Helion


Monika Wiśniewska

Świat w optyce dziecka. Reprezentacje obiektów przyrodniczych z dziecięcej perspektywy
Horyzonty dziecięcych znaczeń. Kreowanie środowiska uczenia się
Horyzonty dziecięcych znaczeń. Granice - rozpoznania - perspektywy