Szczegóły ebooka

CorelDRAW Graphics Suite X6 PL

CorelDRAW Graphics Suite X6 PL

Witold Wrotek

Ebook

Odkryj w sobie duszę artysty — rozpocznij przygodę z Corelem!

 • Poznaj narzędzia pakietu CorelDRAW Graphics Suite X6
 • Dowiedz się, jak rysować, przekształcać i drukować grafikę
 • Naucz się edytować, kadrować i korygować fotografie

Rozwojowi informatyki towarzyszy lawinowy wzrost liczby programów użytkowych, w tym również oprogramowania umożliwiającego tworzenie i edycję obrazów cyfrowych. Jedną z pierwszych liczących się aplikacji graficznych był CorelDRAW — program służący początkowo jedynie do edycji grafiki wektorowej, który z czasem ewoluował w rozbudowany pakiet wyspecjalizowanych narzędzi. Za jego pomocą można nie tylko poprawiać obrazy, lecz także wykonywać wiele innych czynności, zarówno w profesjonalnych studiach graficznych, jak i wśród wymagających hobbystów.

Jeśli chcesz wkroczyć w magiczny świat grafiki komputerowej z pakietem CorelDRAW lub planujesz zastąpić nim dotychczas używany program, sięgnij po książkę CorelDRAW Graphics Suite X6 PL. Krok po kroku przedstawi Ci ona kluczowe narzędzia najnowszej polskiej wersji Corela, pokaże, jak efektywnie tworzyć i edytować grafikę wektorową, oraz zaprezentuje techniki stosowane w obróbce grafiki rastrowej, w tym zdjęć cyfrowych. Poznasz również funkcje tekstowe pakietu, nauczysz się korzystać z efektów 2D i 3D. Dowiesz się, jak przygotowywać graficzne elementy stron WWW oraz animacje, a także odkryjesz tajniki zapisywania, eksportowania i drukowania prac.

 • Interfejs użytkownika programów pakietu CorelDRAW
 • Podstawowe operacje rysunkowe i edycyjne
 • Dodawanie, przekształcanie i deformowanie obiektów
 • Korzystanie z kolorów i wypełnień
 • Wstawianie tekstów, ich edycja i przekształcanie
 • Zastosowanie efektów dwu- i trójwymiarowych
 • Tworzenie animacji i grafiki na strony WWW
 • Zapisywanie, eksportowanie i drukowanie prac

Zostań grafikiem z CorelDRAW Graphics Suite X6!

Wstęp (9)

CZĘŚĆ I. CORELDRAW X6 (17)

Rozdział 1. Elementy ekranu (19)

 • Uruchamianie programu (19)
 • Okno programu (22)
 • Pasek tytułu (23)
 • Pasek menu (25)
 • Pasek standardowy (27)
 • Pasek właściwości (31)
 • Przybornik (32)
 • Linijka (33)
 • Obszar rysunku (37)
 • Paleta kolorów (40)
 • Pasek stanu (43)
 • Kontrolki strony (43)
 • Nawigator (43)

Rozdział 2. Rozpoczynanie pracy (45)

 • Ekran powitalny (45)
 • Nowy rysunek (48)
 • Zmiana parametrów domyślnych (54)
 • Strony rysunku (56)
 • Rozmiar i orientacja arkusza (62)
 • Wyświetlanie rysunku (64)
 • Wyświetlanie rysunku w skali (64)
 • Anulowanie operacji (65)

Rozdział 3. Rysowanie linii (67)

 • Krzywa (68)
 • Krzywa trójpunktowa (72)
 • Linia kaligraficzna (73)
 • Linia o szerokości zależnej od nacisku na narzędzie (76)
 • Wzorce pociągnięcia (77)
 • Pióro (79)
 • Pociągnięcia pędzla (81)
 • Prosta lub łamana Béziera (83)
 • Wybieranie węzłów (85)

Rozdział 4. Rysowanie figur (89)

 • Elipsa (89)
 • Elipsa trójpunktowa (91)
 • Gwiazda (92)
 • Wycinek (94)
 • Łuk (96)
 • Kratka (97)
 • Kształt predefiniowany (98)
 • Obszar zamknięty (106)
 • Okrąg (107)
 • Prostokąt (108)
 • Prostokąt trójpunktowy (109)
 • Spirala (111)
 • Wielokąt (112)

Rozdział 5. Obiekty (115)

 • Obiekt (116)
 • Deformowanie obiektów (116)
 • Duplikowanie obiektów (119)
 • Grupowanie i rozgrupowywanie obiektów (122)
 • Klonowanie obiektów (123)
 • Kopiowanie obiektów do schowka (125)
 • Obracanie obiektów (125)
 • Pochylanie i rozciąganie obiektów (127)
 • Precyzyjne umieszczanie obiektów (130)
 • Przesuwanie obiektów (130)
 • Rozmieszczenie obiektów (131)
 • Usuwanie obiektów (133)
 • Wstawianie obiektów ze schowka do rysunku (133)
 • Wyrównywanie obiektów (133)
 • Zmiana kolejności obiektów (135)

Rozdział 6. Wypełnienia (137)

 • Wypełnianie (137)
 • Wypełnianie deseniem (144)
 • Wypełnianie teksturą (147)
 • Wypełnianie obiektami (157)

Rozdział 7. Bitmapy (161)

 • Importowanie obrazów bitmapowych (162)
 • Efekty specjalne (166)
 • Zamiana plików bitmapowych na wektorowe (167)
 • Zamiana plików wektorowych na bitmapowe (169)

Rozdział 8. Tekst (173)

 • Tekst artystyczny (174)
 • Tekst akapitowy (182)
 • Wybieranie tekstu (188)
 • Edycja tekstu (191)
 • Wyszukiwanie i zamiana tekstu (191)
 • Tekst i ścieżka (193)

Rozdział 9. Efekty dwuwymiarowe (195)

 • Deformacja obiektu za pomocą obwiedni (195)
 • Lustrzane odbicie obiektów (198)
 • Przezroczystość (199)

Rozdział 10. Efekty trójwymiarowe (213)

 • Otaczanie obiektów obrysem (213)
 • Perspektywa (218)
 • Metamorfoza (221)
 • Cień (226)
 • Wytłoczenie wektorowe (228)

Rozdział 11. Strony WWW (233)

 • Przyciski interaktywne (233)
 • Zamiana tekstu akapitowego na zgodny z HTML (237)
 • Odsyłacze (238)
 • Publikowanie w internecie (245)

Rozdział 12. Zapisywanie i eksportowanie (247)

 • Zapisywanie pracy (247)
 • Zapisywanie rysunku pod nową nazwą (251)
 • Zapisywanie plików w różnych formatach (251)
 • Eksportowanie plików (252)
 • Zamykanie rysunku i programu (255)

Rozdział 13. Drukowanie (257)

 • Przygotowanie materiałów dla biura usług poligraficznych (268)

CZĘŚĆ II. COREL PHOTO-PAINT X6 (273)

Rozdział 14. Podstawy obsługi (275)

 • Uruchomienie programu (275)
 • Kojarzenie formatu pliku (279)
 • Pasek tytułu (280)
 • Pasek menu (280)
 • Przybornik (281)
 • Pasek właściwości (283)
 • Obszar rysunku (284)
 • Paleta kolorów (284)
 • Pasek stanu (285)
 • Okno dokowane (285)
 • Wyświetlanie i ukrywanie pasków narzędzi (286)
 • Linijki i jednostki miary (288)
 • Prowadnice (291)
 • Siatka (294)
 • Konfiguracja programu (295)

Rozdział 15. Rozpoczynanie pracy (297)

 • Nowy obrazek (297)
 • Wczytywanie obrazka (301)
 • Zmiana rozdzielczości oraz rozmiarów (303)
 • Importowanie rysunków (307)

Rozdział 16. Rysowanie figur i linii (309)

Rozdział 17. Obiekty (321)

 • Zaznaczanie (322)
 • Edycja kształtu i położenia (323)
 • Grupowanie i łączenie (323)
 • Doker (328)

Rozdział 18. Kolory (331)

 • Kolor papieru (331)
 • Kolor farby (334)
 • Kolor wypełnienia jednolitego (335)
 • Liczba kolorów (337)
 • Korekcja kolorów i tonów (337)

Rozdział 19. Wypełnienia (341)

Rozdział 20. Zaznaczanie (355)

 • Zaznaczanie obszarów według kolorów obrazka (364)

Rozdział 21. Tekst (369)

Rozdział 22. Deformacje (381)

 • Deformacja krzywoliniowa (381)
 • Deformacja siatki (384)
 • Deformacja sinusoidalna (386)

Rozdział 23. Efekty (389)

 • Bruk (389)
 • Cząsteczki (392)
 • Dziecięce zabawy (394)

Rozdział 24. Elementy stron WWW (397)

Rozdział 25. Animacje (403)

 • Tworzenie (403)

Rozdział 26. Zapisywanie i eksportowanie (409)

 • Zapisywanie pracy (409)
 • Zapisywanie rysunku pod nową nazwą (412)
 • Zapisywanie plików w różnych formatach (413)
 • Zamykanie rysunku i programu (414)

Rozdział 27. Drukowanie (415)

 • Przygotowanie materiałów dla biura usług poligraficznych (422)

Skorowidz (427)

 • Tytuł: CorelDRAW Graphics Suite X6 PL
 • Autor: Witold Wrotek
 • ISBN: 978-83-283-0947-0, 9788328309470
 • Data wydania: 2015-01-26
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: cdgsx6
 • Wydawca: Helion