Helion


Osowski Stanisław

Sieci neuronowe do przetwarzania informacji
Wybrane zagadnienia teorii obwodów