Szczegóły ebooka

Automatyzacja metodyki DevOps za pomocą potoków CI/CD GitLaba. Buduj efektywne potoki CI/CD do weryfikacji, zabezpieczenia i wdrażania kodu, korzystając z rzeczywistych przykładów

Automatyzacja metodyki DevOps za pomocą potoków CI/CD GitLaba. Buduj efektywne potoki CI/CD do weryfikacji, zabezpieczenia i wdrażania kodu, korzystając z rzeczywistych przykładów

Christopher Cowell, Nicholas Lotz, Chris Timberlake

Ebook

Obecnie zasady i wzorce DevOps pozwalają na ograniczenie ryzyka związanego z budowaniem, zabezpieczaniem i wdrażaniem kodu. Programiści i wdrożeniowcy wiedzą, że zapewnienie funkcjonalnej poprawności, efektywności i bezpieczeństwa kodu jest czasochłonne i skomplikowane. Dużym ułatwieniem w tym zakresie mogą być potoki CI/CD GitLaba.

Dzięki tej książce poznasz od podstaw Gita i GitLaba. Dowiesz się, jak skonfigurować runnery GitLaba, a także jak tworzyć i konfigurować potoki dla różnych etapów cyklu rozwoju oprogramowania. Poznasz zasady interpretacji wyników potoków w GitLabie. Nauczysz się też wdrażania kodu w różnych środowiskach i korzystania z wielu zaawansowanych funkcji, takich jak łączenie GitLaba z Terraformem, klastrami Kubernetes czy uruchamianie i poprawa wydajności potoków. Skorzystasz ponadto z licznych przykładów i studiów przypadków, dzięki którym za pomocą potoków CI/CD zautomatyzujesz wszystkie etapy DevOps do budowy i wdrażania kodu o wysokiej jakości.

Najciekawsze zagadnienia:

 • podstawy Gita, GitLaba i DevOps
 • tworzenie, przeglądanie i uruchamianie potoków CI/CD GitLaba
 • weryfikacja, zabezpieczanie i wdrażanie kodu za pomocą potoków CI/CD GitLaba
 • runnery, DAG-i i logika warunkowa GitLaba
 • najlepsze praktyki i metody rozwiązywania problemów w potokach CI/CD GitLaba
 • przykłady cykli życia procesów rozwoju oprogramowania

DevOps. Wdrażaj zmiany szybko i bezpiecznie!

O autorach

O recenzentach

Przedmowa

CZĘŚĆ 1. Rozpoczęcie pracy z DevOps, Gitem i GitLabem

 • Rozdział 1. Zrozumienie okresu przed DevOps
  • Wprowadzenie do aplikacji internetowej Hats for Cats
  • Ręczne tworzenie i weryfikacja kodu
   • Ręczne budowanie kodu
   • Ręczna weryfikacja kodu
   • Dodatkowe wyzwania związane z weryfikacją kodu
  • Ręczne przeprowadzanie testów bezpieczeństwa kodu
   • Statyczna analiza kodu
   • Wykrywanie tajemnic
   • Analiza dynamiczna
   • Skanowanie zależności
   • Skanowanie kontenerów
   • Podsumowanie ręcznych testów bezpieczeństwa
  • Ręczne pakowanie i wdrażanie kodu
   • Skanowanie zgodności licencji
   • Wdrażanie oprogramowania
  • Problemy z ręcznymi praktykami w cyklu życia oprogramowania
  • Rozwiązywanie problemów za pomocą DevOps
   • Jak GitLab implementuje DevOps
  • Podsumowanie
 • Rozdział 2. Ćwiczenie podstawowych poleceń Gita
  • Wymagania techniczne
  • Dlaczego korzystać z Gita?
   • Czym jest system kontroli wersji?
   • Jakie problemy rozwiązuje system kontroli wersji?
   • Dlaczego Git jest popularny
   • Wady Gita
  • Zatwierdzanie kodu, aby zachować go w bezpiecznym miejscu
   • Wyłączenie plików z repozytorium
  • Oznaczanie zatwierdzeń w celu identyfikowania wersji kodu
  • Tworzenie gałęzi, aby rozwijać kod w oddzielnym miejscu
   • Komendy Gita do zarządzania gałęziami
   • Obsługa konfliktów scalania
  • Synchronizacja lokalnych i zdalnych kopii repozytoriów
   • "Złote" repozytorium
   • Konfigurowanie zdalnych repozytoriów
   • Wypychanie zatwierdzeń
   • Pobieranie fetch
   • Pobieranie pull
  • Dodatkowe źródła do nauki Gita
  • Podsumowanie
 • Rozdział 3. Zrozumienie komponentów GitLaba
  • Wymagania techniczne
  • Kładziemy nacisk na "dlaczego" bardziej niż na "jak"
  • Wprowadzenie do platformy GitLaba
   • Czym jest GitLab?
   • Jaki problem rozwiązuje GitLab?
   • Etapy weryfikacji, zabezpieczania i wydawania
  • Organizowanie pracy w projekty i grupy
   • Przykład - organizacja pracy nad projektem Hats for Cats
  • Śledzenie pracy za pomocą zgłoszeń
   • Struktura zgłoszenia w GitLabie
   • Rodzaje zadań, które mogą być reprezentowane przez zgłoszenia
   • Etykiety
   • Schematy pracy ze zgłoszeniami
  • Bezpieczne edytowanie plików za pomocą zatwierdzeń, gałęzi i próśb o scalenie
   • Historia zatwierdzeń
   • Łączenie jednej gałęzi Gita z drugą
   • Trzej amigos - zgłoszenia, gałęzie i prośby o scalenie
   • Kiedy dwóch amigos wystarcza
   • Czym różnią się zgłoszenia i prośby o scalenie?
  • Korzystanie z praktyk DevOps za pomocą GitLab Flow
  • Podsumowanie
 • Rozdział 4. Opis struktury potoku CI/CD GitLaba
  • Wymagania techniczne
  • Definicje pojęć: "potok", "CI" i "CD"
   • Czym jest potok
   • Definiowanie jednego potoku na projekt
   • Wyjaśnienie różnych znaczeń terminu "potok"
   • Przeglądanie listy potoków
   • CI - dowiedz się, czy Twój kod jest dobry
   • CD - dowiedz się, gdzie powinien trafić Twój kod (i umieść go tam)
   • GitLab Runnery
  • Elementy potoku - etapy, zadania i polecenia
   • Etapy
   • Zadania
   • Polecenia
   • Łączenie elementów potoku
  • Uruchamianie potoków CI/CD GitLaba
   • Potoki dla gałęzi (ang. branch pipelines)
   • Potoki dla tagów Gita
   • Inne rodzaje potoków
   • Pomijanie potoków
  • Odczytywanie statusów potoków CI/CD GitLaba
  • Konfigurowanie potoków CI/CD GitLaba
  • Podsumowanie

CZĘŚĆ 2. Automatyzacja etapów DevOps przy użyciu potoków CI/CD GitLaba

 • Rozdział 5. Instalacja i konfiguracja GitLab Runnerów
  • Wymagania techniczne
  • Definicja GitLab Runnerów i ich związek z CI/CD
   • GitLab Runner to aplikacja open source napisana w języku Go
   • GitLab Runner uruchamia zadania CI/CD określone w pliku .gitlab-ci.yml
  • Architektura runnera i obsługiwane platformy
   • GitLab Runner jest obsługiwany przez większość platform i architektur
   • Runnery mogą być specyficzne dla projektu, grupy lub współdzielone
   • Każdy runner ma zdefiniowanego executora
   • Tagi runnera określają, które runnery mogą wykonywać konkretne zadania
  • Instalacja agenta runnera
   • Instalacja GitLab Runnera
   • Rejestracja runnera w GitLabie
  • Rozważania dotyczące różnych typów runnerów i executorów
   • Rozważania dotyczące wydajności
   • Rozważania dotyczące bezpieczeństwa
   • Rozważania dotyczące monitorowania
  • Podsumowanie
 • Rozdział 6. Weryfikacja kodu
  • Wymagania techniczne
  • Budowanie kodu w potoku CI/CD
   • Kompilacja kodu Java za pomocą javac
   • Kompilacja Javy przy użyciu narzędzia Maven
   • Kompilacja języka C przy użyciu narzędzia GNU Compiler Collection (GCC)
   • Przechowywanie skompilowanego kodu jako artefaktów
  • Sprawdzanie jakości kodu w potoku CI/CD
   • Włączanie funkcji jakości kodu
   • Przeglądanie wyników funkcji jakości kodu
  • Uruchamianie automatycznych testów funkcjonalnych na etapie dostarczania (CI/CD)
   • Włączanie automatycznych testów funkcjonalnych
   • Przeglądanie wyników automatycznych testów funkcjonalnych
  • Testy fuzzingowe w potoku CI/CD
   • Architektura i przepływ pracy testowania fuzzingowego
   • Przepływ pracy testowania fuzzingowego
   • Przeglądanie wyników testów fuzzingu
   • Dodatkowe uwagi dotyczące testowania fuzzingu
   • Testowanie fuzzingu z korpusem
  • Sprawdzanie dostępności w procesie CI/CD
   • Dodawanie testów dostępności
   • Przeglądanie wyników testów dostępności
  • Dodatkowe sposoby weryfikacji kodu
   • Pokrycie kodu (ang. code coverage)
   • Testowanie wydajności przeglądarki (ang. browser performance testing)
   • Testowanie wydajności obciążeniowej (ang. load performance testing)
  • Podsumowanie
 • Rozdział 7. Zabezpieczanie kodu
  • Wymagania techniczne
  • Zrozumienie strategii skanowania bezpieczeństwa GitLaba
   • GitLab korzysta ze skanerów open source
   • Skanery są dostarczane jako obrazy Dockera
   • Niektóre skanery używają różnych analizatorów dla różnych języków programowania
   • Podatności nie zatrzymują potoku
   • Wyniki pojawiają się w trzech różnych raportach
   • Potoki mogą korzystać ze skanerów innych niż GitLab
  • Korzystanie z SAST-a do skanowania kodu źródłowego pod kątem podatności
   • Włączanie SAST-a
   • Konfigurowanie SAST-a
   • Przeglądanie wyników SAST-a
  • Użycie wykrywania sekretów do znalezienia poufnych informacji w Twoim repozytorium
   • Zrozumienie działania wykrywania sekretów
   • Włączanie i konfigurowanie wykrywania sekretów
   • Przeglądanie wyników wykrywania sekretów
  • Korzystanie z DAST-a do wykrywania podatności w aplikacjach internetowych
   • Zrozumienie działania DAST-a
   • Włączanie i konfigurowanie DAST-a
   • Przegląd wyników DAST-a
  • Korzystanie ze skanowania zależności do wyszukiwania luk w zależnościach
   • Zrozumienie skanowania zależności
   • Włączanie i konfigurowanie skanowania zależności
   • Przeglądanie wyników skanowania zależności
  • Korzystanie ze skanowania kontenerów do wyszukiwania podatności w obrazach Dockera
   • Zrozumienie skanowania zależności
   • Włączanie i konfigurowanie skanowania kontenerów
   • Przeglądanie wyników skanowania kontenerów
  • Korzystanie z badania zgodności licencji do zarządzania licencjami zależności
   • Zrozumienie badania zgodności licencji
   • Włączanie i konfigurowanie badania zgodności z licencją
   • Przeglądanie wyników badania zgodności z licencją
  • Korzystanie ze skanowania IaC do wykrywania problemów w plikach konfiguracyjnych infrastruktury
   • Zrozumienie skanowania IaC
   • Włączanie i konfigurowanie skanowania IaC
   • Przeglądanie wyników skanowania IaC
  • Zrozumienie różnych rodzajów raportów bezpieczeństwa
  • Zarządzanie podatnościami związanymi z bezpieczeństwem
  • Integracja z zewnętrznymi skanerami bezpieczeństwa
  • Podsumowanie
 • Rozdział 8. Pakowanie i wdrażanie kodu
  • Wymagania techniczne
  • Przechowywanie kodu w rejestrze pakietów GitLaba w celu późniejszego wykorzystania
   • Lokalizacja rejestrów kontenerów i pakietów GitLaba
   • Rozpoczęcie pracy z rejestrem pakietów
   • Obsługiwane formaty pakietów
   • Uwierzytelnianie w rejestrze
   • Budowanie i publikowanie pakietów w rejestrze pakietów
   • Budowanie i przesyłanie pakietów do rejestru kontenerów
  • Przechowywanie kodu w rejestrach kontenerów i pakietów GitLaba w celu późniejszego wdrożenia
   • Korzystanie z obrazów z rejestru kontenerów
   • Wykorzystanie pakietów z rejestru pakietów
  • Wdrażanie w różnych środowiskach przy użyciu GitLab Flow
  • Wdrażanie w narzędziu review app w celu testowania
  • Wdrażanie w rzeczywistych środowiskach produkcyjnych
  • Wdrażanie w klastrze Kubernetes
   • Proces CI/CD
   • Podejście GitOps
  • Podsumowanie

CZĘŚĆ 3. Następne kroki w doskonaleniu aplikacji za pomocą GitLaba

 • Rozdział 9. Poprawa szybkości i łatwości utrzymania potoku CI/CD
  • Przyspieszanie procesów za pomocą skierowanych grafów acyklicznych i architektury rodzic - dziecko
   • Jak utworzyć DAG w potoku CI?
  • Budowanie kodu dla wielu architektur
  • Kiedy i jak wykorzystywać pamięć podręczną lub artefakty?
   • Charakterystyka pamięci podręcznej
   • Charakterystyka artefaktów
   • Korzystanie z pamięci podręcznej
   • Korzystanie z artefaktów
   • Wykorzystywanie artefaktów jako zależności zadania
  • Redukowanie powtarzającego się kodu konfiguracyjnego za pomocą zakotwiczeń i słowa kluczowego extends
   • Zakotwiczenia
   • Słowo kluczowe extends:
   • Tagi referencji
  • Poprawa zarządzalności poprzez łączenie wielu potoków oraz wykorzystywanie potoków macierzystych i potomnych
   • Łączenie plików dla ułatwienia zarządzania
   • Użycie opcji include: w celu uzyskania możliwości ponownego wykorzystania
   • Dołączanie zdalnych zasobów
   • Wykorzystywanie potoków macierzystych
  • Zabezpieczanie i przyspieszanie zadań za pomocą kontenerów utworzonych w celu realizacji określonych zadań
   • Przykład kontenera utworzonego w celu realizacji określonego zadania
  • Podsumowanie
 • Rozdział 10. Poszerzanie zakresu potoków CI/CD
  • Wykorzystywanie potoków CI/CD do wykrywania problemów wydajnościowych
   • Jak zintegrować przeglądarkowe testy wydajnościowe?
   • Jak zintegrować testy obciążeniowe z użyciem narzędzia k6?
   • Korzystanie z flag funkcji umożliwiających wydawanie różnych aplikacji w zależności od decyzji biznesowych
   • Jak skonfigurować aplikację pod kątem flag funkcji?
  • Integracja narzędzi innych firm z potokami CI/CD
   • Tworzenie pliku Dockerfile dla kontenera narzędziowego
   • Automatyzacja procesu budowy kontenera
   • Skanowanie kontenerów
   • Wywoływanie narzędzia zewnętrznego
  • Wykorzystywanie potoków CI/CD do tworzenia aplikacji mobilnych
   • Wymagania
   • Fastlane
   • Fastlane - wdrożenie
   • Fastlane - automatyzacja testowania
  • Podsumowanie
 • Rozdział 11. Kompletny przykład
  • Wymagania techniczne
  • Konfiguracja środowiska
   • Tworzenie projektu w GitLabie
   • Planowanie pracy za pomocą zgłoszeń GitLaba
   • Konfiguracja lokalnego repozytorium Gita
  • Tworzenie kodu
   • Tworzenie gałęzi Gita
   • Tworzenie żądania MR
   • Zatwierdzanie i przesyłanie kodu
  • Tworzenie infrastruktury potoku
   • Tworzenie potoku
   • Tworzenie runnera
  • Weryfikacja kodu
   • Dodawanie testów funkcjonalnych do potoku
   • Dodawanie skanowania jakości kodu do potoku
   • Dodawanie testu typu fuzzing do potoku
  • Zabezpieczanie kodu
   • Dodawanie SAST-a do potoku
   • Dodawanie wykrywania sekretów do potoku
   • Dodawanie skanowania zależności do potoku
   • Dodawanie badania zgodności licencji do potoku
   • Integracja zewnętrznego skanera bezpieczeństwa z potokiem
  • Doskonalenie potoku
   • Korzystanie z DAG-a w celu przyspieszenia potoku
   • Podział potoku na kilka plików
  • Dostarczanie kodu do odpowiedniego środowiska
   • Wdrażanie kodu
  • Podsumowanie
 • Rozdział 12. Rozwiązywanie problemów i przyszłość GitLaba
  • Wymagania techniczne
  • Rozwiązywanie problemów i najlepsze praktyki dotyczące powszechnych problemów spotykanych w potokach CI/CD
   • Rozwiązywanie problemów związanych ze składnią i logiką CI/CD
   • Rozwiązywanie problemów z działaniem potoku i przypisaniem runnera
  • Zarządzanie infrastrukturą operacyjną przy użyciu GitOpsa
   • Użycie Terraforma do wdrażania i aktualizowania stanu infrastruktury
   • Użycie Ansible'a do zarządzania konfiguracjami zasobów
  • Przyszłe trendy
   • Automatyzacja stworzy więcej oprogramowania na większą skalę
   • Abstrakcja prowadzi do modeli biznesowych opartych na pojęciu "wszystko jako kod"
   • Skrócony czas cyklu rozwoju produktu pomoże zespołom wydawać lepsze oprogramowanie szybciej
  • Podsumowanie i kolejne kroki
 • Tytuł: Automatyzacja metodyki DevOps za pomocą potoków CI/CD GitLaba. Buduj efektywne potoki CI/CD do weryfikacji, zabezpieczenia i wdrażania kodu, korzystając z rzeczywistych przykładów
 • Autor: Christopher Cowell, Nicholas Lotz, Chris Timberlake
 • Tytuł oryginału: Automating DevOps with GitLab CI/CD Pipelines: Build efficient CI/CD pipelines to verify, secure, and deploy your code using real-life examples
 • Tłumaczenie: Łukasz Wójcicki
 • ISBN: 978-83-289-0776-8, 9788328907768
 • Data wydania: 2024-06-11
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: autmet
 • Wydawca: Helion
 • Kategoria wiekowa: 14+