Helion


Kucharska-Stasiak Ewa

Wpływ procesu integracji Polski z Unią Europejską na rozwój rynków nieruchomości
Kierunki zmian instytucjonalnych na rynkach nieruchomości