Szczegóły ebooka

ASP.NET 3.5. Programowanie

ASP.NET 3.5. Programowanie

Jesse Liberty, Dan Hurwitz, Dan Maharry

Ebook

Kompletne źródło informacji na temat ASP.NET!

 • Jak maksymalnie wykorzystać możliwości Visual Studio?
 • Jakie tajemnice kryje język LINQ?
 • Jak tworzyć bezpieczne aplikacje internetowe?

Aplikacje internetowe cieszą się wciąż rosnącą popularnością. Na rynku narzędzi do ich tworzenia można znaleźć wiele rozwiązań, a wśród nich jedno wyjątkowe — platformę .NET. Pozwala ona na wykorzystanie dowolnego obsługiwanego przez nią języka programowania do tworzenia dynamicznych, interaktywnych i atrakcyjnych rozwiązań internetowych. Wybierając platformę .NET, otrzymasz dostęp do wielu dodatkowych narzędzi i — co najważniejsze — do wiedzy zgromadzonej przez całą używającą jej społeczność. Niezliczona liczba stron, artykułów i osób chętnych do pomocy sprawia, że rozwiązanie nawet najbardziej skomplikowanego problemu staje się łatwiejsze.

Dzięki tej książce zdobędziesz wiedzę pozwalającą Ci na swobodne poruszanie się w świecie aplikacji internetowych opartych o .NET. Nauczysz się w maksymalny sposób wykorzystywać możliwości środowiska Visual Studio 2008, poznasz dostępne kontrolki oraz sprawdzisz, do czego może Ci się przydać ADO.NET. Ponadto odkryjesz tajemnice języka LINQ i zasady, których przestrzeganie zapewni bezpieczeństwo Twojej aplikacji. W kolejnych rozdziałach autorzy przedstawią Ci metody tworzenia usług sieciowych, zwiększania wydajności poprzez buforowanie oraz konfiguracji serwera IIS 7.0. Książka ta pozwoli Ci w łatwy sposób wykonać pierwszy krok w świat dynamicznych stron WWW, tworzonych z wykorzystaniem ASP.NET.

 • Praca w zintegrowanym środowisku programistycznym Visual Studio 2008
 • Podstawowe kontrolki oraz kontrolki pozwalające na dostęp do danych
 • Dostęp do baz danych z wykorzystaniem ADO.NET
 • Zastosowanie języka LINQ
 • Gwarancja poprawności danych
 • Zapewnienie bezpieczeństwa aplikacji internetowej
 • Tworzenie stron wzorcowych
 • Przygotowanie usług sieciowych
 • Protokoły i standardy usług sieciowych
 • Poprawa wydajności poprzez zastosowanie buforowania
 • Konfiguracja serwera IIS 7.0
 • Debugowanie kodu i śledzenie jego wykonania
 • Wdrażanie aplikacji w środowisku lokalnym i globalnym
 • Przydatne skróty klawiaturowe

Poznaj możliwości jednej z najpopularniejszych platform do tworzenia dynamicznych stron WWW!

Wstęp (9)

1. Programowanie sieciowe (17)

 • Technologia Ajax (17)
 • Platforma .NET 3.0 i 3.5 (18)
 • Visual Studio 2008 (21)
 • Internet Information Services 7.0 (22)
 • Wyjście poza VS2008 (22)
 • Oprogramowanie VS2008 (24)

2. Visual Studio 2008 (25)

 • Pierwsze spojrzenie: strona początkowa (27)
 • Utworzenie pierwszej strony internetowej (28)
 • Projekty i rozwiązania (35)
 • Zintegrowane środowisko programistyczne (40)

3. Kontrolki - podstawowe założenia (81)

 • Zdarzenia (84)
 • Kontrolki serwerowe ASP.NET (92)
 • Kontrolki serwerowe AJAX (107)
 • Kontrolki serwerowe HTML (111)
 • Przetwarzanie po stronie klienta (116)

4. Kontrolki podstawowe (121)

 • Używanie Visual Studio nie jest obowiązkowe (122)
 • Formularze sieciowe: zwykłe czy AJAX? (127)
 • Kontrolki Label i Literal (128)
 • Kontrolka TextBox (129)
 • Kontrolka HiddenField (139)
 • Kontrolki Button (142)
 • Kontrolka HyperLink (148)
 • Elementy graficzne (150)
 • Zaznaczanie wartości (159)

5. Kontrolki zaawansowane (205)

 • Kontrolka Panel (205)
 • Kontrolka UpdatePanel (230)
 • Kontrolki MultiView i View (238)
 • Kontrolka Wizard (247)
 • Kontrolka FileUpload (261)
 • Kontrolka AdRotator (267)
 • Kontrolka Calendar (272)

6. Podstawy witryny internetowej (295)

 • Klasa Page (295)
 • Plik ukrytego kodu (298)
 • Przejście na inną stronę (301)
 • Stan (315)
 • Cykl życiowy (334)
 • Dyrektywy (337)

7. Kontrolki źródeł danych oraz połączenia (343)

 • Źródła danych i kontrolki źródeł danych (343)
 • Używanie kontrolki ObjectDataSource (345)
 • Używanie kontrolki XmlDataSource (350)
 • Używanie kontrolki SqlDataSource (353)
 • Śledzenie uaktualnień za pomocą zdarzeń (379)

8. Używanie kontrolek dostępu do danych (383)

 • Hierarchiczne kontrolki danych (384)
 • Kontrolki danych tabelarycznych (385)
 • Listy danych (386)
 • Jeden rekord w danej chwili: kontrolka DetailsView (392)
 • Wiele rekordów jednocześnie: kontrolka GridView (412)
 • Kontrolki bazujące na szablonach (425)

9. ADO.NET (451)

 • Model obiektowy ADO.NET (451)
 • Rozpoczynamy pracę z ADO.NET (457)
 • Ręczne tworzenie obiektów danych (468)
 • Procedury składowane (477)
 • Uaktualnianie za pomocą SQL i ADO.NET (484)
 • Uaktualnianie danych za pomocą transakcji (489)
 • Łączenie z obiektami Business (502)

10. Prezentacja LINQ (507)

 • Budowa LINQ (508)
 • Dostawcy LINQ (528)
 • LINQ to XML (529)
 • LINQ to SQL (537)

11. Sprawdzanie poprawności (555)

 • Kontrolka RequiredFieldValidator (558)
 • Kontrolka Summary (562)
 • Kontrolka CompareValidator (566)
 • Sprawdzanie zakresu (572)
 • Wyrażenia regularne (574)
 • Kontrolka CustomValidator (576)
 • Sprawdzanie poprawności grup (579)

12. Bezpieczeństwo na bazie formularzy (583)

 • Uwierzytelnianie (585)
 • Szczegółowy opis uwierzytelniania na bazie formularzy (599)

13. Strony wzorcowe i nawigacja (633)

 • Strony wzorcowe (633)
 • Nawigacja (646)
 • Filtrowanie na podstawie systemu bezpieczeństwa (665)

14. Personalizacja (671)

 • Tworzenie spersonalizowanych witryn internetowych (671)
 • Tematy i skórki (692)
 • Web Parts (700)

15. Kontrolki własne oraz kontrolki użytkownika (713)

 • Kontrolki użytkownika (714)
 • Kontrolki własne (728)
 • Tworzenie kontrolek pochodnych (741)
 • Tworzenie kontrolek złożonych (743)

16. Usługi sieciowe (753)

 • Wprowadzenie do usług sieciowych (754)
 • Zrozumienie protokołów i standardów usługi sieciowej (755)
 • Używanie usług sieciowych SOAP (758)
 • Tworzenie usługi sieciowej ASP.NET SOAP (762)
 • Wywoływanie usługi sieciowej (771)
 • Tworzenie usługi sieciowej WCF (776)
 • Tworzenie i używanie usług sieciowych w technologii Ajax (787)
 • Wprowadzenie do REST i JSON (793)
 • Więcej informacji na temat usług sieciowych (804)

17. Buforowanie i wydajność (807)

 • Rodzaje buforowania (808)
 • Buforowanie danych (809)
 • Buforowanie danych wyjściowych (815)
 • Buforowanie częściowe: buforowanie fragmentu strony (822)
 • Buforowanie obiektów (827)
 • Klasa HttpCachePolicy (843)
 • Wydajność (845)
 • Testowanie wydajności i profilowanie (851)

18. Logika aplikacji i konfiguracja (853)

 • Wprowadzenie do IIS 7.0 (853)
 • Logika o zasięgu całej aplikacji (860)
 • Konfiguracja aplikacji (884)
 • Modyfikacja pliku web.config za pomocą IIS 7.0 (894)
 • Web Site Administration Tool (920)
 • Własne sekcje konfiguracyjne (925)

19. Śledzenie, usuwanie i obsługa błędów (931)

 • Tworzenie przykładowej aplikacji (931)
 • Śledzenie (934)
 • Wykrywanie i usuwanie błędów (941)
 • Obsługa błędów (957)
 • Własne strony błędów (959)

20. Wdrożenie (963)

 • Podzespoły (964)
 • Wdrożenie lokalne (976)
 • Wdrożenie globalne (982)
 • Instalator Windows (984)
 • Web Deployment Projects (998)

21. Epilog: od teraźniejszości do vNext (1005)

 • (Niektóre) wyselekcjonowane procesy (1005)
 • Projekty w realizacji (1008)
 • Na horyzoncie (1013)

A: Instalacja pakietu AJAX Control Toolkit (1015)

 • Pobranie pakietu (1015)
 • Zbudowanie kodu (1016)
 • Integracja z pakietem VS2008 (1017)

B: Wprowadzenie do technologii relacyjnych baz danych (1023)

 • Tabele, rekordy i kolumny (1023)
 • Projekt tabeli (1024)
 • SQL (1026)
 • Zasoby dodatkowe (1029)

C: Skróty klawiaturowe (1031)

 • Ogólne działania (1031)
 • Generowanie tekstu i refaktoring (1032)
 • Nawigacja po tekście (1033)
 • Edycja tekstu i zaznaczeń (1034)
 • Skróty klawiaturowe w oknie głównym (1036)
 • Skróty klawiaturowe okna Tool (1038)
 • Skróty klawiaturowe okna Find and Replace (1039)
 • Skróty klawiaturowe dotyczące makr (1040)
 • Skróty klawiaturowe podczas usuwania błędów (1040)

Skorowidz (1043)

 • Tytuł: ASP.NET 3.5. Programowanie
 • Autor: Jesse Liberty, Dan Maharry, Dan Hurwitz
 • Tytuł oryginału: Programming ASP.NET 3.5
 • Tłumaczenie: Robert Górczyński
 • ISBN: 978-83-246-6143-5, 9788324661435
 • Data wydania: 2012-08-30
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: asp35p
 • Wydawca: Helion