Helion


Ron Sewell

Ron Sewell przez ostatnie trzydzieści lat pracował jako trener. Szkolił głównie kierowników wykonawczych wyższego szczebla w dużych i małych firmach, działających na całym świecie. Jest członkiem Institute of Management Consultants i the Chartered Association of Certified Accountants oraz sekretarzem i członkiem Institute of the Motor Industry.

Black Beauty - With Audio Level 4 Oxford Bookworms Library
Czarna Piękność
Blueprints Visual Scripting for Unreal Engine - Second Edition
Black Beauty Level 4 Oxford Bookworms Library
Blueprints Visual Scripting for Unreal Engine 5 - Third Edition