Helion


Szczegóły ebooka

Czysty kod w C#. Techniki refaktoryzacji i najlepsze praktyki

Czysty kod w C#. Techniki refaktoryzacji i najlepsze praktyki


Język C# cechują dojrzałość, prostota i nowoczesność. Służy on do wielu celów: do tworzenia aplikacji sieciowych, aplikacji działających w chmurze, oprogramowania dla urządzeń mobilnych i internetu rzeczy. Choć pozwala na pisanie kodu bezpiecznego, przejrzystego, wydajnego i prostego w konserwacji, zdarzają się przypadki, gdy jest on tak fatalnej jakości, że uzyskanie właściwej skalowalności i wydajności oprogramowania staje się niemożliwe. W takim wypadku trzeba zidentyfikować i rozwiązać problemy występujące w kodzie. Nie jest to łatwe zadanie.

Dzięki tej książce zrozumiesz znaczenie standardów kodowania, zasad i metodologii. Dowiesz się, czemu służą przeglądy kodu oraz jak przyczyniają się do jego poprawiania oraz zapewnienia zgodności z uznanymi standardami. Opisano tu także testy jednostkowe, zagadnienia związane z techniką TDD oraz rozwiązywaniem zadań przekrojowych. Zaprezentowano dobre praktyki programowania obiektów, struktur danych, obsługiwania wyjątków oraz innych aspektów pisania programów w języku C#. Poszczególne zagadnienia zilustrowano licznymi przykładami działającego kodu C# oraz wyczerpującymi wyjaśnieniami w postaci procedur krok po kroku.

W książce między innymi:

 • dobre praktyki pisania kodu w C#
 • implementacja metodologii fail-pass-refactor dla kodu w C#
 • wzorce projektowe i ich stosowanie
 • rozpoznawanie kodu złej jakości
 • zabezpieczanie interfejsów API i usługa Azure Key Vault
 • wykorzystywanie narzędzi do profilowania i refaktoryzacji

C#. Sekret sukcesu tkwi w czystym i najbardziej przejrzystym kodzie


O autorze 13

O recenzencie 15

Przedmowa 17

Rozdział 1. Standardy i zasady kodowania w języku C# 23

 • Wymagania techniczne 24
 • Dobry kod kontra zły kod 24
  • Zły kod 25
  • Dobry kod 39
 • Potrzeba stosowania standardów kodowania, zasad i metodologii 44
  • Standardy kodowania 44
  • Zasady kodowania 45
  • Metodologie kodowania 45
  • Konwencje kodowania 46
  • Modułowość 46
  • KISS 47
  • YAGNI 47
  • DRY 48
  • SOLID 48
  • Brzytwa Ockhama 49
 • Podsumowanie 49
 • Pytania 50
 • Dalsza lektura 50

Rozdział 2. Przeglądy kodu - procedura i znaczenie 51

 • Procedura przeglądu kodu 52
 • Przygotowanie kodu do przeglądu 52
 • Kierowanie przeglądem kodu 54
  • Wydawanie żądania ściągnięcia 55
  • Odpowiadanie na żądanie ściągnięcia 58
  • Wpływ komentarzy udzielanych podczas przeglądu kodu na programistów przekazujących kod do przeglądu 59
 • Co należy przejrzeć? 62
  • Obowiązujące w firmie wytyczne dotyczące kodowania oraz wymagania biznesowe 62
  • Konwencje nazewnictwa 63
  • Formatowanie 63
  • Testowanie 64
  • Wytyczne dotyczące architektury i wzorce projektowe 65
  • Wydajność i bezpieczeństwo 66
 • Kiedy przesłać kod do przeglądu? 67
 • Komentowanie przeglądanego kodu i udzielanie odpowiedzi na uwagi 68
  • Komentowanie recenzowanego kodu 69
  • Odpowiadanie na komentarze recenzenta 70
 • Podsumowanie 71
 • Pytania 71
 • Dalsza lektura 72

Rozdział 3. Klasy, obiekty i struktury danych 73

 • Wymagania techniczne 74
 • Organizowanie klas 74
 • Klasa powinna mieć tylko jedną odpowiedzialność 76
 • Wprowadzanie w klasach komentarzy w celu generowania dokumentacji 78
 • Spójność i sprzężenia 81
  • Przykład ścisłego sprzężenia 81
  • Przykład luźnego sprzężenia 82
  • Przykład kodu o niskiej spójności 84
  • Przykład kodu o wysokiej spójności 84
 • Projektowanie z myślą o zmianach 85
  • Programowanie na bazie interfejsów 86
  • Wstrzykiwanie zależności i odwracanie sterowania 88
  • Przykład mechanizmu DI 89
  • Przykład IoC 91
 • Prawo Demeter 92
  • Przykłady stosowania i łamania prawa Demeter 92
 • Niemutowalne obiekty i struktury danych 94
  • Przykład niemutowalnego typu 94
 • Obiekty powinny ukrywać dane i eksponować metody 95
  • Przykład hermetyzacji 96
 • Struktury danych powinny eksponować dane i nie powinny mieć metod 96
  • Przykład struktury danych 97
 • Podsumowanie 97
 • Pytania 98
 • Dalsza lektura 99

Rozdział 4. Pisanie czystych funkcji 101

 • Podstawy programowania funkcyjnego 102
 • Pisanie krótkich metod 105
  • Wcięcia w kodzie 107
 • Unikanie powielania kodu 108
 • Unikanie zbyt dużej liczby parametrów 109
  • Implementacja reguły SRP 110
 • Podsumowanie 115
 • Pytania 115
 • Dalsza lektura 116

Rozdział 5. Obsługa wyjątków 117

 • Wyjątki sprawdzane i niesprawdzane 118
 • Unikanie wyjątków NullReferenceException 121
 • Wyjątki dotyczące reguł biznesowych 124
  • Przykład 1. - obsługa warunków za pomocą wyjątków opisujących reguły biznesowe 127
  • Przykład 2. - obsługa warunków z wykorzystaniem normalnego przepływu programu 128
 • Przekazywanie sensownych informacji za pomocą wyjątków 130
 • Budowanie niestandardowych wyjątków 131
 • Podsumowanie 134
 • Pytania 134
 • Dalsza lektura 135

Rozdział 6. Testy jednostkowe 137

 • Wymagania techniczne 138
 • Znaczenie dobrego testu 138
 • Narzędzia testowe 143
  • MSTest 144
  • NUnit 151
  • Moq 157
 • SpecFlow 162
 • Praktyka metodologii TDD - test nie przechodzi, test przechodzi i refaktoryzacja 166
 • Usuwanie nadmiarowych testów, komentarzy i martwego kodu 172
 • Podsumowanie 173
 • Pytania 174
 • Dalsza lektura 174

Rozdział 7. Testowanie systemu "od końca do końca" 175

 • Testowanie E2E 175
  • Moduł logowania (podsystem) 177
  • Moduł administratora (podsystem) 180
  • Moduł sprawdzianów (podsystem) 182
  • Testowanie E2E trójmodułowego systemu 183
 • Fabryki 186
 • Wstrzykiwanie zależności 193
 • Modularyzacja 198
 • Podsumowanie 200
 • Pytania 201
 • Dalsza lektura 201

Rozdział 8. Wątki i współbieżność 203

 • Cykl życia wątku 204
 • Dodawanie parametrów wątku 205
 • Korzystanie z puli wątków 207
  • Biblioteka TPL 207
  • ThreadPool.QueueUserWorkItem() 210
 • Korzystanie z muteksów dla wątków synchronicznych 210
 • Praca z wątkami równoległymi z wykorzystaniem semaforów 212
 • Ograniczanie liczby procesorów i wątków w puli wątków 215
 • Zapobieganie zakleszczeniom 216
  • Przykład zakleszczenia 217
 • Zapobieganie wyścigom 221
 • Statyczne konstruktory i metody 224
  • Dodawanie statycznych konstruktorów do kodu 225
  • Dodawanie metod statycznych 226
 • Mutowalność, niemutowalność i bezpieczeństwo wątków 229
  • Pisanie kodu, który jest mutowalny, ale nie jest bezpieczny w kontekście wątków 230
  • Pisanie kodu, który jest niemutowalny i bezpieczny w kontekście wątków 232
  • Bezpieczeństwo wątków 233
 • Zależności metod zsynchronizowanych 237
 • Korzystanie z klasy Interlocked 238
 • Ogólne zalecenia 241
 • Podsumowanie 242
 • Pytania 243
 • Dalsza lektura 243

Rozdział 9. Projektowanie i tworzenie API 245

 • Wymagania techniczne 246
 • Czym jest API? 246
 • Proxy interfejsów API 248
 • Wytyczne projektowe dla interfejsów API 249
  • Dobrze zdefiniowane granice oprogramowania 252
  • Znaczenie dobrej jakości dokumentacji interfejsu API 255
  • Przekazywanie niemutowalnych struktur zamiast mutowalnych obiektów 257
  • Testowanie zewnętrznych API 260
  • Testowanie własnych API 261
 • Projektowanie API za pomocą RAML 264
  • Instalacja oprogramowania Atom i API Workbench firmy MuleSoft 264
  • Tworzenie projektu 265
  • Generowanie API w języku C# na podstawie niezależnej od języka specyfikacji w języku RAML 268
 • Podsumowanie 272
 • Pytania 272
 • Dalsza lektura 273

Rozdział 10. Zabezpieczanie API za pomocą kluczy API i usługi Azure Key Vault 275

 • Wymagania techniczne 276
 • Projekt API - kalendarz dywidend 276
 • Dostęp do Morningstar API 277
  • Przechowywanie klucza Morningstar API w Azure Key Vault 278
 • Tworzenie w Azure aplikacji webowej ASP.NET Core kalendarza dywidend 280
  • Publikowanie aplikacji webowej 281
 • Korzystanie z klucza API do zabezpieczenia interfejsu API kalendarza dywidend 286
  • Konfigurowanie repozytorium 286
  • Konfiguracja uwierzytelniania i autoryzacji 288
 • Testowanie zabezpieczeń z wykorzystaniem klucza API 295
 • Dodanie kodu kalendarza dywidend 297
 • Ustawianie przepustowości interfejsu API 304
 • Podsumowanie 308
 • Pytania 308
 • Dalsza lektura 309

Rozdział 11. Rozwiązywanie problemów przekrojowych 311

 • Wymagania techniczne 312
 • Wzorzec projektowy Dekorator 312
 • Wzorzec projektowy Proxy 315
 • AOP z wykorzystaniem PostSharp 317
  • Rozszerzanie frameworka aspektów 318
  • Rozszerzanie frameworka architektury 320
 • Biblioteka wielokrotnego użytku do obsługi przekrojowych problemów w projekcie 321
  • Buforowanie 321
  • Rejestrowanie w plikach 323
  • Logowanie 324
  • Obsługa wyjątków 325
  • Zabezpieczenia 326
  • Walidacja parametrów 329
  • Obsługa transakcji 334
  • Obsługa puli zasobów 334
  • Obsługa ustawień konfiguracji 335
  • Oprzyrządowanie 336
 • Podsumowanie 336
 • Pytania 337
 • Dalsza lektura 337

Rozdział 12. Narzędzia do poprawy jakości kodu 339

 • Wymagania techniczne 340
 • Definicja dobrej jakości kodu 340
 • Porządkowanie kodu i obliczanie jego metryk 342
 • Wykonywanie analizy kodu 345
 • Korzystanie z narzędzia Quick Action 347
 • Korzystanie z narzędzia JetBrains dotTrace 348
 • Korzystanie z narzędzia JetBrains ReSharper 352
 • Korzystanie z narzędzia Telerik JustDecompile 361
 • Podsumowanie 362
 • Pytania 363
 • Dalsza lektura 363

Rozdział 13. Refaktoryzacja kodu C# - identyfikacja zapachów kodu 365

 • Wymagania techniczne 366
 • Zapachy kodu na poziomie aplikacji 366
  • Ślepota danych typu Boolean 366
  • Eksplozja kombinatoryczna 368
  • Wymyślna złożoność 369
  • Kępy danych 370
  • Komentarze-dezodoranty 370
  • Powielony kod 370
  • Utracony zamiar 371
  • Mutacje zmiennych 371
  • Rozwiązanie-dziwak 373
  • Chirurgia strzelby 375
  • Rozrzucanie rozwiązań 377
  • Niekontrolowane skutki uboczne 377
 • Zapachy kodu na poziomie klasy 378
  • Złożoność cyklomatyczna 378
  • Rozbieżna zmiana 382
  • Rzutowanie w dół 382
  • Nadmierne używanie literałów 382
  • Zazdrość o kod 383
  • Nieodpowiednia intymność 384
  • Nieprzyzwoite obnażanie 384
  • Rozbudowana klasa (obiekt-Bóg) 385
  • Klasa leniwa 385
  • Klasa-pośrednik 386
  • Klasa osierocona złożona z samych zmiennych i stałych 386
  • Obsesja na punkcie prymitywów 386
  • Odrzucony spadek 386
  • Spekulatywna ogólność 387
  • Stwierdzaj, nie pytaj 387
  • Tymczasowe pola 387
 • Zapachy na poziomie metod 387
  • Metoda "czarna owca" 387
  • Złożoność cyklomatyczna 388
  • Wymyślna złożoność 388
  • Martwy kod 388
  • Zbyt duża ilość zwracanych danych 388
  • Zazdrość o kod 388
  • Rozmiar identyfikatora 389
  • Nieodpowiednia intymność 389
  • Długie wiersze kodu (wiersze-Bogowie) 389
  • Leniwe metody 389
  • Długie metody (metody-Bogowie) 389
  • Długa lista parametrów 390
  • Łańcuchy komunikatów 390
  • Metoda-pośrednik 390
  • Rozwiązanie-dziwak 390
  • Spekulatywna ogólność 390
 • Podsumowanie 391
 • Pytania 391
 • Dalsza lektura 393

Rozdział 14. Refaktoryzacja kodu C# - Implementacja wzorców projektowych 395

 • Wymagania techniczne 396
 • Implementacja kreacyjnych wzorców projektowych 396
  • Implementacja wzorca Singleton 397
  • Implementacja wzorca Metoda wytwórcza 398
  • Implementacja wzorca projektowego Fabryka abstrakcyjna 399
  • Implementacja wzorca Prototyp 402
  • Implementacja wzorca projektowego Budowniczy 404
 • Implementacja strukturalnych wzorców projektowych 409
  • Implementacja wzorca projektowego Most 410
  • Implementacja wzorca Kompozyt 412
  • Implementacja wzorca projektowego Fasada 414
  • Implementacja wzorca projektowego Pyłek 416
 • Przegląd behawioralnych wzorców projektowych 419
 • Końcowe wnioski 420
 • Podsumowanie 422
 • Pytania 423
 • Dalsza lektura 423

Odpowiedzi 425

 • Tytuł: Czysty kod w C#. Techniki refaktoryzacji i najlepsze praktyki
 • Autor: Jason Alls
 • Tytuł oryginału: Clean Code in C#: Refactor your legacy C# code base and improve application performance by applying best practices
 • Tłumaczenie: Radosław Meryk
 • ISBN książki drukowanej: 978-83-283-7725-7, 9788328377257
 • Data wydania książki drukowanej: 2021-06-29
 • ISBN Ebooka: 978-83-283-7726-4, 9788328377264
 • Data wydania: 2021-06-29
 • Format: 168x237
 • Identyfikator pozycji: czykoc
 • Kategorie:
 • Wydawca: Helion