Helion


Szczegóły ebooka

 
C'est du gâteau, czyli bułka z masłem! Repetytorium z języka francuskiego od poziomu podstawowego do b1/b2

C'est du gâteau, czyli bułka z masłem! Repetytorium z języka francuskiego od poziomu podstawowego do b1/b2


Prawdziwa rewolucja francuska w nauce gramatyki!

 • Zrozum zasady używania najważniejszych czasów
 • Opanuj tryby, mowę zależną i stopniowanie części mowy
 • Naucz się stosować wyrażenia celu, przyczyny i przeczenia
 • Poznaj różnice w użyciu gérondif, participe présent i adjectif verbal

Francja-elegancja! Najlepsze sery, wina, perfumy i najpyszniejsze croissanty… a do tego Coco Chanel, Champs-Élysées i ten zmysłowy język, w którym najgorsze przekleństwa i nazwy dań z żabich udek brzmią jak czułe wyznania kochanków. No dobrze, tylko czemu ten — jak mówią — "język miłości" musi być tak trudny, że odechciewa się zarówno Francji, jak i miłości? Oczywiście z początku wszystko, nawet nazwy czasów, są dla naszego ucha niczym słowa romantycznej piosenki: le participe passé, le futur proche, le conditionel present. Vive la France!, aż chciałoby się zawołać, gdyby nie to, że zaraz po entuzjastycznych początkach nastają długie noce spędzone na bezskutecznym wkuwaniu odmian kolejnych czasowników nieregularnych oraz próbach zrozumienia zasad używania francuskich czasów i trybów… Przygotuj się na prawdziwą rewolucję francuską w nauce tego języka — oto pierwszy podręcznik, który pomoże Ci szybko go opanować!

Autorka, opierając się na swoim wieloletnim doświadczeniu dydaktycznym, przeprowadzi Cię przez te wszystkie melodyjne, lecz zdradliwe meandry języka trubadurów. Znajdziesz tu zestaw prostych instrukcji "krok po kroku", które po raz pierwszy tak przejrzyście ilustrują kluczowe, a zarazem najczęściej sprawiające trudności zasady gramatyczne. Bez trudu opanujesz najważniejsze zagadnienia — począwszy od najbardziej podstawowych, przez coraz trudniejsze, aż do tych z poziomu B1/B2. Dowiesz się między innymi, jak rozpoznawać rodzaj męski i żeński rzeczowników, nauczysz się tworzyć liczbę mnogą przymiotników i rzeczowników, stosować poprawne przeczenia, a co najważniejsze, opanujesz używanie odpowiednich czasów! Zawarte w książce zagadnienia i tłumaczenia wzbogacono zabawnymi ilustracjami, które znacznie ułatwią Ci zapamiętywanie opisanych struktur.

Z tej książki dowiesz się także:

 • kiedy stosujemy rodzajniki określone, a kiedy nieokreślone;
 • jak tworzyć najwyższy stopień odmiany przymiotników, przysłówków;
 • czym różnią się formy an/année, jour/journée, etc.;
 • kiedy używamy czasownika aller, a kiedy venir;
 • kiedy stosujemy poszczególne zaimki dopełnieniowe;
 • kiedy używamy czasu futur antérieur;
 • kiedy stosujemy subjonctif présent, a kiedy passé;
 • kiedy używamy participe présent, a kiedy adjectif verbal.

Powiedz:

Je t"aime! francuskiej gramatyce i opanuj najromantyczniejszy język świata!


Magdalena Adaszewska — nauczycielka języka francuskiego oraz wychowania przedszkolnego z jedenastoletnim stażem. Kilkukrotna stypendystka uniwersytetów w Szwajcarii, stale doskonali swe umiejętności na stażach dla nauczycieli, metodyków i pedagogów w Polsce i we Francji. Tłumaczka książek popularnonaukowych dla dzieci i młodzieży. Doświadczenie w nauczaniu zdobywała podczas pracy w przedszkolu francuskim, dwujęzycznym, gimnazjach oraz szkołach językowych. Od kilku lat prowadzi własną firmę, związaną z nauczaniem języka francuskiego i angielskiego: Francuski na 5.

Wstęp (7)

1. Les articles définis et indéfinis

 • rodzajniki określone i nieokreślone (9)

2. Les articles contractés

 • rodzajniki ściągnięte (14)

3. Les articles partitifs

 • rodzajniki cząstkowe (16)

4. Le féminin des adjectifs

 • żeńska forma przymiotników (20)

5. Le pluriel des adjectifs

 • liczba mnoga przymiotników (22)

6. La place des adjectif

 • miejsce przymiotnika w zdaniu (23)

7. Le féminin des noms

 • rodzaj żeński rzeczowników (26)

8. Le pluriel des noms

 • liczba mnoga rzeczowników (28)

9. Le genre des noms

 • rodzaj gramatyczny rzeczowników (30)

10. Les adjectifs démonstratifs

 • zaimki przymiotne wskazujące (32)

11. Les pronoms démonstratifs

 • zaimki wskazujące (34)

12. Les adjectifs interrogatifs

 • zaimki przymiotne pytające (37)

13. L'expression de la possession

 • wyrażanie przynależności (38)

14. Les adjectifs possessifs

 • przymiotniki dzierżawcze (41)

15. Les pronoms possessifs

 • zaimki dzierżawcze rzeczowne (43)

16. Les pronoms toniques

 • zaimki akcentowane (45)

17. Aller / venir (47)

18. Jour / journée soir / soirée an / année (49)

19. Les prépositions devant les noms de pays, les noms de villes, les noms de régions

 • przyimki przed nazwami krajów, miast i regionów (51)

20. Ne...que (55)

21. Tout (56)

22. Le questionnement 1

 • zadawanie pytań (59)

23. Le questionnement 2: qui est-ce qui, qui est-ce que, qu'est-ce qui, qu'est-ce que

 • zadawanie pytań w języku francuskim - część druga pytania z użyciem qui est-ce qui, qui est-ce que, qu'est-ce qui, qu'est-ce que (63)

24. Les questions interrogatives et interronégatives+réponses: oui, non, si, pas

 • pytania zwykłe oraz z przeczeniem i odpowiedzi na nie: oui, non, si, pas (65)

25. La négation

 • przeczenia (67)

26. Les complements d'objet: cod, coi, y, en

 • zaimki dopełnieniowe: cod, coi, y, en (70)

27. Les comparatifs et les comparaisons

 • porównania oraz stopniowanie części mowy (80)

28. Le superlatif

 • stopień najwyższy w stopniowaniu przymiotników, przysłówków, rzeczowników i czasowników (83)

29. Pronoms relatifs simples: qui, que, dont, ou

 • zaimki względne proste: qui, que, dont, ou (85)

30. Ce qui, ce que, ce dont (93)

31. Pronoms relatifs composés

 • zaimki względne złożone (95)

32. Impératif

 • tryb rozkazujący (98)

33. Ětre en train de faire

 • czas teraźniejszy ciągły (101)

34. Le futur proche

 • czas przyszły bliski (103)

35. Le futur simple / futur de l'indicatif

 • czas przyszły prosty (105)

36. Le futur antérieur

 • czas przyszły uprzedni (109)

37. Le passé récent

 • czas przeszły bliski (111)

38. Le passé composé

 • czas przeszły dokonany (113)

39. L'imparfait

 • czas przeszły niedokonany (119)

40. Le passé composé vs imparfait

 • kiedy używamy imparfait, a kiedy passé composé? (122)

41. Les verbes qui se conjugent avec etre ou avoir

 • czasowniki, które odmieniają się z etre lub avoir (125)

42. L'accord du participe passé

 • uzgadnianie participe passé (imiesłowu przeszłego) (128)

43. Le plus-que-parfait

 • czas zaprzeszły (132)

44. Le conditionnel présent

 • tryb przypuszczający I (134)

45. Le conditionnel passé

 • tryb przypuszczający przeszły (136)

46. Les constructions avec "si..."

 • konstrukcje z użyciem "si..." (139)

47. Le subjonctif présent (143)

48. Le subjonctif passé (147)

49. Le subjonctif ou l'indicatif?

 • subjonctif czy indicatif? (149)

50. La voix passive

 • strona bierna (151)

51. Le discours direct

 • mowa zależna (155)

52. Le participe présent / le gérondif

 • imiesłów czasu teraźniejszego (160)

53. Le participe présent / l'adjectif verbal (163)

54. L'expression de la cause, de la conséquence, du but, de l'opposition, de l'hypothese et du temps

 • wyrażanie przyczyny, konsekwencji, celu, opozycji, hipotezy oraz czasu (166)

Corrigé / Klucz (177)

 • Tytuł: C'est du gâteau, czyli bułka z masłem! Repetytorium z języka francuskiego od poziomu podstawowego do b1/b2
 • Autor: Magdalena Adaszewska
 • ISBN książki drukowanej: 978-83-246-3428-6, 9788324634286
 • Data wydania książki drukowanej: 2011-12-02
 • ISBN Ebooka: 978-83-246-6740-6, 9788324667406
 • Data wydania: 2011-12-13
 • Format: 140x208
 • Identyfikator pozycji: bulkaz
 • Kategorie:
 • Wydawca: Septem