Helion


Szczegóły ebooka

Design Thinking dla przedsiębiorców i małych firm. Potęga myślenia projektowego w codziennej pracy

Design Thinking dla przedsiębiorców i małych firm. Potęga myślenia projektowego w codziennej pracy


Wielka metodologia dla niewielkiego budżetu

Do niedawna Design Thinking (myślenie projektowe) było dobrem luksusowym. Dojście do tej metodologii miały tylko firmy z wielkimi pomysłami oraz głębokimi kieszeniami, a i one musiały korzystać z pomocy dużych agencji i firm konsultingowych. Niniejsza książka powstała po to, by zmienić ten stan rzeczy. Przejcie do celowych, skoncentrowanych na kliencie, zrównoważonych praktyk biznesowych zaczyna się od małych firm, które tworzą szkielet całej ekonomii. A zatem nadszedł czas, by przestawić się na nowy sposób mylśenia. Nauczysz się:

  • Jak włączyć procesy myślenia projektowego do codziennych działań i w jakich obszarach biznesu to podejście jest najcenniejsze.
  • Jak efektywnie korzystać z najbardziej rozpowszechnionych i najpopularniejszych narzędzi projektowych (takich jak ideacja, prototypowanie, błyskawiczna burza mózgów).
  • Jak wykorzystywać myślenie projektowe do identyfikacji i realizacji celów i tworzenia nowych modeli biznesowych.
  • Jak stworzyć nowe produkty i usługi, które przyniosą doskonałe zyski.
  • Jak poprawić wrażenia użytkownika, aby klienci byli bardziej lojalni.

Zapomnij o mozolnym konsultowaniu opłat, zaliczek na konto projektu i zobowiązań kontraktowych. Przejmij ster i zyskaj dostęp do najbardziej produktywnych zasad mylśenia projektowego, metodologii i ćwiczeń, które możesz od razu wdrożyć. Potrzebujesz jedynie entuzjazmu, otwartego umysłu, markerów, tablicy lub flipchartów, stosu samoprzylepnych karteczek oraz tej książki. Gratulujemy podjęcia miałej decyzji!

A teraz przygotuj się na zastrzyk potężnej przewagi konkurencyjnej.

Słowo wstępne (7)

O autorce (9)

Przedmowa (11)

Rozdział 1. Wprowadzenie do myślenia projektowego (15)

Rozdział 2. Rola badań w myśleniu projektowym (33)

Rozdział 3. Projektowanie strategii biznesowej (49)

Rozdział 4. Projektowanie wrażeń użytkownika (59)

Rozdział 5. Projektowanie cyfrowych wrażeń użytkownika (75)

Rozdział 6. Projektowanie usług i świadczenia usług (91)

Rozdział 7. Projektowanie marketingu (101)

Rozdział 8. Projektowanie dla zmiany (119)

Rozdział 9. Projektowanie dla wzrostu (129)

Dodatek A. Studia przypadków (143)

Dodatek B. Dane metryczne w myśleniu projektowym (153)

Dodatek C. Glosariusz terminów związanych z myśleniem projektowym (159)

Dodatek D. Zasoby (165)