DOM 36
  • 1.5.3. Szablony 37
  • 1.5.4. Moduły JavaScriptu 39
 • 1.6. Nowoczesny JavaScript i Angular 40
  • 1.6.1. Strumienie obserwowalne 43
 • 1.7. TypeScript i Angular 44
 • Podsumowanie 46

Rozdział 2. Twoja pierwsza aplikacja Angular 47

 • 2.1. Przegląd projektu z tego rozdziału 48
 • 2.2. Konfigurowanie projektu 50
 • 2.3. Rusztowanie bazowej aplikacji 51
 • 2.4. Jak Angular renderuje aplikację bazową 53
  • 2.4.1. Komponent App 53
  • 2.4.2. Moduł App 54
  • 2.4.3. Początkowe ładowanie aplikacji 55
 • 2.5. Budowanie usług 57
 • 2.6. Tworzenie pierwszego komponentu 60
 • 2.7. Komponenty wykorzystujące komponenty i usługi 66
 • 2.8. Komponenty z formularzami i ze zdarzeniami 69
 • 2.9. Routing aplikacji 73
 • Podsumowanie 75

Rozdział 3. Najważniejsze elementy aplikacji 77

 • 3.1. Encje w Angularze 79
  • 3.1.1. Moduły 79
  • 3.1.2. Komponenty 81
  • 3.1.3. Dyrektywy 82
  • 3.1.4. Potoki 85
  • 3.1.5. Usługi 86
 • 3.2. Jak Angular zaczyna renderować aplikację 87
 • 3.3. Rodzaje kompilatorów 89
 • 3.4. Wstrzykiwanie zależności 89
 • 3.5. Wykrywanie zmian 90
 • 3.6. Wyrażenia szablonów i wiązania 91
  • 3.6.1. Interpolacja 93
  • 3.6.2. Wiązania właściwości 94
  • 3.6.3. Specjalne wiązania właściwości 95
  • 3.6.4. Wiązanie atrybutów 96
  • 3.6.5. Wiązanie zdarzeń 97
 • Podsumowanie 98

Rozdział 4. Podstawy komponentów 101

 • 4.1. Konfigurowanie przykładu 102
  • 4.1.1. Przygotowanie kodu 103
 • 4.2. Kompozycja i cykl życia komponentu 104
  • 4.2.1. Cykl życia komponentu 106
  • 4.2.2. Zaczepy cyklu życia 107
  • 4.2.3. Zagnieżdżanie komponentów 109
 • 4.3. Rodzaje komponentów 110
 • 4.4. Tworzenie komponentu Data 113
 • 4.5. Używanie wejść z komponentami 116
  • 4.5.1. Podstawy wejść 117
  • 4.5.2. Przechwytywanie wejść 120
 • 4.6. Rzutowanie zawartości 122
 • Podsumowanie 128

Rozdział 5. Zaawansowane aspekty komponentów 129

 • 5.1. Wykrywanie zmian i optymalizacje 130
 • 5.2. Komunikacja między komponentami 134
  • 5.2.1. Zdarzenia wyjściowe i zmienne szablonów 135
  • 5.2.2. Odwoływanie się do komponentów za pomocą ViewChild 137
 • 5.3. Stylizacja komponentów i tryby hermetyzacji 138
  • 5.3.1. Dodawanie stylów do komponentu 139
  • 5.3.2. Tryby hermetyzacji 141
 • 5.4. Dynamiczne renderowanie komponentów 145
  • 5.4.1. Używanie okna modalnego ng-bootstrap dla komponentów dynamicznych 145
  • 5.4.2. Dynamiczne tworzenie komponentu i jego renderowanie 149
 • Podsumowanie 153

Rozdział 6. Usługi 155

 • 6.1. Konfigurowanie przykładu 156
  • 6.1.1. Pobieranie kodu 158
  • 6.1.2. Przykładowe dane 158
 • 6.2. Tworzenie usług Angulara 159
 • 6.3. Wstrzykiwanie zależności i drzewa wstrzykiwaczy 164
 • 6.4. Usługi bez wstrzykiwania zależności 168
 • 6.5. Korzystanie z usługi HttpClient 169
  • 6.5.1. Interfejs HttpInterceptor 173
 • 6.6. Usługi pomocnicze 176
 • 6.7. Usługi udostępniania 180
 • 6.8. Usługi dodatkowe 184
 • Podsumowanie 186

Rozdział 7. Routing 187

 • 7.1. Konfigurowanie przykładu 188
 • 7.2. Definiowanie tras i konfiguracja routera 190
 • 7.3. Moduły funkcyjne i routing 193
 • 7.4. Parametry trasy 194
  • 7.4.1. Tworzenie linków w szablonach za pomocą dyrektywy routerLink 195
  • 7.4.2. Uzyskiwanie dostępu do parametrów trasy w komponencie 196
 • 7.5. Trasy podrzędne 198
 • 7.6. Trasy drugorzędne 201
  • 7.6.1. Definiowanie trasy drugorzędnej 202
  • 7.6.2. Nawigacja między trasami drugorzędnymi 204
  • 7.6.3. Zamykanie trasy drugorzędnej i routing programowy 205
 • 7.7. Zabezpieczanie tras w celu ograniczenia dostępu 205
 • 7.8. Leniwe ładowanie 211
 • 7.9. Najlepsze praktyki dotyczące routingu 214
 • Podsumowanie 215

Rozdział 8. Budowanie niestandardowych dyrektyw i potoków 217

 • 8.1. Konfigurowanie przykładu 219
 • 8.2. Tworzenie niestandardowych dyrektyw 219
  • 8.2.1. Tworzenie dyrektywy atrybutów 221
  • 8.2.2. Modyfikowanie komponentu za pomocą dyrektywy ze zdarzeniami 223
  • 8.2.3. Tworzenie dyrektywy strukturalnej 226
 • 8.3. Tworzenie niestandardowych potoków 229
  • 8.3.1. Tworzenie czystego potoku 230
  • 8.3.2. Tworzenie nieczystego potoku 232
 • Podsumowanie 236

Rozdział 9. Formularze 237

 • 9.1. Konfigurowanie przykładu 238
  • 9.1.1. Wstępny przegląd aplikacji 240
 • 9.2. Formularze oparte na szablonach 241
  • 9.2.1. Wiązanie danych modelu z wejściami za pomocą dyrektywy NgModel 241
  • 9.2.2. Walidacja kontrolek formularza za pomocą dyrektywy NgModel 243
  • 9.2.3. Niestandardowa walidacja za pomocą dyrektyw 246
  • 9.2.4. Obsługa zdarzeń przesyłania lub zdarzeń anulowania 249
 • 9.3. Formularze reaktywne 251
  • 9.3.1. Definiowanie formularza 252
  • 9.3.2. Implementowanie szablonu 254
  • 9.3.3. Obserwowanie zmian 255
  • 9.3.4. Niestandardowe walidatory z formularzami reaktywnymi 256
  • 9.3.5. Obsługa zdarzeń przesyłania lub zdarzeń anulowania 260
  • 9.3.6. Które podejście do formularzy jest lepsze? 264
 • 9.4. Niestandardowe kontrolki formularzy 265
 • Podsumowanie 271

Rozdział 10. Testowanie aplikacji 273

 • 10.1. Narzędzia testowe i konfiguracja przykładu 274
  • 10.1.1. Narzędzia do testowania 275
 • 10.2. Testy jednostkowe 276
  • 10.2.1. Anatomia testów jednostkowych 276
  • 10.2.2. Testowanie potoków 277
  • 10.2.3. Testowanie usług, stuby i symulowanie żądań HTTP 279
  • 10.2.4. Testowanie komponentów i korzystanie z modułów testujących 285
  • 10.2.5. Testowanie dyrektyw 293
 • 10.3. Testy e2e 297
 • 10.4. Dodatkowe strategie testowania 302
  • 10.4.1. Ile testów wystarczy? 303
  • 10.4.2. Kiedy mam pisać testy? 304
  • 10.4.3. Co mam napisać, e2e czy testy jednostkowe? 304
  • 10.4.4. A co, jeśli nie mam czasu na pisanie testów? 305
  • 10.4.5. A co z innymi rodzajami testów? 305
 • Podsumowanie 306

Rozdział 11. Angular w środowisku produkcyjnym 309

 • 11.1. Kompilowanie Angulara dla środowiska produkcyjnego 310
  • 11.1.1. Kompilacja produkcyjna 310
  • 11.1.2. Optymalizacja dla przeglądarek docelowych 311
  • 11.1.3. Progresywne aplikacje internetowe 312
  • 11.1.4. Internacjonalizacja (i18n) 312
  • 11.1.5. Używanie alternatywnych narzędzi kompilacji 313
  • 11.1.6. Renderowanie po stronie serwera lub renderowanie wstępne 314
  • 11.1.7. Potoki kompilacji 314
 • 11.2. Wybór architektury Angulara 315
  • 11.2.1. Leniwe ładowanie tras 315
  • 11.2.2. Ograniczanie zewnętrznych zależności 316
  • 11.2.3. Bycie na bieżąco 319
 • 11.3. Wdrożenie 319
 • Podsumowanie 321

Dodatek A. Aktualizacja z AngularJS do Angulara 323

Dodatek B. Komunikacja między komponentami Angular 329

Skorowidz 331