Szczegóły ebooka

CCNA 200-301. Zostań administratorem sieci komputerowych Cisco

CCNA 200-301. Zostań administratorem sieci komputerowych Cisco

Adam Józefiok

Ebook

Zostań profesjonalnym administratorem sieci Cisco

 • Poznaj teoretyczne podstawy działania sieci komputerowych
 • Naucz się praktycznie konfigurować urządzenia sieciowe
 • Dowiedz się, jak tworzyć i rozbudowywać sieci Cisco

Sieci komputerowe oplotły dosłownie cały świat, obecnie korzystają z nich miliardy użytkowników, a liczba urządzeń podłączonych do internetu znacznie przekracza populację Ziemi. Rewolucja informatyczna stała się możliwa właśnie dzięki powszechnej dostępności do sieci - to dzięki niej ludzie mogą bez kłopotu korzystać z zasobów zgromadzonych w najsłynniejszych bibliotekach i największych bazach danych, w dowolnej chwili sprawdzać najnowsze informacje ze świata, wygodnie słuchać muzyki i oglądać materiały wideo, w mgnieniu oka dokonywać transakcji finansowych czy łączyć się ze znajomymi mieszkającymi w najodleglejszych zakątkach kuli ziemskiej.

Sieci przeszły długą drogę od czasu zestawienia pierwszych połączeń między komputerami, bez wątpienia czeka je też dalszy burzliwy rozwój. Jeśli chcesz mieć w nim udział i związać swoją karierę z budową lub utrzymaniem sieci, sięgnij po książkę CCNA 200-301. Zostań administratorem sieci komputerowych Cisco. Dzięki tej monografii poznasz teoretyczne podstawy funkcjonowania sieci i nauczysz się konfigurować je w praktyce. Niezależnie od tego, czy marzysz o pracy administratora infrastruktury sieciowej, czy chcesz zapoznać się z tematem w ramach studiów informatycznych, ten podręcznik pomoże Ci postawić pierwsze kroki, opanować niezbędną wiedzę, nabyć doświadczenia, zdać egzamin CCNA i... zdobyć upragniony certyfikat Cisco!

 • Egzaminy i ścieżka certyfikacji firmy Cisco
 • Podstawy działania sieci komputerowych
 • Najważniejsze narzędzia administratora sieci
 • System operacyjny iOS i konfiguracja urządzeń Cisco
 • Protokoły sieciowe oraz adresacja IPv4 i IPv6
 • Routing statyczny, dynamiczny i między sieciami VLAN
 • Translacja adresów sieciowych i DHCP
 • Zabezpieczanie sieci i zapewnianie jakości obsługi
 • Konfiguracja sieci bezprzewodowych
 • Projektowanie i automatyzacja sieci
 • Zarządzanie sieciami

Śmiało wkrocz na ścieżkę certyfikacji CCNA!

 • Recenzja książki pt. CCNA 200-301. Zostań administratorem sieci komputerowych Cisco Adama Józefioka
 • Wprowadzenie
 • Rozdział 1. Certyfikacja i wiedza ogólna
  • Firma Cisco
  • Certyfikacja i egzamin
   • CCNA tematyka i materiał
   • Rodzaje pytań na egzaminie
  • Sprzęt do nauki
  • Dokumenty RFC
 • Rozdział 2. Wstęp do sieci komputerowych
  • Podstawy sieci komputerowych
   • Przesyłanie danych w sieci
   • Pojęcie protokołu sieciowego
   • Liczby w sieciach komputerowych
  • Organizacje standaryzujące
  • Rodzaje sieci komputerowych
   • Model pracy klient serwer
   • Sieć bezprzewodowa
   • Sieć SAN
   • Sieci lokalne i sieci rozległe
    • Sieć internet
   • Reguły działania sieci (komunikacja)
    • Sposoby komunikacji
     • Komunikacja unicast
     • Komunikacja multicast
     • Komunikacja broadcast
   • Proces komunikacji i wykorzystanie protokołów sieciowych
   • Urządzenia sieciowe
    • Stacja robocza
     • Sprawdzenie adresu MAC karty sieciowej
     • Sprawdzenie producenta karty sieciowej
    • Serwer
    • Przełącznik
    • Koncentrator
    • Router
    • Sieć internet
    • BYOD trend w sieciach
   • Okablowanie sieci przedsiębiorstwa
   • Media transmisyjne (miedziane, światłowodowe, bezprzewodowe)
    • Przewód miedziany
    • Przewód światłowodowy
    • Transmisja bezprzewodowa
   • Topologie sieci
    • Topologia fizyczna i topologia logiczna
   • Rozmiary sieci i nowe trendy
 • Rozdział 3. Modele sieci i pojęcie sieci Ethernet
  • Model TCP/IP
   • Warstwa aplikacji
   • Warstwa transportu
   • Warstwa internetowa
   • Warstwa dostępu do sieci
  • Model OSI
   • Warstwa aplikacji
   • Warstwa prezentacji
   • Warstwa sesji
   • Warstwa transportu
    • Protokół TCP
    • Protokół UDP
    • Sprawdzanie aktualnie używanych portów
   • Warstwa sieci
    • Adresy IPv4
     • Adres domyślnej bramy
     • Ręczne przypisanie adresów IPv4
     • Automatyczne przypisanie adresów IPv4
    • Protokół ICMP
   • Warstwa łącza danych
   • Warstwa fizyczna
  • Podstawy sieci Ethernet
   • CSMA/CD
   • Szybkość pracy
   • Adresowanie w Ethernecie
  • Protokół ARP
   • Dodanie wpisu statycznego ARP
   • Komunikacja poza domyślną bramę
 • Rozdział 4. Zastosowanie programu Wireshark
  • Omówienie najważniejszych funkcji programu Wireshark
   • Menu główne
   • Działanie komunikacji DNS
    • Działanie DNS analiza w programie Wireshark
   • Rozmiar okna TCP oraz three-way handshake
    • Analiza three-way handshake w programie Wireshark
   • Działanie protokołu ARP
   • Komunikacja w sieci Ethernet podsumowanie
 • Rozdział 5. Emulator GNS3 i symulator Cisco Packet Tracer
  • Informacje na temat programu GNS3
  • Pobieranie, instalacja i najważniejsze funkcje
   • Ważniejsze funkcje i opcje
    • Program VMware Workstation
     • Tworzenie nowej maszyny wirtualnej w VMware Workstation Pro
     • Podstawowe ustawienia maszyny wirtualnej
    • Uruchomienie maszyny wirtualnej w GNS3
   • Obszar roboczy GNS3
   • Przygotowanie serwera GNS3
   • Połączenie dwóch wirtualnych stacji w programie GNS3
   • Przygotowanie IOS
    • Zmiana ustawień wirtualnego routera
   • Podłączenie routerów i uruchomienie prostej sieci
  • Konfiguracja programu SuperPuTTY
   • Połączenie z urządzeniem wirtualnym
   • Wydanie polecenia wielu urządzeniom naraz
   • Zmiana nazwy zakładek
  • Symulator Cisco Packet Tracer
   • Instalacja programu Cisco Packet Tracer
   • Projekt w programie Cisco Packet Tracer
  • Środowisko rzeczywiste lab domowy
 • Rozdział 6. Wprowadzenie do systemu operacyjnego IOS i podstawowa konfiguracja urządzeń Cisco
  • Proces uruchamiania urządzenia
  • System operacyjny IOS
  • Podłączenie do urządzenia
  • Zarządzanie urządzeniem
   • Tryby pracy
   • System pomocy
    • Polecenie niepoprawne
    • Historia poleceń
   • Przeglądanie konfiguracji
  • Wstępna konfiguracja routera Cisco wraz z zabezpieczeniami
   • Konfiguracja interfejsu
   • Zarządzanie konfiguracją
    • Kopiowanie konfiguracji bieżącej do startowej
    • Kopiowanie konfiguracji z USB
    • Usuwanie konfiguracji startowej
    • Resetowanie hasła do trybu uprzywilejowanego
    • Restart routera
   • Połączenie wirtualnego routera z siecią rzeczywistą za pomocą obiektu Cloud
    • Użycie interfejsu loopback rzeczywistego urządzenia
    • Kopiowanie konfiguracji do serwera TFTP
    • Kopiowanie konfiguracji z serwera TFTP
    • Automatyczne zapisywanie konfiguracji na routerze
   • Zarządzanie systemem IOS
   • Uruchomienie TFTP na routerze
  • Wykorzystanie programu Wireshark w GNS3
 • Rozdział 7. Adresacja IPv4
  • Informacje wstępne o protokole IPv4
   • Pojęcia adresu sieci, adresu hosta i adresu rozgłoszeniowego
   • Ping na adres rozgłoszeniowy sieci
   • Typy adresów (prywatne i publiczne)
    • Adres pętli zwrotnej
    • Adres lokalnego łącza
  • Binarna reprezentacja adresu IP
   • Zamiana liczb dziesiętnych na binarne
    • Sposób 1. Dzielenie przez 2
     • Liczba 240
     • Liczba 200
     • Liczba 255
     • Liczba 100
     • Liczba 50
     • Liczba 5
    • Sposób 2. Użycie tabeli i odejmowania
   • Zamiana liczb binarnych na dziesiętne
    • Sposób 1.
    • Sposób 2.
    • Pomoc w obliczeniach
    • Parzystość i nieparzystość liczb binarnych
  • Podział sieci według liczby wymaganych podsieci
   • Podział klasy C
    • Przykład 1.
    • Przykład 2.
    • Przykład 3.
   • Podział klasy B
    • Przykład 4.
    • Przykład 5.
    • Przykład 6.
   • Podział klasy A
    • Przykład 7.
    • Przykład 8.
    • Przykład 9.
  • Podział sieci na podsieci liczba hostów w każdej sieci
   • Podział klasy C
    • Przykład 10.
    • Przykład 11.
   • Podział klasy B
    • Przykład 12.
    • Przykład 13.
   • Podział klasy A
    • Przykład 14.
  • Podział sieci na podsieci nierówna liczba hostów w podsieciach
   • Przykład 15.
   • Przykład 16.
   • Przykład 17.
  • Reverse engineering
   • Przykład 18.
   • Przykład 19.
   • Przykład 20.
   • Przykład 21.
   • Przykład 22.
   • Przykład 23.
   • Przykład 24.
 • Rozdział 8. Adresacja IPv6
  • Wstępne informacje na temat protokołu IPv6
   • Zamiana liczb
    • Konfiguracja interfejsu routera za pomocą adresu IPv6
    • Skracanie adresów IPv6
    • Rodzaje adresów IPv6
    • Proces EUI-64
    • Adresy typu multicast
    • Co to jest SLAAC?
    • Konfiguracja tras statycznych w IPv6 i trasy domyślnej
     • Konfiguracja trasy domyślnej IPv6
    • Sumaryzacja tras w IPv6
    • Podział sieci na podsieci w IPv6
    • Polecenia diagnostyczne w IPv6
 • Rozdział 9. Przełączniki sieciowe podstawy działania i konfiguracji
  • Model hierarchiczny
  • Przełącznik warstwy 2.
   • Tablica adresów MAC
    • Statyczne dodanie wpisu w tablicy MAC
   • Podłączanie urządzeń do przełącznika
   • Metody przełączania ramek
  • Podstawowa konfiguracja przełącznika
   • Konfiguracja adresu IP i domyślnej bramy
   • Zmiana parametrów interfejsów i wyłączenie nieużywanych
    • Zmiana szybkości interfejsów
   • Zapisanie konfiguracji
   • Włączenie protokołu SSH
    • Sprawdzenie bezpieczeństwa SSH
  • Emulowany przełącznik w GNS3
  • Wykorzystanie w GNS3 obiektu Ethernet switch
  • Przypisanie adresu IPv6 na interfejsie VLAN1 przełącznika
  • Przełączniki pracujące w stosie
 • Rozdział 10. Przełączniki sieciowe Port Security
  • Przygotowanie konfiguracji i informacje wstępne
  • Konfiguracja Port Security
   • Konfiguracja czasu działania blokady
  • Wywołanie zdarzenia bezpieczeństwa
  • Uruchomienie interfejsu po zdarzeniu bezpieczeństwa
   • Funkcja autouruchamiania interfejsu
  • Zmiana adresu MAC karty sieciowej
 • Rozdział 11. Sieci VLAN
  • Działanie sieci VLAN
  • Konfiguracja sieci VLAN
  • Rodzaje sieci VLAN
   • Prywatne sieci VLAN
  • Połączenia typu trunk
   • Przykład znakowania na łączu trunk
   • Automatyczna konfiguracja trybów interfejsów
  • Protokół VTP
   • Ograniczenia VTP
   • Ustalanie hasła i innych parametrów
   • Usuwanie konfiguracji VLAN
   • VTP Pruning
 • Rozdział 12. Protokół STP i jego nowsze wersje
  • Algorytm działania STP
   • Rodzaje portów w STP
   • Koszty tras
   • Stany portów
    • STP PortFast
  • Rozszerzenie protokołu STP, czyli protokół PVST
   • Konfiguracja PVST
    • Zmiana mostu głównego
    • Sposób 1.
    • Sposób 2.
  • Protokół RSTP
   • Konfiguracja RSTP
 • Rozdział 13. Wprowadzenie do routerów Cisco
  • Działanie routera i jego budowa
   • Budowa routera
   • Wstępna konfiguracja routera
    • Podłączanie routerów przez interfejs Serial
    • Uruchomienie SSH na routerze
    • Protokół ARP na routerze Cisco
    • Polecenia testujące
    • Polecenia testujące w sposób automatyczny
    • Ustawienie protokołu NTP
     • Ustawienie urządzenia jako serwera NTP
    • Tworzenie aliasu
    • Odwzorowanie nazw domenowych
    • Wyświetlanie listy podłączonych użytkowników
     • Wysyłanie komunikatów
     • Połączenie się z innym routerem przez SSH z poziomu CLI
    • Czas bezczynności
    • Zdalne zarządzanie routerem (zdalna powłoka)
   • Omówienie protokołu CDP
    • Otrzymywanie informacji o określonym sąsiedzie
    • Informacja na temat wykorzystywanych interfejsów
    • Wyłączenie protokołu CDP
   • Protokół LLDP
   • Własne menu na routerze
   • Cisco IP SLA
 • Rozdział 14. Routing pomiędzy sieciami VLAN
  • Metoda klasyczna
  • Router-on-a-stick
  • Przełączanie w warstwie 3.
 • Rozdział 15. Routing statyczny
  • Wprowadzenie do routingu statycznego
  • Sumaryzacja tras statycznych
  • Default route
   • Najdłuższe dopasowanie
   • Floating Static Route
 • Rozdział 16. Routing dynamiczny i tablice routingu
  • Rodzaje protokołów routingu dynamicznego
  • Wymiana informacji i działanie protokołów
   • Protokoły distance vector
   • Protokoły link state
   • Tablica routingu routera
    • Pozostałe części tablicy routingu
   • Proces przeszukiwania tablicy routingu
    • Przykład
   • Tablica routingu stacji roboczej
 • Rozdział 17. Routing dynamiczny protokół RIP
  • Charakterystyka i działanie protokołu RIPv1
   • Konfiguracja RIPv1
    • Wymiana komunikatów RIP
    • Rozgłaszanie wpisu trasy domyślnej
    • Wyłączenie rozgłaszania na interfejsach
  • Charakterystyka i konfiguracja protokołu RIPv2
   • Konfiguracja RIPv2
  • Podstawy protokołu RIPng
   • Konfiguracja protokołu RIPng
    • Zadanie
 • Rozdział 18. Routing dynamiczny protokół OSPF
  • Protokół OSPFv2
   • Pakiety hello
    • Typ komunikatu
    • Identyfikator routera
    • ID obszaru
    • Intervals (czasy)
    • Network mask
    • Router priority
    • Designated Router i Backup Designated Router
    • List of Neighbors
  • Konfiguracja protokołu OSPF
  • Alternatywna konfiguracja protokołu OSPF
   • Równoważenie obciążenia w OSPF
   • Zmiana identyfikatora routera
   • Stany interfejsów i relacje sąsiedzkie
   • Wymiana informacji pomiędzy routerami obserwacja
    • Wyświetlanie bazy danych OSPF
    • Wyświetlanie właściwości interfejsów OSPF
   • Metryka w OSPF
    • Manipulowanie przepustowością
    • Ręczne ustalanie kosztu
    • Zmiana parametrów obliczania kosztu i jej wpływ na metrykę
   • Zmiana czasów
   • Konfiguracja passive-interface
   • Rozgłaszanie tras domyślnych
  • OSPF w sieciach wielodostępowych
   • Wybór routerów DR i BDR
    • Zmiana routerów DR i BDR
    • Wymiana pakietów LSA
   • Statusy po nawiązaniu relacji sąsiedztwa
   • Routery DR i BDR w połączeniu punkt punkt
  • Uwierzytelnianie w OSPF
  • Wieloobszarowy OSPF
   • Typy przesyłanych pakietów LSA
   • Konfiguracja wieloobszarowego OSPF
    • Sumaryzacja tras na routerze ABR
    • Redystrybucja tras domyślnych
    • Redystrybucja tras statycznych
    • Polecenia weryfikujące OSPF
  • Protokół OSPFv3
   • Konfiguracja OSPFv3
 • Rozdział 19. Listy ACL
  • Rodzaje list ACL
  • Konfiguracja standardowych list ACL
   • Przykład 1.
    • Wstawianie komentarzy do ACL
   • Przykład 2.
   • Przykład 3.
    • Edytowanie i usuwanie standardowych list dostępu
   • Przykład 4. (lista standardowa nazywana)
    • Ograniczanie dostępu do konfiguracji urządzenia przy użyciu standardowej listy dostępu
  • Konfiguracja rozszerzonych ACL
   • Przykład 5.
   • Przykład 6.
   • Przykład 7.
   • Przykład 8.
   • Przykład 9.
  • Listy ACL w IPv6
   • Przykład 10.
   • Przykład 11.
   • Przykład 12.
   • Przykład 13.
 • Rozdział 20. Network Address Translation (NAT) i Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
  • Static NAT (translacja statyczna)
  • Dynamic NAT (translacja dynamiczna)
  • PAT
   • Konfiguracja routera R1 jako serwera DHCP
   • DHCP Snooping
    • Funkcjonalność helper-address
   • Przykład
   • Konfiguracja routera R1 jako serwera DHCPv6 (SLAAC)
   • Konfiguracja routera jako bezstanowego serwera DHCPv6
    • Weryfikacja ustawień bezstanowego serwera DHCPv6
   • Konfiguracja routera jako stanowego serwera DHCPv6
    • Weryfikacja ustawień stanowego serwera DHCPv6
    • Ustawienie routera jako agenta przekazującego dane serwera DHCPv6
  • NAT dla IPv6
 • Rozdział 21. Redundancja w sieci i wykorzystanie nadmiarowości
  • Konfiguracja protokołu HSRP
   • Przygotowanie przykładowej sieci w programie GNS3
   • Konfiguracja HSRP
    • Wirtualny adres MAC
    • Weryfikacja konfiguracji HSRP
    • Priorytety HSRP
    • Parametr Preempt
    • Konfiguracja czasów
    • Uwierzytelnianie HSRP
     • Konfiguracja MD5 za pomocą jednego klucza
     • Konfiguracja MD5 za pomocą łańcucha kluczy
    • Funkcjonalność track
   • Konfiguracja VRRP
    • Przeglądanie rozgłoszeń VRRP
    • Konfiguracja czasów
    • Konfiguracja uwierzytelniania
    • Konfiguracja track w protokole VRRP
   • Konfiguracja GLBP
  • EtherChannel
   • Konfiguracja EtherChannel
 • Rozdział 22. Technologie sieci WAN i sieci VPN
  • Sieci WAN ogólne informacje
  • Technologie sieci WAN
   • Frame Relay
   • ISDN
   • PPP
   • DSL
    • Modem i analogowe połączenia telefoniczne
   • X.25
   • ATM
   • MPLS
   • Przykładowy model sieci WAN
   • Konfiguracja enkapsulacji w przykładowym modelu punkt punkt
    • Enkapsulacja PPP
     • Konfiguracja PPP
     • Uwierzytelnianie w PPP
  • Technologia Frame Relay
   • Konfiguracja Frame Relay (hub-and-spoke)
   • Konfiguracja multipoint
   • Konfiguracja point-to-point
   • Samodzielna konfiguracja przełącznika Frame Relay
  • Technologia VPN
   • Szyfrowanie w VPN
    • Algorytmy szyfrowania w VPN
    • Metoda symetryczna
    • Metoda asymetryczna
    • Zachowanie integralności
    • Uwierzytelnienie
    • Podpis elektroniczny (cyfrowy)
   • Typy sieci VPN
   • Implementacja VPN site-to-site na routerze Cisco za pomocą CLI
    • Tunel GRE w site-to-site
    • Opis działania SSL/TLS
    • Konfiguracja dostępu przez przeglądarkę
    • Konfiguracja dostępu przez klienta VPN
 • Rozdział 23. Sieci wi-fi
  • Wprowadzenie do sieci bezprzewodowych
  • Działanie sieci bezprzewodowej
   • Standardy sieci wi-fi
   • Urządzenia bezprzewodowe
   • Format ramki
    • Przechwytywanie ramek z sieci bezprzewodowych
   • Mechanizm CSMA/CA
   • Sposób połączenia
  • Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych
   • Typowe ataki na sieci bezprzewodowe
  • Zastosowanie i projektowanie sieci bezprzewodowych
   • Konfiguracja kontrolera Cisco WLC i punktu dostępowego
    • Przygotowanie maszyny wirtualnej z Cisco WLC
    • Najważniejsze aspekty konfiguracji vWLC
    • Aktywacja produktu
    • Podłączenie nowego punktu dostępowego
    • Konfiguracja adresów IP z linii komend
    • Uruchomienie uwierzytelniania za pomocą serwera RADIUS
    • Konfiguracja interfejsów
 • Rozdział 24. Podstawy bezpieczeństwa w sieciach komputerowych
  • Bezpieczeństwo w sieci
  • Główne rodzaje niebezpieczeństw pojęcia
  • Wybrane ataki warstwy 2. modelu OSI
   • Ataki na ARP
   • Ataki na STP
   • Ataki na VLAN
   • Ataki na DHCP
   • Ataki na tablicę ARP i MAC
  • Główne rodzaje niebezpieczeństw przykładowe ataki
   • Denial of Service (DoS)
   • Denial of Service (DoS) atak zwierciadlany
   • Ataki na ARP
   • Ataki na STP
   • Ataki STP na root bridge i wybór nowego roota
   • Ataki na VLAN
   • Ataki na DHCP
   • Ataki na tablicę MAC i ARP
  • Główne rodzaje niebezpieczeństw obrona
   • System ochrony warstw wyższych
   • Model AAA
   • Rozwiązanie 802.1X
   • Szybkie bezpieczeństwo na urządzeniach Cisco
 • Rozdział 25. Quality of Service
  • Kolejkowanie w sieciach
  • Modele QoS
  • Wdrażanie QoS
 • Rozdział 26. Obsługa programu Cisco Configuration Professional
  • Program Cisco Configuration Professional
  • Instalacja programu CCP
   • Uruchomienie CCP Express na routerze w GNS3
   • Konfiguracja CCP na stacji roboczej i podłączenie do routera uruchomionego w programie GNS3
    • Instalacja i pierwsze uruchomienie
    • Konfiguracja interfejsów w CCP
    • Konfiguracja routingu statycznego w CCP
    • Zabezpieczenie routera w CCP
    • Monitorowanie routera w CCP
    • Konfiguracja routera do pracy z serwerem syslog w CCP
 • Rozdział 27. Zarządzanie siecią
  • Niektóre problemy w sieci
   • Rozwiązywanie problemów z interfejsami
   • Narzędzie debugowania
   • Sprawdzanie komunikacji
   • Testowanie łącza z siecią internet
   • Testowanie połączenia w sieci lokalnej za pomocą narzędzia iperf
  • Logowanie zdarzeń i raportowanie
   • Obsługa logów systemowych syslog
   • Wykorzystanie SNMP
    • Konfiguracja SNMPv2c
    • Konfiguracja SNMPv3
     • Konfiguracja oprogramowania PRTG
   • Wykorzystanie i działanie NetFlow
    • Konfiguracja NetFlow na routerze
    • Konfiguracja kolektora NetFlow
   • Konfiguracja funkcjonalności span port
 • Rozdział 28. Projektowanie i automatyzacja sieci
  • Projektowanie sieci
   • Działania wstępne
  • Dokumentacja sieci
  • Rozwiązywanie problemów z siecią
  • Wirtualizacja i automatyzacja sieci wprowadzenie
   • Usługi chmury
   • Maszyny wirtualne
   • Sieci SDN
  • Automatyzacja sieci
   • API
   • Szablony
 • Rozdział 29. Ćwiczenia praktyczne
  • Ćwiczenie 1.
   • Odpowiedź do ćwiczenia
  • Ćwiczenie 2.
   • Odpowiedź do ćwiczenia
  • Ćwiczenie 3.
   • Odpowiedź do ćwiczenia
  • Ćwiczenie 4.
   • Odpowiedź do ćwiczenia
  • Ćwiczenie 5.
   • Odpowiedź do ćwiczenia
  • Ćwiczenie 6.
   • Odpowiedź do ćwiczenia
  • Ćwiczenie 7.
   • Odpowiedź do ćwiczenia
  • Ćwiczenie 8.
   • Odpowiedź do ćwiczenia
  • Ćwiczenie 9.
   • Odpowiedź do ćwiczenia
  • Ćwiczenie 10.
   • Odpowiedź do ćwiczenia
  • Ćwiczenie 11.
   • Odpowiedź do ćwiczenia
 • Rozdział 30. Słownik pojęć
 • Zakończenie
 • Literatura
 • Tytuł: CCNA 200-301. Zostań administratorem sieci komputerowych Cisco
 • Autor: Adam Józefiok
 • ISBN: 978-83-283-7515-4, 9788328375154
 • Data wydania: 2020-10-30
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: ccn301
 • Wydawca: Helion