Szczegóły ebooka

Controlling w przykładach. Poradnik praktyka

Controlling w przykładach. Poradnik praktyka

Wojciech Próchnicki

Ebook

Osiemnaście studiów przypadku z dziedziny controllingu

Controlling w przykładach. Poradnik praktyka to książka przeznaczona dla pracowników działów controllingu, finansów i sprzedaży. Każdy z rozdziałów stanowi studium przypadku wybranego zagadnienia wraz z propozycją optymalnych rozwiązań. Wszystkie przykłady czy zagadnienia to wynik codziennej pracy autora (praktyka!) i jego doświadczeń wyniesionych z działów controllingu wielu znanych firm.

Książka dostarczy Ci odpowiedzi na najważniejsze pytania z dziedziny controllingu:

 • Jakie są najlepsze rozwiązania dotyczące budżetowania, raportowania i strategii sprzedażowych?
 • Jak zbadać potrzeby raportowe w firmie?
 • Jak przeprowadzić analizę strategicznego potencjału organizacji?
 • Jak zorganizować procesy tworzenia i porządkowania procedur?
 • Na czym polega budżetowanie elastyczne sprzedaży?
 • Jak zbudować i wielostopniowy, i wieloblokowy rachunek wyników firmy?
 • Jakie strategie sprzedażowe można zastosować w przedsiębiorstwie?

Wojciech Próchnicki jest specjalistą ds. controllingu i raportowania oraz analitykiem finansowym w międzynarodowych korporacjach. Praca w działach finansowych i controllingu połączona z wiedzą z zakresu używania narzędzi Microsoft Office pozwala mu na przedstawienie praktycznych przykładów, a także rozwiązań problemów, z którymi spotykają się pracownicy tych działów. Jako trener pracuje od kilku lat. Główną tematyką prowadzonych szkoleń jest zastosowanie Excela, Accessa oraz VBA do usprawniania procesów biznesowych w firmie oraz automatyzowania pracy działów controllingu i finansów.

O autorze (7)

Wstęp (9)

1. Wieloblokowy i wielostopniowy rachunek przychodów, kosztów i pokryć finansowych (11)

 • Stopnie rachunku wyników (12)
 • Segmenty (bloki) rachunku wyników (14)
 • Przykładowe modele wieloblokowe i wielostopniowe rachunki wyników (14)
 • Rozbudowany model wieloblokowego i wielostopniowego rachunku wyników (17)
 • Dostosowanie systemu finansowo-księgowego do wymogów wieloblokowego i wielostopniowego rachunku wyników (18)
 • Wady i zalety wieloblokowego i wielostopniowego rachunku wyników (19)

2. Ocena rentowności zleceń z zastosowaniem technicznego kosztu wytworzenia (TKW) (21)

 • Sposób określania rentowności zlecenia (21)
 • RBH w poszczególnych wydziałach produkcyjnych (22)
 • Określenie TKW produktów (23)
 • Rentowność zleceń (23)

3. Określenie potrzeb raportowych w firmie (27)

 • Kryteria podziału sprzedaży i organizacji działu sprzedaży (27)
 • Etapy budowy systemu raportowania (29)

4. Budżetowanie elastyczne w sprzedaży (35)

 • Budżetowanie elastyczne (36)
 • Struktura sprzedaży jako podstawa budżetów cząstkowych (37)
 • Wykonanie budżetu i analiza odchyleń (40)

5. System raportowania wskaźników efektywności pracy przedstawicieli handlowych (43)

 • Wskaźniki efektywności (43)
 • Forma raportowania KPI (45)
 • Graficzna prezentacja realizacji celów KPI (46)

6. Organizacja działu sprzedaży w firmie usługowej (49)

 • Kryteria podziału sprzedaży i organizacji działu sprzedaży (49)
 • Funkcje podlegające ocenie (50)
 • Struktura działu sprzedaży według kryterium geograficznego (51)
 • Struktura działu sprzedaży według grup produktów poddawanych zdobieniu (52)
 • Struktura działu sprzedaży według rodzaju klienta (53)
 • Struktura działu sprzedaży według sposobu obsługi (54)
 • Struktura działu sprzedaży według techniki zdobienia (55)
 • Podsumowanie wszystkich koncepcji nowej organizacji działu sprzedaży (56)

7. Dywersyfikacja jako metoda zwiększenia sprzedaży i konkurencyjności firmy (57)

 • Dywersyfikacja i jej rodzaje (57)
 • Strategia dywersyfikacji (58)
 • Rola i zadania działu sprzedaży w budowaniu strategii dywersyfikacji (59)
 • Planowana rentowność produktów i grup klientów (61)

8. Strategia poprawy marży (65)

 • Strategia poprawy marży I stopnia (65)
 • Przedmiot działalności i struktura sprzedaży firmy (67)
 • System controllingu strategicznego (67)
 • Marża I stopnia (72)
 • Rola szefa sprzedaży i działu sprzedaży w procesie (73)

9. Wykresy: radarowy, bąbelkowy, typu flying bridges (77)

 • Wykres radarowy - prezentacja wskaźników o różnych miarach (77)
 • Wykres bąbelkowy - graficzna prezentacja struktury sprzedaży (80)
 • Wykres flying bridges - graficzna prezentacja odchyleń w sprzedaży poszczególnych produktów (83)

10. Strategia działania w niszach rynkowych jako szansa na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej (87)

 • Nisza rynkowa i jej rodzaje (87)
 • Strategia niszy rynkowej (89)
 • Strategia niszy rynkowej jako szansa dla lokalnego biura podróży (90)
 • Analiza ryzyka i mapa ryzyka dla biura podróży (93)

11. Cross-selling i up-selling - strategie sprzedaży (97)

 • Cross-selling (97)
 • Up-selling (98)
 • Strategie cross-sellingu i up-sellingu w hotelarstwie (99)
 • Korzyści dla firmy i dla klienta wynikające z cross-sellingu i up-sellingu (100)

12. Zarządzanie ryzykiem operacyjnym za pomocą instrumentów pochodnych (103)

 • Ryzyko operacyjne (103)
 • Instrumenty pochodne (104)
 • Swap (106)
 • Opcje (106)
 • Kontrakty terminowe (forward, futures) (106)
 • Kontrakt typu forward jako narzędzie zabezpieczające przed ryzykiem kursowym w transakcjach z podmiotem zagranicznym (107)

13. Koszty jakości (111)

 • Klasyfikacja kosztów jakości (111)
 • Przykład rachunku kosztów jakości (112)

14. Optymalizacja procesów sprawozdawczych (119)

 • System sprawozdawczy w firmie (119)
 • Budowa numeru zlecenia (121)
 • Określenie rentowności firmy w różnych aspektach (122)

15. Analiza potencjału strategicznego firmy (127)

 • Analiza zasobów firmy (127)
 • Analiza kluczowych czynników sukcesu (128)
 • Mapa kluczowych czynników sukcesu (132)

16. Rola controllera jako osoby kształtującej informację zarządczą w firmie (135)

 • Funkcja controllera w procesie pozyskiwania i przekazywania informacji (135)
 • Controller jako organizator systemu informacji w przedsiębiorstwie (138)
 • Kompetencje zawodowe i społeczne controllera (140)
 • Współpraca controllera z kadrą zarządzającą oraz resztą przedsiębiorstwa (142)
 • Informacja zarządcza i jej rodzaje (142)
 • Zrównoważona karta wyników i kluczowe wskaźniki efektywności jako przykład pozyskiwania i przekazywania (prezentacji) informacji zarządczej przez controllera (144)

17. Macierz procedur jako narzędzie zarządzania procesami w firmie (147)

 • Macierz procedur (147)
 • Macierz procedur - przykład: dział HR (148)

18. Wskaźniki oceny dostawców (151)

 • Wskaźniki oceny dostawców (151)
 • Miesięczna ocena dostawców (152)
 • Podział na dostawców podstawowych i alternatywnych (152)
 • Tytuł: Controlling w przykładach. Poradnik praktyka
 • Autor: Wojciech Próchnicki
 • ISBN: 978-83-283-0221-1, 9788328302211
 • Data wydania: 2014-10-06
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: conprz
 • Wydawca: Onepress