Helion


Szczegóły ebooka

Ciągłe dostarczanie oprogramowania. Kompletny przewodnik

Ciągłe dostarczanie oprogramowania. Kompletny przewodnik


Pojęcie ciągłego dostarczania wywodzi się z metodyk zwinnego wytwarzania oprogramowania. Polega ono na sprawnej analizie i optymalizacji procesu prowadzącego do udostępnienia oprogramowania oraz na zintegrowaniu go z rozwojem produktu. Dzięki usprawnieniu tych prac proces udostępniania oprogramowania ulega automatyzacji, staje się bardziej powtarzalny i o wiele mniej ryzykowny, a to spotyka się z aprobatą klientów.

Niniejsza książka jest wartościowym przewodnikiem dla zespołów projektowych. Docenią ją zwłaszcza programiści i menedżerowie pracujący według zasad DevOps. Przedstawiono tu podstawowe procesy, wymagania, korzyści i konsekwencje techniczne. Pokazano, w jaki sposób należy implementować potoki i zarządzać nimi. Dzięki lekturze tej książki płynne integrowanie ciągłego dostarczania z architekturą oprogramowania i pracą działów informatycznych stanie się o wiele łatwiejsze. Opisano tu również przykładowe projekty, które stanowią punkt wyjścia do samodzielnych eksperymentów, a nawet do tworzenia własnych potoków ciągłego dostarczania.

Najważniejsze zagadnienia przedstawione w książce:

 • ciągłe dostarczanie: co to jest i jakie problemy rozwiązuje,
 • automatyzacja tworzenia oprogramowania,
 • testy: akceptacyjne, wydajności i eksploracyjne,
 • wdrażanie metodyki ciągłego dostarczania w organizacji,
 • wpływ ciągłego dostarczania na architekturę aplikacji.

Ciągłe dostarczanie oprogramowania kluczem do optymalizacji pracy z kodem.


Eberhard Wolff od przeszło 15 lat zajmuje się architekturą oprogramowania i doradztwem w obszarze styku biznesu i technologii. Wygłaszał prelekcje i przemówienia na międzynarodowych konferencjach, był członkiem komisji programowych wielu sympozjów. Napisał ponad 100 artykułów i książek. Koncentruje się na nowoczesnych architekturach, często obejmujących chmurę, ciągłe dostarczanie, DevOps, mikrousługi i bazy typu NoSQL.

 • Podziękowania
 • O autorze
 • Wprowadzenie
  • W.1. Przegląd ciągłego dostarczania i książki
  • W.2. Po co stosować ciągłe dostarczanie?
   • W.2.1. Krótka historia
   • W.2.2. Ciągłe dostarczanie jest pomocne
  • W.3. Dla kogo przeznaczona jest ta książka?
  • W.4. Przegląd rozdziałów
  • W.5. Sposoby czytania książki
 • Część I Podstawy
 • Rozdział 1 Ciągłe dostarczanie co i jak
  • 1.1. Wprowadzenie czym jest ciągłe dostarczanie?
  • 1.2. Dlaczego udostępnianie oprogramowania jest tak skomplikowane?
   • 1.2.1. Ciągła integracja daje nadzieję
   • 1.2.2. Powolne i ryzykowne procesy
   • 1.2.3. Szybka praca jest możliwa
  • 1.3. Wartość ciągłego dostarczania
   • 1.3.1. Regularność
   • 1.3.2. Możliwość śledzenia i sprawdzalność zmian
   • 1.3.3. Regresja
  • 1.4. Korzyści płynące z ciągłego dostarczania
   • 1.4.1. Ciągłe dostarczanie w celu przyspieszenia udostępniania
   • 1.4.2. Przykład
   • 1.4.3. Implementowanie funkcji i udostępnianie jej w środowisku produkcyjnym
   • 1.4.4. Przejście do następnej funkcji
   • 1.4.5. Ciągłe dostarczanie zapewnia przewagę konkurencyjną
   • 1.4.6. Scenariusz bez ciągłego dostarczania
   • 1.4.7. Ciągłe dostarczanie i Lean Startup
   • 1.4.8. Wpływ na proces rozwoju produktu
   • 1.4.9. Minimalizowanie ryzyka za pomocą ciągłego dostarczania
   • 1.4.10. Szybsze informacje zwrotne i podejście Lean
  • 1.5. Procesy generowania i struktura potoku ciągłego dostarczania
   • 1.5.1. Przykład
  • 1.6. Wnioski
 • Rozdział 2 Zapewnianie infrastruktury
  • 2.1. Wprowadzenie
   • 2.1.1. Automatyzowanie infrastruktury przykład
  • 2.2. Skrypty instalacyjne
   • 2.2.1. Problemy związane ze standardowymi skryptami instalacyjnymi
  • 2.3. Chef
   • 2.3.1. Chef a Puppet
   • 2.3.2. Inne możliwości
   • 2.3.3. Podstawy techniczne
    • Podstawowe pojęcia związane z Chefem
    • Chef, księgi receptur i receptury
    • Role
   • 2.3.4. Chef Solo
   • 2.3.5. Chef Solo wnioski
   • 2.3.6. Knife i Chef Server
   • 2.3.7. Chef Server wnioski
  • 2.4. Vagrant
   • 2.4.1. Przykład zastosowania Chefa i Vagranta
   • 2.4.2. Vagrant wnioski
  • 2.5. Docker
   • 2.5.1. Rozwiązanie oparte na Dockerze
    • Kontenery Dockera a wirtualizacja
    • Cel używania Dockera
    • Komunikacja między kontenerami Dockera
   • 2.5.2. Tworzenie kontenerów Dockera
    • Pliki Dockerfile
    • Tworzenie i uruchamianie obrazów Dockera
   • 2.5.3. Uruchamianie przykładowej aplikacji za pomocą Dockera
    • Dodatkowe polecenia Dockera
   • 2.5.4. Docker i Vagrant
    • Vagrant jako mechanizm dodawania oprogramowania
   • 2.5.5. Docker Machine
   • 2.5.6. Tworzenie złożonych konfiguracji za pomocą Dockera
    • Docker Registry
    • Docker w klastrze
   • 2.5.7. Docker Compose
  • 2.6. Niemodyfikowalny serwer
   • 2.6.1. Wady idempotencji
   • 2.6.2. Serwer niemodyfikowalny i Docker
  • 2.7. Infrastruktura jako kod
   • 2.7.1. Testowanie infrastruktury w postaci kodu
    • Serverspec
    • Test Kitchen
    • ChefSpec
  • 2.8. Platforma jako usługa
  • 2.9. Obsługa danych i baz
   • 2.9.1. Zarządzanie schematami
   • 2.9.2. Dane testowe i główne
  • 2.10. Wnioski
 • Część II Potok ciągłego dostarczania
 • Rozdział 3 Automatyzacja procesu budowania i ciągła integracja
  • 3.1. Wprowadzenie
   • 3.1.1. Automatyzacja procesu budowania przykład
  • 3.2. Automatyzowanie procesu budowania i narzędzia do budowania
   • 3.2.1. Narzędzia do budowania w świecie Javy
   • 3.2.2. Ant
   • 3.2.3. Maven
    • Kontrola wersji i snapshoty
    • Udostępnianie z użyciem Mavena
   • 3.2.4. Gradle
    • Gradle Wrapper
   • 3.2.5. Dodatkowe narzędzia do budowania
   • 3.2.6. Wybór odpowiedniego narzędzia
  • 3.3. Testy jednostkowe
   • 3.3.1. Pisanie dobrych testów jednostkowych
   • 3.3.2. Programowanie sterowane testami
   • 3.3.3. Ruchy Clean Code i Software Craftsmanship
  • 3.4. Ciągła integracja
   • 3.4.1. Jenkins
    • Rozszerzanie Jenkinsa za pomocą wtyczek
    • Wtyczka SCM Sync Configuration
    • Wtyczka Environment Injector
    • Wtyczka Job Configuration History
    • Wtyczka Clone Workspace SCM
    • Wtyczka Build Pipeline
    • Wtyczka Amazon EC2
    • Wtyczka Job DSL
    • Tworzenie własnych wtyczek
   • 3.4.2. Infrastruktura do ciągłej integracji
   • 3.4.3. Wnioski
  • 3.5. Pomiar jakości kodu
   • 3.5.1. SonarQube
    • Integrowanie z potokiem
  • 3.6. Zarządzanie artefaktami
   • 3.6.1. Integracja z procesem budowania
   • 3.6.2. Zaawansowane funkcje repozytoriów
  • 3.7. Wnioski
 • Rozdział 4 Testy akceptacyjne
  • 4.1. Wprowadzenie
   • 4.1.1. Testy akceptacyjne przykład
  • 4.2. Piramida testów
  • 4.3. Czym są testy akceptacyjne?
   • 4.3.1. Zautomatyzowane testy akceptacyjne
   • 4.3.2. Więcej niż wzrost wydajności
   • 4.3.3. Testy ręczne
   • 4.3.4. A co z klientem?
   • 4.3.5. Testy akceptacyjne a testy jednostkowe
   • 4.3.6. Środowiska testowe
  • 4.4. Testy akceptacyjne oparte na interfejsie GUI
   • 4.4.1. Problemy z testami z użyciem interfejsu GUI
   • 4.4.2. Stosowanie abstrakcji
   • 4.4.3. Automatyzacja z użyciem narzędzia Selenium
   • 4.4.4. Interfejs API WebDriver
   • 4.4.5. Testy bez użycia przeglądarki HtmlUnit
   • 4.4.6. Interfejs API WebDriver dla Selenium
   • 4.4.7. Środowisko IDE dla Selenium
   • 4.4.8. Problemy ze zautomatyzowanymi testami interfejsu GUI
   • 4.4.9. Wykonywanie testów z użyciem interfejsu GUI
   • 4.4.10. Eksportowanie testów jako kodu
   • 4.4.11. Ręczne modyfikowanie przypadków testowych
   • 4.4.12. Dane testowe
   • 4.4.13. Obiekty reprezentujące strony
  • 4.5. Inne narzędzia do przeprowadzania testów z użyciem interfejsu GUI
   • 4.5.1. PhantomJS
   • 4.5.2. Windmill
  • 4.6. Tekstowe testy akceptacyjne
   • 4.6.1. Podejście BDD
   • 4.6.2. Różne adaptery
  • 4.7. Inne platformy
  • 4.8. Strategie przeprowadzania testów akceptacyjnych
   • 4.8.1. Właściwe narzędzie
   • 4.8.2. Błyskawiczne informacje zwrotne
   • 4.8.3. Pokrycie testami
  • 4.9. Wnioski
 • Rozdział 5 Testy wydajności
  • 5.1. Wprowadzenie
   • 5.1.1. Testy wydajności przykład
  • 5.2. Testy wydajności jak je przeprowadzać?
   • 5.2.1. Cele testów wydajności
   • 5.2.2. Środowiska i ilość danych
   • 5.2.3. Testy szybkości tylko po zakończeniu implementowania kodu?
   • 5.2.4. Testy wydajności = zarządzanie ryzykiem
   • 5.2.5. Symulowanie działań użytkowników
   • 5.2.6. Dokumentowanie wymogów związanych z szybkością
   • 5.2.7. Sprzęt potrzebny w testach wydajności
   • 5.2.8. Chmura i wirtualizacja
   • 5.2.9. Minimalizowanie ryzyka dzięki ciągłemu testowaniu
   • 5.2.10. Testy wydajności sensowne czy nie?
  • 5.3. Implementowanie testów wydajności
  • 5.4. Testy wydajności z użyciem narzędzia Gatling
   • 5.4.1. Wersja demonstracyjna a praktyka
  • 5.5. Narzędzia używane zamiast Gatlinga
   • 5.5.1. Grinder
   • 5.5.2. Apache JMeter
   • 5.5.3. Tsung
   • 5.5.4. Rozwiązania komercyjne
  • 5.6. Wnioski
 • Rozdział 6 Testy eksploracyjne
  • 6.1. Wprowadzenie
   • 6.1.1. Testy eksploracyjne przykład
  • 6.2. Po co stosować testy eksploracyjne?
   • 6.2.1. Czasem testy ręczne i tak są lepsze
   • 6.2.2. Testy z udziałem klientów
   • 6.2.3. Testy ręczne wymagań niefunkcjonalnych
  • 6.3. Jak zabrać się za testy eksploracyjne?
   • 6.3.1. Zadanie określa testy
   • 6.3.2. Zautomatyzowane środowisko
   • 6.3.3. Przypadki pokazowe jako punkt wyjścia
   • 6.3.4. Przykład aplikacja z obszaru handlu elektronicznego
   • 6.3.5. Testy wersji beta
   • 6.3.6. Testy oparte na sesji
  • 6.4. Wnioski
 • Rozdział 7 Wdrażanie udostępnianie w środowisku produkcyjnym
  • 7.1. Wprowadzenie
   • 7.1.1. Wdrażanie przykład
  • 7.2. Udostępnianie i wycofywanie
   • 7.2.1. Korzyści
   • 7.2.2. Wady
  • 7.3. Zastępowanie nową wersją
   • 7.3.1. Korzyści
   • 7.3.2. Wady
  • 7.4. Wdrażanie w modelu niebieskie-zielone
   • 7.4.1. Korzyści
   • 7.4.2. Wady
  • 7.5. Udostępnianie kanarkowe
   • 7.5.1. Korzyści
   • 7.5.2. Wady
  • 7.6. Ciągłe wdrażanie
   • 7.6.1. Korzyści
   • 7.6.2. Wady
  • 7.7. Wirtualizacja
   • 7.7.1. Hosty fizyczne
  • 7.8. Poza aplikacje sieciowe
  • 7.9. Wnioski
 • Rozdział 8 Eksploatacja
  • 8.1. Wprowadzenie
   • 8.1.1. Eksploatacja przykład
  • 8.2. Trudności z eksploatacją oprogramowania
  • 8.3. Pliki dziennika
   • 8.3.1. Co należy rejestrować?
   • 8.3.2. Narzędzia do przetwarzania plików dziennika
    • ELK: Elasticsearch, Logstash i Kibana
   • 8.3.3. Rejestrowanie danych w przykładowej aplikacji
  • 8.4. Analizowanie dzienników przykładowej aplikacji
   • 8.4.1. Analizowanie danych za pomocą Kibany
   • 8.4.2. ELK skalowalność
  • 8.5. Inne technologie obsługi dzienników
  • 8.6. Zaawansowane techniki rejestrowania dzienników
   • 8.6.1. Anonimizacja
   • 8.6.2. Szybkość działania
   • 8.6.3. Czas
   • 8.6.4. Operacyjna baza danych
  • 8.7. Monitorowanie
  • 8.8. Pomiary z użyciem narzędzia Graphite
  • 8.9. Pomiary w przykładowej aplikacji
   • 8.9.1. Struktura przykładu
  • 8.10. Inne rozwiązania z obszaru monitorowania
  • 8.11. Inne wyzwania związane z eksploatacją aplikacji
   • 8.11.1. Skrypty
   • 8.11.2. Aplikacje w centrum danych klienta
  • 8.12. Wnioski
 • Część III Zarządzanie, kwestie organizacyjne i architektura w obszarze ciągłego dostarczania
 • Rozdział 9 Wprowadzanie ciągłego dostarczania w organizacji
  • 9.1. Wprowadzenie
  • 9.2. Ciągłe dostarczanie od początku projektu
  • 9.3. Odwzorowywanie strumienia wartości
   • 9.3.1. Odwzorowywanie strumienia wartości pozwala opisać sekwencję zdarzeń
   • 9.3.2. Optymalizacje
  • 9.4. Dodatkowe sposoby optymalizacji
   • 9.4.1. Inwestycje wysokiej jakości
   • 9.4.2. Koszty
   • 9.4.3. Korzyści
   • 9.4.4. Nie dodawaj kodu, gdy proces budowania kończy się niepowodzeniem!
   • 9.4.5. Zatrzymywanie taśmy
   • 9.4.6. Pięć pytań dlaczego
   • 9.4.7. DevOps
  • 9.5. Wnioski
 • Rozdział 10 Ciągłe dostarczanie i DevOps
  • 10.1. Wprowadzenie
  • 10.2. Czym jest model DevOps?
   • 10.2.1. Problemy
   • 10.2.2. Perspektywa klienta
   • 10.2.3. Pionierska firma Amazon
   • 10.2.4. DevOps
  • 10.3. Ciągłe dostarczanie i DevOps
   • 10.3.1. DevOps więcej niż ciągłe dostarczanie
   • 10.3.2. Pełna odpowiedzialność i samoorganizowanie się
   • 10.3.3. Decyzje z obszaru technologii
   • 10.3.4. Mniej scentralizowanej kontroli
   • 10.3.5. Pluralizm w obszarze technologii
   • 10.3.6. Wymiana między zespołami
   • 10.3.7. Architektura
  • 10.4. Ciągłe dostarczanie bez modelu DevOps?
   • 10.4.1. Końcowa część potoku ciągłego dostarczania
  • 10.5. Wnioski
 • Rozdział 11 Ciągłe dostarczanie, DevOps i architektura oprogramowania
  • 11.1. Wprowadzenie
  • 11.2. Architektura oprogramowania
   • 11.2.1. Po co tworzyć architekturę oprogramowania?
  • 11.3. Optymalizowanie architektury pod kątem ciągłego dostarczania
   • 11.3.1. Mniejsze jednostki wdrażania
  • 11.4. Interfejsy
   • 11.4.1. Prawo Postela lub zasada odporności
   • 11.4.2. Projektowanie pod kątem niepowodzeń
   • 11.4.3. Stan
  • 11.5. Bazy danych
   • 11.5.1. Zapewnianie stabilności baz danych
   • 11.5.2. Baza danych = komponent
   • 11.5.3. Widoki i procedury składowane
   • 11.5.4. Baza danych dla komponentu
   • 11.5.5. Bazy typu NoSQL
  • 11.6. Mikrousługi
   • 11.6.1. Mikrousługi i ciągłe dostarczanie
   • 11.6.2. Wprowadzanie ciągłego dostarczania z użyciem mikrousług
   • 11.6.3. Mikrousługi wymagają ciągłego dostarczania
   • 11.6.4. Struktura organizacyjna
  • 11.7. Radzenie sobie z nowymi funkcjami
   • 11.7.1. Odgałęzienia kodu funkcji
   • 11.7.2. Przełączniki funkcji
   • 11.7.3. Korzyści
   • 11.7.4. Przykłady zastosowań przełączników funkcji
   • 11.7.5. Wady
  • 11.8. Wnioski
 • Rozdział 12 Wnioski jakie korzyści wynikają z ciągłego dostarczania?