Helion


red. Grażyna Maroszczuk

Artykulacje traumy: Andrzej Strug, Tadeusz Konwicki