Helion


Szczegóły ebooka

Architektura oprogramowania bez tajemnic. Wykorzystaj język C++ do tworzenia wydajnych aplikacji i systemów

Architektura oprogramowania bez tajemnic. Wykorzystaj język C++ do tworzenia wydajnych aplikacji i systemów


C++ należy do najpopularniejszych i najbardziej cenionych za uniwersalność języków oprogramowania - umożliwia projektowanie rozbudowanych, a zarazem intuicyjnych w obsłudze aplikacji wysokiego poziomu. Pozwala tworzyć wydajną i czytelną architekturę oprogramowania również w wypadku znacznie zaawansowanych systemów i programów.

Dzięki tej książce poznasz narzędzia i rozwiązania, które ułatwiają projektowanie w języku C++ nawet najbardziej skomplikowanych aplikacji. Autorzy przybliżają samo pojęcie architektury oprogramowania i na praktycznych przykładach wyjaśniają, na czym polega jej tworzenie. Pokazują również aktualne trendy projektowe i uczą, jak za pomocą C++ krok po kroku, element po elemencie budować aplikacje i systemy na dowolnym poziomie zaawansowania. W trakcie lektury dowiesz się, jakie warunki powinna spełniać efektywna architektura oprogramowania i jak sprawić, by gwarantowała wysoki poziom bezpieczeństwa, skalowalności i wydajności. Liczne przykłady, zrozumiałe objaśnienia i przyjazny język pozwalają na efektywne i szybkie przyswajanie wiedzy dotyczącej tworzenia rozproszonych, skomplikowanych aplikacji w C++.

W książce:

 • projektowanie aplikacji bazujących na wydajnej, nowoczesnej i czytelnej architekturze oprogramowania
 • używanie najważniejszych zasad i wzorców projektowych umożliwiających tworzenie efektywnego kodu za pomocą języka C++
 • analizowanie różnych koncepcji architektury oprogramowania i stosowanie tych, które w największym stopniu odpowiadają danemu projektowi
 • efektywne wykorzystywanie mechanizmów i rozwiązań dostępnych w najnowszej odsłonie języka C++

Wstęp

Część I. Koncepcje i składniki architektury oprogramowania

 • Rozdział 1. Znaczenie architektury oprogramowania i zasady dobrego projektowania
  • Wymagania techniczne
  • Zrozumienie pojęcia "architektura oprogramowania"
  • Uświadomienie sobie znaczenia właściwej architektury
  • Badanie podstaw dobrej architektury
  • Opracowywanie architektury według zasad podejścia zwinnego
  • Filozofia języka C++
  • Stosowanie zasad SOLID i DRY
  • Sprzężenie i spójność
  • Podsumowanie
  • Pytania
  • Materiały dodatkowe
 • Rozdział 2. Style architektoniczne
  • Wymagania techniczne
  • Wybór pomiędzy podejściem stanowym i bezstanowym
  • Zapoznanie się z monolitami - dlaczego należy ich unikać i jakie są wyjątki
  • Zrozumienie działania usług i mikrousług
  • Badanie architektury opartej na zdarzeniach
  • Zrozumienie działania architektury warstwowej
  • Zapoznanie się z architekturą opartą na modułach
  • Podsumowanie
  • Pytania
  • Materiały dodatkowe
 • Rozdział 3. Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne
  • Wymagania techniczne
  • Zapoznanie się z typami wymagań
  • Rozpoznawanie wymagań istotnych dla architektury
  • Zbieranie wymagań z różnych źródeł
  • Dokumentowanie wymagań
  • Dokumentowanie architektury
  • Wybór właściwych perspektyw do udokumentowania
  • Generowanie dokumentacji
  • Podsumowanie
  • Pytania
  • Materiały dodatkowe

Część II. Projektowanie i wytwarzanie oprogramowania w języku C++

 • Rozdział 4. Projektowanie architektur i systemów
  • Wymagania techniczne
  • Zrozumienie specyfiki systemów rozproszonych
  • Zapewnienie systemowi dostępności i odporności na uszkodzenia
  • Integrowanie systemu
  • Osiąganie wydajności w dużej skali
  • Wdrażanie systemu
  • Zarządzanie interfejsami API
  • Podsumowanie
  • Pytania
  • Materiały dodatkowe
 • Rozdział 5. Wykorzystywanie cech języka C++
  • Wymagania techniczne
  • Projektowanie doskonałych interfejsów API
  • Pisanie deklaratywnego kodu
  • Przenoszenie obliczeń na czas kompilacji
  • Wykorzystanie potęgi bezpiecznych typów
  • Pisanie modularnego kodu C++
  • Podsumowanie
  • Pytania
  • Materiały dodatkowe
 • Rozdział 6. Wzorce projektowe a język C++
  • Wymagania techniczne
  • Pisanie idiomatycznego kodu C++
  • Ciekawie rekurencyjny wzorzec szablonu
  • Tworzenie obiektów
  • Śledzenie stanu i odwiedzanie obiektów w języku C++
  • Efektywne postępowanie z pamięcią
  • Podsumowanie
  • Pytania
  • Materiały dodatkowe
 • Rozdział 7. Budowanie i pakowanie
  • Wymagania techniczne
  • Wykorzystanie kompilatorów do granic ich możliwości
  • Zapewnianie abstrakcji procesu budowania
  • Korzystanie z modułów zewnętrznych
  • Wielokrotne korzystanie z kodu o dobrej jakości
  • Pakowanie przy użyciu narzędzia Conan
  • Podsumowanie
  • Pytania
  • Materiały dodatkowe

Część III. Architektoniczne atrybuty jakościowe

 • Rozdział 8. Pisanie testowalnego kodu
  • Wymagania techniczne
  • Po co testować kod?
  • Wprowadzenie do frameworków testowych
  • Zapoznanie się z atrapami i imitacjami
  • Projektowanie klas sterowane testami
  • Automatyzowanie testów na potrzeby ciągłej integracji/ciągłego wdrażania
  • Podsumowanie
  • Pytania
  • Materiały dodatkowe
 • Rozdział 9. Ciągła integracja i ciągłe wdrażanie
  • Wymagania techniczne
  • Zapoznanie się z ciągłą integracją
  • Recenzowanie zmian w kodzie
  • Badanie automatyzacji sterowanej testami
  • Zarządzanie wdrażaniem jako kodem
  • Budowanie kodu wdrożeniowego
  • Budowanie potoku CD
  • Korzystanie z niezmiennej infrastruktury
  • Podsumowanie
  • Pytania
  • Materiały dodatkowe
 • Rozdział 10. Bezpieczeństwo kodu i wdrażania
  • Wymagania techniczne
  • Sprawdzanie zabezpieczeń kodu
  • Sprawdzanie, czy zależności są bezpieczne
  • Utwardzanie kodu
  • Utwardzanie środowiska
  • Podsumowanie
  • Pytania
  • Materiały dodatkowe
 • Rozdział 11. Wydajność
  • Wymagania techniczne
  • Mierzenie wydajności
  • Pomaganie kompilatorowi w generowaniu wydajnego kodu
  • Zrównoleglanie obliczeń
  • Używanie koprocedur
  • Podsumowanie
  • Pytania
  • Materiały dodatkowe

Część IV. Zasady projektowania natywnego dla chmury

 • Rozdział 12. Architektura zorientowana na usługi
  • Wymagania techniczne
  • Zapoznanie się z architekturą zorientowaną na usługi
  • Wdrażanie zasad wymiany komunikatów
  • Korzystanie z usług sieciowych
  • Wykorzystywanie usług zarządzanych i dostawców chmury
  • Podsumowanie
  • Pytania
  • Materiały dodatkowe
 • Rozdział 13. Projektowanie mikrousług
  • Wymagania techniczne
  • Wniknięcie w temat mikrousług
  • Budowanie mikrousług
  • Obserwowanie mikrousług
  • Łączenie mikrousług
  • Skalowanie mikrousług
  • Podsumowanie
  • Pytania
  • Materiały dodatkowe
 • Rozdział 14. Kontenery
  • Wymagania techniczne
  • Reaktywacja kontenerów
  • Budowanie kontenerów
  • Testowanie kontenerów i integrowanie ich ze sobą
  • Zapoznanie się z orkiestracją kontenerów
  • Podsumowanie
  • Pytania
  • Materiały dodatkowe
 • Rozdział 15. Projektowanie rozwiązań natywnych dla chmury
  • Wymagania techniczne
  • Zapoznanie się z rozwiązaniami natywnymi dla chmury
  • Orkiestracja obciążeń natywnych dla chmury przy użyciu platformy Kubernetes
  • Obserwowalność w systemach rozproszonych
  • Łączenie usług za pomocą siatki usług
  • Podejście GitOps
  • Podsumowanie
  • Pytania
  • Materiały dodatkowe

Dodatek A

Dodatek B. Odpowiedzi

 • Tytuły: Architektura oprogramowania bez tajemnic. Wykorzystaj język C++ do tworzenia wydajnych aplikacji i systemów
 • Autor: Adrian Ostrowski, Piotr Gaczkowski
 • Tytuł oryginału: Software Architecture with C++: Design modern systems using effective architecture concepts, design patterns, and techniques with C++20
 • Tłumaczenie: Krzysztof Bąbol
 • ISBN książki drukowanej: 978-83-283-8666-2, 9788328386662
 • Data wydania książki drukowanej: 2022-05-17
 • ISBN Ebooka: 978-83-283-8667-9, 9788328386679
 • Data wydania: 2022-05-17
 • Format: 165x235
 • Identyfikator pozycji: aropbe
 • Kategorie:
 • Wydawca: Helion