Helion


Szczegóły audiobooka

English 4 IT. Praktyczny kurs języka angielskiego dla specjalistów IT i nie tylko

English 4 IT. Praktyczny kurs języka angielskiego dla specjalistów IT i nie tylko

Poszerz zasób słownictwa z branży IT i naucz się poprawnie je wykorzystywać!

Obecnie język angielski jest nieodłącznym elementem świata IT. Większość producentów oprogramowania oraz twórców metodyk i standardów w branży IT udostępnia materiały wyłącznie w tym języku. Ponadto wiele projektów informatycznych jest realizowanych we współpracy z ekspertami pochodzącymi z różnych krajów. Komunikacja odbywa się wówczas przeważnie także w języku angielskim. Jeśli więc jesteś specjalistą z branży IT, funkcjonującym na co dzień w środowisku anglojęzycznym, możesz z kolei nie czuć się w pełni swobodnie wypowiadając się w tym języku w każdym obszarze tak szerokiej dziedziny wiedzy.

Jeśli chcesz zatem:

 • poznać lub poszerzyć specjalistyczne słownictwo stosowane na co dzień w branży IT,
 • nauczyć się poprawnie je wykorzystywać i profesjonalnie wypowiadać się podczas spotkań, konferencji branżowych i codziennej pracy z klientem,
 • zrozumieć zaawansowane reguły gramatyczne lub odświeżyć wiedzę na ten temat, by zabłysnąć podczas formalnych spotkań lub jako autor profesjonalnej dokumentacji w języku angielskim,
 • zacząć posługiwać się prawidłowymi polskimi terminami zamiast kalkami językowymi,

Koniecznie sięgnij po tę książkę!

Znajdziesz tu profesjonalne angielskie teksty dotyczące różnych obszarów IT: baz danych, big data, sieci komputerowych, metod wytwarzania oprogramowania i wielu innych. Każdy z nich został opatrzony słowniczkiem zawierającym tłumaczenia na język polski zarówno terminów specjalistycznych, jak i tych z języka ogólnego. Ponadto w każdym rozdziale omówione zostały różne zagadnienia gramatyczne wraz z przykładami ich zastosowania w języku informatyki. Na końcu każdego rozdziału znajdziesz ćwiczenia, które pomogą Ci utrwalić poznane słownictwo i reguły gramatyczne. Dzięki temu opanujesz najważniejsze pojęcia, odkryjesz, w jakich kontekstach występują, i zaczniesz stosować je w praktyce.

 • What is Information Technology?
 • Databases
 • How well do you know your computer?
 • Computer networks
 • What's so big about big data?
 • Business Intelligence
 • Data mining
 • Software licensing
 • Software development methodologies
 • The Internet and the World Wide Web
 • Data governance
 • Software testing

Revise and expand Your knowledge!

 • Spis zagadnień gramatycznych
 • Wstęp
  • W jaki sposób jest zorganizowana ta książka?
  • Oznaczenia zastosowane w książce
  • Terminy gramatyczne, które należy sobie przypomnieć przed rozpoczęciem pracy z tą książką
  • Podziękowania
 • 1. What is Information Technology?
  • 1.1. Information technology basics
  • 1.2. Measuring profitability of IT investments and their prioritization
  • 1.3. Vocabulary
  • 1.4. Revise and expand your knowledge
   • 1.4.1. Did you know?
   • 1.4.2. Latin expressions in English (łacińskie wyrażenia w języku angielskim)
   • 1.4.3. Irregular plural (nieregularna liczba mnoga)
   • 1.4.4. Elements of grammar
    • 1.4.4.1. Present simple
    • 1.4.4.2. Present continuous
  • 1.5. Check your knowledge
 • 2. Databases
  • 2.1. What is a database and DBMS?
  • 2.2. Common types of DBMS
  • 2.3. Database models
  • 2.4. Vocabulary
  • 2.5. Revise and expand your knowledge
   • 2.5.1. Did you know?
   • 2.5.2. Data is or data are a common problem in IT
   • 2.5.3. Information is or information are?
   • 2.5.4. Elements of grammar
    • 2.5.4.1. Countable nouns (rzeczowniki policzalne)
    • 2.5.4.2. Uncountable (mass) nouns (rzeczowniki niepoliczalne)
    • 2.5.4.3. Passive voice (strona bierna)
  • 2.6. Check your knowledge
 • 3. How well do you know your computer?
  • 3.1. Computer hardware vs. computer software
  • 3.2. How does an HD work?
  • 3.3. What is the motherboard?
  • 3.4. Vocabulary
  • 3.5. Revise and expand your knowledge
   • 3.5.1. Did you know?
   • 3.5.2. An HDD or a HDD?
   • 3.5.3. Elements of grammar
    • 3.5.3.1. Used to, to be used to, to get used to
    • 3.5.3.2. Like or as?
  • 3.6. Check your knowledge
 • 4. Computer networks
  • 4.1. Types of computer networks
  • 4.2. Computer network architecture and topologies
  • 4.3. Wireless network: how does it work?
  • 4.4. Network communication standards
  • 4.5. Vocabulary
  • 4.6. Revise and expand your knowledge
   • 4.6.1. Did you know?
   • 4.6.2. Linking words and phrases (spójniki)
   • 4.6.3. Elements of grammar
    • 4.6.3.1. Use of both, either and neither
    • 4.6.3.2. The 0 and 1st conditional (0. i 1. tryb warunkowy)
  • 4.7. Check your knowledge
 • 5. Whats so big about big data?
  • 5.1. What is big data?
  • 5.2. Challenges in big data analysis
  • 5.3. What is Hadoop?
  • 5.4. Hadoop vs. conventional relational database
  • 5.5. Vocabulary
  • 5.6. Revise and expand your knowledge
   • 5.6.1. Did you know?
   • 5.6.2. What is an issue?
   • 5.6.3. Elements of grammar
    • 5.6.3.1. Inversion in sentences (inwersja)
    • 5.6.3.2. Present Perfect
  • 5.7. Check your knowledge
 • 6. Business Intelligence
  • 6.1. What is Business Intelligence?
  • 6.2. BI system architecture
  • 6.3. Star schema vs. snowflake schema
  • 6.4. Gartner Magic Quadrant
  • 6.5. Vocabulary
  • 6.6. Revise and expand your knowledge
   • 6.6.1. Did you know?
   • 6.6.2. To do the analysis useful synonyms
   • 6.6.3. Describing trends
   • 6.6.4. Elements of grammar
    • 6.6.4.1. Modals (czasowniki modalne)
    • 6.6.4.2. Past simple
  • 6.7. Check your knowledge
 • 7. Data mining
  • 7.1. Introduction to data mining
  • 7.2. Data mining methods and techniques
  • 7.3. Data mining challenges
  • 7.4. Vocabulary
  • 7.5. Revise and expand your knowledge
   • 7.5.1. Did you know?
   • 7.5.2. Time series: singular or plural?
   • 7.5.3. Synonyms of the word interesting
   • 7.5.4. Elements of grammar
    • 7.5.4.1. To be + to + infinitive (konstrukcja bezokolicznikowa)
    • 7.5.4.2. Relative clauses (zdania względne)
  • 7.6. Check your knowledge
 • 8. Software licensing
  • 8.1. What is software licensing for?
  • 8.2. What is EULA?
  • 8.3. Common software licensing models
  • 8.4. Demoware vs. shareware vs. freeware vs. abandonware
  • 8.5. Vocabulary
  • 8.6. Revise and expand your knowledge
   • 8.6.1. Did you know?
   • 8.6.2. Acronyms in business emails and their meaning
   • 8.6.3. Elements of grammar
    • 8.6.3.1. Comparative and superlative forms of adjectives and adverbs (stopniowanie przymiotników i przysłówków)
    • 8.6.3.2. Relative clauses (zdania względne): preposition at the end of the sentence
  • 8.7. Check your knowledge
 • 9. Software development methodologies
  • 9.1. Present approach to software development
  • 9.2. Heavyweight vs. lightweight software development methodologies
  • 9.3. Agile software development methodologies and frameworks
  • 9.4. Vocabulary
  • 9.5. Revise and expand your knowledge
   • 9.5.1. Did you know?
   • 9.5.2. The team agree or agrees?
   • 9.5.3. Elements of grammar
    • 9.5.3.1. Building compound adjectives (przymiotniki złożone)
    • 9.5.3.2. Some vs. any
  • 9.6. Check your knowledge
 • 10. The Internet and the World Wide Web
  • 10.1. The Internet: how exactly does it work?
  • 10.2. Common Internet services
  • 10.3. Google search engine: how does it work?
  • 10.4. Vocabulary
  • 10.5. Revise and expand your knowledge
   • 10.5.1. Did you know?
   • 10.5.2. Elements of grammar
    • 10.5.2.1. Possessive forms of singular and plural nouns (formy dzierżawcze rzeczowników)
    • 10.5.2.2. Verbs followed by gerund (-ing) or infinitive (bezokolicznik)
  • 10.6. Check your knowledge
 • 11. Data governance
  • 11.1. What is data governance?
  • 11.2. Data governance roles
  • 11.3. Vocabulary
  • 11.4. Revise and expand your knowledge
   • 11.4.1. Did you know?
   • 11.4.2. Elements of grammar
    • 11.4.2.1. Order of adjectives (kolejność przymiotników)
    • 11.4.2.2. Nouns, verbs and adjectives followed by prepositions
    • 11.4.2.3. Subordinating conjunctions (spójniki podrzędne): so that, lest, until, unless, even though
  • 11.5. Check your knowledge
 • 12. Software testing
  • 12.1. What is ISO, IEC and ISO/IEC/IEEE 29119?
  • 12.2. ISO/IEC 29119-4: Test Techniques
  • 12.3. SDLC, STLC and the V-Model
  • 12.4. Vocabulary
  • 12.5. Revise and expand your knowledge
   • 12.5.1. Did you know?
   • 12.5.2. How to write and read dates correctly?
   • 12.5.3. Elements of grammar
    • 12.5.3.1. Definite and indefinite articles (przedimki określone i nieokreślone): a/an or the?
    • 12.5.3.2. Future perfect
  • 12.6. Check your knowledge
 • English-Polish Glossary
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
  • I
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • O
  • P
  • Q
  • R
  • S
  • T
  • U
  • V
  • W
 • Polish-English Glossary
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
  • I
  • J
  • K
  • L
  • Ł
  • M
  • N
  • O
  • P
  • R
  • S
  • Ś
  • T
  • U
  • W
  • Z
  • Ź, Ż
 • Answers
  • 1. What is Information Technology?
  • 2. Databases
  • 3. How well do you know your computer?
  • 4. Computer networks
  • 5. Whats so big about big data?
  • 6. Business Intelligence
  • 7. Data mining
  • 8. Software licensing
  • 9. Software development methodologies
  • 10. The Internet and the Word Wide Web
  • 11. Data governance
  • 12. Software testing
 • Bibliografia
 • O autorce

 • Tytuł: English 4 IT. Praktyczny kurs języka angielskiego dla specjalistów IT i nie tylko
 • Autor: Beata Błaszczyk
 • ISBN: 978-83-283-4853-0, 9788328348530
 • Czas trwania: 09:16:19
 • Lektor: Beata Błaszczyk
 • Identyfikator pozycji: anginf
 • Wydawca: Helion