Helion


Katarzyna Bełdowska

Dowóz dzieci do placówek oświatowych - zastosowanie przepisów ustawy PZP
Wzory dokumentów przetargowych według nowego Pzp. Procedura podstawowa i przetarg nieograniczony. Wydanie 2
Zakup artykułów spożywczych przez szkołę - 16 ważnych wskazówek
Nowe wytyczne dla szkół w zakresie sposobów udzielania zamówień publicznych