Helion


Bruce Peter

Statystyka praktyczna w data science. 50 kluczowych zagadnień w językach R i Python. Wydanie II