Szczegóły ebooka

Angular. Dziesięć praktycznych aplikacji internetowych z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań technologicznych. Wydanie III

Angular. Dziesięć praktycznych aplikacji internetowych z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań technologicznych. Wydanie III

Aristeidis Bampakos

Ebook

Angular jest ulubionym narzędziem programistów, którzy cenią wydajność pracy i chcą z niej czerpać pełną satysfakcję. Umożliwia tworzenie aplikacji działających na wielu platformach, w sieci WWW, na komputerach i urządzeniach mobilnych. Co więcej, pozwala na użycie języka TypeScript, który lepiej niż JavaScript nadaje się do programowania profesjonalnych aplikacji internetowych. Angular zapewnia również możliwość korzystania z wielu nowoczesnych bibliotek.

Dzięki temu praktycznemu przewodnikowi sprawdzisz, jak działa Angular podczas tworzenia dziesięciu zróżnicowanych funkcjonalnych aplikacji internetowych. Nauczysz się też integrować go z różnymi bibliotekami i narzędziami, takimi jak Angular Router, Scully, Electron, wątki robocze usług Angulara czy narzędzia Nx do zarządzania repozytoriami monolitycznymi. Poszczególnych technologii użyjesz do tworzenia ciekawych projektów: aplikacji pogodowej w technice PWA, mobilnej aplikacji do geotagowania zdjęć, biblioteki komponentów interfejsu użytkownika i innych. Dowiesz się też, jak dostosować interfejs CLI Angulara do swoich potrzeb.

W książce między innymi:

 • konfiguracja aplikacji Angulara
 • tworzenie jednostronicowych aplikacji za pomocą Jamstack i Scully
 • budowa systemu śledzenia problemów przy użyciu Typed Reactive Forms
 • tworzenie aplikacji w repozytorium monolitycznym z zastosowaniem narzędzi Nx
 • programowanie aplikacji mobilnych z wykorzystaniem frameworka Ionic
 • własne schematy rozszerzające interfejs wiersza poleceń Angulara

Angular: Twoja droga do tworzenia nowoczesnych aplikacji!

O autorze

O korektorze merytorycznym

Przedmowa

Wstęp

Rozdział 1. Tworzenie pierwszej aplikacji internetowej w Angularze

 • Podstawowe koncepcje i kontekst
 • Interfejs CLI Angulara
 • Ekosystem narzędzi Angulara w edytorze VS Code
  • Nx Console
  • Angular Language Service
  • Angular Snippets
  • Material Icon Theme
 • Omówienie projektu
 • Rozpoczęcie pracy
 • Tworzenie pierwszej aplikacji w Angularze
 • Interakcje z Angularem
 • Automatyzacja poleceń interfejsu CLI Angulara przy użyciu rozszerzenia Nx Console
 • Podsumowanie
 • Pytania sprawdzające
 • Materiały dodatkowe

Rozdział 2. Budowanie aplikacji typu SPA przy użyciu rozwiązań Scully i Angular Router

 • Podstawowe koncepcje i kontekst
 • Omówienie projektu
 • Rozpoczęcie pracy
 • Ustawianie routingu w aplikacji tworzonej za pomocą Angulara
 • Tworzenie podstawowego układu bloga
 • Konfigurowanie routingu w aplikacji
  • Tworzenie strony kontaktowej
  • Dodawanie strony z artykułami
 • Dodawanie możliwości blogowania przy użyciu Scully
  • Instalowanie biblioteki Scully
  • Inicjalizowanie strony blogowej
 • Wyświetlanie wpisów blogowych na stronie głównej
 • Podsumowanie
 • Pytania sprawdzające
 • Materiały dodatkowe

Rozdział 3. Budowanie systemu śledzenia problemów z użyciem formularzy reaktywnych

 • Podstawowe koncepcje i kontekst
 • Omówienie projektu
 • Rozpoczęcie pracy
 • Instalowanie biblioteki Clarity w aplikacji napisanej za pomocą Angulara
 • Wyświetlanie spisu problemów
  • Pobieranie problemów do rozwiązania
  • Wizualizacja problemów w siatce danych
 • Zgłaszanie nowych problemów
  • Konfigurowanie formularzy reaktywnych
  • Tworzenie formularza do zgłaszania problemów
  • Wyświetlanie nowego problemu na liście
  • Sprawdzanie poprawności danych problemu
 • Oznaczanie problemu jako rozwiązanego
 • Włączanie podpowiedzi na temat nowych problemów
 • Podsumowanie
 • Ćwiczenie
 • Materiały dodatkowe

Rozdział 4. Budowanie aplikacji pogodowej w technice PWA przy użyciu mechanizmu Service Workers Angulara

 • Podstawowe koncepcje i kontekst
 • Omówienie projektu
 • Rozpoczęcie pracy
 • Konfigurowanie API usługi OpenWeather
 • Wyświetlanie danych pogodowych
  • Konfigurowanie aplikacji
  • Komunikacja z API usługi OpenWeather
  • Wyświetlanie informacji o pogodzie w danym mieście
 • Dodawanie trybu autonomicznego dzięki mechanizmowi Service Workers
 • Utrzymywanie aktualności aplikacji dzięki wewnętrznym powiadomieniom
 • Wdrażanie aplikacji w Hostingu Firebase
 • Podsumowanie
 • Ćwiczenie
 • Materiały dodatkowe

Rozdział 5. Budowanie okienkowego edytora WYSIWYG przy użyciu platformy Electron

 • Podstawowe koncepcje i kontekst
 • Omówienie projektu
 • Rozpoczęcie pracy
 • Dodawanie do Angulara biblioteki edytora WYSIWYG
 • Integrowanie frameworka Electron w obszarze roboczym
 • Komunikacja między Angularem a Electronem
  • Konfigurowanie obszaru roboczego interfejsu CLI Angulara
  • Interakcja z edytorem
  • Interakcja z systemem plików
 • Pakowanie aplikacji okienkowej
  • Konfigurowanie narzędzia webpack pod kątem środowiska produkcyjnego
  • Korzystanie z pakowacza frameworka Electron
 • Podsumowanie
 • Pytania sprawdzające
 • Materiały dodatkowe

Rozdział 6. Budowanie aplikacji mobilnej do geoznakowania zdjęć korzystającej z biblioteki Capacitor i map trójwymiarowych

 • Podstawowe koncepcje i kontekst
 • Omówienie projektu
 • Rozpoczęcie pracy
 • Tworzenie aplikacji mobilnej w Ionicu
  • Tworzenie rusztowania aplikacji
  • Budowanie menu głównego
 • Robienie zdjęć przy użyciu biblioteki Capacitor
  • Tworzenie interfejsu użytkownika
  • Korzystanie z biblioteki Capacitor
 • Przechowywanie danych na platformie Firebase
  • Tworzenie projektu Firebase'a
  • Integrowanie biblioteki AngularFire
 • Wyświetlanie podglądu zdjęć przy użyciu biblioteki CesiumJS
  • Konfigurowanie biblioteki CesiumJS
  • Wyświetlanie zdjęć w przeglądarce
 • Podsumowanie
 • Pytania sprawdzające
 • Materiały dodatkowe

Rozdział 7. Budowanie przy użyciu Angulara aplikacji typu SSR z portfolio projektów na GitHubie

 • Podstawowe koncepcje i kontekst
 • Omówienie projektu
 • Rozpoczęcie pracy
 • Budowanie w Angularze aplikacji korzystającej z interfejsu API GitHuba
  • Budowanie pulpitu kontrolnego
  • Wyświetlanie informacji osobistych
  • Wyszczególnianie repozytoriów użytkownika
  • Wizualizacja przynależności do organizacji
 • Integrowanie z aplikacją biblioteki Angular Universal
 • Wstępne renderowanie treści podczas budowania aplikacji
 • Poprawa optymalizacji SEO
 • Podsumowanie
 • Pytania sprawdzające
 • Materiały dodatkowe

Rozdział 8. Budowanie portalu korporacyjnego przy użyciu narzędzi Nx obsługujących repozytoria monolityczne oraz biblioteki NgRx

 • Podstawowe koncepcje i kontekst
 • Omówienie projektu
 • Rozpoczęcie pracy
 • Tworzenie aplikacji w architekturze repozytorium monolitycznego przy użyciu Nx
 • Tworzenie serwisów dla użytkowników
  • Budowanie serwisu dla odwiedzających
  • Budowanie serwisu dla administratorów
 • Zarządzanie stanem aplikacji za pomocą biblioteki NgRx
  • Konfigurowanie stanu
  • Współdziałanie z magazynem
 • Wizualizacja danych na wykresach
  • Utrwalanie danych odwiedzin w pamięci przeglądarki
  • Wyświetlanie danych statystycznych odwiedzin
 • Podsumowanie
 • Pytania sprawdzające
 • Materiały dodatkowe

Rozdział 9. Budowanie biblioteki komponentów interfejsu użytkownika przy użyciu interfejsu CLI i zestawu CDK Angulara

 • Podstawowe koncepcje i kontekst
 • Omówienie projektu
 • Rozpoczęcie pracy
 • Tworzenie biblioteki w interfejsie CLI Angulara
 • Budowanie przeciągalnej listy kart
  • Wyświetlanie danych kart
  • Dodawanie funkcji przeciągania i upuszczania
 • Współdziałanie ze schowkiem
 • Publikowanie biblioteki Angulara w rejestrze npm
 • Używanie komponentów jako elementów Angulara
 • Podsumowanie
 • Pytania sprawdzające
 • Materiały dodatkowe

Rozdział 10. Tworzenie własnych poleceń interfejsu CLI Angulara za pomocą schematów

 • Podstawowe koncepcje i kontekst
 • Omówienie projektu
 • Rozpoczęcie pracy
 • Instalowanie interfejsu CLI schematów
 • Tworzenie komponentu z użyciem frameworka CSS Tailwind
 • Tworzenie usługi HTTP
 • Podsumowanie
 • Ćwiczenie
 • Materiały dodatkowe
 • Tytuł: Angular. Dziesięć praktycznych aplikacji internetowych z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań technologicznych. Wydanie III
 • Autor: Aristeidis Bampakos
 • Tytuł oryginału: Angular Projects: Build modern web apps in Angular 16 with 10 different projects and cutting-edge technologies, 3rd Edition
 • Tłumaczenie: Krzysztof Bąbol
 • ISBN: 978-83-289-0810-9, 9788328908109
 • Data wydania: 2024-05-07
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: angdz3
 • Wydawca: Helion