Helion


Szczegóły ebooka

Cyberkolonializm. Poznaj świat cyfrowych przyjaciół i wrogów

Cyberkolonializm. Poznaj świat cyfrowych przyjaciół i wrogów


 

Książka "Cyberkolonializm. Poznaj świat cyfrowych przyjaciół i wrogów" Krzysztofa Gawkowskiego wyróżniona!

Książka zdobyła wyróżnienie w kategorii publikacji popularnonaukowych i podręczników w Konkursie Polskiego Towarzystwa Informatycznego na Najlepszą Polską Książkę Informatyczną 2019.

 

---

Poznaj świat cyfrowych przyjaciół i wrogów...

Ludzkość od wielu tysięcy lat przekształca i zmienia otaczającą ją przestrzeń. Jednak nawet XIX-wieczna rewolucja przemysłowa nie przyczyniła się w tak dużym stopniu do zmiany codziennego życia, ewolucji struktur społecznych czy uwarunkowań psychologicznych, jak współczesny cybernetyczno-internetowy postęp. Nowoczesna technologia już dawno przekroczyła granice wieku użytkownika, a teraz mierzy się z granicą czasu. Zaledwie 2 procent ludzi na świecie, którzy mają dostęp do komputera, smartfonu czy internetu, deklaruje, że mogłoby bez nich żyć. W której grupie jesteś Ty?

Dobrodziejstwa technologiczne otoczyły życie człowieka jak pajęczyna, z której już dziś wydostać się jest niezwykle ciężko, a za kilka lat może to być już całkiem niemożliwe. Rozwój nowoczesnych technologii niesie ze sobą wiele korzyści, ale i jeszcze więcej zagrożeń. Rodzi również pytania o kondycję ludzkości, o wszechobecną możliwość manipulacji. Polityka, bezpieczeństwo, nasza własna prywatność i anonimowość — to wszystko są zagadnienia, które Krzysztof Gawkowski porusza w swojej książce. Przeczytaj i dowiedz się, gdzie czają się niebezpieczeństwa i jak się przed nimi chronić. Naucz się, jak nie dać się pochłonąć i oszukać w cyfrowym świecie. Cyberkolonializm to książka o bliskiej przyszłości, która na pewno zmieni Twoje życie. Może sam zostaniesz cyfrowym rewolucjonistą?


 

Wstęp 7

 

Rozdział 1. Wszechobecna cyberprzestrzeń - rzeczywistość i kierunki jej rozwoju 11

 • Technologia w służbie człowieka 11
 • Społeczeństwo informacyjne 12
 • Pojęcie cyberprzestrzeni 13
 • Prawo Moore'a i jego implikacje 14
 • Globalna sieć teleinformatyczna 15
 • Nowe technologie jako stały element życia człowieka 18
 • Gospodarka i społeczeństwo oparte na nowych technologiach 20
 • Ewolucja infrastruktury informatycznej 23
 • Czas internetowego biznesu 24
 • Elektroniczny sport 25
 • Innowacyjność sieci 28
 • Informatyka medyczna 30
 • Drukowanie 3D 32
 • Nowe technologie w administracji 35
 • Wykluczeni z globalnej sieci - konsekwencje i sposoby rozwiązania problemu 37
 • Bezrobocie cyfrowe - efekt rozwoju nowych technologii 41
 • Kryptografia i kryptowaluty 46

Rozdział 2. Cyberzagrożenia czyhające w wirtualnym i realnym świecie 51

 • Dzieci a technologie ITC 51
 • Sieć i problemy ze zdrowiem, z pamięcią, emocjami 54
 • Formy uzależnienia od internetu i cyberprzestrzeni 55
 • Sieci społecznościowe - źródło frustracji i egoizmu? 60
 • Social media a prywatność i konsekwencje jej naruszania 68
 • Luki w oprogramowaniu 73
 • Bezpieczeństwo struktur teleinformatycznych - główne wyzwania 75
 • Przestępstwa i zbrodnie w sieci 75
 • Kradzież tożsamości i handel danymi osobowymi 81
 • Fałszowanie tożsamości 85
 • Hakowanie samochodów 88
 • Oprogramowanie do popełniania przestępstw 92
 • Urządzenia mobilne 98
 • Mobilne finanse 101
 • Mobilny biznes 103
 • Mobilne zdrowie - łatwy cel dla hakera 105
 • Przykłady innych zagrożeń będących skutkiem rozwoju technologicznego - druk przestrzenny, cyfrowa lokalizacja, bezzałogowe statki powietrzne 109
 • Indeksy cyberbezpieczeństwa 114
 • Zagrożenia ekoelektroniczne 115

Rozdział 3. Dane - złoto naszych czasów 119

 • Dane osobowe 119
 • Big data 120
 • Przetwarzanie danych w chmurze 125
 • Chmury a prywatność użytkowników sieci 127
 • Globalna inwigilacja 127
 • Firmy branży internetowej - rozwój i pozycja finansowa 131
 • Prywatność w serwisach internetowych 132
 • Anonimowość w sieci 133
 • Sieć TOR - możliwości, zasoby, użytkownicy 134
 • Freenet 137
 • Sposoby ochrony prywatności 137
 • Wideonadzór 140
 • Biometria 147
 • Ranking społeczeństwa 154

Rozdział 4. Cyberprzestrzeń jako pole walki 157

 • Wojny informacyjne 157
 • Wybory w sieci 161
 • Szpiegostwo internetowe - zaciekła walka o informacje 164
 • Koncepcja Obronna RP i nowe technologie w wojskowości 169
 • Drony 170
 • Broń nowej generacji 172
 • Superwojsko 175
 • Cyberstrategie jako element strategii obronnych 176
 • Cyberwojna 182
 • Działania cyberwojenne w czasie pokoju 183
 • Cyberbezpieczeństwo infrastruktury krytycznej 186
 • Cyberterroryzm 188

Rozdział 5. Prawne regulacje dotyczące internetu 191

 • Oficjalne strategie informatyzacji kraju 192
 • Nadzór nad domenami 193
 • Inne regulacje międzynarodowe dotyczące cyberprzestrzeni 193
 • Prawne wyzwania dotyczące regulacji cyberprzestrzeni 198
 • Internet a prawne ramy prywatności 203
 • Ochrona danych 209
 • RODO 210

Rozdział 6. Inteligentny świat - komfort czy niebezpieczeństwo? 213

 • Inteligentny internet 214
 • Protokoły IPv4 i IPv6 215
 • Internet rzeczy 216
 • Idea smart city 224
 • Inteligentne systemy transportowe 231
 • Smart grids 232
 • Inteligentne domy 236
 • Inteligentne osiedla 238
 • Inteligentne miasta przyszłości a bezpieczeństwo 239

Rozdział 7. Cyberświat przyszłości - czy wiemy, dokąd zmierzamy? 243

 • Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość 244
 • Sztuczna inteligencja 246
 • Technologie kognitywne 252
 • Robotyka 253
 • Bunty maszyn 265
 • Włamanie do ludzkiego mózgu 268
 • CyberGenetyka 269
 • Inteligentne implanty i ulepszanie człowieka 271
 • Wyłączyć człowieka 272
 • Transhumanizm 273

Rozdział 8. Zakończenie czy koniec świata? 281

Przypisy 287

Bibliografia 317

Spis rysunków 335

Spis tabel 339