Helion


Szczegóły ebooka

Biblia dla bystrzaków

Biblia dla bystrzaków


 • Czym jest Biblia i skąd się wziął jej obecny kształt
 • Tajemnice apokryfów
 • Jak odczytywać i rozumieć Nowy Testament

Poznaj Biblię i spróbuj zrozumieć - to jedyna taka księga!

Ta książka jest znakomitym, kompleksowym przewodnikiem, dzięki któremu łatwiej zrozumiesz Biblię oraz jej nieustający wpływ na polityczne, religijne i artystyczne sfery naszego świata - a zarazem fascynującą opowieścią pełną niezwykłego piękna, tajemnic i bohaterskich historii.

Znajdziesz tu mapy, wykresy i rysunki, spostrzeżenia historyczne i kulturowe, które ożywią i uzupełnią treść poszczególnych ksiąg. Liczne komentarze, zestawienia, streszczenia i indeksy dodatkowo pozwolą na usystematyzowanie zdobytej wiedzy.

W książce:

 • sylwetki postaci biblijnych
 • czym różni się Biblia hebrajska od Biblii chrześcijan
 • jak interpretować kontrowersyjne fragmenty Biblii
 • nietuzinkowe spojrzenie na Stary Testament


O autorach 19

Podziękowania od autorów 21

Wstęp 23

 • O książce 24
 • Jak korzystać z książki 24
 • Konwencje zastosowane w książce 25
 • Jak podzielona jest książka 26
  • Część I: O czym właściwie jest Biblia 26
  • Część II: Zgłębiamy Biblię hebrajską - Stary Testament 26
  • Część III: Wydobywamy biblijne skarby ukryte w apokryfach 26
  • Część IV: Ustalamy, co nowego jest w Nowym Testamencie 27
  • Część V: Wtedy i teraz: ponadczasowa wymowa Biblii 27
  • Część VI: Dekalogi 27
 • Ikony użyte w książce 27
 • Co dalej 28

CZĘŚĆ I: O CZYM WŁAŚCIWIE JEST BIBLIA 29

Rozdział 1: Od Mojżesza do nowoczesności: oto Pismo Święte 31

 • Szlak Biblii - od starożytnych zwojów po bestseller wszech czasów 32
  • Czym jest Biblia? 32
  • Skąd wzięła się Biblia? 33
  • Jak weszliśmy w posiadanie Biblii? 38
  • Odkrycie zwojów znad Morza Martwego 39
 • Zgłębiamy znaczenie Biblii 41
 • Poszukujemy odpowiedniego przekładu 41
  • Tłumaczenia literackie i dosłowne 42
  • Współczesność i parafraza 43
  • Z komentarzami i bez nich 44
  • Zorientowanie na płeć i neutralność 44
  • Ostatni etap: przekłady Biblii i "działania na kilku frontach" 46

Rozdział 2: Światła, kamera, akcja! Sceneria i fabuła Biblii 49

 • Spoglądamy na scenerię Biblii 50
 • Streszczenie biblijnego dramatu 51
  • Saga Biblii hebrajskiej 51
  • Przyglądamy się treści apokryfów 55
  • Obserwujemy wydarzenia z Nowego Testamentu 56

CZĘŚĆ II: ZGŁĘBIAMY BIBLIĘ HEBRAJSKĄ - STARY TESTAMENT 59

Rozdział 3: Stworzenie, raj utracony i inne tajemnice życia (Księga Rodzaju 1 - 3) 61

 • Początek: "Na początku..." 62
 • Co my tu robimy? Stworzenie i sens życia (Rdz 1:1 - 2:3) 63
  • Jak to było z sześcioma dniami stworzenia 64
  • Odkrywamy sens życia 66
  • Pierwszy weekend 67
 • Życie w raju (Rdz 2:4 - 25) 68
  • Drugie spojrzenie na stworzenie 68
  • Stworzenie Adama i Ewy 68
  • Zostajemy świadkami pierwszego ślubu 69
  • Cieszymy się życiem w ogrodzie Eden 70
  • Jak rozumieć dwa drzewa? 70
 • On mnie zmusił! "Upadek" i jego konsekwencje (Rdz 3) 71
  • Jak tu nie skorzystać z kuszącej propozycji 71
  • Skutki fatalnego wyboru Adama i Ewy 72
  • Poważne konsekwencje grzechu 73
  • Utrata kluczy do raju 74

Rozdział 4: Następstwa upadku (Księga Rodzaju 4 - 11) 77

 • Pierwsza rywalizacja rodzeństwa: Kain i Abel (Rdz 4) 78
  • Pierwsze ofiary 78
  • Rozwiązanie pierwszej zagadki kryminalnej 79
 • Nasze drzewo genealogiczne: pierwsza z (wielu) biblijnych genealogii (Rdz 5) 81
 • Zatopione nadzieje: Noe i wielka woda (Rdz 6 - 9) 82
  • Pierwsi "ocaleni" 83
  • Trzygodzinna wycieczka? Zdecydowanie nie! 83
  • Znak tego, co nadchodzi: klątwa Chama 86
 • Że co?! Wieża Babel i narodziny narodów (Rdz 10 - 11) 87
  • Budowa wieży Babel 87
  • Uczyńmy sobie znak 88

Rozdział 5: Babilońskie przypadki: przygody Abrahama i jego rodziny (Księga Rodzaju 12 - 25:18) 91

 • Jak zbić fortunę: Bóg powołuje Abrahama 92
 • Najwspanialsza przygoda Abrahama - wędrówka do Kanaanu i Egiptu (Rdz 12) 93
 • Abraham i Lot (Rdz 13 - 14) 95
 • Zawarcie umowy: przymierze z Abrahamem (Rdz 15 - 17) 96
  • Gdy chcesz gwiazdki z nieba: liczni potomkowie Abrahama 97
  • Trzeba wziąć sprawy we własne ręce: Hagar i Izmael 97
  • Kolejna umowa z Abrahamem: przymierze obrzezania 98
 • Trzech tajemniczych gości Abrahama (Rdz 18) 98
  • Nieświadomie goszcząc aniołów 99
  • Targi z Bogiem 100
 • Ogień i siarka: zniszczenie Sodomy i Gomory (Rdz 19) 101
 • Abraham - ojciec wielu narodów... i wyznań (Rdz 21) 104
 • Nakaz nie do spełnienia: niedoszła ofiara z Izaaka (Rdz 22) 105
  • Wędrówka 106
  • Ocalony w ostatniej chwili 107
 • Jedno wesele i dwa pogrzeby (Rdz 23 - 25:18) 108
  • Śmierć Sary 108
  • Izaak zostaje uwięziony 108
  • Śmierć Abrahama 109

Rozdział 6: Narodziny narodu: Izaak, Jakub i ich liczne potomstwo (Księga Rodzaju 25:19 - 50) 111

 • Narodziny narodów: Ezaw i Jakub (Rdz 25:19 - 26) 112
 • Kłopoty na gęsto: Ezaw sprzedaje swój przywilej pierworództwa (Rdz 25:27 - 34) 112
 • "Żona lub siostra" w wykonaniu Izaaka i Rebeki (Rdz 26) 113
 • Jakub kradnie błogosławieństwo Ezawa (Rdz 27 - 28:9) 114
 • W obliczu niebezpieczeństwa: Jakub ucieka, aby ocalić życie (Rdz 28:10 - 22) 115
  • Wspinaczka po drabinie Jakubowej ku sukcesom 115
  • Targi Jakuba z Bogiem 116
 • Miłość od pierwszego wejrzenia: Jakub i Rachela (Rdz 29:1 - 30) 117
 • Rywalizacja między rodzeństwem: narodziny dzieci Jakuba (Rdz 29:31 - 30:24) 118
 • Jakub zdobywa fortunę i znika (Rdz 30:25 - 31:55) 119
  • Jakub bierze nogi za pas... po raz kolejny 119
  • Niechaj Pan czuwa nade mną i nad tobą: traktat pokojowy Jakuba i Labana 120
 • Wyrównanie dawnych rachunków: Jakub spotyka się z Ezawem... i Bogiem (Rdz 32 - 33:17) 121
  • Zapasy z Bogiem: Jakub zmienia imię 121
  • Co było, to było 122
 • Jakub odnajduje Boga, ale traci ojca i żonę (Rdz 33:18 - 20; 35) 122
 • Józef i cudowny płaszcz snów w technikolorze (Rdz 37) 124
 • Usprawiedliwiony podstęp: Juda i Tamar (Rdz 38) 125
 • Na szczycie: Józef w Egipcie (Rdz 39 - 41) 126
  • Jailhouse Blues: Józef trafia do więzienia 126
  • Nareszcie wolny! Józef interpretuje sny faraona 127
 • Szpiedzy tacy jak my: do Egiptu przybywają bracia Józefa (Rdz 42 - 45) 128
  • Marzenia Józefa się spełniają 128
  • Pozwolenie na wyjazd: Jakub żegna się z Kanaanem 130
 • Znowu razem: spotkanie Jakuba z Józefem (Rdz 46 - 49) 130
  • Jakub błogosławi wnuków 130
  • Jakub błogosławi swoich synów 131
 • Do zobaczenia, żegnajcie: Jakub i Józef umierają (Rdz 50) 132

Rozdział 7: Święty Mojżeszu! Czytamy Księgę Wyjścia, Księgę Kapłańską, Księgę Liczb i Księgę Powtórzonego Prawa 133

 • Mozaika wczesnych lat życia Mojżesza 134
  • Narodziny Mojżesza (Wj 1 - 2:9) 134
  • Stracona młodość Mojżesza (Wj 2:10) 135
  • Mojżesz morderca żeni się w Madian (Wj 2:11 - 2:22) 135
 • Spadamy stąd! Exodus z Egiptu 136
  • Płonący krzew (Wj 3 - 6) 136
  • Plagi, które uwolniły naród (Wj 7 - 10) 137
  • Pierwsza Pascha (Wj 11 - 13) 139
  • Przejście przez Morze Czerwone (Wj 14 - 15) 139
  • Daleko jeszcze? Ciągłe narzekania Izraelitów (Wj 16 - 17) 140
  • Przyjęcie Dziesięciu Przykazań i innych praw Izraela (Wj 20) 141
  • Tymczasem w obozie: Aaron i złoty cielec (Wj 32) 144
  • Przyczepa kempingowa Boga: przybytek (Wj 25:1 - 31:11; 35:30 - 40:38) 145
 • Prawa uświęconego życia: Księga Kapłańska 147
  • Znaczenie ofiar w starożytnym Izraelu (Kpł 1 - 9) 148
  • Czy to koszerne? Biblijna dieta (Kpł 11) 149
  • Przewodnik po świętych dniach Izraela 150
  • Prawo i porządek: system prawny Izraela 152
 • Czterdzieści lat wędrówki: Księga Liczb 153
  • Kolejne rebelie ludu Izraela (Lb 12 - 14, 21 i 25) 154
  • Błąd Mojżesza: Ziemia Obiecana pozostaje niedostępna (Lb 20:2 - 13) 155
 • Pożegnalna przemowa Mojżesza: Księga Powtórzonego Prawa 156
  • Czy mógłbyś to powtórzyć? "Drugie" prawo Księgi Powtórzonego Prawa (Pwt 1 - 33) 157
  • Koniec epoki: śmierć Mojżesza (Pwt 34) 157

Rozdział 8: Eksperyment z zakresu teokracji - Księgi: Jozuego, Sędziów i Rut 159

 • Poznajemy Księgę Jozuego 160
  • Przygotowania do podboju (Joz 1) 160
  • Dwóch szpiegów i prostytutka (Joz 2) 160
  • Przeprawa przez Jordan i przygotowania do bitwy (Joz 3 - 5) 161
  • A mury runą: klęska Jerycha (Joz 6) 162
  • Chwilowe zachwianie: świętokradztwo (Joz 7 - 8) 163
  • Podstęp Gibeonitów i podbój totalny (Joz 9 - 12) 163
  • Nowe domy i odnowione przymierza (Joz 13 - 22) 165
  • Odnowienie przymierza i pożegnanie Jozuego (Joz 23 - 24) 166
 • Poznajemy Księgę Sędziów 166
  • Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni: sędziowie w starożytnym świecie 167
  • Poczet słynnych sędziów (Sdz 1 - 16) 167
  • Gdzie jest wyjście? Równia pochyła dla narodu (Sdz 17 - 21) 173
 • Perły mądrości z Księgi Rut 174
  • Jak słodko było być kochaną (Rt 1) 174
  • Zbiory i zaloty (Rt 2 - 3) 175
  • Sandałem tym cię zaślubiam (Rt 4) 175

Rozdział 9: Król i "Jestem, który jestem": 1 i 2 Księga Samuela 177

 • Ostatni sędzia Izraela: Samuel 178
  • Narodziny Samuela (1 Sm 1) 178
  • Bóg wzywa Samuela (1 Sm 2 - 3) 179
 • Losy zaginionej Arki 180
  • Arka w boju (1 Sm 4) 180
  • Podróże z Arką (1 Sm 5 - 6) 181
 • Saul, pierwszy król Izraela 182
  • Proście, a będzie wam dane (1 Sm 8) 182
  • Koronacja Saula (1 Sm 9 - 12) 182
  • Odtrącenie Saula (1 Sm 13 - 15) 183
 • Droga Dawida do władzy 184
  • Dawidzie, jesteś świetnym harfistą (1 Sm 16) 185
  • Walka z Goliatem (1 Sm 17) 185
  • Napletki i teściowie (1 Sm 18 - 24) 187
  • Przygody Dawida i jego wesołej kompanii (1 Sm 25 - 30) 188
 • Jak upadają wielcy: śmierć Samuela, Saula i Jonatana 189
 • Budowa dynastii 190
  • Dawid obejmuje tron (2 Sm 1 - 4) 191
  • Zmysł polityczny Dawida (2 Sm 5 - 10) 191
 • Upadek Dawida 193
  • Dawid i Batszeba (2 Sm 11 - 12) 193
  • Walka o tron Dawida (2 Sm 13 - 21) 195
  • Ostatnie dni Dawida (2 Sm 22 - 24) 196

Rozdział 10: Opowieść o dwóch królestwach: 1 i 2 Księga Królewska oraz 1 i 2 Księga Kronik 199

 • "Złoty wiek" Salomona 200
  • Sukcesja Salomona (1 Krl 1) 200
  • Mądrość Salomona (1 Krl 2) 201
  • Projekty budowlane Salomona: świątynia i inne skarby (1 Krl 5 - 7) 202
  • Ostatnie dni Salomona (1 Krl 9 - 11) 204
 • Podział Izraela 205
  • Bicze i kolce: Roboam dzieli naród (1 Krl 12) 205
  • Czasy bałwochwalstwa: Jeroboam i złote cielce (1 Krl 13 - 14) 207
  • Tymczasem w Judzie: kampania Szeszonka (1 Krl 14:25 - 14:28, 2 Krn 12) 208
 • Królestwo Izraela od Jeroboama po Achaba 209
  • Ahoj, królu Achabie! (1 Krl 16 - 22) 209
  • Niewiarygodne przygody Eliasza i Elizeusza 210
 • Królestwo Izraela od Achazjasza po Jehu 212
  • Zamach stanu i reformy religijne Jehu (2 Krl 9 - 10) 212
  • Tymczasem w Judzie: Atalia, kobieta, która zostaje władczynią (2 Krl 11) 213
 • Zniszczenie Izraela 213
 • Zbyt mało, zbyt późno: reformy w Judzie 214
  • Reformy Ezechiasza (2 Krl 18) 214
  • "Bardzo zły" okres panowania Manassesa (2 Krl 21) 215
  • Reformy Jozjasza (2 Krl 22 - 23) 216
 • Koniec epoki: upadek Jerozolimy 217
  • Ostatnie dni Judy (2 Krl 23 - 25:26) 217
  • Pytanie o przyczynę w obliczu katastrofy (2 Krl 25:27 - 30) 218
 • Starożytni specjaliści od propagandy: Księgi Kronik 218
  • Powtórka. Kroniki przypominają przeszłość 218
  • Punkt widzenia Kronikarza 219

Rozdział 11: Obcy w obcym kraju: Izrael na wygnaniu z Księgami Daniela i Estery 221

 • Raz, dwa, trzy, przenosiny 222
 • Księga Daniela 222
  • Daniel uczy się na "Uniwersytecie Babilońskim" i interpretuje sny (Dn 1 - 2) 223
  • Czy tu się robi gorąco? Przyjaciele Daniela w rozpalonym piecu (Dn 3) 225
  • Duma przed upadkiem (Dn 4) 226
  • Napis na ścianie: uczta Baltazara i upadek Babilonu (Dn 5) 226
  • Daniel w jaskini lwów (Dn 6) 227
  • Wizje Daniela (Dn 7, 10 - 12) 228
 • Księga Estery 229
  • Miss perskiego imperium (Est 1 - 2) 229
  • Estera przybywa na ratunek (Est 3 - 10) 230

Rozdział 12: Do domu na święta: powrót do Ziemi Obiecanej z Księgami Ezdrasza i Nehemiasza 233

 • Wielki koncept Cyrusa Wielkiego 234
  • Tam dom twój, gdzie serce twoje: Żydzi, którzy pozostali w Babilonie 235
  • Nie ma jak w domu: Żydzi, którzy wrócili do Judei (Ezd 1 - 2) 235
 • Druga świątynia: radość dla oczu 235
  • Trzeba zacząć tam, gdzie inni przerwali: odbudowa świątyni (Ezd 3) 236
  • Odwracanie uwagi: sprzeciw Samarytan wobec budowy świątyni (Ezd 4 - 6) 236
 • Kapłan Ezdrasz: co da się naprawić? Naprawdę wiele... 237
  • Zmiana przywództwa: Żydzi zamieniają monarchię na teokrację (Ezd 7 - 8) 237
  • Rozwód w biblijnym stylu (Ezd 9 - 10) 238
 • Nehemiasz budowniczy: da się to naprawić? Pewnie! 239
  • Odbudowa murów Jerozolimy (Ne 3 - 4, 6) 239
  • Czytanie Tory przy Bramie Wodnej (Ne 8 - 9) 240

Rozdział 13: Więcej niż zwykli wróżbici: księgi prorockie 243

 • Postać biblijnego proroka 243
  • Opis działalności proroka 244
  • Kwalifikacje wymagane od proroka 245
 • Sylwetki proroków większych 245
  • Izajasz 246
  • Jeremiasz 250
  • Płaczący prorok: Lamentacje 252
  • Ezechiel 253
 • Poznajemy dwunastu proroków mniejszych 254
  • Ozeasz 254
  • Joel 255
  • Amos 256
  • Abdiasz 256
  • Jonasz 256
  • Micheasz 258
  • Nahum 258
  • Habakuk 259
  • Sofoniasz 259
  • Aggeusz 260
  • Zachariasz 260
  • Malachiasz 261

Rozdział 14: Literatura dydaktyczna i poezja miłosna Izraela: Księga Przysłów, Księga Koheleta i Pieśń nad Pieśniami 263

 • Słowa, zgodnie z którymi należy żyć: Księga Przysłów 264
  • Przyczyna, skutek i kilka dobrych rad 265
  • Prawdziwe źródło mądrości 265
  • Przedstawiamy Panią Mądrość 266
  • Opis idealnej małżonki 266
 • Miłość do Boga za nic? Księga Hioba 267
  • Gdy dobrym ludziom przytrafiają się złe rzeczy 268
  • Co z tym wszystkim począć 271
 • Życie jest ciężkie, a potem umieramy: Księga Koheleta 272
 • Biblijny sposób na podryw: Pieśń nad Pieśniami 274

Rozdział 15: Koncert w świątyni: muzyka w starożytnym Izraelu (Księga Psalmów) 277

 • Psalmy: muzyka w Biblii 278
  • Kto jest autorem psalmów? 278
  • Rodzaje psalmów 279
  • Struktura psalmów 280
 • Instrumenty muzyczne w starożytnym Izraelu 281
 • Jaka to była melodia? 282
 • Hity Izraela: największe przeboje wśród psalmów 283
  • Psalmy 9 - 10 283
  • Psalm 22 283
  • Psalm 23 284
  • Psalm 46 284
  • Psalm 51 284
  • Psalm 137 285
  • Psalm 139 285

CZĘŚĆ III: WYDOBYWAMY BIBLIJNE SKARBY UKRYTE W APOKRYFACH 287

Rozdział 16: Buntownicy mający powód: 1 i 2 Księga Machabejska 289

 • Jak wypełnić luki: historia Żydów "między testamentami" (586 - 584 r. p.n.e.) 290
  • Wygnanie i powrót: Żydzi wracają do domu 290
  • Wzlot i upadek Aleksandra Wielkiego 291
  • Nieszczególnie wielcy następcy Aleksandra: Ptolemeusze i Seleucydzi 291
 • Hasmoneusze i Księgi Machabejskie 292
  • 1 Księga Machabejska i "Młot": supergwiazda zapasów? Nie! 293
  • 2 Księga Machabejska: z punktu widzenia kapłana 294

Rozdział 17: Inne "ukryte skarby" apokryfów 297

 • Zagraj to jeszcze raz, Ezdraszu: 1 i 2 Księga Ezdrasza 298
  • 1 Księga Ezdrasza 298
  • 2 Księga Ezdrasza 298
 • Tobiasz i "władca pierścieni": Księga Tobiasza 299
 • Nie lękajcie się: Księga Judyty 300
 • Sławiąc Boga: Dodatki do Księgi Estery 301
 • Mądrość - co za kobieta! Księga Mądrości 301
 • Co będzie, to będzie: Mądrość Syracha 302
 • Jeśli to nie Baruch, nie dotykaj: Księga Barucha 302
 • Rozchmurzcie się, wygnańcy! List Jeremiasza 303
 • Pozostała część opowieści: dodatki do Księgi Daniela 303
  • Wiara pod ogniem: Modlitwa Azariasza i Pieśń Trzech Młodzieńców 303
  • Och, Zuzanno, na darmo twoje łzy: "Opowiadanie o Zuzannie" 304
  • "Bel i smok" 304
 • No dobra, nie miałem racji: Modlitwa Manassesa 305

CZĘŚĆ IV: USTALAMY, CO NOWEGO JEST W NOWYM TESTAMENCIE 307

Rozdział 18: Od narodzin do chrztu: Jezus przygotowuje się do służby (Ewangelie według św. Mateusza, Marka, Łukasza i Jana) 309

 • Badamy źródła wiedzy o życiu Jezusa 310
  • Poznajemy autorów Ewangelii 310
  • Podobieństwa i różnice między Ewangeliami 312
 • Na początku: narodziny i wczesna młodość Jezusa (J 1) 313
 • Odtwarzamy opowieść o Bożym narodzeniu 313
  • Zwiastowanie narodzin Jezusa (Mt 1 i Łk 1:26 - 1:38) 314
  • Odtwarzamy scenę w żłóbku: narodziny Jezusa (Łk 2:1 - 2:20) 314
  • Obrzezanie i ofiarowanie Jezusa (Łk 2:21 - 2:40) 317
  • Adoracja mędrców (Mt 2:1 - 2:12) 318
  • Powrót z Egiptu (Mt 2:13 - 2:23) 320
 • Dorastamy z Jezusem 320
  • Życie w Nazarecie (Łk 2:39 - 2:40) 320
  • Podróż do Jerozolimy (Łk 2:41 - 2:52) 321
  • "Stracone lata" Jezusa 322
 • Uczestniczymy w chrzcie Jezusa 322
  • Poznajemy Jana Chrzciciela (Łk 1:5 - 1:23, 39 - 80) 323
  • Obserwujemy chrzest Jezusa (Mt 3; Mk 1; Łk 3; J 1) 323
 • Doświadczamy kuszenia Jezusa 324

Rozdział 19: Jesus Christ Superstar: "Lata służby" Jezusa (Ewangelie według św. Mateusza, św. Marka, św. Łukasza i św. Jana) 327

 • Okresy służby Jezusa 328
 • Okres inauguracji 328
  • Zmieniamy z Jezusem adresy 329
  • Wybieramy dwunastu uczniów Jezusa 329
 • Okres popularności 331
  • Obserwujemy cuda Jezusa 332
  • Kazania Jezusa 333
  • Rozszyfrowujemy przypowieści Jezusa 336
 • Okres opozycji 339
  • Jezus i faryzeusze 339
  • Jezus i saduceusze 340
 • Ostatni tydzień i ukrzyżowanie Jezusa 341
  • Niedziela: triumfalny wjazd 341
  • Poniedziałek: oczyszczenie świątyni 342
  • Wtorek: podatki, dziesięcina i proroctwa na przyszłość 342
  • Środa: namaszczenie Jezusa i zdrada Judasza 344
  • Czwartek: Ostatnia Wieczerza, zdrada Judasza i aresztowanie Jezusa 345
  • Piątek: procesy Jezusa i ukrzyżowanie 350
 • Zmartwychwstanie Jezusa 354
 • Ostatni rozkaz i wniebowstąpienie 356

Rozdział 20: Kościół wczesnochrześcijański (Dzieje Apostolskie 1 - 8, 10 - 12 i 15) 357

 • "Mission Impossible": strategia zmiany świata opracowana przez Jezusa 358
 • Świadectwo w Jerozolimie 358
  • Zesłanie Ducha Świętego (Dz 2) 359
  • Uczniowie trafiają do więzienia (Dz 3 - 4:31, 5:12 - 5:42) 360
  • Oddanie Bogu: wspólne życie w Kościele wczesnochrześcijańskim (Dz 4:32 - 6:7) 362
 • Dobra nowina w Judei i Samarii 363
  • Jak pokonać wrogów i wywrzeć wpływ na ludzi: Szczepan na rozprawie (Dz 6:8 - 8:2) 364
  • Burzenie murów: Filip i obcokrajowcy (Dz 8:3 - 8:40) 364
 • Świadectwo aż po krańce ziemi 366
  • Nowe horyzonty: chrześcijaństwo staje się dostępne dla nie-Żydów (Dz 10 - 11) 366
  • Pierwszy sobór Kościoła (Dz 15) 368

Rozdział 21: Komiwojażer z Tarsu: życie i listy Pawła 371

 • Prześladowca staje się prześladowanym: przemiana Pawła 371
  • Co się stało w drodze do Damaszku: nawrócenie i powołanie Pawła (Dz 9:1 - 9:19) 373
  • Człowiek w biegu: Paweł ucieka z Damaszku i Jerozolimy (Dz 9:20 - 9:31) 373
 • Tu i tam: podróże misyjne Pawła 374
  • Pierwsza podróż misyjna Pawła (46 - 49 r. n.e.) 375
  • Druga podróż misyjna Pawła (50 - 52 r. n.e.) 376
  • Trzecia podróż misyjna Pawła (54 - 58 r. n.e.) 379
 • Pakiet korespondencji: listy Pawła 381
  • Listy ewangeliczne Pawła 382
  • Listy pastoralne 390

Rozdział 22: Chwileczkę, panie listonoszu: listy powszechne Nowego Testamentu 397

 • Biblijna "galeria wiary": List do Hebrajczyków 398
 • Jak dochowywać wiary: List św. Jakuba 400
 • Bez pracy nie ma kołaczy: 1 i 2 List Piotra 401
  • 1 List Piotra 402
  • 2 List Piotra 403
 • Listy sumiennego pasterza: 1, 2 i 3 List Jana 404
  • 1 List Jana 404
  • 2 List Jana 406
  • 3 List Jana 406
 • Walka o wiarę: List Judy 406

Rozdział 23: Początek końca: Apokalipsa św. Jana 409

 • Wizja przyszłości (Ap 1 - 3) 409
  • Objawienie Jana 410
  • Jan zwraca się do siedmiu Kościołów 411
 • Wizja przyszłości: Jezus otwiera siedem pieczęci (Ap 4 - 11) 412
  • Pieczęcie 1. - 6.: czterej jeźdźcy Apokalipsy i dzień gniewu 413
  • Siódma pieczęć: początek końca 414
 • Brzemienna niewiasta, smok i dwie bestie (Ap 12 - 13) 414
  • Narodziny gwiazdy: zstąpienie Mesjasza 414
  • Wojna w innych światach: Michał walczy z bestiami i ze smokiem 415
 • Armagedon i dzień sądu (Ap 14 - 20) 417
  • Nagroda: ostatnie żniwo Boga 417
  • Siedem czasz gniewu Boga 418
  • Zniszczenie wielkiej nierządnicy 418
  • Ostateczna bitwa między dobrem a złem 419
  • Sąd ostateczny 419
 • Po drugiej stronie tęczy: raj odzyskany (Ap 21 - 22) 420

CZĘŚĆ V: WTEDY I TERAZ: PONADCZASOWA WYMOWA BIBLII 421

Rozdział 24: Biblia i religie abrahamiczne: judaizm, chrześcijaństwo i islam 423

 • Abraham: ojciec wielu narodów i wyznań 424
  • Abraham i judaizm 424
  • Abraham i chrześcijaństwo 425
  • Ibrahim i islam 425
 • Jerozolima: miasto pokoju - i konfliktu 427
  • Jerozolima w judaizmie 427
  • Jerozolima w chrześcijaństwie 428
  • Jerozolima w islamie 428

Rozdział 25: Michał Anioł, Milton i filmy: sztuka, literatura, życie i Biblia 431

 • Biblia w sztuce 432
  • Stworzenie Adama (Rdz 2) 432
  • Mojżesz z rogami (Wj 34) 433
  • Kwestia napletka Dawida (1 Sm 17) 433
  • Co jest nie tak z tym obrazem? Narodziny Jezusa (Mt 1 - 2, Łk 2) 435
  • Ostatnia Wieczerza (Mt 26, Mk 14, Łk 22 i J 13) 436
 • Biblia w literaturze 437
  • Czy piekło jest śmieszne? "Boska komedia" Dantego 437
  • Kusząca propozycja: "Raj utracony" Miltona 438
  • Białe wieloryby i biblijni Baalowie: "Moby Dick" Melville'a 438
 • Totalny odjazd! Dobre i złe filmy o tematyce biblijnej 439
  • "Dziesięcioro przykazań" (Lasky, 1923) 439
  • "Dziesięcioro przykazań" (Paramount, 1956) 440
  • "The Green Pastures" (Warner Bros., 1936) 441
  • "Ben Hur" (MGM, 1959) 441
  • "Jesus Christ Superstar" (Universal, 1973) 442
  • "Poszukiwacze zaginionej Arki" (Paramount, 1981) 442
  • "Matrix" (Warner Bros., 1999) 443
  • A dla dzieci... 443

CZĘŚĆ VI: DEKALOGI 445

Rozdział 26: Dziesięć (a nawet więcej) postaci z Biblii, które powinieneś znać 447

 • Adam i Ewa 448
 • Noe 448
 • Abraham 449
 • Mojżesz 449
 • Dawid 450
 • Eliasz 450
 • Izajasz 451
 • Juda Machabeusz 451
 • Maryja 451
 • Jezus 452
 • Piotr 453
 • Paweł 453

Rozdział 27: Dziesięć świąt, za które możemy podziękować Biblii 455

 • Weekendy 455
 • Pascha 456
 • Szawuot (Święto Tygodni, Święto Pierwszych Owoców lub Pięćdziesiątnica) 457
 • Sukkot (Święto Szałasów lub Święto Przybytków) 457
 • Jom Kippur (Dzień Pojednania) 459
 • Rosz Haszana (Nowy Rok lub Święto Trąbek) 459
 • Purim 460
 • Chanuka (Święto Poświęcenia lub Święto Świateł) 460
 • Boże Narodzenie 461
 • Wielkanoc 461

Skorowidz 463

 • Tytuł: Biblia dla bystrzaków
 • Autor: Jeffrey Geoghegan, Michael Homan
 • Tytuł oryginału: The Bible For Dummies
 • Tłumaczenie: Leszek Sielicki
 • ISBN książki drukowanej: 978-83-283-5213-1, 9788328352131
 • Data wydania książki drukowanej: 2019-06-11
 • ISBN Ebooka: 978-83-283-5214-8, 9788328352148
 • Data wydania: 2019-06-11
 • Format: 170x230
 • Identyfikator pozycji: biblby
 • Kategorie:
 • Wydawca: Dla bystrzaków