Szczegóły ebooka

Ansible w praktyce. Automatyzacja konfiguracji i proste instalowanie systemów. Wydanie III

Ansible w praktyce. Automatyzacja konfiguracji i proste instalowanie systemów. Wydanie III

Bas Meijer, Lorin Hochstein, René Moser

Ebook

Ansible służy do automatyzacji wdrożeń oprogramowania i zarządzania jego konfiguracjami. Inżynierowie cenią ten framework za minimalne rozmiary, brak konieczności instalowania czegokolwiek na serwerach i prostotę użytkowania. Oferuje on proste i bardzo przydatne funkcje przeznaczone do automatyzacji wielowarstwowych środowisk, przydaje się też do obsługi ciągłej integracji i ciągłego wdrażania oprogramowania (CI/CD) bez żadnego przestoju. Może służyć do różnych celów: przygotowania infrastruktury jako kodu, wdrożeń aplikacji czy automatyzacji codziennych, czasochłonnych zadań administracyjnych.

Ta książka jest przeznaczona dla programistów i administratorów, którzy poszukują wydajnej metody zarządzania systemami. Pokazano w niej, w jaki sposób działa Ansible i jak należy przygotować go do pracy. Omówiono sposoby tworzenia scenariuszy (są to skrypty do zarządzania konfiguracją), zasady zarządzania zewnętrznymi serwerami, a także zaprezentowano najciekawsze funkcjonalności tego oprogramowania: wbudowane deklaratywne moduły . W tym wydaniu uwzględniono zmiany wynikające z dynamicznego rozwoju Ansible, dodano też kilka rozdziałów poświęconych kontenerom, platformie Molecule, kolekcjom Ansible, obrazom i infrastrukturze chmurowej. Wszystkie kody zostały zaktualizowane, a całość została wzbogacona o praktyczne wskazówki dotyczące dobrych praktyk programistycznych na platformach do weryfikowania kodu.

W książce:

 • zarządzanie konfiguracją i wdrożeniami systemów za pomocą Ansible
 • dobre praktyki pracy z Ansible
 • formaty kolekcji, moduły i wtyczki
 • generowanie obrazów kontenerów i instancji chmurowych
 • tworzenie infrastruktury chmurowej
 • automatyzacja procesów CI/CD w środowisku programistycznym
 • platforma Ansible Automation w metodyce DevOps

Minimalne rozmiary, prostota i wyjątkowa skuteczność — poznaj Ansible!

Wstęp do trzeciego wydania

1. Wprowadzenie

 • Uwaga do wersji
 • Do czego nadaje się Ansible?
 • Jak działa Ansible?
 • Na czym polega wielkość Ansible?
  • Prostota
  • Użyteczność
  • Bezpieczeństwo
 • Czy Ansible nie jest zbyt proste?
 • Co musisz wiedzieć?
 • Czego tu nie znajdziesz?
 • Co dalej?

2. Instalacja i konfiguracja

 • Instalacja Ansible
  • Luźne zależności
  • Uruchomienie Ansible w kontenerze
  • Rozwijanie Ansible
 • Konfiguracja serwera testowego
  • Konfiguracja serwera testowego za pomocą narzędzia Vagrant
  • Wprowadzanie do Ansible informacji o serwerze
  • Ułatwienia dzięki plikowi ansible.cfg
  • Nie miej litości
 • Przydatne opcje konfiguracyjne środowiska Vagrant
  • Przekazywanie portów i prywatne adresy IP
  • Włączanie przekazywania agentów
 • Prowizjoner Docker
 • Lokalny prowizjoner Ansible
 • Kiedy uruchamiany jest prowizjoner?
 • Wtyczki Vagrant
  • Hostmanager
  • VBGuest
 • Dostosowywanie maszyny wirtualnej VirtualBox
 • Plik Vagrantfile to kod Ruby
 • Konfiguracja produkcyjna
 • Podsumowanie

3. Scenariusze - pierwsze kroki

 • Wstępne wymagania
 • Bardzo prosty scenariusz
  • Tworzenie pliku konfiguracyjnego Nginx
  • Tworzenie strony WWW
  • Definiowanie grupy serwerów WWW
 • Uruchomienie scenariusza
 • Scenariusz to plik YAML
  • Początek pliku
  • Koniec pliku
  • Komentarze
  • Wcięcia i białe znaki
  • Ciągi znaków
  • Wartości logiczne
  • Listy
  • Słowniki
  • Dzielenie wierszy
  • Czysty YAML zamiast argumentów tekstowych
 • Anatomia scenariusza
  • Akcje
  • Zadania
  • Moduły
  • Korzystanie z dokumentacji Ansible
  • Wszystko razem
 • Czy coś się zmieniło? Śledzenie stanu serwera
 • Coś ciekawszego: szyfrowanie TLS
  • Tworzenie certyfikatu TLS
  • Zmienne
  • Cudzysłowy w ciągach znaków
  • Tworzenie szablonu konfiguracyjnego Nginx
  • Pętle
  • Procedury
  • Kilka cech procedur, o których należy pamiętać
  • Testy
  • Weryfikacja
  • Scenariusz
  • Uruchomienie scenariusza
 • Podsumowanie

4. Ewidencja: opisywanie serwerów

 • Plik ewidencyjny
  • Wstępne wymagania: kilka maszyn Vagrant
 • Funkcjonalne parametry ewidencji
  • Zmienianie domyślnych wartości parametrów funkcjonalnych
 • Grupy, grupy i jeszcze raz grupy
  • Przykład: instalacja aplikacji Django
  • Aliasy i porty
  • Grupy grup
  • Serwery numerowane (zwierzaki kontra stado)
 • Zmienne serwerowe i grupowe w pliku ewidencyjnym
 • Zmienne serwerowe i grupowe w osobnych plikach
 • Dynamiczna ewidencja
  • Wtyczki ewidencyjne
  • Amazon EC2
  • Azure Resource Manager
  • Interfejs skryptu dynamicznej ewidencji
  • Tworzenie skryptu dynamicznej ewidencji
 • Podział ewidencji na kilka plików
 • Dodawanie wpisów w trakcie działania scenariusza za pomocą modułów add_host i group_by
  • Moduł add_host
  • Moduł group_by
 • Podsumowanie

5. Zmienne i fakty

 • Definiowanie zmiennych w scenariuszu
  • Definiowanie zmiennych w oddzielnych plikach
  • Układ katalogów
 • Wyświetlanie wartości zmiennych
  • Interpolacja zmiennych
 • Rejestrowanie zmiennych
 • Fakty
  • Wyświetlanie wszystkich faktów skojarzonych z serwerem
  • Wyświetlanie podzbioru faktów
  • Fakty i informacje może zwracać każdy moduł
  • Fakty lokalne
  • Definiowanie nowej zmiennej za pomocą modułu set_fact
 • Wbudowane zmienne
  • hostvars
  • inventory_hostname
  • groups
 • Definiowanie zmiennych w wierszu poleceń
 • Priorytety
 • Podsumowanie

6. Mezzanine: nasza testowa aplikacja

 • Dlaczego wdrażanie aplikacji produkcyjnych jest skomplikowane?
 • Baza danych: PostgreSQL
 • Serwer aplikacyjny: Gunicorn
 • Serwer WWW: Nginx
 • Menedżer procesów: Supervisor
 • Podsumowanie

7. Instalacja Mezzanine za pomocą Ansible

 • Wyświetlanie zadań scenariusza
 • Układ zainstalowanych plików
 • Zmienne jawne i poufne
 • Instalowanie wielu pakietów
 • Instrukcja become w zadaniu
 • Aktualizacja rejestru apt
 • Sprawdzenie projektu za pomocą modułu git
 • Instalacja Mezzanine i innych pakietów w środowisku wirtualnym
 • Krótka dygresja: skomplikowane argumenty w zadaniach
 • Konfiguracja bazy danych
 • Tworzenie pliku local_settings.py na podstawie szablonu
 • Polecenia django-manage
 • Uruchamianie własnych skryptów Pythona w kontekście aplikacji
  • Utworzenie plików konfiguracyjnych usług
 • Aktywacja konfiguracji serwera Nginx
 • Instalacja certyfikatów TLS
 • Instalacja zadania Twitter w harmonogramie cron
 • Cały scenariusz
 • Uruchomienie scenariusza na maszynie wirtualnej Vagrant
 • Diagnostyka
  • Brak dostępu do repozytorium GitHub
  • Brak dostępu do adresu 192.168.33.10.nip.io
  • Komunikat Bad Request (400)
 • Podsumowanie

8. Diagnozowanie scenariuszy

 • Czytelne komunikaty o błędach
 • Diagnozowanie połączenia SSH
 • Typowe wyzwania związane z usługą SSH
  • PasswordAuthentication no
  • Połączenie z użyciem innego konta
  • Błąd weryfikacji klucza
  • Sieci prywatne
 • Moduł debug
 • Debuger scenariuszy
 • Moduł assert
 • Sprawdzenie scenariusza przed uruchomieniem
  • Sprawdzenie składni
  • Wyświetlenie listy serwerów
  • Wyświetlenie listy zadań
  • Tryb weryfikacji
  • Różnice (wyświetlenie zmian w plikach)
  • Tagi
  • Limity
 • Podsumowanie

9. Skalowanie scenariuszy: role

 • Podstawowa struktura roli
 • Przykład: role database i mezzanine
  • Stosowanie ról w scenariuszach
  • Zadania wstępne i końcowe
  • Rola database instalująca bazę danych
  • Rola mezzanine instalująca aplikację Mezzanine
 • Tworzenie plików i katalogów ról za pomocą narzędzia ansible-galaxy
 • Role zależne
 • Repozytorium Ansible Galaxy
  • Interfejs WWW
  • Interfejs wiersza poleceń
  • Wymagania ról w praktyce
  • Udostępnianie własnej roli
 • Podsumowanie

10. Zaawansowane scenariusze

 • Obsługa błędnie działających poleceń
 • Filtry
  • Filtr default
  • Filtry zarejestrowanych zmiennych
  • Filtry ścieżek plików
  • Tworzenie własnych filtrów
 • Wyszukiwarki
  • file
  • pipe
  • env
  • password
  • template
  • csvfile
  • dig
  • redis
  • Utworzenie własnej wyszukiwarki
 • Zaawansowane pętle
  • Wyszukiwarki with
  • with_lines
  • with_fileglob
  • with_dict
  • Wyszukiwarki jako pętle
 • Sterowanie pętlami
  • Określanie nazwy zmiennej iteracyjnej
  • Umieszczanie etykiet w wynikach
 • Importowanie i dołączanie plików
  • Dynamiczne dołączanie plików
  • Dołączanie ról
  • Sterowanie realizacją roli
 • Bloki
 • Obsługa błędów za pomocą bloków
 • Szyfrowanie poufnych danych
  • Kilka sejfów z różnymi hasłami
 • Podsumowanie

11. Dostosowywanie serwerów, przebiegów i procedur

 • Wzorce specyfikowania serwerów
 • Określanie grupy serwerów
 • Wykonywanie zadania na komputerze sterującym
 • Jawne gromadzenie faktów
 • Odczytywanie adresu IP serwera
 • Wykonywanie zadania na innym komputerze niż serwer
 • Wykonywanie zadania na kolejnych serwerach
 • Wykonywanie zadania w grupie serwerów
 • Jednokrotne wykonanie zadania
 • Selektywne wykonywanie zadań
  • step
  • start-at-task
  • Tagi wykonywane
  • Tagi pomijane
 • Strategie przebiegów
  • Strategia linear
  • Strategia free
 • Zaawansowane procedury
  • Procedury w zadaniach wstępnych i końcowych
  • Procedury natychmiastowe
  • Metapolecenia
  • Procedury powiadamiające inne procedury
  • Procedury nasłuchujące
  • Procedury nasłuchujące: konfiguracja certyfikatów SSL
 • Podsumowanie

12. Zarządzanie serwerami Windows

 • Połączenie z systemem Windows
 • PowerShell
 • Moduły Windows
 • Nasza maszyna programistyczna Java
 • Tworzenie lokalnych kont użytkowników
 • Funkcje Windows
 • Instalacja oprogramowania za pomocą menedżera Chocolatey
 • Konfiguracja środowiska Java
 • Aktualizacja systemu Windows
 • Podsumowanie

13. Ansible i kontenery

 • Kubernetes
 • Proces uruchamiania aplikacji kontenerowej
 • Rejestry
 • Ansible i Docker
 • Połączenie z demonem Docker
 • Przykładowa aplikacja: Ghost
 • Uruchomienie kontenera Docker na lokalnym komputerze
 • Utworzenie obrazu na podstawie pliku Dockerfile
 • Wysłanie obrazu do rejestru
 • Konfigurowanie kontenerów na lokalnym komputerze
 • Uzyskiwanie informacji o lokalnym obrazie
 • Wdrożenie aplikacji kontenerowej
  • Utworzenie maszyny MySQL
  • Wdrożenie bazy danych dla aplikacji Ghost
  • Fronton
  • Fronton: Ghost
  • Fronton: NGINX
  • Usunięcie kontenerów
 • Podsumowanie

14. Kontrola jakości przy użyciu platformy Molecule

 • Instalacja i konfiguracja
 • Konfigurowanie sterowników Molecule
 • Utworzenie roli Ansible
 • Scenariusze Molecule
  • Żądany stan
  • Konfigurowanie scenariusza Molecule
  • Zarządzanie maszynami wirtualnymi
  • Zarządzanie kontenerami
 • Polecenia Molecule
 • Lintowanie
  • YAMLlint
  • ansible-lint
  • ansible-later
 • Weryfikatory
  • Ansible
  • Goss
  • TestInfra
 • Podsumowanie

15. Kolekcje

 • Instalacja kolekcji
 • Wyświetlenie listy kolekcji
 • Stosowanie kolekcji w scenariuszu
 • Tworzenie kolekcji
 • Podsumowanie

16. Tworzenie obrazów

 • Tworzenie obrazów za pomocą narzędzia Packer
  • Tworzenie maszyny wirtualnej w środowisku Vagrant VirtualBox
  • Połączenie narzędzi Packer i Vagrant
  • Obrazy chmurowe
  • Google Cloud Platform
  • Azure
  • Amazon EC2
  • Scenariusz
 • Obraz Docker: GCC 11
 • Podsumowanie

17. Infrastruktura chmurowa

 • Terminologia
  • Instancja
  • Obraz AMI
  • Etykieta
 • Definiowanie poświadczeń
  • Zmienne środowiskowe
  • Pliki konfiguracyjne
 • Wymagania: biblioteka Python Boto3
 • Dynamiczne ewidencjonowanie instancji
  • Buforowanie ewidencji
  • Inne opcje konfiguracyjne
 • Definiowanie dynamicznych grup zasobów za pomocą etykiet
  • Przypisywanie etykiet do istniejących zasobów
  • Czytelne nazwy grup
 • Wirtualne chmury prywatne
 • Przygotowanie pliku ansible.cfg
 • Uruchamianie nowych instancji
 • Pary kluczy EC2
  • Utworzenie nowego klucza
 • Grupy zabezpieczeń
  • Dozwolone adresy IP
  • Porty w grupach zabezpieczeń
 • Uzyskiwanie najnowszego obrazu AMI
 • Utworzenie nowej instancji i dodanie jej do grupy
 • Oczekiwanie na gotowość instancji
 • Wszystko razem
 • Konfiguracja chmury VPC
  • Dynamiczne ewidencjonowanie i chmura VPC
 • Podsumowanie

18. Wtyczki zwrotne

 • Wtyczki standardowego wyjścia
  • ARA
  • debug
  • default
  • dense
  • json
  • minimal
  • null
  • oneline
 • Wtyczki powiadomień i agregacji
  • Moduły Pythona
  • foreman
  • jabber
  • junit
  • log_plays
  • logentries
  • logstash
  • mail
  • profile_roles
  • profile_tasks
  • say
  • slack
  • splunk
  • timer
 • Podsumowanie

19. Własne moduły

 • Przykład: sprawdzenie, czy zewnętrzny serwer jest dostępny
  • Użycie modułu script zamiast tworzenia własnego modułu
  • Skrypt can_reach jako moduł
 • Czy trzeba tworzyć własne moduły?
 • Gdzie umieszczać własne moduły?
 • Jak Ansible uruchamia moduły?
  • Utworzenie niezależnego skryptu Pythona z argumentami (tylko Python)
  • Skopiowanie modułu do serwera
  • Utworzenie pliku argumentów na serwerze (inne języki)
  • Wywołanie modułu
 • Oczekiwane wyniki
  • Zmienne wynikowe oczekiwane przez Ansible
 • Tworzenie modułów w języku Python
  • Analiza argumentów
  • Odczytywanie argumentów
  • Import klasy pomocniczej AnsibleModule
  • Opcje argumentów
  • Parametry konstruktora klasy AnsibleModule
  • Zwracanie informacji o pomyślnym lub niepomyślnym wykonaniu modułu
  • Wywoływanie zewnętrznych programów
  • Tryb weryfikacji (suchy przebieg)
 • Dokumentowanie modułu
 • Diagnozowanie modułu
 • Implementowanie modułu jako skryptu Bash
 • Określanie alternatywnego położenia powłoki Bash
 • Podsumowanie

20. Przyspieszanie Ansible

 • Zwielokrotnienie sesji SSH (opcja ControlPersist)
  • Ręczne włączenie zwielokrotnienia sesji SSH
  • Opcje zwielokrotniania sesji SSH
 • Dodatkowe strojenie sesji SSH
  • Zalecenia dotyczące algorytmów
 • Potokowanie
  • Włączenie potokowania
  • Konfigurowanie potokowania na serwerze
 • Mitogen dla Ansible
 • Zapamiętywanie faktów
  • Zapamiętywanie faktów w plikach JSON
  • Zapamiętywanie faktów w bazie Redis
  • Zapamiętywanie faktów w bazie Memcached
 • Równoległe połączenia
 • Równoległe wykonywanie zadań za pomocą instrukcji async
 • Podsumowanie

21. Sieci i bezpieczeństwo

 • Zarządzanie siecią
  • Obsługiwane urządzenia
  • Komunikacja Ansible z urządzeniami sieciowymi
  • Tryb uprzywilejowany
  • Ewidencja sieci
  • Zastosowania automatyzacji operacji sieciowych
 • Bezpieczeństwo
  • Czy trzeba przestrzegać norm?
  • Zabezpieczony, ale nie bezpieczny
  • Szare IT
  • Jasne IT
  • Zero zaufania
 • Podsumowanie

22. Procesy CI/CD i Ansible

 • Ciągła integracja oprogramowania
  • Elementy systemu ciągłej integracji oprogramowania
  • Jenkins i Ansible
  • Uruchomienie procesu CI dla ról Ansible
 • Testy
 • Wtyczka Ansible
 • Wtyczka Ansible Tower
 • Podsumowanie

23. Ansible Automation Platform

 • Modele subskrypcyjne
  • Wersja próbna platformy Ansible Automation Platform
 • Do czego służy platforma Ansible Automation?
  • Kontrola dostępu
  • Projekty
  • Zarządzanie ewidencją
  • Uruchamianie zadań według szablonów
 • Interfejs REST API
 • Kolekcja awx.awx
  • Instalacja
  • Zdefiniowanie organizacji
  • Utworzenie ewidencji
  • Uruchamianie scenariusza za pomocą szablonu zadania
 • Uruchamianie Ansible za pomocą kontenerów
  • Tworzenie środowisk wykonawczych
 • Podsumowanie

24. Dobre praktyki

 • Prostota, modułowość i kompozycyjność
 • Porządkowanie treści
 • Oddzielenie ewidencji od projektów
 • Oddzielenie ról od kolekcji
 • Scenariusze
 • Styl kodu
 • Oznaczanie i testowanie wszystkiego
 • Żądany stan
 • Ciągłe dostarczanie oprogramowania
 • Bezpieczeństwo
 • Wdrażanie
 • Wskaźniki wydajności
 • Ocenianie skuteczności dobrych praktyk
 • Słowo końcowe

Bibliografia

 • Tytuł: Ansible w praktyce. Automatyzacja konfiguracji i proste instalowanie systemów. Wydanie III
 • Autor: Bas Meijer, Lorin Hochstein, René Moser
 • Tytuł oryginału: Ansible: Up and Running: Automating Configuration Management and Deployment the Easy Way, 3rd Edition
 • Tłumaczenie: Andrzej Watrak
 • ISBN: 978-83-8322-153-3, 9788383221533
 • Data wydania: 2023-04-04
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: ansip3
 • Wydawca: Helion