Helion


Szczegóły ebooka

Autodesk Inventor Professional 2021 PL / 2021+ / Fusion 360. Metodyka projektowania

Autodesk Inventor Professional 2021 PL / 2021+ / Fusion 360. Metodyka projektowania


Poznaj tajniki systemów Autodesk Inventor Professional i Fusion 360!

 • Naucz się wydajnie projektować
 • Twórz profesjonalną dokumentację
 • Zdobywaj certyfikaty Autodesk

Autodesk Inventor Professional to jeden z dwóch najpopularniejszych systemów CAD w swojej klasie. Uzupełnia go rozwiązanie PLM typu cloud computing - Fusion 360.

Jeśli chcesz osiągnąć wysoki poziom umiejętności, sięgnij po tę książkę! Poznasz metody parametrycznego, adaptacyjnego projektowania 3D, redagowania dokumentacji 2D i 3D, automatyzacji rutynowych operacji projektowania, modelowania SFM w chmurze itp. przy użyciu dowolnej wersji językowej. Starannie dobrane ćwiczenia pozwolą Ci nauczyć się samodzielnie rozwiązywać problemy praktyczne i zdobyć niezbędne minimum wiedzy teoretycznej. Nabierzesz nawyków, które sprawią, że praca stanie się naprawdę wydajna.

Autor książki, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, dzieli się swoją ogromną wiedzą i bogatym doświadczeniem wynikającym z pracy na kierowniczych stanowiskach technicznych w przemyśle, jak również z wielu lat kształcenia studentów i uczestników kursów CAD. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu dydaktycznemu autora podręcznik sprawdzi się doskonale zarówno w przypadku samodzielnej nauki, jak i zajęć uniwersyteckich czy przygotowania do egzaminów certyfikacyjnych Autodesk. Wiedzę i umiejętności profesora Andrzeja Jaskulskiego od lat docenia firma Autodesk.

 • Interfejs użytkownika
 • Konfiguracja środowiska i szybki start
 • Przewodnik po typowych szkoleniach (learning paths)
 • Parametryczne, adaptacyjne modelowanie FBM części i zespołów
 • Redagowanie dokumentacji 2D i 3D
 • Zaawansowane techniki projektowania 3D
 • Inteligentne elementy, części, zespoły, więzy i operacje
 • Wewnętrzny język programowania iLogic
 • Zarządzanie danymi projektowymi
 • Moduły specjalizowane
 • Automatyzacja rutynowych operacji procesu projektowania
 • Narzędzia analityczne (MES, dynamika konstrukcji)
 • Narzędzia prezentacyjne
 • Modelowanie SFM
 • Zadania kontrolne

Zaprzyjaźnij się z systemami Autodesk Inventor i Fusion 360 i osiągaj szybciej swoje cele!


1. Od autora 25

 • 1.1. Przewidywane kierunki ewolucji technik CAD 26
 • 1.2. Niezbędne oprogramowanie 26

2. Koncepcja i zawartość książki 28

 • 2.1. Zawartość programowa 29
 • 2.2. Zakładany efekt i metodyka szkolenia 30
 • 2.3. Przeznaczenie 30
 • 2.4. Dodatkowe źródła informacji 31
  • 2.4.1. Literatura drukowana 31
 • 2.5. Realizacja typowych szkoleń (Learning Paths) 31
  • 2.5.1. Podstawy modelowania bryłowego (FBM) 32
  • 2.5.2. Modelowanie części (FBM) 32
   • 2.5.2.1. Bez przygotowania wstępnego 32
   • 2.5.2.2. Po kursie "Podstawy modelowania bryłowego (FBM)" 32
  • 2.5.3. Modelowanie zespołów (FBM) 33
  • 2.5.4. Podstawy redagowania dokumentacji 2D na podstawie modeli 3D 33
  • 2.5.5. Podstawowy kurs projektowania (Essentials) 33
  • 2.5.6. Wspomaganie projektowania typowych części i zespołów maszyn 34
  • 2.5.7. Uniwersalne narzędzia obliczeń i analiz systemów CAD 3D - wprowadzenie 34
  • 2.5.8. Podstawy modelowania konstrukcji blaszanych 34
  • 2.5.9. Podstawy modelowania swobodnego (SFM) i hybrydowego (FBM-SFM) 35
 • 2.6. Konwencje zapisu 35
  • 2.6.1. Akapity specjalne 35
  • 2.6.2. Sposoby wydawania poleceń 36
   • 2.6.2.1. Nazwy narzędzi 37
  • 2.6.3. Inne wyróżnienia fragmentów tekstu 38
  • 2.6.4. Instrukcje do ćwiczeń 39

3. Szybki start 41

 • 3.1. Podstawowe informacje ogólne 41
  • 3.1.1. Instalacja programu Autodesk Inventor Professional 2021 41
  • 3.1.2. Instalacja plików dodatkowych 43
  • 3.1.3. Inne niezbędne oprogramowanie 43
  • 3.1.4. Autodesk Inventor - co to jest? 44
  • 3.1.5. Uruchamianie programu 44
 • 3.2. Operacje na plikach w systemie Windows 45
  • 3.2.1. Otwieranie istniejącego projektu 45
  • 3.2.2. Zamykanie pliku projektu 45
  • 3.2.3. Tworzenie nowego projektu 46
  • 3.2.4. Zapisywanie projektu na dysku 46
 • 3.3. Tworzenie własnych szablonów 46
  • 3.3.1. Szablon rysunku ISO-PL2021.idw 46
  • 3.3.2. Szablon modelu części AJ-PL-2021-Standard.ipt 48
  • 3.3.3. Szablon modelu zespołu AJ-PL-2021-Standard.iam 49
  • 3.3.4. Szablon prezentacji AJ-PL-2021-Standard.ipn 49
  • 3.3.5. Tworzenie własnych szablonów - podsumowanie 50
 • 3.4. Podstawy interfejsu użytkownika 51
  • 3.4.1. Uaktywnienie istniejącego projektu 52
  • 3.4.2. Uaktywnienie projektu R2021-MP.ipj 52
  • 3.4.3. Elementy okna programu 53
   • 3.4.3.1. Przeglądanie obiektów 54
 • 3.5. Podstawowe operacje konfiguracyjne 55
  • 3.5.1. Przywrócenie konfiguracji standardowej 55
  • 3.5.2. Zmiana podstawowych opcji aplikacji 56
   • 3.5.2.1. Karta Kolory (Colors) 56
   • 3.5.2.2. Karta Szkic (Sketch) 58
   • 3.5.2.3. Karta Wyświetlanie (Display) 61
   • 3.5.2.4. Karta Część (Part) 62
   • 3.5.2.5. Karta Zespół (Assembly) 63
   • 3.5.2.6. Elementy interfejsu widoczne na ekranie 64
 • 3.6. Podstawy sterowania wyświetlaniem 65
  • 3.6.1. Panoramowanie (Pan) 65
  • 3.6.2. Obracanie swobodne (Free Orbit) 66
  • 3.6.3. Dynamiczna zmiana powiększenia (Zoom) 67
  • 3.6.4. ViewCube 67
   • 3.6.4.1. Widoki standardowe 70
   • 3.6.4.2. Redefinicja widoku głównego (Home View) 71
  • 3.6.5. Powiększenie wszystkich obiektów (Zoom All) 72

4. Zaawansowane informacje ogólne 74

 • 4.1. Zaawansowane informacje o interfejsie użytkownika 74
  • 4.1.1. Zaawansowane operacje na wstążce 74
   • 4.1.1.1. Budowa panelu 75
   • 4.1.1.2. Rodzaje narzędzi na wstążce 76
   • 4.1.1.3. Zmiana położenia panelu 77
  • 4.1.2. Wydawanie poleceń za pomocą wstążki 77
  • 4.1.3. Wydawanie poleceń za pomocą Menu kursora 78
   • 4.1.3.1. Tekstowe menu kursora 79
   • 4.1.3.2. Kołowe menu kursora 80
  • 4.1.4. Pasek szybkiego dostępu 81
  • 4.1.5. Menu Plik 82
 • 4.2. Zarządzanie projektami 83
  • 4.2.1. Tworzenie struktury nowego projektu 84
  • 4.2.2. Uaktywnienie istniejącego projektu 86
  • 4.2.3. Usuwanie definicji istniejącego projektu 88
  • 4.2.4. Struktura projektu R2021-MP.ipj 89
   • 4.2.4.1. Konfiguracja bibliotek Content Center 90
 • 4.3. Zarządzanie plikami w ramach projektu 92
  • 4.3.1. Otwieranie pliku 92
  • 4.3.2. Zapisywanie pliku ze zmianą nazwy lub położenia 93
  • 4.3.3. Zapisywanie kopii pliku 94
  • 4.3.4. Zapisywanie kopii pliku jako szablon 94
  • 4.3.5. Tworzenie nowego pliku 94
 • 4.4. Zarządzanie szablonami 95
 • 4.5. Elementy okna programu 96
 • 4.6. Powtarzanie ostatniego polecenia 98
 • 4.7. Skróty klawiszowe (Alias) 99
 • 4.8. Przeglądarka obiektów (Object Browser) 99
  • 4.8.1. Definicje wybranych obiektów 102
  • 4.8.2. Standardowe nazwy obiektów w przeglądarce 103
  • 4.8.3. Rozwijanie i zwijanie gałęzi 105
  • 4.8.4. Wskazywanie obiektu 106
  • 4.8.5. Wybór obiektu za pomocą przeglądarki 106
   • 4.8.5.1. Wybór pojedynczego obiektu 106
   • 4.8.5.2. Anulowanie wyboru 107
   • 4.8.5.3. Wybór wielu obiektów 107
  • 4.8.6. Wybór obiektu na obszarze modelowania 108
   • 4.8.6.1. Tryby wyboru 109
   • 4.8.6.2. Wybieranie obiektów pokrywających się 111
  • 4.8.7. Edycja obiektu 112
  • 4.8.8. Edycja inicjowana za pomocą Menu kursora 113
   • 4.8.8.1. Metoda "pokaż wymiary" (Show Dimensions) 114
   • 4.8.8.2. Inne operacje edycyjne 116
  • 4.8.9. Edycja inicjowana dwukrotnym kliknięciem 117
  • 4.8.10. Narzędzia pomiarowe 119
  • 4.8.11. Cofanie i odtwarzanie operacji modelowania 120
  • 4.8.12. Widoczność elementów konstrukcyjnych na obszarze modelowania 121
   • 4.8.12.1. Globalna widoczność elementów konstrukcyjnych 122
   • 4.8.12.2. Widoczność indywidualna elementów konstrukcyjnych 122
  • 4.8.13. Karty i filtry przeglądarki 123
  • 4.8.14. Wyłączanie elementów podstawowych 124
  • 4.8.15. Włączanie elementów podstawowych 125
  • 4.8.16. Usuwanie elementów i innych obiektów 125
  • 4.8.17. Zmiana nazwy elementów 126
  • 4.8.18. Uniwersalna metoda zmiany właściwości elementów 127
  • 4.8.19. Zmiana kolejności elementów i operacji modelowania 127
  • 4.8.20. Wykorzystanie przeglądarki podczas projektowania zespołów 128
   • 4.8.20.1. Modelowanie zespołu 128
   • 4.8.20.2. Pliki prezentacji 131
 • 4.9. Zaawansowane sterowanie wyświetlaniem 132
  • 4.9.1. Wydawanie poleceń za pomocą Paska nawigacji 134
  • 4.9.2. Zmiana sposobu reprezentacji modelu 135
  • 4.9.3. Zmiana sposobu budowy obrazu 136
  • 4.9.4. Panoramowanie (Pan) 137
  • 4.9.5. Obracanie swobodne (Free Orbit) 138
   • 4.9.5.1. Zmiana środka obrotu 139
  • 4.9.6. Zmiana powiększenia (Zoom) 140
   • 4.9.6.1. Dynamiczna zmiana powiększenia (Zoom) 140
   • 4.9.6.2. Powiększenie wszystkich obiektów (Zoom All) 141
   • 4.9.6.3. Powiększenie obiektów wybranych do kolekcji (Zoom Selected) 141
   • 4.9.6.4. Powiększanie za pomocą okna (Zoom Window) 142
  • 4.9.7. Widok na wybrany obiekt (Look At) 143
  • 4.9.8. Widok główny (Home View) 144
  • 4.9.9. Wywoływanie poprzednich i następnych widoków 145
  • 4.9.10. ViewCube 145
   • 4.9.10.1. Redefinicja i przywracanie widoku z przodu (Front View) i z góry (Top View) 146
  • 4.9.11. Obracanie ograniczone (Constrained) 147
  • 4.9.12. SteeringWheels 148
  • 4.9.13. Sterowanie nazwanymi widokami 150

5. Wprowadzenie do projektowania części 151

 • 5.1. Parametryczność 151
 • 5.2. Model matematyczny konstrukcji 152
 • 5.3. Model geometryczny konstrukcji 152
  • 5.3.1. Parametry i zmienne decyzyjne 152
   • 5.3.1.1. Przykłady parametrów 153
 • 5.4. Obiekty 3D 154
 • 5.5. Obiekty 2D w modelowaniu 3D 156
 • 5.6. Pojęcia związane z techniką modeli pochodnych 158
 • 5.7. Typowy proces projektowania części 159
  • 5.7.1. Modelowanie części 160
  • 5.7.2. Redagowanie dokumentacji 161
  • 5.7.3. Modyfikacja projektu z poziomu modelu lub rysunku 163

6. Szkice i więzy 164

 • 6.1. Czynności wstępne 164
  • 6.1.1. Definiowanie widoku głównego (Home View) 167
 • 6.2. Opcje aplikacji 168
 • 6.3. Ustawienia dokumentu 171
 • 6.4. Usuwanie obiektu za pomocą przeglądarki 172
 • 6.5. Tworzenie obiektu typu szkic 2D 174
 • 6.6. Szkicowanie 176
  • 6.6.1. Style obiektów szkicu 177
  • 6.6.2. Sterowanie tworzeniem więzów 178
  • 6.6.3. Szkicowanie zarysu profilu 181
   • 6.6.3.1. Wprowadzanie dynamiczne 187
 • 6.7. Więzy geometryczne 188
  • 6.7.1. Typy i symbole więzów 189
  • 6.7.2. Wyświetlanie więzów geometrycznych 191
  • 6.7.3. Sprawdzenie poprawności związanego szkicu 192
  • 6.7.4. Usuwanie więzów 194
  • 6.7.5. Ręczne wprowadzanie więzów 195
  • 6.7.6. Stopnie swobody szkicu 197
  • 6.7.7. Ćwiczenia sprawdzające 198
 • 6.8. Więzy wymiarowe 200
  • 6.8.1. Technika nakładania więzów wymiarowych 202
  • 6.8.2. Ćwiczenia 205
   • 6.8.2.1. Więzy zdefiniowane przez jeden obiekt 206
   • 6.8.2.2. Więzy zdefiniowane przez dwa obiekty 206
  • 6.8.3. Wymiary nieparametryczne (sterowane) 207
  • 6.8.4. Zmiana typu obiektu więzy - wymiar 208
 • 6.9. Zmiana sposobu wyświetlania więzów 209
 • 6.10. Automatyczne nakładanie więzów 210
 • 6.11. Edycja wartości więzów wymiarowych 212
  • 6.11.1. Narzędzia pomiarowe podczas edycji 213
  • 6.11.2. Dostęp do więzów wymiarowych - narzędzie Pokaż wymiary 214
  • 6.11.3. Narzędzie Tolerancje 214
  • 6.11.4. Ćwiczenia 215
 • 6.12. Więzy tolerowane 220
  • 6.12.1. Włączanie i konfiguracja tolerancji globalnych 221
  • 6.12.2. Tolerancje globalne 222
  • 6.12.3. Wyłączanie tolerancji globalnych 225
 • 6.13. Właściwości więzów i wymiarów 227
 • 6.14. Widoczność więzów 229
 • 6.15. Linie konstrukcyjne 230
 • 6.16. Ćwiczenia sprawdzające 236
 • 6.17. Specjalne techniki szkicowania 237
 • 6.18. Ćwiczenia sprawdzające 238
 • 6.19. Bezpośrednie wprowadzanie współrzędnych punktów 239
 • 6.20. Zasady efektywnego szkicowania 245
 • 6.21. Zadania 247

7. Wstęp do parametrycznego modelowania 3D 252

 • 7.1. Szkice i płaszczyzny szkicu 252
  • 7.1.1. Parametryczne płaszczyzny szkicu 254
  • 7.1.2. Nieparametryczne płaszczyzny szkicu 255
  • 7.1.3. Definiowanie płaszczyzny szkicu 256
   • 7.1.3.1. Opcje tworzenia płaszczyzn szkicu 257
   • 7.1.3.2. Rzutowanie krawędzi na płaszczyznę szkicu 259
  • 7.1.4. Ćwiczenia 260
 • 7.2. Elementy konstrukcyjne 265
 • 7.3. Płaszczyzny konstrukcyjne 266
  • 7.3.1. Parametryczne płaszczyzny konstrukcyjne 266
  • 7.3.2. Nieparametryczne płaszczyzny konstrukcyjne 266
  • 7.3.3. Definiowanie płaszczyzn konstrukcyjnych 266
   • 7.3.3.1. Wskazówki metodyczne 267
   • 7.3.3.2. Definiowanie płaszczyzny przez jeden obiekt 269
   • 7.3.3.3. Definiowanie płaszczyzny przez dwa obiekty 270
   • 7.3.3.4. Definiowanie płaszczyzny przez trzy obiekty 270
  • 7.3.4. Edycja płaszczyzn konstrukcyjnych 271
   • 7.3.4.1. Zmiana położenia płaszczyzny 271
   • 7.3.4.2. Automatyczna zmiana rozmiaru płaszczyzny 271
   • 7.3.4.3. Ręczna zmiana rozmiaru płaszczyzny 272
   • 7.3.4.4. Zmiana wartości więzów 272
   • 7.3.4.5. Zmiana zwrotu wektora normalnego 273
  • 7.3.5. Ćwiczenia 274
 • 7.4. Osie konstrukcyjne i punkty konstrukcyjne 279
  • 7.4.1. Ćwiczenia 280

8. Operacje parametrycznego modelowania 3D 282

 • 8.1. Sposoby modelowania 285
 • 8.2. Elementy szkicowe 285
 • 8.3. Standardowe narzędzia i techniki modelowania 286
 • 8.4. Elementy klasycznych okien dialogowych 287
 • 8.5. Elementy okien dialogowych nowego typu 288
  • 8.5.1. Proces pracy narzędzia (Workflow) 289
  • 8.5.2. Geometria wejściowa 289
  • 8.5.3. Parametry operacji modelowania 290
  • 8.5.4. Sposób modelowania 291
  • 8.5.5. Właściwości zaawansowane 291
 • 8.6. Przycisk podsystemu diagnostycznego 292
 • 8.7. Definiowanie profilu 293
  • 8.7.1. Algorytm definiowania profilu 294
 • 8.8. Współdzielenie szkicu (Share Sketch) 295
 • 8.9. Anulowanie współdzielenia szkicu (Unshare) 295
 • 8.10. Współdzielenie elementów konstrukcyjnych 296
 • 8.11. Ćwiczenia 296
  • 8.11.1. Wyciąganie profilem (Extrude) 297
   • 8.11.1.1. Wskazówki metodyczne 297
   • 8.11.1.2. Element bazowy 299
   • 8.11.1.3. Pozostałe elementy wyciągane 303
   • 8.11.1.4. Wyciągnięcie typu "do następnego" (To Next) 304
   • 8.11.1.5. Wyciągnięcie typu "do" (To) 306
   • 8.11.1.6. Wyciągnięcie typu "między" (Between) 310
   • 8.11.1.7. Wyciągnięcie przelotowe 313
  • 8.11.2. Ćwiczenia sprawdzające 315
  • 8.11.3. Obrót profilem (Revolve) 315
   • 8.11.3.1. Wskazówki metodyczne 316
   • 8.11.3.2. Obrót o kąt (Angle) 317
   • 8.11.3.3. Obrót do następnego (To Next) 319
   • 8.11.3.4. Obrót pełny (Full) 320
  • 8.11.4. Zmiana kolejności operacji modelowania 323
  • 8.11.5. Ćwiczenia sprawdzające 324
  • 8.11.6. Wskazówki metodyczne 325
  • 8.11.7. Przeciąganie profilem (Sweep) 325
  • 8.11.8. Rozpinanie powierzchni (Loft) 327
  • 8.11.9. Żebra (Rib) 333
 • 8.12. Elementy wstawiane 335
 • 8.13. Ćwiczenia 335
  • 8.13.1. Zaokrąglenia (Fillet) 336
  • 8.13.2. Fazowania (Chamfer) 341
  • 8.13.3. Skorupa (Shell) 344
  • 8.13.4. Pochylenia (Draft) 347
 • 8.14. Otwory 350
  • 8.14.1. Elementy okna dialogowego 351
   • 8.14.1.1. Rodzaje i typy otworów 351
   • 8.14.1.2. Metody określania położenia otworów 353
  • 8.14.2. Pliki definicji gwintów i otworów 354
  • 8.14.3. Algorytm definiowania otworu 356
  • 8.14.4. Ćwiczenia 357
   • 8.14.4.1. Metoda "koncentrycznie" (Concentric) 357
   • 8.14.4.2. Metoda "liniowo" (Linear) 359
   • 8.14.4.3. Metoda "ze szkicu" (From Sketch) 363
 • 8.15. Gwint (Thread) 367
  • 8.15.1. Ćwiczenia 368
 • 8.16. Inne operacje modelowania 3D 370
  • 8.16.1. Kopiowanie elementów szkicowych 370
  • 8.16.2. Kopiowanie elementów i części w szyku 372
   • 8.16.2.1. Szyk kołowy (Circular Pattern) 373
   • 8.16.2.2. Szyk prostokątny (Rectangular Pattern) 376
  • 8.16.3. Lustrzane odbicie elementów i części (Mirror) 379
  • 8.16.4. Podział ściany i części 381

9. Styl obiektów w modelu części 384

 • 9.1. Przechowywanie stylów i standardów 385
 • 9.2. Zarządzanie stylami: oświetlenia, tekstu i standardami 387
 • 9.3. Zarządzanie stylami: materiał i wygląd 388
 • 9.4. Wygląd 389
  • 9.4.1. Wygląd logiczny 390
  • 9.4.2. Przeglądanie stylów - wygląd 392
  • 9.4.3. Zapis stylu z biblioteki w dokumencie - wygląd 393
  • 9.4.4. Zastosowanie stylu - zmiana wyglądu części 395
  • 9.4.5. Tworzenie nowego stylu - wygląd 395
  • 9.4.6. Zapis stylu z dokumentu w bibliotece - wygląd 400
  • 9.4.7. Indywidualne usuwanie stylu - wygląd 402
   • 9.4.7.1. Indywidualne usuwanie stylu lokalnego (z pliku) 403
   • 9.4.7.2. Indywidualne usuwanie stylu z biblioteki 404
  • 9.4.8. Edycja lokalna stylu - wygląd 405
  • 9.4.9. Aktualizacja stylów - przywrócenie zgodności z biblioteką 407
  • 9.4.10. Globalny zapis stylów do biblioteki 408
  • 9.4.11. Globalne usuwanie stylów z pliku (lokalnych) 411
 • 9.5. Materiał 414
  • 9.5.1. Właściwości fizyczne 418

10. Właściwości obiektów w modelu części 422

 • 10.1. Zarządzanie właściwościami obiektów w modelu części 424
 • 10.2. Edycja właściwości 425
 • 10.3. Edycja iProperties 429

11. Modele wielobryłowe 434

 • 11.1. Tworzenie modelu wielobryłowego - ćwiczenia 434
 • 11.2. Operacje logiczne Boole'a 437

12. Edycja elementów bryłowych i części 439

 • 12.1. Sposoby inicjowania operacji 439
 • 12.2. System diagnostyczny 440
 • 12.3. System naprawczy 443
 • 12.4. Przykłady typowych operacji edycyjnych 446
 • 12.5. Redefinicja obiektów 449
  • 12.5.1. Redefinicja szkicu bazowego z edycją układu współrzędnych 449
   • 12.5.1.1. Edycja układu współrzędnych szkicu 450
  • 12.5.2. Redefinicja szkicu z edycją obiektów szkicu 451
   • 12.5.2.1. Edycja obiektów szkicu 453
  • 12.5.3. Redefinicja elementu konstrukcyjnego 454

13. Ćwiczenia sprawdzające 455

14. Redagowanie i edycja dokumentacji 2D części 456

 • 14.1. Typy plików dokumentacji 460
 • 14.2. Czynności wstępne 461
  • 14.2.1. Tworzenie pliku rysunku 461
  • 14.2.2. Opcje aplikacji dotyczące rysunku 462
  • 14.2.3. Ustawienia dokumentu 464
  • 14.2.4. Szablony rysunku 465
  • 14.2.5. Stałe elementy rysunku 465
   • 14.2.5.1. Edycja układu arkusza 466
   • 14.2.5.2. Edycja iProperties 467
 • 14.3. Styl obiektów w pliku rysunku - standard rysunkowy 470
  • 14.3.1. Ustawienia ogólne standardu 474
  • 14.3.2. Dostępne style standardu 476
  • 14.3.3. Wartości domyślne obiektów 476
  • 14.3.4. Style główne i zależne 477
  • 14.3.5. Style logiczne i określone wprost 477
   • 14.3.5.1. Styl logiczny Jak warstwa 478
   • 14.3.5.2. Styl logiczny Jak standard 478
  • 14.3.6. Warstwy 478
  • 14.3.7. Styl tekstu 480
  • 14.3.8. Styl wymiarowania 480
  • 14.3.9. Zarządzanie elementami standardu (stylami) 482
   • 14.3.9.1. Dodatkowe elementy interfejsu 483
  • 14.3.10. Tworzenie nowego stylu w standardzie - ćwiczenia 484
  • 14.3.11. Eksport i import elementów standardu - ćwiczenia 490
 • 14.4. Podstawy tworzenia rzutów 492
  • 14.4.1. Tworzenie rzutu bazowego modelu 494
  • 14.4.2. Tworzenie podstawowych rzutów pochodnych 498
 • 14.5. Podstawy edycji rzutów 501
  • 14.5.1. Zmiana położenia rzutów 502
  • 14.5.2. Zmiana wyrównania rzutów 503
   • 14.5.2.1. Włączanie i wyłączanie etykiet 505
  • 14.5.3. Usuwanie rzutów 506
 • 14.6. Przekroje 507
  • 14.6.1. Przekrój pełny 507
   • 14.6.1.1. Metody skutecznego definiowania linii cięcia 511
  • 14.6.2. Przekrój częściowy 512
  • 14.6.3. Przekrój stopniowy 513
  • 14.6.4. Przekrój łamany 515
 • 14.7. Szczegóły 516
 • 14.8. Rzuty pomocnicze 521
 • 14.9. Przerwania 524
 • 14.10. Wyrwania 528
  • 14.10.1. Szkic skojarzony z rzutem 529
 • 14.11. Rzuty szkicowane 535
 • 14.12. Płat (Slice) i kadr (Crop) 538
  • 14.12.1. Ćwiczenia 539
 • 14.13. Edycja rzutów i ich elementów 542
  • 14.13.1. Zmiana ogólnych właściwości rzutów 543
  • 14.13.2. Zmiana właściwości obiektów rzutów 546
   • 14.13.2.1. Modyfikacja kreskowania 546
   • 14.13.2.2. Zmiana właściwości krawędzi 546
  • 14.13.3. Pobieranie więzów 548
  • 14.13.4. Ukrywanie i wyświetlanie więzów oraz innych opisów 550
  • 14.13.5. Modyfikacja definicji przekroju 552
  • 14.13.6. Modyfikacja innych obiektów 554
 • 14.14. Uzupełnienie wymiarowania i innych elementów opisu rysunku 555
  • 14.14.1. Wymiary i więzy w dokumentacji 2D 555
   • 14.14.1.1. Więzy 556
   • 14.14.1.2. Wymiary 556
  • 14.14.2. Inne elementy opisu rysunku 557
  • 14.14.3. Sterowanie widocznością wymiarów i więzów 558
  • 14.14.4. Edycja wymiarów i innych elementów opisu 558
   • 14.14.4.1. Indywidualna edycja wymiaru 559
  • 14.14.5. Narzędzia wymiarowania i opisu rysunku 560
 • 14.15. Tworzenie wymiarów 560
  • 14.15.1. Typ wymiaru 562
  • 14.15.2. Tryby lokalizacji 562
  • 14.15.3. Inne aspekty procesu wymiarowania 563
  • 14.15.4. Znajdowanie punktu przecięcia 564
   • 14.15.4.1. Ćwiczenia 564
  • 14.15.5. Wymiary liniowe średnicy 565
   • 14.15.5.1. Ćwiczenia 566
  • 14.15.6. Wymiary równoległe 568
   • 14.15.6.1. Ćwiczenia 568
 • 14.16. Inne narzędzia opisu 572
  • 14.16.1. Parametryczne osie symetrii 573
   • 14.16.1.1. Wyświetlanie elementów konstrukcyjnych modelu - ćwiczenia 574
   • 14.16.1.2. Ręczne tworzenie osi symetrii - ćwiczenia 577
   • 14.16.1.3. Automatyczne osie symetrii 581
   • 14.16.1.4. Ćwiczenia 582
  • 14.16.2. Opisy i tabele otworów 583
   • 14.16.2.1. Opisy otworów i gwintu - ćwiczenia 585
   • 14.16.2.2. Tabele otworów - ćwiczenia 588
   • 14.16.2.3. Edycja tabeli otworów - ćwiczenia 591
  • 14.16.3. Symbole znormalizowanych oznaczeń 593
  • 14.16.4. Oznaczanie chropowatości powierzchni 593
   • 14.16.4.1. Tworzenie symbolu - ćwiczenia 594
   • 14.16.4.2. Edycja symbolu - ćwiczenia 596
  • 14.16.5. Oznaczanie tolerancji kształtu i położenia 597
   • 14.16.5.1. Ćwiczenia 598
  • 14.16.6. Oznaczanie elementów odniesienia 599
   • 14.16.6.1. Ćwiczenia 599
  • 14.16.7. Obiekty tekstowe 601
   • 14.16.7.1. Tworzenie obiektów tekstowych - ćwiczenia 603
   • 14.16.7.2. Edycja obiektów tekstowych - ćwiczenia 606
  • 14.16.8. Linie odniesienia 607
   • 14.16.8.1. Tworzenie i formatowanie linii odniesienia - ćwiczenia 608
   • 14.16.8.2. Dołączanie linii odniesienia - ćwiczenia 609
  • 14.16.9. Symbole definiowane przez użytkownika 611
   • 14.16.9.1. Punkty specjalne symboli użytkownika 612
   • 14.16.9.2. Definiowanie symbolu - ćwiczenia 613
   • 14.16.9.3. Wstawianie symbolu - ćwiczenia 615
  • 14.16.10. Dołączanie obiektów szkicu skojarzonego z rzutem 618
 • 14.17. Zarządzanie arkuszami 619
  • 14.17.1. Wstawianie arkusza o domyślnym formacie 619
   • 14.17.1.1. Ćwiczenia 619
  • 14.17.2. Usuwanie arkusza 620
   • 14.17.2.1. Ćwiczenia 621
 • 14.18. Zarządzanie stałymi elementami rysunku 621
 • 14.19. Tworzenie i edycja stałych elementów rysunku 622
  • 14.19.1. Usuwanie tabliczki rysunkowej i obramowania - ćwiczenia 624
  • 14.19.2. Wstawianie tabliczki rysunkowej i obramowania - ćwiczenia 624
  • 14.19.3. Wypełnianie tabliczki rysunkowej 625
  • 14.19.4. Edycja tabliczki rysunkowej - ćwiczenia 625
  • 14.19.5. Definiowanie własnej tabliczki rysunkowej 626
   • 14.19.5.1. Obiekty typu "tylko szkic" (Sketch Only) 627
   • 14.19.5.2. Tworzenie szkicu tabliczki - ćwiczenia 628
   • 14.19.5.3. Pole wartości wprowadzanej - ćwiczenia 630
   • 14.19.5.4. Pole właściwości OPIS - ćwiczenia 632
   • 14.19.5.5. Pole właściwości MATERIAŁ - ćwiczenia 635
   • 14.19.5.6. Statyczne pole tekstowe - ćwiczenia 636
  • 14.19.6. Definiowanie własnego obramowania 638
   • 14.19.6.1. Obramowanie bez podziału na sektory - ćwiczenia 639
   • 14.19.6.2. Obramowanie z podziałem na sektory - ćwiczenia 640
  • 14.19.7. Usuwanie stałych elementów rysunku - ćwiczenia 642
  • 14.19.8. Kopiowanie stałych elementów rysunku - ćwiczenia 643
  • 14.19.9. Definiowanie własnego formatu arkusza 646
   • 14.19.9.1. Arkusz ze zdefiniowanym układem rzutów - ćwiczenia 646
   • 14.19.9.2. Pusty arkusz - ćwiczenia 647
  • 14.19.10. Wstawianie własnego arkusza z układem rzutów - ćwiczenia 649
  • 14.19.11. Wstawianie własnego pustego arkusza - ćwiczenia 650
 • 14.20. Zapis rysunku w innym formacie 651
  • 14.20.1. Eksport do pliku DWG i DXF 651
   • 14.20.1.1. Ćwiczenia 652
  • 14.20.2. Eksport do pliku DWF 655
   • 14.20.2.1. Ćwiczenia 655
 • 14.21. Import rysunku w innym formacie 657
  • 14.21.1. Import danych DWG do modelu części - ćwiczenia 658
  • 14.21.2. Import danych DWG do rysunku - ćwiczenia 660

15. Modyfikacja projektu części 662

16. Projekt części 663

 • 16.1. Uwagi metodyczne 665
 • 16.2. Modelowanie tulei 666
  • 16.2.1. Czynności wstępne 666
  • 16.2.2. Szkicowanie profilu 667
  • 16.2.3. Modelowanie bryły bazowej 670
  • 16.2.4. Tworzenie elementów konstrukcyjnych 671
  • 16.2.5. Modelowanie rowka podcięcia 672
  • 16.2.6. Modelowanie fazowań i zaokrągleń 673
  • 16.2.7. Modelowanie otworów 674
 • 16.3. Redagowanie dokumentacji tulei 679
  • 16.3.1. Uwagi metodyczne 680
   • 16.3.1.1. Wariant z przekrojem łamanym 680
   • 16.3.1.2. Wariant z wyrwaniem 681
   • 16.3.1.3. Tabliczka rysunkowa 682
  • 16.3.2. Ćwiczenia sprawdzające 682
  • 16.3.3. Tworzenie rzutów w wariancie z wyrwaniem 684
   • 16.3.3.1. Czynności wstępne 685
   • 16.3.3.2. Tworzenie rzutu bazowego 686
   • 16.3.3.3. Tworzenie wyrwania 687
   • 16.3.3.4. Stabilność definicji wyrwania 688
   • 16.3.3.5. Tworzenie szczegółu 689
   • 16.3.3.6. Tworzenie rzutu izometrycznego 690
 • 16.4. Uzupełnienie zredagowanej dokumentacji 691
  • 16.4.1. Osie symetrii 692
  • 16.4.2. Wymiary 693
  • 16.4.3. Dołączanie adnotacji 696
   • 16.4.3.1. Tworzenie i dołączanie tekstu 696
   • 16.4.3.2. Tworzenie i dołączanie odcinków 698
  • 16.4.4. Tworzenie pozostałych elementów opisu 699
 • 16.5. Tworzenie własnej tabliczki rysunkowej 699
  • 16.5.1. Wypełnianie pola Opis 702
 • 16.6. Modyfikacja projektu 703
  • 16.6.1. Modyfikacja z poziomu rysunku 703
  • 16.6.2. Modyfikacja z poziomu modelu 705
   • 16.6.2.1. Sprawdzenie dokumentacji części po zmianach 706
  • 16.6.3. Zakończenie pracy nad projektem 706
 • 16.7. Uwagi końcowe 707
  • 16.7.1. Dodatkowe modyfikacje projektu 707
 • 16.8. Wydruk dokumentacji 709
 • 16.9. Zadania 711

17. Wprowadzenie do projektowania zespołów 714

 • 17.1. Podstawowe pojęcia 715
 • 17.2. Zarządzanie właściwościami obiektów w modelu zespołu 719
 • 17.3. Zestawienie składników (BOM) 720
 • 17.4. Dodatkowe operacje za pomocą przeglądarki 721
  • 17.4.1. Wyodrębnianie wystąpień składników 722
  • 17.4.2. Zaawansowane techniki wyboru wystąpień 724

18. Zarządzanie strukturą zespołu 727

 • 18.1. Czynności wstępne 727
 • 18.2. Zarządzanie składnikami 728
  • 18.2.1. Wstawianie pojedynczego wystąpienia (Place Component) 728
   • 18.2.1.1. Ćwiczenia 730
   • 18.2.1.2. Wstawianie umieszczeń z automatycznym definiowaniem więzów montażowych 731
  • 18.2.2. Usuwanie wystąpienia 732
  • 18.2.3. Wstawianie szyku wystąpień (Pattern Component) 732
   • 18.2.3.1. Ćwiczenia 733
  • 18.2.4. Zmiana elementów szyku na elementy niezależne 736
  • 18.2.5. Zmiana nazwy wystąpienia 736
  • 18.2.6. Zastępowanie wystąpienia 737
   • 18.2.6.1. Ćwiczenia 738
  • 18.2.7. Obniżenie poziomu w strukturze zespołu (Demote) 739
   • 18.2.7.1. Ćwiczenia 740
  • 18.2.8. Podwyższenie poziomu w strukturze zespołu (Promote) 742
   • 18.2.8.1. Ćwiczenia 742
  • 18.2.9. Zmiana położenia wystąpienia w strukturze zespołu 743
   • 18.2.9.1. Ćwiczenia 743
  • 18.2.10. Zmiana stanu wystąpienia 744
   • 18.2.10.1. Ćwiczenia 744
  • 18.2.11. Uaktywnienie wystąpienia 745
   • 18.2.11.1. Ćwiczenia 746
  • 18.2.12. Tworzenie składnika w kontekście zespołu 747
   • 18.2.12.1. Ćwiczenia 748
  • 18.2.13. Otwieranie zespołu z brakującymi składnikami - ćwiczenia 753
  • 18.2.14. Składniki z systemu Mechanical Desktop 755

19. Typowy proces projektowania zespołu 756

 • 19.1. Modelowanie zespołu 756
 • 19.2. Redagowanie dokumentacji zespołu 758
  • 19.2.1. Prezentacje zespołu 758
  • 19.2.2. Redagowanie dokumentacji 2D zespołu 759
 • 19.3. Modyfikacja projektu 761

20. Więzy montażowe 762

 • 20.1. Koncepcje nakładania więzów montażowych 763
 • 20.2. Rodzaje i typy więzów 765
 • 20.3. Stopnie swobody i składnik bazowy 767
 • 20.4. Omówienie podstawowych rodzajów więzów montażowych 767
  • 20.4.1. Więzy zestawiające przeciwstawnie (Mate) 768
  • 20.4.2. Więzy zestawiające zgodnie (Flush) 769
  • 20.4.3. Więzy kątowe (Angle) 770
  • 20.4.4. Więzy styczności (Tangent) 771
  • 20.4.5. Więzy wstawiające (Insert) 772
 • 20.5. Techniki nakładania więzów montażowych 772
  • 20.5.1. Narzędzie "Wiązanie" (Constrain) 773
   • 20.5.1.1. Więzy o wartości z zakresu 774
  • 20.5.2. Narzędzie Złóż (Assemble) 776
 • 20.6. Przeglądanie i edycja więzów 778
  • 20.6.1. Przeglądanie i edycja wartości więzów 778
  • 20.6.2. Pełna edycja więzów zespołu 779
  • 20.6.3. Aktualizacja więzów zespołu 780
 • 20.7. Ćwiczenia w nakładaniu więzów 781
  • 20.7.1. Więzy zestawiające przeciwstawnie (Mate) 781
  • 20.7.2. Więzy zestawiające zgodnie (Flush) 782
  • 20.7.3. Więzy kątowe (Angle) 783
  • 20.7.4. Więzy styczności (Tangent) 784
  • 20.7.5. Więzy wstawiające (Insert) 784
 • 20.8. Nakładanie więzów za pomocą narzędzia Połączenie (Joint) 785
  • 20.8.1. Ćwiczenia 786
   • 20.8.1.1. Porównanie narzędzi Połączenie (Joint) i Więzy (Constraints) 786
   • 20.8.1.2. Definiowanie pary kinematycznej za pomocą narzędzia Połączenie (Joint) 787
   • 20.8.1.3. Sprawdzenie zakresu ruchomości pary 790

21. Redagowanie i edycja dokumentacji zespołu 792

 • 21.1. Prezentacje 792
  • 21.1.1. Tworzenie pliku prezentacji 794
  • 21.1.2. Tworzenie sceny 795
  • 21.1.3. Rozsunięcia składników 795
  • 21.1.4. Cofanie i odtwarzanie operacji rozsuwania 795
  • 21.1.5. Przeglądanie i wprowadzanie korekt pozycji 796
  • 21.1.6. Usuwanie rozsunięć 796
  • 21.1.7. Sterowanie widocznością torów montażu 797
  • 21.1.8. Zarządzanie ujęciami i seriami ujęć 798
  • 21.1.9. Zapis ujęcia 799
  • 21.1.10. Zapis serii ujęć 800
  • 21.1.11. Animacje montażu i demontażu 800
 • 21.2. Ćwiczenia 801
  • 21.2.1. Tworzenie pliku prezentacji i sceny 802
  • 21.2.2. Rozsunięcia składników 803
  • 21.2.3. Cofanie i odtwarzanie operacji rozsuwania 806
  • 21.2.4. Przeglądanie i wprowadzanie korekt pozycji 807
  • 21.2.5. Usuwanie rozsunięć 808
  • 21.2.6. Sterowanie widocznością torów montażu 808
  • 21.2.7. Inne techniki edycji rozsunięć i torów montażu 810
  • 21.2.8. Zapis sposobu wyświetlania sceny (ujęcia) 812
  • 21.2.9. Animacje montażu i demontażu 814
 • 21.3. Klasyczna dokumentacja 2D zespołu 815
  • 21.3.1. Dodatkowe operacje na rzutach zespołu 815
   • 21.3.1.1. Ćwiczenia 815
  • 21.3.2. Rzuty nakładane 818
   • 21.3.2.1. Ćwiczenia 819
 • 21.4. Dodatkowe elementy rzutów zespołu 821
 • 21.5. Ćwiczenia 821
  • 21.5.1. Wyłączanie przekrojów 821
  • 21.5.2. Sprawdzenie i modyfikacja stylu 822
  • 21.5.3. Wstawianie wykazu elementów 825
  • 21.5.4. Wstawianie i edycja numerów pozycji 829
   • 21.5.4.1. Wstawianie pojedynczego numeru pozycji 831
   • 21.5.4.2. Dołączanie i usuwanie numeru pozycji 831
   • 21.5.4.3. Wstawianie wszystkich numerów pozycji 832
   • 21.5.4.4. Edycja numerów pozycji 834
 • 21.6. Edycja zestawienia składników (BOM) i wykazu elementów 836
  • 21.6.1. Edycja zestawienia składników (BOM) 836
   • 21.6.1.1. Konfigurowanie zestawienia składników (BOM) 836
   • 21.6.1.2. Redagowanie i formatowanie danych do wykazów elementów i numerów pozycji 842
  • 21.6.2. Edycja wykazu elementów (listy części) 842
   • 21.6.2.1. Ćwiczenia 844
 • 21.7. Składniki niemodelowane 849
  • 21.7.1. Ćwiczenia 850

22. Projekt zespołu 854

 • 22.1. Sformułowanie zadania 855
 • 22.2. Uwagi metodyczne 858
 • 22.3. Modelowanie zespołu 858
  • 22.3.1. Czynności wstępne 858
  • 22.3.2. Budowa struktury zespołu 859
   • 22.3.2.1. Alternatywne metody budowy struktury zespołu 860
  • 22.3.3. Więzy montażowe 860
  • 22.3.4. Wybrane analizy zespołu 861
  • 22.3.5. Widoki modelu zespołu 863
   • 22.3.5.1. Definiowanie nazwanego widoku 863
   • 22.3.5.2. Uaktywnienie nazwanego widoku 864
   • 22.3.5.3. Zmiana definicji widoku zablokowanego 865
 • 22.4. Konfigurowanie zestawienia składników (BOM) w projekcie zespołu 865
 • 22.5. Tworzenie dokumentacji 3D 866
  • 22.5.1. Tworzenie sceny nr 1 867
  • 22.5.2. Tworzenie sceny nr 2 871
 • 22.6. Redagowanie dokumentacji 2D 873
  • 22.6.1. Uwagi metodyczne 873
  • 22.6.2. Tworzenie pierwszego arkusza 874
  • 22.6.3. Tworzenie rzutu przekroju 874
   • 22.6.3.1. Wykaz elementów i numery pozycji 875
  • 22.6.4. Tworzenie rzutu montażowego 877
  • 22.6.5. Tworzenie drugiego arkusza 880
 • 22.7. Zadania 884

23. Zaawansowane techniki projektowania 3D 887

 • 23.1. Parametry 887
  • 23.1.1. Ćwiczenia 890
 • 23.2. Projektowanie adaptacyjne 895
  • 23.2.1. Ćwiczenia 895
   • 23.2.1.1. Włączanie i wyłączanie adaptacyjności wystąpienia 896
   • 23.2.1.2. Definiowanie adaptacyjności 897
   • 23.2.1.3. Adaptacyjne modyfikacje zespołu 898
 • 23.3. Technika modeli pochodnych 900
 • 23.4. Kojarzenie technik zaawansowanych - ćwiczenia 902
 • 23.5. Kinematyczne więzy napędowe 907
 • 23.6. Więzy prowadzące 909
 • 23.7. Toczenie 911
 • 23.8. Szkice 3D 913
  • 23.8.1. Ćwiczenia 914

24. Obiekty "inteligentne" 924

 • 24.1. iFeatures 925
  • 24.1.1. Definiowanie iFeature - ćwiczenia 925
  • 24.1.2. Wstawianie iFeature - ćwiczenia 928
  • 24.1.3. Edycja wystąpienia iFeature - ćwiczenia 930
  • 24.1.4. Edycja definicji iFeature - ćwiczenia 930
 • 24.2. iParts 932
  • 24.2.1. Typy iParts 934
  • 24.2.2. Tworzenie definicji iParts 935
  • 24.2.3. Definiowanie generatora standardowej iPart - ćwiczenia 935
   • 24.2.3.1. Domyślne parametry generatora iPart 936
   • 24.2.3.2. Ręczne definiowanie generatora iPart 938
  • 24.2.4. Wstawianie wystąpień standardowych iParts - ćwiczenia 944
  • 24.2.5. Edycja wystąpień standardowych iParts - ćwiczenia 947
  • 24.2.6. Edycja generatora standardowych iParts - ćwiczenia 947
  • 24.2.7. Niestandardowe iParts 949
   • 24.2.7.1. Definiowanie generatora niestandardowych iParts - ćwiczenia 949
   • 24.2.7.2. Wstawianie wystąpień niestandardowych iParts - ćwiczenia 951
 • 24.3. iAssemblies 954
 • 24.4. iMates 955
  • 24.4.1. Ćwiczenia 956
   • 24.4.1.1. Wstawianie wystąpienia z więzami iMates 957
   • 24.4.1.2. Definiowanie indywidualnego iMate 959
   • 24.4.1.3. Definiowanie złożonych iMates 961
 • 24.5. iCopy 963
  • 24.5.1. Tworzenie definicji iCopy 964
  • 24.5.2. "Inteligentne" kopiowanie 965
  • 24.5.3. Edycja "inteligentnych" kopii 969

25. iLogic - wewnętrzny język i podsystem programowania 970

 • 25.1. Instrukcja warunkowa 971
  • 25.1.1. Instrukcja warunkowa prosta 972
  • 25.1.2. Instrukcja warunkowa złożona 972
 • 25.2. Ćwiczenia 974
  • 25.2.1. Analiza zadania 975
  • 25.2.2. Definiowanie listy wartości 976
  • 25.2.3. Definiowanie reguły 977
  • 25.2.4. Sprawdzenie poprawności rozwiązania 983

26. Zarządzanie danymi projektowymi 985

 • 26.1. Tryb właściwości (Properties) - ćwiczenia 986
 • 26.2. Tryb przeglądania (Preview) - ćwiczenia 987
 • 26.3. Tryb zarządzania (Manage) - ćwiczenia 988

27. Projekt przejściowy 994

 • 27.1. Kopiowanie projektu 995
 • 27.2. Modelowanie otworów przejściowych bezpośrednio w zespole 996
 • 27.3. Biblioteka Content Center 997
  • 27.3.1. Konfiguracja biblioteki Content Center 999
   • 27.3.1.1. Domyślna lokalizacja plików wystąpień 1000
  • 27.3.2. Wstawianie składników z biblioteki Content Center 1000
  • 27.3.3. Tworzenie więzów montażowych 1004
  • 27.3.4. Korekta wymiarów pogłębienia 1006

28. Moduły specjalizowane 1009

 • 28.1. Moduł projektowania konstrukcji spawanych 1010
  • 28.1.1. Ćwiczenia 1010
   • 28.1.1.1. Konwersja zespołu na konstrukcję spawaną 1011
   • 28.1.1.2. Przygotowanie powierzchni do spawania 1011
   • 28.1.1.3. Spoina kosmetyczna 1012
   • 28.1.1.4. Spoina pachwinowa 1013
   • 28.1.1.5. Obróbka po spawaniu 1015
   • 28.1.1.6. Widoczność spoin w nazwanych widokach modelu 1015
   • 28.1.1.7. Rysunek 2D konstrukcji spawanej 1016
 • 28.2. Projekt konstrukcji blaszanej 1018
  • 28.2.1. Ćwiczenia 1020
   • 28.2.1.1. Modelowanie płaskich powierzchni i kołnierzy 1021
   • 28.2.1.2. Zmiana stylu konstrukcji blaszanej 1023
   • 28.2.1.3. Pozostałe operacje modelowania 1024
   • 28.2.1.4. Rozwinięcie powierzchni i redagowanie rzutów 1027

29. Modelowanie mieszane 2D-3D 1031

 • 29.1. Zadanie projektowe 1031
 • 29.2. Dane wyjściowe 1032
 • 29.3. Koncepcja procesu projektowania 1032
 • 29.4. Ćwiczenia 1033
  • 29.4.1. Budowa modelu 2D-3D 1034
  • 29.4.2. Wykonanie pełnych modeli 3D 1039

30. Automatyzacja rutynowych operacji procesu projektowania 1041

 • 30.1. Generator ram - ćwiczenia 1042
  • 30.1.1. Ustawienia domyślne generatora nazw 1042
  • 30.1.2. Sformułowanie zadania 1043
  • 30.1.3. Wstawianie kształtowników 1045
  • 30.1.4. Przycinanie kształtowników 1050
  • 30.1.5. Przycinanie i wydłużanie kształtowników 1051
  • 30.1.6. Edycja kształtowników 1053
  • 30.1.7. Operacje końcowe 1053
 • 30.2. Generator połączeń śrubowych statycznych - ćwiczenia 1054
  • 30.2.1. Edycja połączenia gwintowego 1060
  • 30.2.2. Usuwanie elementów połączenia gwintowego 1060
   • 30.2.2.1. Ręczne usuwanie pozostałości połączenia gwintowego 1061
 • 30.3. Generator wałów - ćwiczenia 1062
  • 30.3.1. Generator wałów - definiowanie szablonów 1063
  • 30.3.2. Generator wałów - projektowanie wału 1064
 • 30.4. Generator elementów przekładni zębatych - ćwiczenia 1075

31. Narzędzia analityczne 1084

 • 31.1. Analizy tradycyjne 1084
  • 31.1.1. Analiza wytrzymałościowa wału - ćwiczenia 1085
   • 31.1.1.1. Podparcia i obciążenia 1086
   • 31.1.1.2. Obliczenia i analiza wyników 1089
 • 31.2. Analizy wytrzymałościowe MES 1091
  • 31.2.1. Ćwiczenia 1091
   • 31.2.1.1. Wybrane operacje konfiguracyjne 1092
   • 31.2.1.2. Definiowanie podparć 1094
   • 31.2.1.3. Definiowanie obciążeń 1095
   • 31.2.1.4. Obliczenia 1097
   • 31.2.1.5. Analiza wyników 1098
   • 31.2.1.6. Zapis modelu MES 1102
  • 31.2.2. Częstości i postacie drgań własnych - ćwiczenia 1103
   • 31.2.2.1. Kopiowanie modelu MES 1103
   • 31.2.2.2. Edycja modelu MES 1104
   • 31.2.2.3. Obliczenia 1105
 • 31.3. Analizy dynamiczne 1107
  • 31.3.1. Sformułowanie zadania 1107
  • 31.3.2. Wskazówki metodyczne 1108
  • 31.3.3. Automatyczne tworzenie par kinematycznych - ćwiczenia 1110
  • 31.3.4. Konwersja więzów montażowych - ćwiczenia 1110
  • 31.3.5. Definiowanie siły ciężkości - ćwiczenia 1112
  • 31.3.6. Uruchomienie symulacji - ćwiczenia 1113
  • 31.3.7. Definiowanie par kinematycznych - ćwiczenia 1113
   • 31.3.7.1. Para przesuwna: walec na płaszczyźnie 1113
   • 31.3.7.2. Kontakt 2D 1117
   • 31.3.7.3. Sprężyna 1119
   • 31.3.7.4. Amortyzator 1121
   • 31.3.7.5. Modelowanie oporów ruchu 1122
  • 31.3.8. Siła wymuszająca - ćwiczenia 1122
   • 31.3.8.1. Definiowanie wymuszenia za pomocą Graphera wejściowego 1122
  • 31.3.9. Grapher wyjściowy - ćwiczenia 1126
   • 31.3.9.1. Określenie warunków początkowych 1126
   • 31.3.9.2. Symulacja 1127
  • 31.3.10. Eksport wyników do modułu MES - ćwiczenia 1129
  • 31.3.11. Analiza MES (analiza obciążeń "w ruchu") - ćwiczenia 1132
  • 31.3.12. Ćwiczenia dodatkowe 1135

32. Narzędzia prezentacyjne 1139

 • 32.1. Ćwiczenia 1140
  • 32.1.1. Eksport parametrów symulacji do modułu Inventor Studio 1140
  • 32.1.2. Konfiguracja animacji 1141
  • 32.1.3. Definiowanie i edycja oświetlenia 1142
  • 32.1.4. Określanie wyglądu powierzchni obiektów 1144
  • 32.1.5. Powlekanie (rendering) sceny 1144
  • 32.1.6. Rejestracja animacji 1145

33. Wybrane aspekty efektywności projektowania 1149

 • 33.1. Porównanie efektywności wybranych narzędzi i technik CAD 3D 1149
 • 33.2. Narzędzia typu Engineer-To-Order (ETO) 1152
  • 33.2.1. Przykład systemu ETO 1153
   • 33.2.1.1. Metody modelowania konstrukcji 1154
  • 33.2.2. Budowa systemu ETO 1156
   • 33.2.2.1. Przykład wykorzystania systemu ETO 1158
  • 33.2.3. Inne przykłady systemów ETO 1163

34. Zadania dodatkowe 1164

35. Zadania kontrolne 1167

36. Ewolucja systemu Fusion 1172

 • 36.1. Autodesk Fusion 360 1172

37. Podstawy systemu Autodesk Fusion 360 1174

 • 37.1. Interfejs użytkownika 1177
  • 37.1.1. Główne okno programu 1179
 • 37.2. Uwagi ogólne 1181
 • 37.3. Szkice i więzy w systemie Autodesk Fusion 360 - ćwiczenia 1183
  • 37.3.1. Edycja profilu 1186
 • 37.4. Operacje modelowania części - ćwiczenia 1187
 • 37.5. Edycja modelu części - ćwiczenia 1189
  • 37.5.1. Edycja elementu bryłowego wstawianego 1190
  • 37.5.2. Edycja elementu bryłowego szkicowego 1191
   • 37.5.2.1. Edycja bezpośrednia szkicu 1191
   • 37.5.2.2. Edycja parametrów modelu 1192
  • 37.5.3. Edycja swobodna bryły 1194
   • 37.5.3.1. Przesunięcie ograniczone ściany 1194
   • 37.5.3.2. Przemieszczenie uogólnione bryły 1196
   • 37.5.3.3. Usuwanie operacji modelowania swobodnego 1197
 • 37.6. Zmiana rodzaju modelu - ćwiczenia 1198
  • 37.6.1. Scalanie (Dissolve) elementów bryłowych 1198
  • 37.6.2. Wykrywanie elementów (features) w modelu swobodnym 1200
  • 37.6.3. Przekształcenie modelu swobodnego do hierarchicznej postaci parametrycznej 1201
 • 37.7. Wykrywanie elementów w modelach importowanych - ćwiczenia 1202
 • 37.8. Modelowanie zespołu w systemie Autodesk Fusion 360 - ćwiczenia 1205
  • 37.8.1. Modelowanie składników zespołu 1205
  • 37.8.2. Więzy montażowe 1212
   • 37.8.2.1. Edycja więzów montażowych 1217
   • 37.8.2.2. Zadanie kontrolne 1217
 • 37.9. Podstawy systemu Autodesk Fusion 360 - uwagi końcowe 1220

Bibliografia 1223

Skorowidz 1225

 • Tytuły: Autodesk Inventor Professional 2021 PL / 2021+ / Fusion 360. Metodyka projektowania
 • Autor: Andrzej Jaskulski
 • ISBN książki drukowanej: 978-83-283-7310-5, 9788328373105
 • Data wydania książki drukowanej: 2020-10-26
 • ISBN Ebooka: 978-83-283-7622-9, 9788328376229
 • Data wydania: 2020-09-25
 • Format: 164x239
 • Identyfikator pozycji: auti21
 • Kategorie:
 • Wydawca: Helion