Helion


Heller Michał

Between Philosophy and Science
Philosophy of Chance. A cosmic fugue with a prelude and a coda
Elementy mechaniki kwantowej dla filozofów
Teologia a nauka - z nostalgią ale bez frustracji
Bóg i geometria. Gdy przestrzeń była Bogiem