Helion

Szczegóły ebooka

Excel 2019. Ćwiczenia praktyczne

Excel 2019. Ćwiczenia praktyczne


Excel Ci wszystko wyliczy...

Czy wiesz, że Excel liczy sobie już trzydzieści dwa lata? Jego pierwsza wersja, która zdobyła uznanie świata finansów i nie tylko, powstała w 1987 roku. Co więcej, podstawowe założenia Excela oraz mechanizmy obliczeń nie zmieniły się do dziś - ale za to obrosły w fantastyczne narzędzia i ułatwienia. Jeśli chcesz bliżej poznać możliwości tego programu i szybko się z nim zaprzyjaźnić, sięgnij po tę książkę. Excel 2019. Ćwiczenia praktyczne pozwoli Ci odkryć najważniejsze opcje Excela przydatne w życiu prywatnym i pracy zawodowej.

Obojętne, czy będziesz chciał szybko policzyć koszty remontu czy wypłaty dla pracowników, ustalić, jaki był dzień tygodnia dowolnego dnia pół wieku temu czy przeprowadzić skomplikowane obliczenia matematyczne - Excel Ci w tym pomoże. Musisz tylko poznać specyfikę jego działania, sposoby wykorzystywania formuł i funkcji, formatowania komórek, działania na arkuszu, pliku i skoroszycie. Trudno o wszystko opanować w teorii. Dlatego właśnie seria praktycznych ćwiczeń, podczas których będziesz pracować bezpośrednio w programie, jest najcenniejszą lekcją. Otwórz książkę, włącz Excel 2019 i ruszaj!

 • Przygotowanie do pracy
 • Poruszanie się po arkuszu i wpisywanie informacji do komórek
 • Arkusz, skoroszyt i plik
 • Zakresy
 • Edytowanie zawartości arkusza
 • Formatowanie
 • Formuły i funkcje
 • Wykresy
 • Oglądanie i drukowanie arkuszy


Rozdział 1. Przygotowanie do pracy 9

 • Wprowadzenie 9
 • Uruchomienie Excela z pustym skoroszytem 10
 • Arkusz 15
 • Pasek szybkiego dostępu 17
 • Menu Opcje 22

Rozdział 2. Poruszanie się po arkuszu i wpisywanie informacji do komórek 25

 • Wprowadzenie 25
 • Poruszanie się po arkuszu, liczba kolumn i wierszy 26
 • Wpisywanie tekstu i liczb do komórek arkusza 32
 • Wpisywanie formuł 40
 • Komentarze 43
 • Wartości logiczne i użycie prostej funkcji 47
 • Psikusy Excela 48
 • Dodatkowe informacje o poruszaniu się po arkuszu 52

Rozdział 3. Arkusz, skoroszyt i plik 55

 • Wprowadzenie 55
 • Arkusze to "kartki" w skoroszycie 56
 • Zapisywanie skoroszytów w plikach 65
 • Kończenie pracy i zamykanie okna 70
 • Otwieranie plików 72
 • Kopiowanie i przesuwanie arkuszy z pliku do pliku 75

Rozdział 4. Zakresy 77

 • Wprowadzenie 77
 • Zaznaczanie zakresów 78
 • Wpisywanie danych do zaznaczonego zakresu 82

Rozdział 5. Edytowanie zawartości arkusza 87

 • Wprowadzenie 87
 • Czyszczenie komórki 87
 • Edycja zawartości komórki 91
 • Edytowanie komentarza 94
 • Wstawianie wierszy i kolumn 94
 • Usuwanie wierszy i kolumn 97
 • Wstawianie i usuwanie komórek 98
 • Kopiowanie za pomocą schowka 100
 • Przesuwanie (przenoszenie) danych za pomocą schowka 108
 • Kopiowanie i przesuwanie przez przeciąganie myszą 110

Rozdział 6. Formatowanie 115

 • Wprowadzenie 115
 • Zmiana czcionki i wyrównania 116
 • Tło, obramowania i kolor pisma 119
 • Automatyczne formatowanie tabel - style 122
 • Usuwanie formatowania 124
 • Data 125
 • Czas 131
 • Malarz formatów 133
 • Ukrywanie i odkrywanie wierszy i kolumn 135

Rozdział 7. Formuły i funkcje 139

 • Wprowadzenie 139
 • Sumowanie 140
 • Excel jest doskonałym kalkulatorem 149
 • Adresy względne, bezwzględne i mieszane 152
 • Przykłady użycia funkcji 155
 • Adresowanie trójwymiarowe 162

Rozdział 8. Wykresy 165

 • Wprowadzenie 165
 • Tworzenie wykresów 166
 • Wykresy są dynamicznie połączone z danymi 180

Rozdział 9. Oglądanie i drukowanie arkuszy 183

 • Wprowadzenie 183
 • Oglądanie 184
 • Podgląd wydruku 188
 • Drukowanie 191