Helion


Szczegóły ebooka

Algorytmy. Ćwiczenia

Algorytmy. Ćwiczenia


Poznaj algorytmy, a profesjonalne programowanie nie będzie miało przed Tobą tajemnic

 • Jak zaprojektować rozwiązanie problemu w formie algorytmu?
 • Jak stosować instrukcje iteracyjne?
 • Jak przedstawić algorytm w postaci schematu blokowego?

W czasach ery informatycznej coraz większa liczba osób zainteresowana jest zdobyciem umiejętności programowania. Jednakże umiejętność ta wymaga zarówno rozległej i rzetelnej wiedzy, jak i doświadczenia. Podstawą owej wiedzy jest dobra znajomość algorytmów, która umożliwia przeprowadzanie kolejnych etapów programowania. Pozwala ona na przechodzenie od analizy i zdefiniowania problemu, poprzez testowanie i usuwanie błędów, aż do opracowania dokumentacji. Książka, którą trzymasz w rękach, pomoże Ci zrozumieć każdą z tych faz i nauczy Cię pisać własny kod.

"Algorytmy. Ćwiczenia" to niezbędny elementarz dla każdego przyszłego programisty. Dzięki temu podręcznikowi poznasz różne sposoby opisu algorytmów oraz ich klasyfikację. Dowiesz się, jaki wpływ ma zastosowanie określonej metody obliczeniowej na dokładność wyników końcowych, a także, na czym polega przetwarzanie danych w pętli programowej. Wykonując kolejne ćwiczenia, opatrzone szczegółowymi komentarzami i wskazówkami, nauczysz się pisać algorytmy, sporządzać wykresy i schematy blokowe oraz tworzyć kod programu. Książka jest doskonałym podręcznikiem dla studentów informatyki, jednak dzięki temu, że wszystkie informacje przedstawiono tu w jasny i klarowny sposób, może z niej korzystać każdy, kto chce rozpocząć samodzielne programowanie.

 • Sposoby opisu algorytmów
 • Klasyfikacja algorytmów
 • Algorytmy sekwencyjne
 • Kodowanie algorytmów
 • Algorytmy z rozgałęzieniami
 • Przetwarzanie danych w pętli programowej
 • Algorytmy iteracyjne
 • Funkcja silnia
 • Instrukcje iteracyjne w Turbo Pascal i Visual Basic
 • Algorytmy rekurencyjne
 • Schemat Hornera
 • Pozycyjne systemy liczbowe
 • Algorytmy sortowania danych

Poznaj algorytmy i zacznij myśleć jak programista!

Wstęp (5)

Rozdział 1. Niezbędne informacje o algorytmach (7)

 • Czym jest algorytm? (7)
 • Ocena jakości algorytmu (9)
 • Planowanie pracy (9)
 • Sposoby opisu algorytmów (11)
 • Klasyfikacja algorytmów (22)
 • Podsumowanie (24)

Rozdział 2. Algorytmy sekwencyjne. Kodowanie algorytmów (27)

 • Algorytm sekwencyjny (27)
 • Obliczanie wartości funkcji (28)
 • Kodowanie algorytmów (29)
 • Liczymy koszt rozmowy telefonicznej (45)
 • Uwagi końcowe (55)
 • Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (57)

Rozdział 3. Algorytmy z rozgałęzieniami. Sterowanie przepływem w algorytmie (59)

 • Algorytm z rozgałęzieniami (59)
 • Miejsce zerowe funkcji, rozwiązanie równania liniowego (61)
 • Obliczanie pierwiastków równania kwadratowego (68)
 • Uwagi końcowe (86)
 • Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (88)

Rozdział 4. Algorytmy iteracyjne. Przetwarzanie danych w pętli programowej (91)

 • Algorytm iteracyjny (91)
 • Rysowanie gwiazdek (94)
 • Co umożliwia iteracja? (102)
 • Uwagi końcowe (110)
 • Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (111)

Rozdział 5. Algorytmy rekurencyjne (115)

 • Algorytm rekurencyjny (115)
 • Funkcja silnia (116)
 • Obliczanie potęgi liczby rzeczywistej (127)
 • Uwagi końcowe (134)
 • Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (137)

Rozdział 6. Schemat Hornera. Obliczanie wartości wielomianu (139)

 • Schemat Hornera (139)
 • Uwagi końcowe (165)
 • Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (167)

Rozdział 7. Pozycyjne systemy liczbowe (169)

 • System liczbowy (169)
 • Obliczanie wartości liczby zapisanej w dowolnym systemie pozycyjnym (174)
 • Przedstawianie liczb w dowolnym pozycyjnym systemie liczbowym (194)
 • Uwagi końcowe (214)
 • Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (216)

Rozdział 8. Algorytmy sortowania danych (217)

 • Sortowanie zbioru danych (217)
 • Metody sortowania zbioru danych (220)
 • Uwagi końcowe (265)
 • Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (266)