Helion


Mgr Krzysztof Miciuła

Problemy zrównoważonego rozowju w Unii Europejskiej (red.) Jarosław Czaja
Wybrane problemy współczesnego zarządzania organizacją
Wybrane aspekty zarządzania a jakość życia