Helion


Szczegóły ebooka

Biblia sprzedaży. Wydanie II rozszerzone

Biblia sprzedaży. Wydanie II rozszerzone


I powiedział Mistrz handlowcom: „Idźcie i pomóżcie ludziom kupować”

Wstali zatem i ruszyli w cztery świata strony, aby szukać tych, dzięki którym zadanie swoje wypełnią. Pisali, dzwonili i spotykali się z klientami wszędzie, gdzie możliwość realizacji zadania wyczuwali. Czynili tak, gdyż dane im było zasady, metodyki i techniki skutecznej sprzedaży opanować. A każdy z nich dzierżył w ręku księgę, którą „Biblią sprzedaży” zowią. I gdy misję swą wypełnili, radowali się wszyscy — handlowcy i klienci. Pięcioksiąg ów służyć radą i pomocą będzie także Tobie, który pierwsze, drugie i kolejne swoje kroki na drodze handlowca stawiasz.

Księga ta nie bez przyczyny zwie się „Biblią”. Znajdziesz w niej oto wszelkie mądrości niezbędne do tego, by stać się handlowcem skutecznym. Księga Wejścia odsłoni przed Tobą prapoczątki handlowania, usystematyzuje Twą wiedzę i obali mity. Księga Przyczyny zmotywuje Cię, ukazując Ci prawdy z dziedziny psychologii, zmieni Twe nastawienie do siebie samego, otoczenia i procesu sprzedaży. Zagłębiając się w Księgę Metody, opanujesz konkretne techniki i udoskonalisz swój zawodowy warsztat. Księga Drogi mówi, jaki jest dziś i jaki w przyszłości może stać się świat sprzedaży. Ostatnia księga — Księga Pasji — stanie się dla Ciebie niewyczerpanym źródłem inspiracji i motywacji.

Drugie wydanie książki zostało zaktualizowane i uzupełnione na prośbę Czytelników wydania pierwszego oraz wzbogacone o rozdział poświęcony reklamacjom.

Wstęp do wydania drugiego (9)

KSIĘGA WEJŚCIA

 • KW.I. GENEZA (13)
 • KW.II. POJAWIA SIĘ SPRZEDAŻ (13)
 • KW.III. CO O TYM MYŚLISZ? (20)
 • KW.IV. CO NAS POWSTRZYMUJE? (22)

KSIĘGA PRZYCZYNY

CZĘŚĆ I. JAK I DLACZEGO (31)

 • KP.I.1. SKĄD SIĘ BIORĄ EFEKTY? (32)
 • KP.I.2. O CO PYTAĆ? (38)
 • KP.I.3. NIE ZAWSZE RAZEM (42)

CZĘŚĆ II. Z DYSTANSU (45)

 • KP.II.1. CZYM JEST MOTYWACJA? (46)
 • KP.II.2. WAŻNE PYTANIA (53)

CZĘŚĆ III. U ŹRÓDEŁ (57)

 • KP.III.1. BIP. BÓL I PRZYJEMNOŚĆ (58)
 • KP.III.2. PERCEPCJA (66)

CZĘŚĆ IV. GŁÓWNY NURT (73)

 • KP.IV.1. WZORCE MENTALNE (74)
 • KP.IV.2. WARTOŚCI (76)
 • KP.IV.3. PRZEKONANIA (87)
 • KP.IV.4. POTRZEBY (118)
 • KP.IV.5. METAPROGRAMY (133)

CZĘŚĆ V. OTWÓRZ OCZY! (145)

 • KP.V.1. ZMYSŁY (146)
 • KP.V.2. KONCENTRACJA (148)
 • KP.V.3. SIŁA PYTAŃ (155)
 • KP.V.4. JĘZYK (173)

CZĘŚĆ VI. PODRÓŻ DO PRZYSZŁOŚCI (181)

 • KP.VI.1. MAGIA EFEKTÓW (182)
 • KP.VI.2. STWÓRZ WIZJĘ! (185)
 • KP.VI.3. WYTYCZANIE CELÓW (192)

KSIĘGA METODY

CZĘŚĆ I. DLACZEGO LUBIMY KUPOWAĆ I NIE LUBIMY, JAK SIĘ NAM SPRZEDAJE (207)

 • KM.I.1. ŹRÓDŁA NASZYCH DECYZJI (208)
 • KM.I.2. POTRZEBY (210)

CZĘŚĆ II. OD CZEGO ZACZĄĆ? (229)

 • KM.II.1. PIERWSZY KROK (230)
 • KM.II.2. BAZA KONTAKTÓW (235)
 • KM.II.3. SIANIE (241)

CZĘŚĆ III. WŁAŚCIWE PODEJŚCIE DO SPRZEDAŻY (259)

 • KM.III.1. TWÓJ KLIENT (260)
 • KM.III.2. SKUTECZNOŚĆ ROZMOWY TELEFONICZNEJ (264)

CZĘŚĆ IV. TELEFON (271)

 • KM.IV.1. ZANIM WYBIERZESZ NUMER (272)
 • KM.IV.2. KONSTRUKCJA ROZMOWY TELEFONICZNEJ (275)
 • KM.IV.3. ZASTRZEŻENIA (300)

CZĘŚĆ V. SPOTKANIE HANDLOWE (309)

 • KM.V.1. ETAP PIERWSZY - NAWIĄZANIE KONTAKTU (312)
 • KM.V.2. ETAP DRUGI - ZBIERANIE INFORMACJI I UŚWIADAMIANIE POTRZEB (326)
 • KM.V.3. ETAP TRZECI - PRZEDSTAWIENIE PROPOZYCJI I PREZENTACJA (339)
 • KM.V.4. PREZENTACJA WIELOOSOBOWA (345)
 • KM.V.5. ETAP CZWARTY - ZAMKNIĘCIE SPRZEDAŻY (352)
 • KM.V.6. UTWIERDZENIE W DECYZJI (359)
 • KM.V.7. ZASTRZEŻENIA (362)
 • KM.V.8. PODSUMOWANIE (374)

CZĘŚĆ VI. WZORZEC PYTAŃ PROWADZĄCYCH (WPP) (377)

 • KM.VI.1. SIŁA PYTAŃ (378)
 • KM.VI.2. JAK DZIAŁA WZORZEC? (381)
 • KM.VI.3. TWORZENIE PYTAŃ (388)

CZĘŚĆ VII. KLIENT NIEZADOWOLONY... (393)

 • KM.VII.1. W PIERWSZYM ODRUCHU (394)
 • KM.VII.2. PRAWA KLIENTA (396)
 • KM.VII.3. JAK TO ZAŁATWIĆ? (402)

KSIĘGA DROGI

CZĘŚĆ I. DOKĄD ZMIERZA SPRZEDAŻ? (413)

 • KD.I.1. CZYM JEST DZISIAJ PRODUKT? (414)
 • KD.I.2. ZMIANY W ŚWIADOMOŚCI KONSUMENTÓW (417)

CZĘŚĆ II. WIELKIE TRENDY (427)

 • KD.II.1. NETWORK MARKETING (428)
 • KD.II.2. E-COMMERCE (451)

KSIĘGA PASJI

 • KP.I. CZYM JEST PASJA? (457)
 • KP.II. GDZIE ZACZĄĆ? (462)
 • KP.III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ (479)
 • KP.IV. TROCHĘ ETYKI (495)
 • KP.V. SZKOLENIA SPRZEDAŻOWE (498)