Helion


Szczegóły ebooka

Biblioteki cyfrowe: tworzenie, zarządzanie, odbiór

Biblioteki cyfrowe: tworzenie, zarządzanie, odbiór


Postaw na nowe technologie — sprawdź, jak powinna działać nowoczesna biblioteka!

Od wielu lat zarówno poważne ośrodki naukowe, jak i media zajmujące się badaniami czytelnictwa w Polsce biją na alarm — jako społeczeństwo coraz mniej czytamy, a to niekorzystnie odbija się na ogólnym poziomie inteligencji i kultury. Ta zatrważająca tendencja ma pewnie wiele źródeł, ale jednym z najważniejszych jest zmiana nawyków czytelniczych i głębsze zanurzenie potencjalnych czytelników w świat cyfrowy. Nowoczesna biblioteka nie może więc pozostawać strukturą analogową. Wręcz przeciwnie, powinna udostępniać swoje zbiory, zwłaszcza te najcenniejsze, w postaci cyfrowej. Jeśli chcesz przekonać się, jak wygląda to w praktyce i jak wypada konfrontacja projektów architektów cyfrowych systemów bibliotecznych z oczekiwaniami użytkowników, ta książka Ci w tym pomoże.

Znajdziesz tu informacje na temat funkcjonowania konkretnych bibliotek cyfrowych oraz tego, jak realizują one swoją podstawową funkcję udostępniania zbiorów. Zobaczysz, jak przebiega proces budowy takiej biblioteki, jacy interesariusze biorą udział w tym procesie i jak to wszystko wpływa na funkcjonalność biblioteki dla użytkownika. Fundamentalne znaczenie ma tu wskazanie różnych punktów widzenia, zderzenie koncepcji z potrzebami odbiorców, analiza zachowań i przepływu informacji. Każdy, kto chce zrozumieć kluczowe funkcje biblioteki cyfrowej i wykorzystać je w praktyce, powinien najpierw przeczytać tę książkę.
 • W jakim celu jest tworzona biblioteka cyfrowa oraz jakie funkcje może ona pełnić?
 • Jak przedstawia się organizacja pracy w zespołach bibliotek cyfrowych?
 • Jak przebiega proces digitalizacji?
 • Kim jest architekt biblioteki cyfrowej i jakie role pełni przy jej tworzeniu?
 • Jakie kompetencje powinien mieć architekt biblioteki cyfrowej?
 • Jak użytkownicy bibliotek cyfrowych oceniają te biblioteki?
 • W jaki sposób użytkownicy korzystają z zasobów bibliotek cyfrowych?
 • Jakie są potrzeby oraz zachowania informacyjne użytkownika biblioteki cyfrowej?
 • Jakie problemy napotykają użytkownicy bibliotek cyfrowych podczas korzystania ze zbiorów?
 • Kim jest użytkownik biblioteki cyfrowej?

Stwórz bibliotekę cyfrową, z której każdy będzie chciał korzystać!


Barbara Maria Morawiec — absolwentka UJ oraz UŚ na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. Redaktor naczelna serwisu Lustro Biblioteki (www.lustrobiblioteki.pl). Autorka książki Biblioblog w pigułce — poradnik dla bibliotekarzy, a także artykułów dotyczących blogosfery bibliotecznej, Biblioteki 2.0, bibliotek cyfrowych, e-booków itp. Prowadzi szkolenia dla bibliotekarzy z zakresu tworzenia i zarządzania blogami i serwisami bibliotecznymi, a także PR w bibliotece.

Wstęp (9)

Rozdział 1. Biblioteki cyfrowe (15)

 • 1.1. Biblioteki cyfrowe - problemy terminologiczne, cele i funkcje (16)
 • 1.2. Biblioteka cyfrowa według użytkowników Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej oraz Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej (27)
 • 1.3. Omówienie bibliotek cyfrowych na wybranych przykładach (30)
 • 1.4. Podsumowanie (42)

Rozdział 2. Ewaluacja Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej oraz Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej (45)

 • 2.1. Ewaluacja Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej oraz Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej (47)
 • 2.2. Ewaluacja Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej oraz Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej według modelu Hong Iris Xie (59)
 • 2.3. Podsumowanie (69)

Rozdział 3. Architekci bibliotek cyfrowych (71)

 • 3.1. Architekci bibliotek cyfrowych w literaturze przedmiotu (72)
 • 3.2. Pojęcie architekta biblioteki cyfrowej (78)
 • 3.3. Kompetencje architekta biblioteki cyfrowej (80)
 • 3.4. Zespoły architektów bibliotek cyfrowych w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej oraz Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej i organizacja ich pracy (84)
 • 3.5. Podsumowanie (95)

Rozdział 4. Użytkownicy bibliotek cyfrowych (97)

 • 4.1. Użytkownicy bibliotek cyfrowych w literaturze przedmiotu (98)
 • 4.2. Badanie użytkowników Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej oraz Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej (107)
 • 4.3. Typologia użytkowników bibliotek cyfrowych (123)
 • 4.4. Podsumowanie (128)

Wnioski (131)

Bibliografia (139)

Spis rysunków (149)

Spis wykresów (151)

Spis tabel (153)

Indeks nazwisk (155)

Aneksy (159)

Podziękowania (175)

 • Tytuły: Biblioteki cyfrowe: tworzenie, zarządzanie, odbiór
 • Autor: Barbara Maria Morawiec
 • ISBN książki drukowanej: 978-83-283-2658-3, 9788328326583
 • Data wydania książki drukowanej: 2016-05-30
 • ISBN Ebooka: 978-83-283-2868-6, 9788328328686
 • Data wydania: 2016-05-27
 • Format: 168x237
 • Identyfikator pozycji: bibcyf
 • Kategorie:
 • Wydawca: Onepress