Szczegóły ebooka

AWS dla architektów rozwiązań. Tworzenie, skalowanie i migracja aplikacji do chmury Amazon Web Services. Wydanie II

AWS dla architektów rozwiązań. Tworzenie, skalowanie i migracja aplikacji do chmury Amazon Web Services. Wydanie II

Saurabh Shrivastava, Neelanjali Srivastav, Alberto Artasanchez, Imtiaz Sayed

Ebook

Przetwarzanie w chmurze uzyskało status kluczowego sposobu działań operacyjnych współczesnych firm zmierzających w kierunku transformacji cyfrowej. Usługi AWS (Amazon Web Services) zapewniają takim przedsiębiorstwom znakomite rozwiązania, w tym usługi obliczeniowe, magazyny danych, obsługę sieci i usług zarządzanych. Aplikacje korporacyjne wdrożone w chmurze AWS mogą być wyjątkowo odporne, skalowalne i niezawodne.

Oto zaktualizowane wydanie bestsellerowego przewodnika dla architektów rozwiązań. Dzięki niemu dobrze poznasz wzorce projektowe wbudowane w chmurę, czyli model AWS Well-Architected Framework. Zaznajomisz się z sieciami w chmurze AWS z uwzględnieniem sieci brzegowych i tworzeniem hybrydowych połączeń sieciowych w jej obrębie. W tym wydaniu dodano rozdziały dotyczące metodyki CloudOps i takich technologii jak uczenie maszynowe czy łańcuch bloków. Poznasz również inne ważne zagadnienia, w tym przechowywanie danych w chmurze AWS, kontenery obsługiwane przez usługi ECS i EKS, wzorce "jeziora" danych (w tym usługę AWS Lake Formation), architekturę lakehouse i architekturę siatki danych. Ten przewodnik z pewnością ułatwi Ci zaprojektowanie systemu spełniającego wyśrubowane wymagania techniczne i branżowe.

W książce:

 • korzystanie z modelu AWS Well-Architected Framework
 • migracja obciążenia za pomocą AWS Cloud Adoption Framework
 • automatyzacja w chmurze w obrębie różnych warstw obciążenia aplikacji
 • korzystanie z technik sieci głębokich
 • architektury referencyjne dla wariantów biznesowych
 • stosowanie najnowszych technologii, w tym uczenia maszynowego i łańcucha bloków

AWS: wszystko, czego potrzebujesz do zbudowania niezawodnych rozwiązań!

O autorach

O recenzentach

Słowo wstępne

Przedmowa

Rozdział 1. Zasady działania usług AWS i ich kluczowe właściwości

 • Czym jest chmura obliczeniowa?
  • Porównanie chmur prywatnych i publicznych
 • Czym są usługi AWS (Amazon Web Services)?
 • Udział w rynku, wpływ i poziom wdrożenia usług AWS
 • Podstawowa terminologia związana z chmurą i usługami AWS
 • Dlaczego usługi AWS są tak popularne?
  • Elastyczność i skalowalność
  • Bezpieczeństwo
  • Dostępność
  • Krótsze cykle sprzętowe
 • Podsumowanie

Rozdział 2. Model AWS Well-Architected Framework i uzyskiwanie certyfikatu

 • Model AWS Well-Architected Framework
 • Sześć filarów modelu Well-Architected Framework
  • Pierwszy filar - bezpieczeństwo
  • Drugi filar - niezawodność
  • Trzeci filar - wydajność
  • Czwarty filar - optymalizacja kosztów
  • Piąty filar - doskonałość operacyjna
  • Szósty filar - zrównoważony rozwój
 • Narzędzia AWS Well-Architected Lens
 • Budowanie wiarygodności i zdobycie certyfikatu
  • Rozwijanie kariery jako osoba niezajmująca się chmurą AWS od strony technicznej
  • Architekt rozwiązań opartych na usługach AWS - ścieżka rozwoju
  • Inżynier metodyki DevOps chmury usług AWS - ścieżka rozwoju
  • Projektant chmury opartej na usługach AWS - ścieżka rozwoju
  • Wyspecjalizowany architekt rozwiązań opartych na usługach AWS - ścieżka rozwoju
 • Rady i wskazówki dotyczące uzyskiwania certyfikatów usług AWS
  • Skoncentruj się na dostawcy chmury
  • Skoncentruj się na certyfikatach poziomu Associate
  • Zdobywaj doświadczenie w każdym możliwym miejscu
 • Najlepszy sposób na uzyskanie certyfikatu
  • Rozpoczęcie przygody z usługami AWS
  • Kursy online
  • Witryny internetowe egzaminów próbnych
  • Sposób przygotowywania się do egzaminu na certyfikat
 • Wybrane spośród często zadawanych pytań dotyczących certyfikatów usług AWS
  • Ile czasu zajmie uzyskanie certyfikatu?
  • Jak poprosić o dodatkowy czas na egzaminie?
  • Jakie są rady odpowiednie w dniu egzaminu?
 • Podsumowanie

Rozdział 3. Wykorzystanie technologii chmury do przeprowadzenia transformacji cyfrowej

 • Modele chmury obliczeniowej
  • Model IaaS
  • Model SaaS
  • Model PaaS
  • Wybór jednego z modeli: SaaS, PaaS i IaaS
 • Strategia migracji do chmury
  • Trzyetapowy proces migracji
  • Wzorce migracji do chmury
  • Narzędzia do oceny procesu migracji
 • Implementowanie programu transformacji cyfrowej
  • Czym dokładnie jest transformacja cyfrowa?
  • Czynniki przemawiające za transformacją cyfrową
  • Przykłady transformacji cyfrowej
  • Wskazówki dotyczące transformacji cyfrowej
  • Pułapki związane z transformacją cyfrową
 • Usługa AWS CAF (Cloud Adoption Framework)
 • Architektury zapewniające duży poziom dostępności, niezawodności i skalowalności
  • Architektura z węzłem aktywnym
  • Architektura z węzłem aktywnym i pasywnym
  • Architektura z dwoma węzłami aktywnymi
  • Architektura z partycjonowaniem
 • Inżynieria chaosu
 • Podsumowanie

Rozdział 4. Obsługa sieci w usługach AWS

 • Usługa AWS Global Infrastructure
  • Obszary, strefy dostępności i strefy lokalne
  • Zalety usługi AWS Global Infrastructure
 • Fundamenty sieci w ramach usług AWS
  • Usługa Amazon Virtual Private Cloud (VPC)
  • Usługa AWS TGW
  • Usługa AWS PrivateLink
 • Sieci brzegowe
  • Usługa Route 53
  • Usługa Amazon CloudFront
  • Usługa AWS Global Accelerator
  • Usługa AWS Wavelength
 • Tworzenie połączeń z chmurą hybrydową w obrębie usług AWS
  • Usługa AWS VPN
  • Usługa AWS Direct Connect
  • Usługa AWS Cloud WAN
 • Bezpieczeństwo sieci chmury usług AWS
  • Usługa ANFW (AWS Network Firewall)
  • Wzorce zabezpieczeń sieciowych usług AWS - najlepsze praktyki
  • Antywzorce zabezpieczeń sieciowych usług AWS
  • Zabezpieczenia sieciowe usług AWS z zewnętrznymi rozwiązaniami
 • Podsumowanie

Rozdział 5. Magazynowanie w usługach AWS - wybór właściwego narzędzia do wykonania zadania

 • Usługa Amazon Elastic Block Store
  • Urządzenia SSD ogólnego przeznaczenia
  • Urządzenie SSD z zapewnioną liczbą operacji IOPS
  • Dysk twardy optymalizowany pod kątem przepustowości
  • "Zimny" dysk HDD
  • Migawki usługi Amazon EBS
  • Wybór właściwego woluminu usługi EBS
 • Usługa Amazon Elastic File System
 • Zastosowanie usługi Amazon FSx do zarządzania systemami plików
 • Usługa Amazon Simple Storage Service
  • S3 Standard
  • Usługa Amazon S3 Intelligent-Tiering
  • Usługa Amazon S3 Standard-IA (sporadyczny dostęp)
  • Usługa Amazon S3 One Zone-IA
  • Usługa Amazon S3 Glacier
  • Zarządzanie danymi za pomocą usługi S3 Object Lambda
 • Użycie numerowania wersji w usłudze Amazon S3
  • Opcja Multi-Destination Replication usługi Amazon S3
 • Wybór właściwego typu magazynu danych w chmurze
 • Najlepsze praktyki związane z usługą Amazon S3
  • Zwiększanie wydajności usługi Amazon S3
  • Ochrona danych w usłudze Amazon S3
  • Optymalizacja kosztów usługi Amazon S3
 • Budowanie magazynu hybrydowego za pomocą usługi AWS Storage Gateway
  • Usługa AWS Storage Gateway
  • Usługa Amazon S3 File Gateway
  • Usługa Amazon FSx File Gateway
  • Usługa Tape Gateway
  • Usługa Volume Gateway
 • Usługa AWS Backup
 • Podsumowanie

Rozdział 6. Wykorzystanie mocy chmury obliczeniowej

 • Przetwarzanie w chmurze AWS
 • Usługa Amazon EC2
  • Procesor AWS Graviton
  • Zalety usługi EC2
  • Rodziny instancji usługi EC2
  • Model cennika usługi EC2
  • Usługa AWS Compute Optimizer
  • Obrazy Amazon Machine Image
 • Przegląd najlepszych praktyk związanych z usługą Amazon EC2
  • Dostęp
  • Magazyn
  • Zarządzanie zasobami
  • Zarządzanie limitami
  • Kopie zapasowe usługi EC2, migawki i przywracanie
 • Usługa Amazon Elastic Load Balancing
  • Reguły usługi ELB
  • Typy usługi Elastic Load Balancer
  • Porównanie usług CLB, ALB i NLB
 • Przetwarzanie bezserwerowe z użyciem usług AWS Lambda i Fargate
  • Usługa AWS Lambda
  • Usługa AWS Fargate
 • Przetwarzanie o dużej wydajności
 • Przetwarzanie hybrydowe
  • Usługa AWS Outposts
  • Usługa VMware Cloud on AWS
 • Podsumowanie

Rozdział 7. Wybór właściwej usługi baz danych

 • Krótka historia baz danych
  • Trendy innowacji opartych na danych
 • Model spójności baz danych
  • Model spójności danych ACID
  • Model spójności danych BASE
 • Model wykorzystania baz danych
  • Systemy OLTP
  • Systemy OLAP
 • Usługi baz danych chmury AWS
  • Relacyjne bazy danych
  • Bazy danych NoSQL w chmurze AWS
  • Pamięciowa baza danych
  • Grafowe bazy danych
  • Bazy danych szeregów czasowych
  • Rejestrowe bazy danych
  • Bazy danych magazynu z szerokimi kolumnami
 • Zalety usług baz danych chmury AWS
  • Migracja do w pełni zarządzanych usług baz danych
  • Budowanie nowoczesnych aplikacji z użyciem specjalistycznych baz danych
  • Migracja ze starszych baz danych
 • Wybór właściwego narzędzia do wykonania zadania
 • Migracja baz danych do chmury AWS
 • Podsumowanie

Rozdział 8. Najlepsze praktyki związane z bezpieczeństwem, tożsamością i zgodnością aplikacji

 • Ważność kwestii bezpieczeństwa, tożsamości i zgodności w przypadku chmury AWS
  • Model wspólnej odpowiedzialności w ramach usług AWS
 • Zarządzanie tożsamością i dostępem
  • Usługa AWS IAM
  • Usługa AWS Organizations
  • Usługa AWS Directory Service
  • Usługa AWS IAM Identity Center (następca usługi AWS SSO)
  • Usługa AWS Resource Access Manager
  • Usługa Amazon Cognito
 • Zastosowanie kontroli bezpieczeństwa
  • Usługa Amazon GuardDuty
  • Usługa Amazon Inspector
 • Zapewnianie ochrony infrastruktury
  • Zapora AWS Web Application Firewall
  • Usługa AWS Firewall Manager
  • Usługa AWS Shield
 • Zapewnianie ochrony danych
  • Usługa Amazon Macie
  • Usługa AWS Key Management Service
  • Usługa AWS CloudHSM
  • Usługa AWS Certificate Manager
  • Usługa AWS Secrets Manager
  • Usługa Amazon Detective
  • Usługa AWS Security Hub
 • Zapewnianie zgodności
  • Raporty usługi AWS Artifact
 • Najlepsze praktyki zabezpieczeń chmury AWS
 • Podsumowanie

Rozdział 9. Zwiększanie efektywności za pomocą modelu CloudOps

 • Czym jest model operacji w chmurze (CloudOps) i jaką rolę odgrywa automatyzacja?
  • Filary modelu CloudOps
  • Pierwszy filar - definiowanie nadzoru
  • Drugi filar - zarządzanie konfiguracją, zgodnością i audytem
  • Usługa AWS License Manager
  • Trzeci filar - zaopatrywanie i orkiestracja
  • Czwarty filar - monitorowanie i obserwowanie aplikacji
  • Piąty filar - zarządzanie scentralizowanymi operacjami
  • Szósty filar - zarządzanie kosztami chmury
 • Podsumowanie

Rozdział 10. Przetwarzanie w chmurze AWS zbiorów Big Data oraz danych przesyłanych strumieniowo

 • Dlaczego technologii chmury używa się do analizy zbiorów Big Data?
 • Usługa Amazon EMR
  • Klastry i węzły usługi EMR
  • System plików EMFRS
  • Środowisko Amazon EMR Studio
  • Zabezpieczanie danych w usłudze Amazon EMR
 • Wprowadzenie do usługi AWS Glue
  • Korzystanie z konsoli usługi AWS Glue
  • Katalogowanie za pomocą katalogu danych usługi AWS Glue
  • Indeksowanie za pomocą indeksatorów usługi AWS Glue
  • Kategoryzowanie z użyciem klasyfikatorów usługi AWS Glue
  • Tworzenie kodu za pomocą generatorów kodu usługi AWS Glue
  • Zadania ETL strumieniowania bezserwerowego usługi AWS Glue
  • Narzędzie AWS Glue DataBrew
  • Połączenie ze sobą komponentów usługi AWS Glue
  • Najlepsze praktyki związane z usługą AWS Glue
 • Wybór między usługami AWS Glue i Amazon EMR
 • Obsługa w chmurze AWS danych przesyłanych strumieniowo
  • Przetwarzanie danych przesyłanych strumieniowo za pomocą usługi Amazon Kinesis
  • Usługa Amazon KDS
  • Usługa Amazon KDF
  • Usługa Amazon KDA
  • Usługa Amazon MSK
  • Katalogowanie danych przesyłanych strumieniowo za pomocą usługi AWS GSR
 • Wybór między usługami Amazon Kinesis i Amazon MSK
 • Podsumowanie

Rozdział 11. Hurtownie danych, zapytania dotyczące danych i wizualizacja danych w chmurze AWS

 • Hurtownie danych w chmurze AWS dzięki usłudze Amazon Redshift
  • Architektura usługi Amazon Redshift
  • Typy instancji usługi Redshift
  • Optymalizowanie obciążenia usługi Redshift
 • Uzyskiwanie danych z "jeziora" danych w chmurze AWS za pomocą usługi Amazon Athena
 • Zagłębienie się w usługę Amazon Athena
  • Pliki formatu CSV
  • Pliki formatu JSON
  • Pliki formatu ORC
  • Pliki formatu Apache Avro
  • Pliki formatu Apache Parquet
  • Zasady działania usługi Amazon Athena
 • Użycie opcji Federated Query usługi Amazon Athena
  • Konektory źródła danych
 • Grupy robocze usługi Amazon Athena
 • Optymalizowanie usługi Amazon Athena
  • Optymalizacja partycji danych
  • Zastosowanie zasobników danych
  • Kompresja plików
  • Optymalizacja wielkości plików
  • Optymalizacja generowania kolumnowego magazynu danych
  • Wybór kolumn
  • Technika optymalizacji predicate pushdown
  • Optymalizacja klauzuli ORDER BY
  • Optymalizacja złączeń
  • Optymalizacja klauzuli GROUP BY
  • Użycie funkcji aproksymacji
 • Kiedy używać usługi Amazon Athena, a kiedy opcji Spectrum usługi Redshift?
 • Wizualizacja danych za pomocą narzędzia Amazon QuickSight
 • Połączenie ze sobą usług analitycznych chmury AWS
 • Podsumowanie

Rozdział 12. Uczenie maszynowe, Internet Rzeczy i łańcuch bloków w chmurze AWS

 • Czym jest sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe?
 • Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe w chmurze AWS
  • Infrastruktura i struktury uczenia maszynowego w chmurze AWS
  • Usługi uczenia maszynowego w chmurze AWS: Amazon SageMaker
  • Usługi sztucznej inteligencji w chmurze AWS
 • Określanie najlepszych praktyk dotyczących uczenia maszynowego z użyciem metodyki MLOps
 • Czym jest Internet Rzeczy?
 • Budowanie w chmurze AWS aplikacji powiązanych z Internetem Rzeczy
  • Usługa AWS IoT Core
  • Usługa AWS IoT Device Management
  • Usługa AWS IoT Analytics
  • Usługa AWS IoT Greengrass
  • Usługa AWS IoT Device Defender
  • Usługa AWS IoT Things Graph
  • Usługa AWS IoT SiteWise
  • Usługa IoT TwinMaker
  • Platforma AWS Industrial IoT
 • Najlepsze praktyki dotyczące tworzenia aplikacji platformy AWS IoT
 • Łańcuch bloków w chmurze AWS
 • Obliczenia kwantowe zapewniane przez usługę Amazon Braket
 • Generatywna sztuczna inteligencja
 • Podsumowanie

Rozdział 13. Kontenery w chmurze AWS

 • Konteneryzacja
  • Zalety kontenerów
  • Wady kontenerów
 • Maszyny wirtualne i wirtualizacja
 • Porównanie kontenerów i maszyn wirtualnych
 • Informacje o platformie Docker
  • Komponenty Dockera
 • Usługa Amazon ECS
  • Architektura usługi Amazon ECS
  • Komponenty usługi ECS
 • Informacje na temat platformy Kubernetes
  • Komponenty platformy Kubernetes
  • Zalety platformy Kubernetes
  • Porównanie platform Kubernetes i Docker Swarm
 • Amazon EKS
  • Płaszczyzna sterowania platformy Kubernetes zarządzana przez usługę EKS
  • Opcje usługi EKS powiązane ze środowiskiem wykonawczym usługi EC2
  • Opcja BYOS
  • Skalowanie aplikacji Kubernetes
  • Bezpieczeństwo
  • Obsługa technologii PrivateLink
  • Automatyczne aktualizacje wersji
  • Obsługa narzędzi tworzonych przez społeczność
 • Informacje o usłudze AWS Fargate
  • Wybór między usługami Fargate i EC2
 • Usługa ROSA (Red Hat OpenShift Service on AWS)
 • Wybieranie usług kontenerowych chmury AWS
 • Podsumowanie

Rozdział 14. Architektury mikrousług w chmurze AWS

 • Mikrousługi
 • Architektura warstwowa
 • Architektura zależna od zdarzeń
  • Zdarzenia
  • Producenci i konsumenci
  • Modele architektury EDA
  • Zalety architektury zależnej od zdarzeń
  • Wady architektury zależnej od zdarzeń
 • Przegląd najlepszych praktyk dotyczących mikrousług
  • Najlepsza praktyka 1 - zdecyduj, czy mikrousługi to odpowiednie narzędzie
  • Najlepsza praktyka 2 - wyraźnie określ wymagania i projekt mikrousługi
  • Najlepsza praktyka 3 - wykorzystanie metodyki DDD do tworzenia mikrousług
  • Najlepsza praktyka 4 - zadbaj o akceptację wszystkich uczestników
  • Najlepsza praktyka 5 - skorzystaj z narzędzi do rejestrowania i śledzenia
  • Najlepsza praktyka 6 - najpierw pomyśl o mikrousługach
  • Najlepsza praktyka 7 - zminimalizuj liczbę języków i technologii
  • Najlepsza praktyka 8 - skorzystaj z interfejsów API RESTful
  • Najlepsza praktyka 9 - zaimplementuj asynchroniczną komunikację w obrębie mikrousług
  • Najlepsza praktyka 10 - wprowadź wyraźne rozdzielenie interfejsów użytkownika i zaplecza mikrousług
  • Najlepsza praktyka 11 - organizując swój zespół, skoncentruj się na mikrousługach
  • Najlepsza praktyka 12 - zapewnij osobne magazyny danych dla każdej mikrousługi
  • Najlepsza praktyka 13 - automatyczne dokumentowanie i pełna dokumentacja
  • Najlepsza praktyka 14 - użyj zestawu narzędziowego metodyki DevOps
  • Najlepsza praktyka 15 - zainwestuj w monitorowanie
  • Najlepsza praktyka 16 - dwie pizze powinny wystarczyć dla wszystkich członków Twojego zespołu
  • Najlepsza praktyka 17 - projekt z 12 czynnikami
 • Metodyka Domain-Driven Design
  • Definicja domeny
  • Zasady metodyki DDD
  • Komponenty metodyki DDD
  • Implementowanie metodyki DDD w chmurze AWS
  • Powody zastosowania metodyki DDD
  • Wyzwania związane z metodyką DDD
 • Podsumowanie

Rozdział 15. Wzorce "jeziora" danych - integrowanie danych w obrębie przedsiębiorstwa

 • Definicja "jeziora" danych
 • Przeznaczenie "jeziora" danych
 • Komponenty "jeziora" danych
  • Strefy "jeziora" danych
 • "Jeziora" danych w chmurze AWS z użyciem usługi Lake Formation
 • Najlepsze praktyki związane z "jeziorem" danych
  • Scentralizowane zarządzanie danymi
  • Zarządzanie danymi
  • Katalogowanie danych
  • Kontrola jakości danych
  • Bezpieczeństwo danych
  • Pozyskiwanie danych
  • Skalowalność "jeziora" danych
  • Optymalizacja kosztów "jeziora" danych
  • Monitorowanie "jeziora" danych pod kątem optymalizacji wydajności
  • Elastyczne przetwarzanie danych w "jeziorze" danych
 • Kluczowe wskaźniki pomiarowe "jeziora" danych
 • Architektura lakehouse w chmurze AWS
 • Siatka danych w chmurze AWS
 • Wybór między architekturami "jeziora" danych, siatki danych i lakehouse
 • Podsumowanie

Rozdział 16. Praktyczny przewodnik po procesie budowania aplikacji w chmurze AWS

 • Wprowadzenie do wariantu zastosowania
 • Budowanie architektury w chmurze AWS
  • Wybieranie najlepszego języka programowania
 • Konfigurowanie usług
  • Konfigurowanie konta usług AWS z alertem rozliczeniowym
  • Instalowanie interfejsu AWS Command Line Interface
  • Konfigurowanie użytkowników, ról i grup usługi IAM
  • Tworzenie infrastruktury usług AWS
  • Tworzenie instancji i kolejki usługi EventBridge
  • Implementowanie uwierzytelniania i autoryzowania użytkowników
  • Definiowanie atrybutów bazy danych
  • Definiowanie kontekstu zamówienia i tworzenie funkcji usługi AWS Lambda
  • Wdrażanie i testowanie
  • Metodyka DevOps w chmurze AWS
  • Rejestrowanie i monitorowanie
 • Optymalizowanie z użyciem modelu Well-Architected Framework
 • Podsumowanie

Skorowidz

 • Tytuł: AWS dla architektów rozwiązań. Tworzenie, skalowanie i migracja aplikacji do chmury Amazon Web Services. Wydanie II
 • Autor: Saurabh Shrivastava, Neelanjali Srivastav, Alberto Artasanchez, Imtiaz Sayed
 • Tytuł oryginału: AWS for Solutions Architects: Build and migrate your workload to Amazon Web Services using the cloud-native approach, 2nd Edition
 • Tłumaczenie: Piotr Pilch
 • ISBN: 978-83-8322-368-1, 9788383223681
 • Data wydania: 2024-01-09
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: awsar2
 • Wydawca: Helion