Helion


Jean Marie Gueullette OP

Nie ma cnoty bez przyjemności. Życie moralne jako przyjaźń z Bogiem