Helion


Szczegóły ebooka

Ansible w praktyce. Automatyzacja konfiguracji i proste instalowanie systemów. Wydanie II

Ansible w praktyce. Automatyzacja konfiguracji i proste instalowanie systemów. Wydanie II


Automatyzacja zarządzania konfiguracją i proste instalowanie systemów

Zarządzanie konfiguracją oprogramowania w systemach sieciowych jest niebanalnym zadaniem. Nawet zwykła aktualizacja czy wdrożenie nowego oprogramowania mogą się skończyć katastrofą, zwłaszcza w przypadku serwerów pracujących pod kontrolą systemów Linux czy Unix. Konieczność pilnowania ustawień w wielu różnych plikach konfiguracyjnych, z których każdy służy innemu elementowi, sprawia, że problemy mogą sprawiać nawet zasadniczo nieskomplikowane czynności - chyba że konfiguracja i wdrażanie oprogramowania w systemie zostaną zautomatyzowane za pomocą odpowiedniego narzędzia, na przykład Ansible.

Istnieje wiele narzędzi do zarządzania konfiguracją oprogramowania. Spośród nich Ansible wyróżnia się szczególnymi zaletami: ma minimalne rozmiary, nie wymaga instalowania czegokolwiek na serwerach i jest proste w użyciu. Dzięki tej książce szybko nauczysz się korzystać z najnowszej wersji Ansible do instalowania nowego kodu aplikacji w środowisku produkcyjnym czy też do lepszego i prostszego zarządzania rozbudowanymi systemami. Zapoznasz się między innymi z oprogramowaniem Ansible Tower, a także dowiesz się, jak skutecznie zarządzać komputerami z systemem Windows i sprzętem sieciowym. Ten niezwykle praktyczny podręcznik powinien stale być pod ręką każdego administratora systemu, wdrożeniowca i programisty!

W tej książce między innymi:

 • Ansible a inne narzędzia do zarządzania konfiguracją systemów
 • Scenariusze w języku YAML
 • Testowanie i skalowanie scenariuszy
 • Techniki wdrażania aplikacji w systemie
 • Automatyzacja konfigurowania urządzeń sieciowych
 • Wdrażanie aplikacji w chmurze

Ansible: skuteczne narzędzie najlepszych adminów!


Lorin Hochstein jest starszym inżynierem oprogramowania w Netfliksie, w zespole zajmującym się inżynierią chaosu. Wcześniej pracował jako inżynier w SendGrid Labs, główny architekt usług chmurowych w Nimbis Services. Obronił doktorat w dziedzinie informatyki na Uniwersytecie Maryland.

Rene Moser jest inżynierem systemów. Od lat angażuje się w projekty open source takie jak ASF CloudStack. Od 2016 roku jest członkiem projektu Ansible Core. Ceni sobie proste systemy, które łatwo skalować. Mieszka w Szwajcarii z rodziną.

Przedmowa (11)

Wstęp do drugiego wydania (13)

Wstęp do pierwszego wydania (15)

1. Wprowadzenie (19)

 • Uwaga do wersji (20)
 • Do czego nadaje się Ansible? (20)
 • Jak działa Ansible? (21)
 • Na czym polega wielkość Ansible? (22)
 • Czy Ansible nie jest zbyt proste? (26)
 • Co muszę wiedzieć? (26)
 • Czego tu nie znajdziesz? (27)
 • Instalacja Ansible (27)
 • Konfiguracja serwera testowego (28)
 • Co dalej? (35)

2. Scenariusze: pierwsze kroki (37)

 • Wstępne wymagania (37)
 • Bardzo prosty scenariusz (38)
 • Uruchomienie scenariusza (41)
 • Scenariusz to plik YAML (42)
 • Anatomia scenariusza (45)
 • Czy coś się zmieniło? Śledzenie stanu serwera (49)
 • Coś ciekawszego: szyfrowanie TLS (49)

3. Ewidencja: opisywanie serwerów (57)

 • Plik ewidencyjny (57)
 • Wstępne wymagania: kilka maszyn Vagrant (58)
 • Funkcjonalne parametry ewidencji (60)
 • Grupy, grupy i jeszcze raz grupy (62)
 • Zmienne serwerowe i grupowe w pliku ewidencyjnym (66)
 • Zmienne serwerowe i grupowe w osobnych plikach (67)
 • Dynamiczna ewidencja (69)
 • Podział ewidencji na kilka plików (73)
 • Dodawanie wpisów w trakcie działania scenariusza za pomocą modułów add_host i group_by (74)

4. Zmienne i fakty (77)

 • Definiowanie zmiennych w scenariuszu (77)
 • Wyświetlanie wartości zmiennych (78)
 • Rejestrowanie zmiennych (78)
 • Fakty (81)
 • Definiowanie nowej zmiennej za pomocą modułu set_fact (84)
 • Wbudowane zmienne (85)
 • Definiowanie zmiennych w wierszu poleceń (87)
 • Priorytety (88)

5. Mezzanine: nasza testowa aplikacja (89)

 • Dlaczego wdrażanie aplikacji produkcyjnych jest skomplikowane? (89)

6. Instalacja Mezzanine za pomocą Ansible (95)

 • Wyświetlanie zadań scenariusza (95)
 • Układ zainstalowanych plików (96)
 • Zmienne jawne i poufne (96)
 • Instalowanie wielu pakietów za pomocą pętli (with_items) (98)
 • Instrukcja become w zadaniu (99)
 • Aktualizacja rejestru apt (99)
 • Sprawdzenie projektu za pomocą modułu git (100)
 • Instalacja Mezzanine i innych pakietów w środowisku wirtualnym (102)
 • Krótka dygresja: skomplikowane argumenty w zadaniach (104)
 • Konfiguracja bazy danych (106)
 • Tworzenie pliku local_settings.py na podstawie szablonu (107)
 • Polecenia django-manage (110)
 • Uruchamianie własnych skryptów Pythona w kontekście aplikacji (111)
 • Utworzenie plików konfiguracyjnych usług (113)
 • Aktywacja konfiguracji serwera Nginx (115)
 • Instalacja certyfikatów TLS (115)
 • Instalacja zadania Twitter w harmonogramie cron (116)
 • Cały scenariusz (117)
 • Uruchomienie scenariusza na maszynie wirtualnej Vagrant (120)
 • Diagnostyka (120)
 • Instalacja Mezzanine na wielu serwerach (121)

7. Skalowanie scenariuszy: role (123)

 • Podstawowa struktura roli (123)
 • Przykład: role database i mezzanine (124)
 • Stosowanie ról w scenariuszach (124)
 • Zadania wstępne i końcowe (125)
 • Rola database instalująca bazę danych (126)
 • Rola mezzanine instalująca aplikację Mezzanine (128)
 • Tworzenie plików i katalogów ról za pomocą narzędzia ansible-galaxy (132)
 • Role zależne (132)
 • Repozytorium Ansible Galaxy (133)

8. Zaawansowane scenariusze (135)

 • Obsługa błędnie działających poleceń: instrukcje changed_when i failed_when (135)
 • Filtry (138)
 • Wyszukiwarki (140)
 • Zaawansowane pętle (146)
 • Sterowanie pętlami (149)
 • Dołączanie plików (151)
 • Bloki (153)
 • Obsługa błędów za pomocą bloków (154)
 • Szyfrowanie poufnych danych (156)

9. Dostosowywanie serwerów, przebiegów i procedur (159)

 • Wzorce specyfikowania serwerów (159)
 • Określanie grupy serwerów (160)
 • Wykonywanie zadania na komputerze sterującym (160)
 • Wykonywanie zadania na innym komputerze niż serwer (161)
 • Wykonywanie zadania na kolejnych serwerach (161)
 • Wykonywanie zadania w grupie serwerów (162)
 • Jednokrotne wykonanie zadania (163)
 • Strategie przebiegów (163)
 • Zaawansowane procedury (166)
 • Jawne gromadzenie faktów (173)
 • Odczytywanie adresu IP serwera (174)

10. Wtyczki zwrotne (175)

 • Wtyczki stdout (175)
 • Inne wtyczki (178)

11. Przyspieszanie Ansible (185)

 • Zwielokrotnienie sesji SSH (opcja ControlPersist) (185)
 • Potokowanie (188)
 • Zapamiętywanie faktów (189)
 • Równoległe połączenia (192)
 • Równoległe wykonywanie zadań za pomocą instrukcji async (193)

12. Własne moduły (195)

 • Przykład: sprawdzenie, czy zewnętrzny serwer jest dostępny (195)
 • Użycie modułu script zamiast tworzenia własnego modułu (195)
 • Skrypt can_reach jako moduł (196)
 • Gdzie umieszczać własne moduły? (196)
 • Jak Ansible uruchamia moduły? (196)
 • Oczekiwane wyniki (198)
 • Tworzenie modułów w języku Python (199)
 • Dokumentowanie modułu (209)
 • Diagnozowanie modułu (210)
 • Implementowanie modułu jako skryptu Bash (211)
 • Określanie alternatywnego położenia powłoki Bash (212)
 • Przykładowe moduły (213)

13. Vagrant (215)

 • Przydatne opcje konfiguracyjne środowiska Vagrant (215)
 • Prowizjoner Ansible (217)
 • Kiedy jest uruchamiany prowizjoner? (217)
 • Plik ewidencyjny tworzony przez środowisko Vagrant (217)
 • Równoległe prowizjonowanie maszyn (218)
 • Definiowanie grup maszyn wirtualnych (219)
 • Lokalny prowizjoner Ansible (220)

14. Amazon EC2 (221)

 • Terminologia (222)
 • Poświadczenia (224)
 • Warunek: instancja biblioteki Python Boto (225)
 • Dynamiczna ewidencja (225)
 • Definiowanie dynamicznych grup instancji na podstawie tagów (228)
 • Chmury EC2-VPC i EC2-Classic (230)
 • Przygotowanie pliku ansible.cfg do korzystania z chmury EC2 (231)
 • Uruchamianie nowych instancji (231)
 • Pary kluczy EC2 (233)
 • Grupy bezpieczeństwa (234)
 • Uzyskiwanie najnowszego obrazu AMI (236)
 • Dodanie nowej instancji do grupy (237)
 • Oczekiwanie na uruchomienie instancji (239)
 • Idempotentne tworzenie instancji (240)
 • Wszystko razem (241)
 • Definiowanie chmury VPC (242)
 • Tworzenie obrazów AMI (246)
 • Inne moduły (250)

15. Docker (253)

 • Przykład użycia programów Docker i Ansible (254)
 • Czas życia aplikacji Docker (254)
 • Przykładowa aplikacja: Ghost (255)
 • Nawiązywanie połączenia z demonem Dockera (255)
 • Uruchomienie kontenera na lokalnym komputerze (256)
 • Tworzenie obrazu za pomocą pliku Dockerfile (257)
 • Orkiestracja kilku kontenerów na lokalnym komputerze (258)
 • Wysyłanie obrazów do rejestru Dockera (259)
 • Odczytywanie informacji o lokalnych obrazach (260)
 • Instalowanie aplikacji zawartych w obrazach (262)
 • Ansible Container (266)

16. Diagnozowanie scenariuszy (273)

 • Czytelne komunikaty o błędach (273)
 • Diagnozowanie połączenia SSH (274)
 • Moduł debug (275)
 • Debuger scenariuszy (275)
 • Moduł assert (277)
 • Sprawdzenie scenariusza przed uruchomieniem (279)
 • Wybieranie zadań do wykonania (280)

17. Zarządzanie serwerami Windows (283)

 • Połączenie z systemem Windows (283)
 • PowerShell (284)
 • Moduły Windows (286)
 • Nasz pierwszy scenariusz (286)
 • Aktualizacja systemu Windows (287)
 • Tworzenie lokalnych kont użytkowników (288)
 • Podsumowanie (291)

18. Ansible i urządzenia sieciowe (293)

 • Obecny stan modułów sieciowych (293)
 • Lista obsługiwanych urządzeń (294)
 • Przygotowanie urządzenia sieciowego (294)
 • Jak funkcjonują moduły? (297)
 • Pierwszy scenariusz (297)
 • Ewidencja i zmienne w modułach sieciowych (298)
 • Korzystanie z plików konfiguracyjnych (302)
 • Szablony, szablony, szablony (305)
 • Gromadzenie faktów (306)
 • Podsumowanie (307)

19. Ansible Tower: wersja dla firm (309)

 • Modele subskrypcji (309)
 • Jakie problemy rozwiązuje Ansible Tower? (311)
 • Interfejs REST API (316)
 • Interfejs CLI (316)
 • Co dalej? (320)

A. Protokół SSH (321)

 • Natywny klient SSH (321)
 • Agent SSH (321)
 • Uruchomienie agenta SSH (322)
 • Przekazywanie agenta (323)
 • Klucze hosta (326)

B. Role IAM i poświadczenia EC2 (329)

 • Konsola AWS Management Console (329)
 • Wiersz poleceń (330)

Słowniczek (333)

Bibliografia (339)

Skorowidz (341)