Szczegóły ebooka

ASP.NET 2.0 i Ajax. Wprowadzenie

ASP.NET 2.0 i Ajax. Wprowadzenie

Jesse Liberty, Brian MacDonald, Dan Hurwitz

Ebook
 • Jak stworzyć stronę WWW w ASP.NET 2.0?
 • Jak skorzystać z dobrodziejstw technologii AJAX?
 • Jak zapewnić bezpieczeństwo, poprawność i trwałość danych w ASP.NET 2.0?

ASP.NET jest technologią stworzoną przez firmę Microsoft, pozwalającą na tworzenie dynamicznych stron WWW. Dostarcza ona wielu kontrolek, które wspomagają programistę w codziennych działaniach i pozwalają na znaczące przyspieszenie prac nad projektowaną witryną. Wykorzystanie technologii AJAX ułatwia tworzenie stron dostarczających niezapomnianych wrażeń ich użytkownikom. ASP.NET wraz z technologią AJAX w połączeniu z narzędziami programistycznymi firmy Microsoft stanowią wiodące rozwiązanie na rynku aplikacji internetowych, a wsparcie potentata z Redmond gwarantuje stały rozwój tej platformy.

"ASP.NET 2.0 i Ajax. Wprowadzenie" odkrywa tajniki wykorzystania technologii AJAX oraz ASP.NET. Dzięki tej książce dowiesz się, jak tworzyć interaktywne i wydajne aplikacje WWW z wykorzystaniem języka VisualBasic 2005. Jednocześnie nauczysz się zapewniać bezpieczeństwo w tworzonych aplikacjach i korzystać z poszczególnych kontrolek. Autorzy książki pokażą Ci metody radzenia sobie z błędami, usterkami i wyjątkami występującymi w trakcie tworzenia i używania strony. Na koniec każdego rozdziału Jesse, Dan i Brian sprawdzą Twoją wiedzę w krótkim quizie -- ale nie martw się, na końcu książki znajdziesz odpowiedzi na poszczególne pytania.

 • Podstawy tworzenia stron WWW
 • Założenia i wykorzystanie technologii AJAX
 • Sposób zapisywania i odczytywania danych oraz kontrolki wspierające ten proces
 • Zapewnianie poprawności danych
 • Definiowanie i wykorzystanie arkuszy stylów CSS
 • Wykorzystanie stron wzorcowych
 • Obsługa i zasady nawigacji na stronie
 • Zapewnienie bezpieczeństwa witrynie
 • Wykrywanie i rozwiązywanie problemów w kodzie
 • Obsługa wyjątków

Wejdź w świat dynamicznych stron WWW -- wykorzystaj najnowsze technologie ASP.NET!

Wstęp (11)

1. Pierwsze kroki (17)

 • Witaj świecie (18)
 • Tworzenie nowej witryny WWW (19)
 • Tworzenie witryny HelloWorld (22)
 • Rozszerzanie witryny HelloWorld o mechanizmy interaktywne (24)
 • Podsumowanie wykonanych czynności (29)
 • Podsumowanie (29)
 • Quiz (30)
 • Ćwiczenia (31)

2. Tworzenie aplikacji WWW (33)

 • Podstawowe wiadomości na temat witryn WWW (33)
  • Strona (33)
  • Kontrolki (35)
  • Pliki z kodem źródłowym (38)
  • Zdarzenia i wywołania zwrotne (38)
  • Synchroniczne i asynchroniczne wywołania zwrotne (39)
 • Kontrolki (47)
  • Struktura okna właściwości (47)
  • Kontrolki podstawowe (48)
  • Tworzenie tabel (52)
  • Definiowanie właściwości (55)
  • Kontrolki wyboru wartości (56)
  • Panele (57)
  • Kontrolki wyboru wartości (57)
  • Inne kontrolki wyboru wartości (62)
  • Wyświetlanie tekstu (63)
  • Obrazki (67)
  • Łącza (68)
  • Kontrolka LinkButton (69)
 • Kod źródłowy (69)
 • Podsumowanie (73)
 • Quiz (75)
 • Ćwiczenia (75)

3. Sprytne witryny WWW z technologią Ajax (79)

 • Krótka wizyta po stronie klienta (79)
 • Kontrolka ScriptManager (81)
 • Rozszerzone kontrolki dostępne w Control Toolkit (86)
  • Kontrolka TextBoxWatermarkExtender (86)
  • Kontrolka PopupControlExtender (90)
  • Kontrolka CollapsiblePanelExtender (96)
 • Kod źródłowy (100)
 • Podsumowanie (104)
 • Quiz (105)
 • Ćwiczenia (106)

4. Zapisywanie i odczytywanie danych (109)

 • Pobieranie danych z bazy (110)
  • Powiązane kontrolki danych (110)
  • Tworzenie przykładowej strony WWW (112)
  • Działanie kontrolki DataSource (112)
  • "Nie trzeba się martwić tym, co dzieje się w środku" (116)
  • Działanie kontrolki GridView (119)
  • Kod wygenerowany automatycznie (121)
  • Dodawanie instrukcji Insert, Update i Delete (124)
 • Wyświetlanie i uaktualnianie danych (127)
  • Test działania aplikacji (128)
  • Modyfikacja zawartości siatki w odpowiedzi na zdarzenia (130)
  • Odczytywanie danych z siatki danych GridView (134)
  • Przekazywanie parametrów do zapytania SELECT (135)
 • Kod źródłowy (138)
 • Podsumowanie (144)
 • Quiz (145)
 • Ćwiczenia (145)

5. Weryfikacja poprawności danych (149)

 • Kontrolki weryfikacji poprawności danych (150)
 • Kontrolka RequiredFieldValidator (151)
 • Kontrolka ValidationSummary (158)
 • Kontrolka CompareValidator (160)
  • Sprawdzanie typu danych wejściowych (162)
  • Porównywanie z wartością innej kontrolki (163)
 • Sprawdzanie zakresów (165)
 • Wyrażenia regularne (166)
 • Własny algorytm weryfikacji poprawności danych (168)
 • Podsumowanie (170)
 • Quiz (171)
 • Ćwiczenia (172)

6. Arkusze stylów, strony wzorcowe i nawigacja (177)

 • Style i arkusze stylów (177)
  • Kaskadowe arkusze stylów (178)
  • Style wplatane (178)
  • Style na poziomie dokumentu (180)
  • Zewnętrzne arkusze stylów (182)
 • Strony wzorcowe (187)
  • Tworzenie strony wzorcowej (188)
  • Dodawanie stron z treścią (191)
  • Korzystanie z zagnieżdżonych stron wzorcowych (194)
  • Zmiana strony wzorcowej w fazie wykonania (196)
 • Nawigacja (201)
  • Przyciski i hiperłącza (201)
  • Menu i łańcuchy nawigacji (205)
  • Mapy witryn (208)
  • Używanie map witryn (210)
  • Łańcuchy nawigacji (216)
 • Podsumowanie (219)
 • Quiz (221)
 • Ćwiczenia (222)

7. Stan i cykl życia strony (225)

 • Cykl życia strony (225)
 • Stan (231)
  • Stan widoku (232)
  • Stan sesji (242)
  • Stan aplikacji (248)
 • Podsumowanie (248)
 • Quiz (250)
 • Ćwiczenia (250)

8. Błędy, wyjątki i usterki (253)

 • Przykładowa aplikacja (253)
 • Śledzenie (257)
  • Śledzenie na poziomie strony (257)
  • Wstawianie informacji do dziennika śledzenia (259)
 • Debugowanie (262)
  • Pasek narzędziowy Debug (263)
  • Punkty przerwania (264)
  • Krokowe wykonywanie kodu (269)
  • Sprawdzanie zmiennych i obiektów (270)
  • Okna debugowania (270)
 • Obsługa błędów (273)
  • Błędy nieobsłużone (274)
  • Strony błędu dla całej aplikacji (276)
  • Strony błędu dla pojedynczych stron (279)
 • Podsumowanie (279)
 • Quiz (281)
 • Ćwiczenia (282)

9. Bezpieczeństwo i personalizacja (285)

 • Bezpieczeństwo bazujące na formularzach (285)
  • Tworzenie użytkowników przy użyciu WAT (286)
  • Zarządzanie użytkownikami w kodzie źródłowym (291)
  • Role (297)
  • Ograniczanie dostępu (301)
 • Personalizacja (306)
  • Profile (306)
  • Personalizacja anonimowa (316)
 • Motywy i skórki (321)
  • Tworzenie witryny testowej (322)
  • Nadawanie organizacji motywom i skórkom (323)
  • Udostępnianie motywów i skórek (326)
  • Wskazywanie motywów dla strony (326)
  • Używanie skórek nazwanych (330)
 • Podsumowanie (331)
 • Quiz (333)
 • Ćwiczenia (334)

10. Kompletna aplikacja (337)

 • Pierwsze kroki (337)
 • Implementacja stylów (338)
 • Zastosowanie stron wzorcowych (340)
 • Definiowanie ról i użytkowników (344)
 • Logowanie się użytkowników (345)
 • Nawigacja (349)
 • Strona produktów (351)
 • Implementacja technologii Ajax (360)
 • Strona koszyka na zakupy (361)
 • Strona zakupu produktów (364)
 • Strona potwierdzenia zamówienia (371)
 • Własne strony obsługi błędów (374)
 • Podsumowanie (375)
 • Listingi z kodami źródłowymi (375)
  • Strona koszyka na zakupy (375)
  • Strona potwierdzenia zamówienia (377)
  • Strona główna (379)
  • Strona logowania (380)
  • Strona wzorcowa (380)
  • Strona produktów (382)
  • Strona zakupu produktów (385)
  • Plik Web.config (389)

A: Instalowanie aplikacji (393)

B: Kopiowanie witryny WWW (405)

C: Odpowiedzi na pytania. Rozwiązania ćwiczeń (417)

Skorowidz (473)

 • Tytuł: ASP.NET 2.0 i Ajax. Wprowadzenie
 • Autor: Jesse Liberty, Dan Hurwitz, Brian MacDonald
 • Tytuł oryginału: Learning ASP.NET 2.0 with AJAX: A Practical Hands-on Guide
 • Tłumaczenie: Daniel Kaczmarek
 • ISBN: 978-83-246-6082-7, 9788324660827
 • Data wydania: 2012-09-12
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: aspnaw
 • Wydawca: Helion