Szczegóły ebooka

C++ w 24 godziny. Wydanie VI

C++ w 24 godziny. Wydanie VI

Rogers Cadenhead, Jesse Liberty

Ebook

C++ powstał w 1979 roku i doskonale przetrwał próbę czasu, a dziś oferuje programistom potężne możliwości i ogromną elastyczność. Co więcej, istnieją języki programowania, których twórcy inspirowali się właśnie C++; jednym z nich jest Java. Oznacza to, że opanowanie C++ daje wiele korzyści: ułatwia zrozumienie innych języków programowania, a przede wszystkim pozwala na tworzenie aplikacji praktycznie dla wszystkich platform, począwszy od komputerów i serwerów, przez urządzenia mobilne i konsole do gier, aż po komputery typu mainframe.

Dzięki tej książce w ciągu 24 godzinnych lekcji poznasz podstawy programowania w C++ i szybko zaczniesz tworzyć w pełni funkcjonalne aplikacje. Najpierw zapoznasz się z instalacją i użyciem kompilatora, później dowiesz się, jak debugować tworzony kod, aż wreszcie poznasz nowości wprowadzone w standardzie C++14. Dowiesz się, jak zarządzać wejściem i wyjściem oraz jak pracować z pętlami i tablicami. Nauczysz się programowania zorientowanego obiektowo i zobaczysz, jak wykorzystywać szablony. Każda lekcja kończy się zestawem pytań i odpowiedzi, warsztatami oraz ćwiczeniami do samodzielnego wykonania.

Najważniejsze zagadnienia:

 • instalacja i korzystanie z kompilatora C++ na platformach Windows, MacOS i Linux
 • podstawowe koncepcje C++, takie jak funkcje i klasy
 • wyrażenia lambda, wskaźniki i przeciążanie operatorów
 • dziedziczenie i polimorfizm
 • nowe funkcje języka wprowadzone w standardzie C++14

C++. Programowanie na miarę wyobraźni!

O autorach (11)

Wprowadzenie (13)

CZĘŚĆ I. PODSTAWY C++

Godzina 1. Twój pierwszy program (17)

 • Użycie C++ (17)
 • Kompilacja i linkowanie kodu źródłowego (18)
 • Utworzenie pierwszego programu (19)
 • Podsumowanie (21)
 • Pytania i odpowiedzi (21)
 • Warsztaty (22)

Godzina 2. Organizacja elementów programu (25)

 • Dlaczego warto używać C++? (25)
 • Poszczególne elementy programu (29)
 • Komentarze (31)
 • Funkcje (32)
 • Podsumowanie (35)
 • Pytania i odpowiedzi (35)
 • Warsztaty (36)

Godzina 3. Tworzenie zmiennych i stałych (39)

 • Czym jest zmienna? (39)
 • Definiowanie zmiennej (43)
 • Przypisanie wartości zmiennej (45)
 • Użycie definicji typu (46)
 • Stałe (47)
 • Zmienne o automatycznie ustalanym typie (50)
 • Podsumowanie (52)
 • Pytania i odpowiedzi (52)
 • Warsztaty (54)

Godzina 4. Użycie wyrażeń, poleceń i operatorów (57)

 • Polecenia (57)
 • Wyrażenia (58)
 • Operatory (59)
 • Konstrukcja warunkowa if-else (66)
 • Operatory logiczne (70)
 • Trudne do obliczenia wartości wyrażeń (72)
 • Podsumowanie (72)
 • Pytania i odpowiedzi (73)
 • Warsztaty (74)

Godzina 5. Wywoływanie funkcji (77)

 • Czym jest funkcja? (77)
 • Deklarowanie i definiowanie funkcji (77)
 • Użycie zmiennych w funkcjach (80)
 • Parametry funkcji (83)
 • Zwrot wartości z funkcji (84)
 • Parametry domyślne funkcji (86)
 • Przeciążanie funkcji (88)
 • Automatyczne ustalenie typu wartości zwrotnej (89)
 • Podsumowanie (91)
 • Pytania i odpowiedzi (91)
 • Warsztaty (92)

Godzina 6. Sterowanie przebiegiem działania programu (95)

 • Pętle (95)
 • Pętla while (95)
 • Pętla do-while (99)
 • Pętla for (100)
 • Konstrukcja switch (105)
 • Podsumowanie (107)
 • Pytania i odpowiedzi (108)
 • Warsztaty (109)

Godzina 7. Przechowywanie informacji w tablicach i ciągach tekstowych (111)

 • Czym jest tablica? (111)
 • Zapis za końcem tablicy (113)
 • Inicjalizacja tablicy (114)
 • Tablica wielowymiarowa (115)
 • Tablica znaków (118)
 • Kopiowanie ciągu tekstowego (120)
 • Odczytywanie tablicy za pomocą pętli foreach (121)
 • Podsumowanie (122)
 • Pytania i odpowiedzi (123)
 • Warsztaty (124)

CZĘŚĆ II. KLASY

Godzina 8. Tworzenie prostych klas (127)

 • Czym jest typ? (127)
 • Utworzenie nowego typu (127)
 • Klasy i elementy składowe (128)
 • Dostęp do elementów składowych klasy (130)
 • Dostęp prywatny kontra publiczny (130)
 • Implementacja metod składowych (131)
 • Tworzenie i usuwanie obiektów (134)
 • Podsumowanie (138)
 • Pytania i odpowiedzi (138)
 • Warsztaty (139)

Godzina 9. Przejście do klas zaawansowanych (141)

 • Metody składowe typu const (141)
 • Interfejs kontra implementacja (142)
 • Sposób zorganizowania deklaracji klasy i definicji metod (142)
 • Implementacja inline (142)
 • Klasy, których danymi składowymi są inne klasy (145)
 • Podsumowanie (149)
 • Pytania i odpowiedzi (150)
 • Warsztaty (151)

CZĘŚĆ III. ZARZĄDZANIE PAMIĘCIĄ

Godzina 10. Tworzenie wskaźników (153)

 • Poznajemy wskaźnik i jego przeznaczenie (153)
 • Stos i sterta (163)
 • Wskaźnik null (167)
 • Podsumowanie (169)
 • Pytania i odpowiedzi (169)
 • Warsztaty (170)

Godzina 11. Praca z zaawansowanymi wskaźnikami (173)

 • Tworzenie obiektów na stercie (173)
 • Usuwanie obiektów ze sterty (173)
 • Dostęp do danych składowych za pomocą wskaźników (175)
 • Dane składowe na stercie (176)
 • Wskaźnik this (178)
 • Utracone wskaźniki (179)
 • Wskaźniki const (180)
 • Wskaźniki const i metody składowe const (181)
 • Podsumowanie (182)
 • Pytania i odpowiedzi (183)
 • Warsztaty (183)

Godzina 12. Tworzenie referencji (185)

 • Czym jest referencja? (185)
 • Utworzenie referencji (185)
 • Użycie operatora adresu (&) z referencją (187)
 • Kiedy można stosować referencję? (189)
 • Zerowe wskaźniki i zerowe referencje (190)
 • Przekazywanie argumentów funkcji przez referencję (190)
 • Nagłówki i prototypy funkcji (194)
 • Zwracanie kilku wartości (195)
 • Podsumowanie (198)
 • Pytania i odpowiedzi (198)
 • Warsztaty (199)

Godzina 13. Zaawansowane referencje i wskaźniki (201)

 • Przekazywanie przez referencje zwiększa efektywność działania programu (201)
 • Przekazywanie wskaźnika const (204)
 • Referencje jako alternatywa dla wskaźników (207)
 • Kiedy używać wskaźników, a kiedy referencji (209)
 • Zwracanie referencji do obiektu, którego nie ma w danym zasięgu (209)
 • Problem związany ze zwracaniem referencji do obiektu na stercie (210)
 • Wskaźnik, wskaźnik, kto ma wskaźnik? (212)
 • Podsumowanie (213)
 • Pytania i odpowiedzi (213)
 • Warsztaty (214)

CZĘŚĆ IV. ZAAWANSOWANY C++

Godzina 14. Wywoływanie funkcji zaawansowanych (217)

 • Przeciążanie metod składowych (217)
 • Użycie wartości domyślnych (219)
 • Inicjalizacja obiektów (221)
 • Konstruktor kopiujący (222)
 • Wyrażenia stałych podczas kompilacji (226)
 • Podsumowanie (228)
 • Pytania i odpowiedzi (228)
 • Warsztaty (229)

Godzina 15. Przeciążanie operatorów (231)

 • Przeciążanie operatorów (231)
 • Operatory konwersji (241)
 • Podsumowanie (244)
 • Pytania i odpowiedzi (245)
 • Warsztaty (246)

CZĘŚĆ V. DZIEDZICZENIE I POLIMORFIZM

Godzina 16. Rozszerzanie klas za pomocą dziedziczenia (249)

 • Czym jest dziedziczenie? (249)
 • Prywatne kontra chronione (252)
 • Konstruktory i destruktory (254)
 • Przekazywanie argumentów do konstruktorów bazowych (256)
 • Nadpisywanie funkcji (261)
 • Podsumowanie (266)
 • Pytania i odpowiedzi (266)
 • Warsztaty (267)

Godzina 17. Użycie polimorfizmu i klas potomnych (269)

 • Polimorfizm implementowany za pomocą wirtualnych metod składowych (269)
 • Jak działają metody wirtualne? (273)
 • Podsumowanie (281)
 • Pytania i odpowiedzi (281)
 • Warsztaty (282)

Godzina 18. Wykorzystanie polimorfizmu zaawansowanego (285)

 • Problem z pojedynczym dziedziczeniem (285)
 • Abstrakcyjne typy danych (289)
 • Podsumowanie (301)
 • Pytania i odpowiedzi (301)
 • Warsztaty (302)

CZĘŚĆ VI. TEMATY SPECJALNE

Godzina 19. Przechowywanie informacji na liście (305)

 • Listy i inne struktury (305)
 • Studium przypadku struktury listy (306)
 • Struktura listy jako obiekt (315)
 • Podsumowanie (316)
 • Pytania i odpowiedzi (316)
 • Warsztaty (317)

Godzina 20. Użycie specjalnych klas, funkcji i wskaźników (319)

 • Statyczne dane składowe (319)
 • Statyczna metoda składowa (321)
 • Zawieranie się klas (323)
 • Zaprzyjaźnione klasy i metody (330)
 • Podsumowanie (344)
 • Pytania i odpowiedzi (344)
 • Warsztaty (345)

Godzina 21. Użycie nowych funkcji standardu C++14 (347)

 • Najnowsza wersja C++ (347)
 • Użycie auto w typie wartości zwrotnej funkcji (348)
 • Słowo kluczowe constexpr (352)
 • Wyrażenia lambda (354)
 • Podsumowanie (355)
 • Pytania i odpowiedzi (355)
 • Warsztaty (356)

Godzina 22. Analiza i projekt zorientowany obiektowo (359)

 • Cykl programistyczny (359)
 • Symulacja systemu alarmowego (360)
 • PostMaster - studium przypadku (366)
 • Podsumowanie (385)
 • Pytania i odpowiedzi (386)
 • Warsztaty (386)

Godzina 23. Tworzenie szablonów (389)

 • Czym są szablony? (389)
 • Egzemplarze szablonu (390)
 • Definicja szablonu (390)
 • Użycie elementów szablonu (396)
 • Podsumowanie (402)
 • Pytania i odpowiedzi (402)
 • Warsztaty (403)

Godzina 24. Obsługa wyjątków i błędów (405)

 • Pluskwy, błędy, pomyłki i "psujący się" kod (405)
 • Sytuacje wyjątkowe (406)
 • Wyjątki (407)
 • Użycie bloków try i catch (411)
 • Tworzenie kodu o profesjonalnej jakości (416)
 • Podsumowanie (422)
 • Pytania i odpowiedzi (422)
 • Warsztaty (422)

DODATKI

Dodatek A. Systemy dwójkowy i szesnastkowy (425)

 • Inne podstawy (425)
 • Konwertowanie na inną podstawę (426)
 • Szesnastkowo (429)

Dodatek B. Słowniczek (433)

Dodatek C. Witryna internetowa książki (441)

Dodatek D. Użycie kompilatora MinGW C++ w Windows (443)

 • Pobieranie MinGW-w64 (443)
 • Konfiguracja zmiennej środowiskowej Path (444)
 • Przetestowanie instalacji (447)

Skorowidz (451)

 • Tytuł: C++ w 24 godziny. Wydanie VI
 • Autor: Rogers Cadenhead, Jesse Liberty
 • Tytuł oryginału: C++ in 24 Hours, Sams Teach Yourself (6th Edition)
 • Tłumaczenie: Robert Górczyński
 • ISBN: 978-83-283-3552-3, 9788328335523
 • Data wydania: 2017-09-29
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: cpp246
 • Wydawca: Helion