Helion


Szczegóły ebooka

 
Bezpieczeństwo sieci w Pythonie. Rozwiązywanie problemów za pomocą skryptów i bibliotek. Wydanie II

Bezpieczeństwo sieci w Pythonie. Rozwiązywanie problemów za pomocą skryptów i bibliotek. Wydanie II


Popularność Pythona wynika z jego wszechstronności, prostoty, a także ze zwięzłości i z łatwości pisania kodu. Rozbudowywana z każdą aktualizacją kolekcja narzędzi i bibliotek pozwala na używanie Pythona do coraz bardziej specjalistycznych zadań, takich jak zabezpieczanie sieci. O tym, że skuteczna ochrona sieci ma krytyczne znaczenie dla organizacji, świadczą powtarzające się przypadki cyberataków i utraty cennych danych. Warto więc wykorzystać możliwości Pythona do wykrywania zagrożeń i rozwiązywania różnych problemów związanych z siecią.

Tę książkę docenią specjaliści do spraw bezpieczeństwa i inżynierowie sieci. Dzięki niej zapoznasz się z najnowszymi pakietami i bibliotekami Pythona i nauczysz się pisać skrypty, które pozwolą Ci zabezpieczyć sieć na wielu poziomach. Dowiesz się, w jaki sposób przesyłać dane i korzystać z sieci Tor. Nauczysz się też identyfikować podatności systemu na ataki, aby tym skuteczniej zapewnić mu bezpieczeństwo. W naturalny sposób przyswoisz wiedzę, która pozwoli Ci tworzyć w Pythonie bezpieczne aplikacje, zaczniesz również stosować techniki kryptograficzne i steganograficzne. Znajdziesz tu także wskazówki, jak rozwiązywać różne problemy sieciowe, pisać skrypty do wykrywania zagrożeń sieci i stron internetowych, zabezpieczać urządzenia końcowe, pozyskiwać metadane i pisać skrypty kryptograficzne.

Najważniejsze zagadnienia:

 • skrypty automatyzujące procedury bezpieczeństwa i testy penetracyjne
 • narzędzia programistyczne służące do zabezpieczania sieci
 • automatyczna analiza serwerów
 • wykrywanie podatności na ataki i analiza bezpieczeństwa
 • praca z siecią Tor
 • stosowanie narzędzi do analizy śledczej

Python w sieci: najlepsza ochrona!


O autorze 13

O recenzentach 14

Przedmowa 15

CZĘŚĆ I. ŚRODOWISKO JĘZYKA PYTHON I NARZĘDZIA DO PROGRAMOWANIA SYSTEMOWEGO

Rozdział 1. Skrypty w języku Python 21

 • Wymagania techniczne 21
 • Wprowadzenie do języka Python 22
  • Dlaczego warto wybrać język Python? 22
  • Wielosystemowość i wersje języka 22
  • Cechy wersji języka Python 3 23
 • Struktury danych 23
  • Listy 23
  • Krotki 26
  • Słowniki 26
 • Funkcje, klasy i wyjątki 28
  • Funkcje 28
  • Klasy 30
  • Dziedziczenie cech 31
  • Obsługa wyjątków 32
 • Moduły i pakiety 35
  • Co to jest moduł? 35
  • Uzyskiwanie informacji o standardowych modułach 36
  • Różnice pomiędzy modułem a pakietem 36
  • Indeks modułów 37
  • Przetwarzanie parametrów 37
 • Zależności i środowiska wirtualne 39
  • Zarządzanie zależnościami 39
  • Tworzenie pliku requirements.txt 39
  • Środowiska wirtualne 39
  • Tworzenie środowiska wirtualnego 40
 • Środowiska programistyczne 40
  • Przygotowanie środowiska programistycznego 40
  • PyCharm 41
  • IDLE 43
 • Podsumowanie 43
 • Pytania 44
 • Dalsza lektura 44

Rozdział 2. Pakiety systemowe 45

 • Wymagania techniczne 45
 • Wprowadzenie do modułów systemowych 46
  • Moduł sys 46
  • Moduł os 47
  • Moduł platform 50
  • Moduł subprocess 50
 • Korzystanie z systemu plików 53
  • Operacje na plikach i katalogach 53
  • Odczytywanie i zapisywanie plików 54
  • Otwieranie plików za pomocą menedżera kontekstu 56
  • Odczytywanie archiwów ZIP 57
 • Zarządzanie wątkami 57
  • Utworzenie prostego wątku 57
  • Moduł threading 58
 • Wielowątkowość i współbieżność 60
  • Wielowątkowość w języku Python 61
  • Cechy typowych wątków 62
  • Współbieżność i klasa ThreadPoolExecutor 62
  • Uruchamianie wątków za pomocą menedżera kontekstu 63
 • Moduł socketio 64
  • Implementacja aplikacji serwerowej przy użyciu modułu socketio 65
  • Implementacja aplikacji klienckiej 66
 • Podsumowanie 66
 • Pytania 67
 • Dalsza lektura 67

CZĘŚĆ II. KOMUNIKACJA SIECIOWA I POZYSKIWANIE INFORMACJI Z SIECI TOR

Rozdział 3. Programowanie sieciowe 71

 • Wymagania techniczne 72
 • Wprowadzenie do programowania sieciowego 72
  • Gniazda sieciowe 72
  • Moduł socket 73
  • Prosta aplikacja kliencka 76
 • Implementacja serwera HTTP 76
  • Test serwera HTTP 77
 • Implementacja odwrotnej powłoki 78
 • Odwzorowywanie nazw domen na adresy IP i obsługa wyjątków 79
  • Uzyskiwanie informacji za pomocą modułu socket 80
  • Odwrotne odwzorowanie nazwy domeny 81
  • Obsługa wyjątków modułu socket 82
 • Skanowanie portów 84
  • Implementacja prostego skanera portów 84
  • Zaawansowany skaner portów 86
 • Implementacja prostych programów serwera i klienta TCP 88
  • Implementacja serwera i klienta 88
  • Implementacja serwera TCP 89
  • Implementacja klienta TCP 90
 • Implementacja prostych programów serwera i klienta UDP 91
  • Implementacja serwera UDP 91
  • Implementacja klienta UDP 92
 • Podsumowanie 93
 • Pytania 93
 • Dalsza lektura 94

Rozdział 4. Programowanie komunikacji HTTP 95

 • Wymagania techniczne 95
 • Wprowadzenie do protokołu HTTP 96
  • Kody stanów 96
 • Tworzenie aplikacji klienckich za pomocą modułu http.client 97
 • Tworzenie aplikacji klienckich za pomocą modułu urllib.request 98
  • Przetwarzanie nagłówków żądań i odpowiedzi HTTP 100
  • Wyodrębnianie adresów e-mail z odpowiedzi 101
  • Pobieranie plików za pomocą modułu urllib.request 102
  • Obsługa wyjątków 102
 • Tworzenie aplikacji klienckich za pomocą modułu requests 103
  • Wyodrębnienie obrazów i odnośników 105
  • Wysłanie żądania GET do interfejsu REST API 107
  • Wysłanie żądania POST do interfejsu REST API 108
  • Obsługa serwera pośredniczącego 110
  • Obsługa wyjątków 111
 • Tworzenie aplikacji klienckich za pomocą modułu httpx 112
 • Mechanizmy uwierzytelniania użytkowników 114
  • Uwierzytelnianie podstawowe 115
  • Uwierzytelnianie skrótowe 115
 • Podsumowanie 117
 • Pytania 118
 • Dalsza lektura 118

Rozdział 5. Sieć Tor i ukryte usługi 119

 • Wymagania techniczne 119
 • Projekt Tor i ukryte usługi 120
  • Budowa sieci Tor 120
  • Trasowanie cebulowe 121
  • Czym są ukryte usługi? 123
 • Narzędzia i anonimowość w sieci Tor 124
  • Łączenie z siecią Tor 124
  • Typy węzłów w sieci Tor 125
  • Instalacja usługi Tor 126
  • Usługi ExoneraTor i Nyx 128
 • Wykrywanie ukrytych usług za pomocą narzędzi OSINT 130
  • Wyszukiwarki 130
  • Badanie adresów stron za pomocą narzędzia onio 131
  • Narzędzie OnionScan do głębokiego badania sieci 132
  • Kontener onion-nmap 133
 • Moduły i pakiety do komunikacji z siecią Tor 134
  • Łączenie z siecią Tor 134
  • Pozyskiwanie informacji z sieci Tor za pomocą modułu stem 137
 • Narzędzia do wyszukiwania ukrytych usług i automatyzowania procesu indeksowania 143
  • Pozyskiwanie informacji z sieci Tor za pomocą narzędzi w języku Python 143
 • Podsumowanie 146
 • Pytania 146

CZĘŚĆ III. SKRYPTY SERWEROWE I SKANOWANIE PORTÓW

Rozdział 6. Uzyskiwanie informacji o serwerach 149

 • Wymagania techniczne 149
 • Uzyskiwanie informacji o serwerach za pomocą usługi Shodan 150
  • Korzystanie z usługi Shodan 150
  • Interfejs REST API usługi Shodan 150
  • Korzystanie z usługi Shodan w języku Python 152
 • Filtry Shodan i usługa BinaryEdge 155
  • Filtry Shodan 155
  • Usługa BinaryEdge 156
 • Uzyskiwanie informacji o serwerach za pomocą modułu socket 158
  • Odczytywanie banerów serwerów 158
 • Uzyskiwanie informacji o serwerach DNS za pomocą modułu dnspython 161
  • Usługa DNS 161
  • Moduł dnspython 162
 • Wyszukiwanie adresów serwerów podatnych na ataki 165
  • Fuzer 165
  • Baza FuzzDB 166
 • Podsumowanie 169
 • Pytania 169
 • Dalsza lektura 170

Rozdział 7. Usługi FTP, SFTP i SSH 171

 • Wymagania techniczne 171
 • Korzystanie z usługi FTP 172
  • Moduł ftplib 172
  • Przeprowadzanie ataków metodą brutalnej siły przy użyciu modułu ftplib 177
  • Tworzenie testera anonimowego dostępu do usługi FTP 179
 • Korzystanie z usługi SSH 180
  • Uruchomienie usługi SSH w systemie Debian 181
  • Moduł paramiko 181
  • Instalacja modułu 182
  • Nawiązywanie połączenia z usługą SSH przy użyciu modułu paramiko 182
  • Wydawanie poleceń za pomocą modułu paramiko 184
  • Przeprowadzanie ataków metodą brutalnej siły przy użyciu modułu paramiko 186
  • Nawiązywanie połączenia z usługą SSH przy użyciu modułu pysftp 187
 • Implementacja programów serwerowych i klienckich z wykorzystaniem modułów asyncssh i asyncio 188
 • Weryfikacja bezpieczeństwa usługi SSH za pomocą narzędzia ssh-audit 190
  • Instalacja narzędzia ssh-audit i korzystanie z niego 190
  • Narzędzie Rebex SSH Check 192
 • Podsumowanie 192
 • Pytania 193
 • Dalsza lektura 193

Rozdział 8. Skaner Nmap 195

 • Wymagania techniczne 195
 • Skanowanie portów za pomocą narzędzia Nmap 196
  • Techniki skanowania w narzędziu Nmap 196
 • Skanowanie portów przy użyciu modułu nmap 198
 • Tryby skanowania w module nmap 201
  • Implementacja skanowania synchronicznego 202
  • Implementacja skanowania asynchronicznego 206
 • Uruchamianie narzędzia Nmap za pomocą modułów os i subprocess 209
 • Wykrywanie usług i ich podatności na ataki za pomocą skryptów narzędzia Nmap 210
  • Uruchamianie skryptów narzędzia Nmap 210
  • Wykrywanie podatności usług na ataki 213
 • Podsumowanie 215
 • Pytania 215
 • Dalsza lektura 216

CZĘŚĆ IV. PODATNOŚCI SERWERÓW NA ATAKI I BEZPIECZEŃSTWO MODUŁÓW JĘZYKA PYTHON

Rozdział 9. Skanery podatności na ataki 219

 • Wymagania techniczne 219
 • Podatność na ataki i szkodliwe oprogramowanie 220
  • Co to jest szkodliwe oprogramowanie? 220
  • Baza podatności 221
 • Skaner Nessus 222
  • Instalacja i uruchomienie skanera 222
  • Raporty skanera Nessus 225
  • Dostęp do interfejsu API skanera 226
  • Korzystanie ze skanera 226
 • Skaner OpenVAS 231
  • Instalacja skanera 231
  • Interfejs graficzny skanera OpenVAS 233
  • Skanowanie hostów 235
 • Korzystanie ze skanera OpenVAS w języku Python 239
 • Podsumowanie 241
 • Pytania 242
 • Dalsza lektura 242

Rozdział 10. Wykrywanie podatności serwerów i aplikacji WWW na ataki 243

 • Wymagania techniczne 244
 • Podatności aplikacji internetowych na ataki opisane w projekcie OWASP 244
  • Skrypty XSS 246
 • Wykrywanie i analizowanie podatności systemów CMS na ataki 249
  • Skaner CMSMap 250
  • Inne skanery systemów CMS 251
 • Narzędzia do wykrywania podatności stron na wstrzykiwanie zapytań SQL 252
  • Wstrzykiwanie zapytań SQL 252
  • Identyfikowanie stron podatnych na wstrzykiwanie zapytań SQL 252
  • Narzędzie sqlmap 254
  • Testowanie podatności stron internetowych na wstrzykiwanie zapytań SQL 256
  • Skaner portów Nmap 259
 • Wykrywanie zagrożenia Heartbleed i podatności protokołów SSL/TLS 260
  • Luki w bezpieczeństwie protokołów SSL/TLS 260
  • Znajdowanie za pomocą wyszukiwarek Shodan i Censys serwerów podatnych na ataki 261
  • Analiza i wykorzystanie podatności na zagrożenie Heartbleed (OpenSSL CVE-2014-0160) 262
  • Wykrywanie zagrożenia Heartbleed za pomocą skanera Nmap 265
 • Skanowanie konfiguracji protokołów SSL/TLS za pomocą narzędzia SSLyze 265
 • Podsumowanie 267
 • Pytania 268
 • Dalsza lektura 268

Rozdział 11. Luki w bezpieczeństwie modułów języka Python 269

 • Wymagania techniczne 269
 • Bezpieczeństwo modułów języka Python 270
  • Funkcje posiadające luki w bezpieczeństwie 270
  • Weryfikacja poprawności danych wejściowych 270
  • Funkcja eval() 271
  • Kontrola dynamicznego kodu wprowadzanego przez użytkownika 273
  • Bezpieczeństwo modułu pickle 273
  • Bezpieczeństwo modułu subprocess 276
  • Moduł shlex 278
  • Niebezpieczne pliki tymczasowe 279
 • Statyczna analiza kodu i wykrywanie podatności na ataki 280
  • Statyczna analiza kodu 280
  • Programy Pylint i Dlint 280
  • Statyczny analizator kodu Bandit 281
  • Wtyczki narzędzia Bandit 283
 • Wykrywanie ukrytych wejść i szkodliwego kodu w modułach 285
  • Niebezpieczne pakiety w repozytorium PyPI 285
  • Wykrywanie tylnych drzwi 285
  • Podatność modułu urllib3 na atak typu DoS 286
 • Bezpieczeństwo aplikacji opartych na platformie Flask 287
  • Dynamiczne strony internetowe 287
  • Skrypty XSS 288
  • Tryb diagnostyczny 289
  • Przekierowania 289
 • Dobre praktyki bezpiecznego kodowania w języku Python 291
  • Zarządzanie pakietami za pomocą pliku __init__.py 291
  • Aktualizacja wersji środowiska Python 291
  • Tworzenie wirtualnych środowisk 291
  • Bezpieczne instalowanie zależności 291
  • Korzystanie z usług weryfikujących bezpieczeństwo projektów 292
 • Podsumowanie 294
 • Pytania 295
 • Dalsza lektura 295

CZĘŚĆ V. ANALIZA ŚLEDCZA

Rozdział 12. Narzędzia do analizy śledczej 299

 • Wymagania techniczne 299
 • Wyodrębnianie danych z obrazów pamięci i dysków przy użyciu platformy Volatility 300
  • Instalacja narzędzia Volatility 300
  • Określenie profilu obrazu 301
  • Wtyczki 301
 • Analizowanie bazy danych SQLite 303
  • Baza danych SQLite 303
  • Moduł sqlite3 304
 • Analiza ruchu sieciowego za pomocą narzędzia PcapXray 307
 • Pozyskiwanie informacji z rejestru systemu Windows 309
  • Moduł python-registry 310
 • Rejestrowanie komunikatów 315
  • Poziomy ważności komunikatów 315
  • Komponenty modułu logging 315
 • Podsumowanie 320
 • Pytania 320
 • Dalsza lektura 321

Rozdział 13. Dane geograficzne i metadane w dokumentach, obrazach i przeglądarkach 323

 • Wymagania techniczne 324
 • Uzyskiwanie informacji geolokalizacyjnych 324
 • Wyodrębnianie metadanych z obrazów 329
  • Format EXIF i moduł PIL 329
  • Wyodrębnianie metadanych EXIF z obrazów 330
 • Wyodrębnianie metadanych z dokumentów PDF 333
 • Identyfikowanie technologii używanych do tworzenia witryn internetowych 337
 • Wyodrębnianie metadanych z przeglądarek 339
  • Wyodrębnianie metadanych z przeglądarki Firefox 339
  • Wyodrębnianie metadanych z przeglądarki Chrome 342
 • Podsumowanie 346
 • Pytania 347
 • Dalsza lektura 347

Rozdział 14. Kryptografia i steganografia 349

 • Wymagania techniczne 350
 • Szyfrowanie i deszyfrowanie danych za pomocą modułu pycryptodome 350
  • Wprowadzenie do kryptografii 350
  • Moduł pycryptodome 351
 • Szyfrowanie i deszyfrowanie danych za pomocą modułu cryptography 360
  • Moduł cryptography 360
 • Techniki steganograficzne ukrywania informacji w obrazach 363
  • Wprowadzenie do steganografii 364
  • Moduł stepic 367
 • Generowanie kluczy i haseł za pomocą modułów secrets i hashlib 368
  • Generowanie kluczy za pomocą modułu secrets 368
  • Generowanie kluczy za pomocą modułu hashlib 370
 • Podsumowanie 373
 • Pytania 373
 • Dalsza lektura 374

Odpowiedzi 375