Helion


Szczegóły ebooka

Bitcoin. Ilustrowany przewodnik

Bitcoin. Ilustrowany przewodnik


Inflacja, sterowane kryzysy gospodarcze, pękające bańki, afery związane z udzielaniem kredytów i zadłużaniem się — to tylko kilka problemów, których doświadczamy w efekcie scentralizowanej bankowości powiązanej z polityką. Z drugiej strony bitcoin i łańcuch bloków kojarzą się z mrocznym półświatkiem i łatwymi pieniędzmi, przez co rozbudzają ludzkie lęki i chciwość. Jeśli jednak odsunie się na bok wątki sensacyjne, łatwo zauważyć, że zdecentralizowana cyfrowa waluta ma potencjał wyrwania wielu ważnych aspektów naszego życia spod kontroli polityków i bankowców. Aby jednak trafnie ocenić przydatność bitcoina w niepowtarzalnej, osobistej sytuacji, trzeba dobrze pojąć tę koncepcję i zasady, na których się opiera.

Dzięki tej książce zrozumiesz mechanizmy rządzące technologią bitcoina oraz łańcucha bloków. Poznasz też wiele koncepcji leżących u podstaw bitcoina, takich jak podpisy cyfrowe, dowód pracy oraz sieci peer-to-peer. Dowiesz się, jak zainstalować i korzystać z portfela bitcoina, jak przechowywać klucze prywatne oraz jak uruchomić pełny węzeł bitcoina, a także - jak rozpoznawać fałszywe deklaracje oszustów liczących na łatwy zysk. Aby w pełni skorzystać z zawartych tu informacji, nie musisz dysponować umiejętnością programowania ani zaawansowaną wiedzą techniczną i matematyczną. Dzięki przystępnemu językowi i łatwym do przyswojenia schematom zrozumiesz, czym w rzeczywistości jest bitcoin i czym może się stać w niedalekiej przyszłości.

Najważniejsze zagadnienia:

 • solidne podstawy bitcoina
 • anatomia transakcji bitcoinowych
 • adresy odbiorców i portfele w sieci bitcoina
 • łańcuch bloków i kopanie bitcoina
 • nowości w zaktualizowanym protokole bitcoina

Bitcoin: zrozum, czym jest ta przełomowa technologia!

 • Przedmowa (xiii)
 • Wprowadzenie (xv)
 • Podziękowania (xvii)
 • O tej książce (xix)
 • Informacje o autorze (xxiii)

1. Wprowadzenie do bitcoina (1)

 • Czym jest bitcoin? (2)
 • Jak to działa? (3)
 • Dzisiejsze problemy z pieniędzmi (10)
 • Podejście Bitcoina (13)
 • Do czego wykorzystuje się bitcoiny? (16)
 • Inne kryptowaluty (23)
 • Najważniejsze kwestie w skrócie (25)

2. Kryptograficzne funkcje skrótu i podpisy cyfrowe (27)

 • Tabelka tokenów ciasteczkowych (28)
 • Skróty kryptograficzne (32)
 • Ćwiczenia (40)
 • Podpisy cyfrowe (42)
 • Podsumowanie (55)
 • Ćwiczenia (58)
 • Najważniejsze kwestie w skrócie (59)

3. Adresy (61)

 • Ujawnienie ciasteczkożerców (62)
 • Zastąpienie imion kluczami publicznymi (63)
 • Skracanie klucza publicznego (66)
 • Unikanie kosztownych literówek (70)
 • Jeszcze raz prywatność (78)
 • Podsumowanie (79)
 • Ćwiczenia (81)
 • Najważniejsze kwestie w skrócie (83)

4. Portfele (85)

 • Pierwsza wersja portfela (86)
 • Kopie zapasowe kluczy prywatnych (89)
 • Hierarchiczne portfele deterministyczne (93)
 • Jeszcze raz kopia zapasowa (100)
 • Rozszerzone klucze publiczne (104)
 • Generowanie wzmocnionych kluczy prywatnych (108)
 • Matematyka klucza publicznego (110)
 • Mnożenie klucza publicznego (111)
 • Podsumowanie (117)
 • Ćwiczenia (119)
 • Najważniejsze kwestie w skrócie (121)

5. Transakcje (123)

 • Problemy ze starym systemem (124)
 • Obsługa płatności z użyciem transakcji (125)
 • Język Script (134)
 • Nietypowe płatności (140)
 • Więcej rzeczy w transakcjach (151)
 • Wynagrodzenie i bicie monet (151)
 • Zaufanie do Eli (153)
 • Podsumowanie (155)
 • Ćwiczenia (158)
 • Najważniejsze kwestie w skrócie (159)

6. Łańcuch bloków (161)

 • Ela może usuwać transakcje (162)
 • Tworzenie łańcucha bloków (162)
 • Lekkie portfele (173)
 • Drzewa skrótów (182)
 • Bezpieczeństwo lekkich portfeli (190)
 • Podsumowanie (192)
 • Ćwiczenia (196)
 • Najważniejsze kwestie w skrócie (199)

7. Dowód pracy (201)

 • Sklonujmy Elę! (202)
 • Wymuszanie uczciwości podczas losowania (211)
 • Górnicy muszą się wynieść (219)
 • Dopasowanie trudności (222)
 • Jakie szkody mogą wyrządzić górnicy? (226)
 • Opłaty transakcyjne (235)
 • Podsumowanie (241)
 • Ćwiczenia (244)
 • Najważniejsze kwestie w skrócie (245)

8. Sieć peer-to-peer (247)

 • Katalog sieciowy (249)
 • Budujemy sieć peer-to-peer (250)
 • Jak komunikują się ze sobą węzły? (252)
 • Protokół sieciowy (253)
 • Żegnamy się z systemem tokenów ciasteczkowych (264)
 • Przygotowywanie sieci (267)
 • Własny pełny węzeł (278)
 • Podsumowanie (288)
 • Ćwiczenia (292)
 • Najważniejsze kwestie w skrócie (294)

9. Więcej o transakcjach (295)

 • Transakcje z blokadą czasową (296)
 • Wyjścia z blokadą czasową (301)
 • Przechowywanie informacji w łańcuchu bloków Bitcoin (308)
 • Zastępowanie transakcji oczekujących na zatwierdzenie (314)
 • Różne typy podpisów (318)
 • Podsumowanie (320)
 • Ćwiczenia (322)
 • Najważniejsze kwestie w skrócie (323)

10. Segwit (325)

 • Problemy rozwiązywane przez segwit (326)
 • Rozwiązania (335)
 • Kompatybilność portfela (350)
 • Podsumowanie rodzajów płatności (352)
 • Limity bloków (353)
 • Podsumowanie (357)
 • Ćwiczenia (360)
 • Najważniejsze kwestie w skrócie (362)

11. Aktualizacje protokołu Bitcoin (363)

 • Forki protokołu Bitcoin (364)
 • Powtórzenie transakcji (375)
 • Mechanizmy aktualizacji (378)
 • Podsumowanie (391)
 • Ćwiczenia (394)
 • Najważniejsze kwestie w skrócie (395)

Dodatek A. Praca z Bitcoinem w wierszu poleceń (397)

 • Komunikacja z demonem bitcoind (397)
 • Graficzny interfejs użytkownika (398)
 • Poznajemy bitcoin-cli (399)
 • Rozpoczynanie pracy (400)

Dodatek B. Rozwiązania ćwiczeń (413)

 • Rozdział 2. (413)
 • Rozdział 3. (414)
 • Rozdział 4. (415)
 • Rozdział 5. (416)
 • Rozdział 6. (418)
 • Rozdział 7. (420)
 • Rozdział 8. (421)
 • Rozdział 9. (423)
 • Rozdział 10. (424)
 • Rozdział 11. (425)

Dodatek C. Zasoby internetowe (429)