Helion


Szczegóły ebooka

Big data, nauka o danych i AI bez tajemnic. Podejmuj lepsze decyzje i rozwijaj swój biznes!

Big data, nauka o danych i AI bez tajemnic. Podejmuj lepsze decyzje i rozwijaj swój biznes!


Koncepcja big data zmieniła zasady gry w biznesie. Wiele osób z kadry zarządczej nie rozumie specyfiki tego rodzaju danych: ogromnych, szybko narastających, często niepasujących do tradycyjnej struktury. Są one zasadniczo różne od konwencjonalnych danych, zarówno pod względem wielkości, jak i złożoności. Rzucają nowe wyzwania, stwarzają nowe możliwości, zacierają tradycyjne granice konkurencji i zmuszają do zmiany paradygmatów pozyskiwania wartości z danych. Big data i data science wraz z uczeniem maszynowym radykalnie zmieniają ekosystem biznesu. Aby przetrwać tę rewolucję, trzeba dostosować się do nowych warunków.

Ta książka jest przystępnym wprowadzeniem do koncepcji big data i data science. Pozwoli na uzyskanie wiedzy niezbędnej do oceny, czy korzyści z tych technologii są warte kosztów i wysiłku związanych z wdrożeniem w firmie. Poszczególne techniki zostały dokładnie i przejrzyście opisane. Przedstawiono zasady tworzenia odpowiednich strategii. Wyjaśniono, jakich zasobów i jakich ludzi potrzeba do przeprowadzenia transformacji w kierunku zbierania, analizy i wykorzystywania danych, a także omówiono związane z tym ryzyko. Ważnym elementem książki są praktyczne wskazówki i podpowiedzi.

W tej książce:

 • podstawy big data, data science i sztucznej inteligencji
 • praktyczne zastosowanie big data w technikach analitycznych
 • przegląd podstawowych rodzajów analityki i dobór technologii
 • przygotowanie firmy do wdrożenia projektów big data i data science
 • wymagania prawne i ochrona danych a korzystanie z narzędzi big data

Big data: łatwiejsze, niż myślisz, skuteczniejsze, niż marzysz!

 • Opinie o książce
 • O autorze
 • Podziękowania
 • Wprowadzenie
  • Rozdziały
   • Część 1. Wprowadzenie do koncepcji big data
    • Rozdział 1. Historia big data
    • Rozdział 2. Sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe i big data
    • Rozdział 3. Dlaczego technologie big data są użyteczne?
    • Rozdział 4. Przykłady zastosowań big data w analizie danych
    • Rozdział 5. Zrozumieć ekosystem big data
   • Część 2. Jak wykorzystać ekosystem big data w swojej organizacji?
    • Rozdział 6. W jaki sposób big data może pomóc w kierowaniu strategią?
    • Rozdział 7. Strategia wykorzystywania big data oraz data science
    • Rozdział 8. Wykorzystanie data science analityka, algorytmy i uczenie maszynowe
    • Rozdział 9. Wybór technologii
    • Rozdział 10. Budowanie zespołu
    • Rozdział 11. Zarządzanie danymi i kwestie prawne
    • Rozdział 12. Skuteczne realizowanie projektów
 • Część 1. Wprowadzenie do koncepcji big data
 • Rozdział 1. Historia big data
  • Co się zmieniło na początku XXI wieku?
  • Dlaczego tak wiele danych?
  • Rozpowszechnienie urządzeń generujących dane cyfrowe
   • Tworzenie i publikowanie treści prywatnych
   • Aktywność użytkowników
   • Uczenie maszynowe i Internet rzeczy (IoT)
   • Badania naukowe
  • Malejące koszty przestrzeni dyskowej
  • Malejące koszty RAM-u
  • Malejące koszty mocy obliczeniowej
  • Dlaczego koncepcja big data zyskała taką popularność?
  • Pionierzy big data, którzy odnieśli sukces
  • Oprogramowanie open source wyrównało szanse wśród twórców oprogramowania
  • Przetwarzanie w chmurze ułatwiło rozpoczynanie i skalowanie pomysłów
  • Podsumowanie
  • Zastanów się
 • Rozdział 2. Sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe i big data
  • Czym są sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe?
  • Początki AI
  • Skąd niedawne odrodzenie AI?
  • Sztuczne sieci neuronowe i uczenie głębokie
  • Jak AI pomaga w analizie wielkich zbiorów danych?
  • Na co warto zwrócić uwagę?
  • Podsumowanie
  • Zastanów się
 • Rozdział 3. Dlaczego technologie big data są użyteczne?
  • Całkiem nowe sposoby używania danych
  • Nowy sposób myślenia o danych
  • Stosowanie podejścia data-driven
   • Informacje ukryte w danych
   • Analiza
  • Lepsze narzędzia
   • Dane: im więcej, tym lepiej
   • Dodatkowe typy danych
   • Wartość danych o ścieżkach zakupowych klientów
   • Większe ilości danych
  • Podsumowanie
  • Zastanów się
 • Rozdział 4. Przykłady zastosowań big data w analizie danych
  • Testy A/B
  • Systemy rekomendacyjne/następna najlepsza oferta
  • Prognozowanie: popyt i przychody
  • Oszczędzanie kosztów w IT
  • Marketing
  • Media społecznościowe
  • Wyceny
  • Zatrzymywanie klientów i budowanie ich lojalności
  • Porzucanie koszyka (analizowane w czasie rzeczywistym)
  • Optymalizacja współczynnika konwersji
  • Dopasowywanie produktu w czasie rzeczywistym
  • Reklamy kontekstowe w czasie rzeczywistym
  • Wykrywanie nadużyć w czasie rzeczywistym
  • Ograniczenie migracji klientów
  • Utrzymanie według stanu
  • Zarządzanie łańcuchem dostaw
  • Długookresowa wartość klienta
  • Lead scoring
  • Zasoby ludzkie
  • Analiza sentymentu
  • Podsumowanie
  • Zastanów się
 • Rozdział 5. Zrozumieć ekosystem big data
  • Kiedy dane można określać jako big data?
  • Rozproszone przechowywanie danych
  • Rozproszone przetwarzanie
  • Fast data/strumieniowanie danych
  • Mgła obliczeniowa/przetwarzanie krawędziowe
  • Oprogramowanie open source
  • Historia open source
  • Licencjonowanie
  • Dystrybucja kodu
  • Korzyści z open source
  • Open source a big data
  • Przetwarzanie w chmurze
  • Podsumowanie
  • Zastanów się
 • Część 2. Jak wykorzystać ekosystem big data w swojej organizacji?
 • Rozdział 6. W jaki sposób big data może pomóc w kierowaniu strategią?
  • Twoi klienci
  • Zdobywanie danych
   • Platformy cyfrowe
   • Wsparcie klienta
   • Fizyczne położenie klientów
   • Łączenie danych o klientach
  • Używanie danych
   • Ścieżka zakupowa
   • Grupy klientów (persony)
   • Towary
   • Krytyczne interwencje
  • Twoja konkurencja
  • Czynniki zewnętrzne
  • Twój własny produkt
  • Podsumowanie
  • Zastanów się
 • Rozdział 7. Strategia wykorzystywania big data oraz data science
  • Zespół ludzi
   • Specjaliści od strategii
   • Specjaliści od biznesu
   • Specjaliści od analizy
   • Specjaliści techniczni
  • Spotkanie inauguracyjne
   • Strategia
   • Biznes
   • Analiza
   • Technologia
  • Efekty spotkania inauguracyjnego
  • Omówienie zakresu projektu
  • Podsumowanie
  • Zastanów się
 • Rozdział 8. Wykorzystanie data science analityka, algorytmy i uczenie maszynowe
  • Cztery typy analityki
   • Analityka opisowa
   • Analityka diagnostyczna
   • Analityka predykcyjna
   • Analityka preskryptywna
  • Modele, algorytmy i czarne skrzynki
   • Projektowanie modelu
   • Modele czarnoskrzynkowe w big data
   • Dopasowywanie modelu do danych
   • Wdrażanie modelu
  • Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe
  • Oprogramowanie analityczne
   • Bazy danych
    • Bazy relacyjne (75%)
    • Bazy dokumentowe (9%)
    • Silniki wyszukiwania (5%)
    • Bazy typu klucz-wartość (5%)
    • Bazy kolumnowe (3%)
    • Bazy grafowe (2%)
    • Wybór bazy danych
   • Języki programowania
  • Narzędzia analityczne
  • Agile w analityce
  • Podsumowanie
  • Zastanów się
 • Rozdział 9. Wybór technologii
  • Wybór sprzętu
  • Wybór lokalizacji sprzętu: rozwiązania chmurowe
  • Przenoszenie, oczyszczanie i przechowywanie danych
  • Wybór oprogramowania
  • Dostarczanie wyników użytkownikowi końcowemu
  • Rozważania na temat wyboru technologii
  • Podsumowanie
  • Zastanów się
 • Rozdział 10. Budowanie zespołu
  • Specjaliści w zakresie data science
  • Role potrzebne w zespole analitycznym
   • Platform engineer
   • Inżynier danych
   • Specjalista od algorytmów
   • Analityk biznesowy
   • Analityk sieciowy
   • Specjalista od raportowania
  • Przywództwo
   • Posiadanie trzech niepowiązanych umiejętności
   • Wszechstronnie rozwinięte umiejętności techniczne
   • Umiejętność dostarczania rezultatów
   • Proces zatrudniania na stanowisko przywódcze
  • Rekrutowanie specjalistów od danych
  • Zatrudnianie na dużą skalę i pozyskiwanie startupów
  • Outsourcing
  • Małe firmy
  • Podsumowanie
  • Zastanów się
 • Rozdział 11. Zarządzanie danymi i kwestie prawne
  • Dane osobowe
  • Przepisy dotyczące ochrony prywatności
  • Data science i ujawnianie informacji prywatnych
  • Zarządzanie danymi
  • Zarządzanie raportowaniem
  • Podsumowanie
  • Zastanów się
 • Rozdział 12. Skuteczne realizowanie projektów
  • Dlaczego projekty upadają
   • Wykorzystaj model data-driven
    • Cały czas zadawaj pytania na temat swojego biznesu
    • Testuj swoje przypuszczenia
    • Utwórz i monitoruj kluczowe wskaźniki efektywności
    • Sięgaj po nowe pomysły
    • Uporządkuj swoje dane
   • Pozyskaj odpowiednich ludzi
   • Połącz silosy danych
   • Skup się na wartości biznesowej
   • Kontroluj efekty
   • Korzystaj z metodyki agile
  • Na zakończenie
  • Podsumowanie
  • Zastanów się
 • Słowniczek