Szczegóły kursu

Django REST framework. Kurs video. Praktyczne wprowadzenie do projektowania interfejsów REST API

Django REST framework. Kurs video. Praktyczne wprowadzenie do projektowania interfejsów REST API

Sebastian Opałczyński

Kurs video

Obierz kurs na... projektowanie interfejsów typu REST API

W nowoczesnym stacku technologicznym do rozwiązań webowych aplikacje buduje się zwykle z konkretnych komponentów, do których należą: SPA (single-page application, tj. klient webowy, który komunikuje się z serwerem za pośrednictwem API), klient mobilny (Android & iOS), serwer API oraz data storage. W podejściu, w którym system buduje się właśnie z tych składowych, serwer API jest pisany tylko raz, interfejs pomiędzy klientem webowym i mobilnym a serwerem API zaś pozostaje niemal identyczny. Co jest niewątpliwie wygodne, o ile oczywiście wiadomo, jak zabrać się do pracy...

Ten kurs video wprowadzi słuchacza w temat projektowania interfejsów typu REST API. Zawarta w nim wiedza wystarczy do tego, by zacząć tworzyć własne komponenty API (proste aplikacje CRUD-owe). Autor szkolenia skupia się głównie na narzędziu Django REST framework, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by napisany już interfejs rozszerzyć następnie o wsparcie do GraphQL. Bo interfejsy, owszem, mogą się zmieniać, ale zasady nie. One pozostają stałe. Dlatego wiedza zawarta w proponowanym kursie przyda się jego uczestnikowi nie tylko do projektowania interfejsu REST API, ale także potem, gdy zechce eksplorować nowe, alternatywne dla REST API rozwiązania.

Co Cię czeka podczas naszego profesjonalnego szkolenia?

W trakcie tego kursu video:

 • Poznasz Django REST framework.
 • Nauczysz się projektować w nim interfejsy REST API.
 • Opanujesz najważniejsze komendy frameworka Django.
 • Dowiesz się, czym jest CRUD.
 • Wdrożysz się w język SQL.

Co więcej...

 • Zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne backend developerowi, a tym samym będziesz mógł myśleć o pracy w tym zawodzie.

Django REST framework. Kurs video. Praktyczne wprowadzenie do projektowania interfejsów REST API wymaga od uczestnika znajomości podstaw języka Python; dobrze też, jeśli szkolenie nie będzie pierwszym spotkaniem z frameworkiem Django. Ukończywszy kurs, będziesz przygotowany do tego, by dołączyć do teamu projektowego jako projektant backendu. Uzbrojony w wiedzę oraz w słownictwo używane w trakcie szkolenia, poczujesz się o wiele pewniej w trakcie starań o pracę w software house.

Interfejs typu REST API

REST, czyli representation state transfer, to styl architektury oprogramowania, który został zaprezentowany światu w 2000 roku. Opiera się na zbiorze wcześniej określonych reguł, opisujących sposób definiowania zasobów. API - application programming interface - to zestaw reguł, zgodnie z którymi odbywa się komunikacja między systemami komputerowymi oraz między systemem komputerowym a człowiekiem. REST API musi spełniać kilka warunków. Po pierwsze, interfejs użytkownika musi być odseparowany od operacji na serwerze. Po drugie, REST nie dotyczą takie pojęcia jak stany i sesje. Po trzecie, odpowiedź otrzymywana przez użytkownika z REST API jest zdefiniowana, jeśli chodzi o „cacheability”, co ma szczególne znaczenie dla danych, które szybko stają się nieaktualne, oraz tych, które aktualizują się rzadko. W REST API adresy zasobów muszą być jasne. To, jaki zasób otrzymamy, wynika bezpośrednio z budowy adresu. I wreszcie - w logice REST API warstwy dostępu do danych, logiki biznesowej oraz prezentacji powinny być od siebie odseparowane i nie mogą na siebie oddziaływać. Interfejsy REST API są bardzo popularne ze względu na ich uniwersalność, intuicyjność i wygodę użytkowania. Chętnie korzystają z nich tacy giganci z Doliny Krzemowej jak choćby Google czy Facebook.

 • Tytuł: Django REST framework. Kurs video. Praktyczne wprowadzenie do projektowania interfejsów REST API
 • Autor: Sebastian Opałczyński
 • Czas trwania: 04:23:11
 • ISBN: 978-83-283-6837-8, 9788328368378
 • Data wydania: 2020-12-02
 • Format: Kurs Video
 • Identyfikator pozycji: djrefr
 • Wydawca: Videopoint