Helion


dr inż. Ireneusz Miciuła

Wybrane aspekty badawcze nauk ekonomicznych i kultury fizycznej (red.) Paweł Cięszczyk, Ireneusz Miciuła
Otoczenie organizacyjne a uwarunkowania społeczno-gospodarcze (red.) Joanna Nowakowska- Grunt, Ireneusz Miciuła
Wybrane aspekty badawcze cz.III Aspekty teoretyczno-praktyczne badań naukowych
Współczesne aspekty badawcze Gospodarka-Świat-Człowiek aspekty teoretyczno-praktyczne badań naukowych cz.IV
Wybrane aspekty polityki Unii Europejskiej