Helion


Brożek Bartosz

Negocjacje

Negocjacje - Ebook

Fenomen normatywności
Szkice z filozofii głupoty
The Many Faces of Normativity
Rule-Following. From Imitation to the Normative Mind