Szczegóły ebooka

AntyMOBBING. Walcz o swoje prawa w miejscu pracy

AntyMOBBING. Walcz o swoje prawa w miejscu pracy

Wacław Kisiel-Dorohinicki

Ebook

Przeciwdziałaj mobbingowi

 • Typy, fazy i konsekwencje mobbingu
 • Krzywdząca organizacja
 • Konflikty jako zarzewie problemu
 • Przeciwdziałanie psychicznemu dręczeniu
 • Walka o swoje prawa
 • Kształtowanie zdrowych relacji zawodowych

Mobbing. Za tym słowem czai się prawdziwie niebezpieczne zjawisko. Podłe i bezwzględne. Mobbingiem nazywamy bowiem działanie o charakterze nadużycia, przejawiające się w formie zachowań, słów, aktów i gestów. Inaczej rzecz ujmując, to systematyczne znęcanie się lub dręczenie moralne. Celem lub skutkiem mobbingu jest poniżenie, ośmieszenie, zaniżenie samooceny, wyeliminowanie albo odizolowanie danej osoby od jej współpracowników.

Przez wiele lat nie mówiło się głośno o psychicznym dręczeniu, mającym miejsce w polskich firmach. Przymusowe nadgodziny, ostracyzm, powierzanie bezsensownych zadań, stosowanie biurowego psychoterroru -- tak po prostu musiało być. Nawet sądy traktowały pozwy przeciw zamierzonemu nieetycznemu zachowaniu pracodawcy jako pracowniczą próbę zemsty czy rewanżu za zwolnienie. Jeśli jednak kiedykolwiek byłeś ofiarą mobbingu lub taka atmosfera panowała w Twoim biurze, dobrze wiesz, że szykany potrafią zatruć krew, zniszczyć zdrowie oraz odebrać chęć do pracy. Na szczęście tak jak Dawid w nierównej walce z Goliatem, tak i Ty masz szansę wygrać z Twoim dręczycielem lub nawet całą ich grupą. A celnie rzuconym kamieniem niech stanie się wiedza zawarta w tej książce. Jeśli natomiast reprezentujesz pracodawcę, w którego zakładzie dochodzi do nielegalnych praktyk, Twoim obowiązkiem narzuconym przez prawo jest im zapobiec. Nie pozwól, by sprawy zaszły za daleko!

 • Rozpoznawanie mobbingu i terroru psychicznego
 • Konflikt jako źródło mobbingu
 • Zapobieganie nielegalnym praktykom
 • Kultury organizacyjne sprzyjające rozwojowi niezdrowej atmosfery
 • Procedury antymobbingowe
 • Roszczenia dręczonych pracowników
 • Formy pomocy ofiarom mobbingu


Przeczytaj wywiad z autorem >>

Od autora (9)

CZĘŚĆ I (13)

Rozdział 1. DYSKRYMINACJA I MOBBING (15)

 • Dyskryminacja (17)
  • Dyskryminacja pośrednia i bezpośrednia (18)
  • Obszary dyskryminacji (21)
  • Odszkodowanie (37)
  • A co nie jest dyskryminacją? (39)
 • Mobbing (42)
  • Uporczywość i długotrwałość (43)
  • Typy mobbingu (45)
  • Fazy mobbingu (49)
  • Kim jest mobber? (50)
  • Każdy może być ofiarą mobbingu (54)
  • Mobbing a dyskryminacja (57)
  • Uwaga! MOBBING! (60)

CZĘŚĆ II (63)

Rozdział 2. MOBBING A SPOSÓB WYKONYWANIA PRACY (65)

 • Stosunek pracy (66)
 • Godziny nadliczbowe (73)
 • Uprawnienia urlopowe oraz chorobowe (77)
 • Rozwiązanie stosunku pracy (80)
 • Umowy cywilnoprawne (86)
 • Samozatrudnienie (87)

Rozdział 3. MOBBINGUJĄCA ORGANIZACJA (91)

 • Wpływ kultury organizacyjnej na działania o charakterze mobbingu (96)
 • Silna kultura organizacyjna a zjawisko konformizmu (100)
 • Style zarządzania (103)

Rozdział 4. WSPÓŁPRACOWNICY: POSTAWY, UPRZEDZENIA I MOBBING (109)

 • Nierozwiązane konflikty - zarzewie mobbingu (114)
 • Fałszywe oskarżenia (117)

Rozdział 5. KONSEKWENCJE MOBBINGU (121)

 • Koszty ponoszone przez ofiarę mobbingu (122)
  • Poziom emocji - samoocena (123)
  • Trudności z funkcjonowaniem w grupie (izolacja, wykluczenie) (125)
  • Choroby będące efektem mobbingu (126)
  • Poziom wykonywanych zadań (127)
  • Wypowiedzenie umowy o pracę lub odejście z firmy (128)
  • PTSD (129)
  • Samobójstwo (133)
 • Koszty na poziomie organizacji (134)
 • Koszty społeczne (136)

CZĘŚĆ III (139)

Rozdział 6. PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI (141)

 • Ofiara (141)
  • Sposoby radzenia sobie ze stresem będącym konsekwencją mobbingu (143)
  • Działania zmierzające do udowodnienia mobbingu (159)
 • Pracodawca - kadra zarządzająca (163)
 • Związki zawodowe (166)

Rozdział 7. MOBBING - WALKA O SWOJE PRAWA (169)

 • Mobbing w prawie pracy (169)
 • Komisja pojednawcza (170)
 • Mediacja (171)
 • Roszczenia na podstawie kodeksu cywilnego (178)
 • Kodeks karny a mobbing (181)

Rozdział 8. JAK KSZTAŁTOWAĆ ZDROWE RELACJE ZAWODOWE (187)

 • Czym jest asertywność? (187)
 • Przyjmowanie postawy asertywnej (195)
 • Techniki ułatwiające asertywne zachowanie (196)
 • Lęk przed byciem asertywnym (203)

Podsumowanie (205)

Minisłowniczek (209)

Bibliografia (219)

 • Tytuł: AntyMOBBING. Walcz o swoje prawa w miejscu pracy
 • Autor: Wacław Kisiel-Dorohinicki
 • ISBN: 978-83-246-5381-2, 9788324653812
 • Data wydania: 2012-07-05
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: antymo
 • Wydawca: Onepress