Helion


Mgr Krzysztof Miciuła

Wybrane problemy współczesnego zarządzania organizacją
Problemy zrównoważonego rozowju w Unii Europejskiej (red.) Jarosław Czaja
Wybrane aspekty zarządzania a jakość życia