Szczegóły ebooka

Docker dla programistów. Rozwijanie aplikacji i narzędzia ciągłego dostarczania DevOps

Docker dla programistów. Rozwijanie aplikacji i narzędzia ciągłego dostarczania DevOps

Richard Bullington-McGuire, Michael Schwartz, Andrew K. Dennis

Ebook

Docker zyskuje coraz większe uznanie programistów. Dzięki swojej niezależności od platformy kontenery pozwalają na uruchamianie kodu w różnych środowiskach, zarówno w centrach danych, jak i w chmurze. Zastosowanie kontenerów bardzo upraszcza opracowanie, testowanie, wdrażanie i skalowanie aplikacji. Pozwala też na automatyzację przepływu pracy i stałe doskonalenie aplikacji. Aby skorzystać ze wszystkich tych zalet, architekci, projektanci i programiści muszą wszechstronnie i głęboko poznać wiele różnych aspektów zarządzania środowiskiem kontenerowym.

Oto wyczerpujące omówienie wszystkich zagadnień niezbędnych do tworzenia i rozwijania aplikacji w Dockerze. W książce zaprezentowano różne metody wdrażania i uruchamiania kontenerów, pokazano również, jak wykorzystuje się je w środowisku produkcyjnym. Wskazano właściwe techniki używania narzędzi Jenkins, Kubernetes i Spinnaker. Przedstawiono metody monitorowania, zabezpieczania i skalowania kontenerów za pomocą takich narzędzi jak Prometheus i Grafana. Nie zabrakło opisu wdrażania kontenerów w różnych środowiskach, między innymi w chmurowej usłudze Amazon Elastic Kubernetes Service, a także - na koniec - kwestii bezpieczeństwa Dockera i związanych z tym dobrych praktyk.

W książce:

 • gruntowne wprowadzenie do Dockera i programowania w VirtualBox
 • tworzenie systemów z kontenerów i ich wdrażanie w środowisku produkcyjnym
 • ciągłe wdrażanie oprogramowania
 • skalowanie, testy obciążeniowe i zagadnienia bezpieczeństwa
 • stosowanie zewnętrznych narzędzi: AWS, Azure, GCP i innych

Docker. Wszechstronne wdrożenia w najlepszym stylu

 

O autorach 15

 

O recenzencie 17

Przedmowa 19

CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE DO PLATFORMY DOCKER - KONTENERY I PROGRAMOWANIE W LOKALNYM ŚRODOWISKU 25

Rozdział 1. Wprowadzenie do platformy Docker 27

 • Geneza platformy Docker 28
  • Hosting kolokacyjny 28
  • Hosting samodzielny 29
  • Centra danych 29
 • Wirtualizacja jako sposób na ekonomiczne wykorzystanie zasobów 31
 • Rosnące zapotrzebowanie na energię 33
 • Wirtualizacja i chmura obliczeniowa 34
 • Dalsza optymalizacja zasobów centrów danych przy użyciu kontenerów 36
 • Podsumowanie 38
 • Dalsza lektura 38

Rozdział 2. Tworzenie aplikacji z użyciem VirtualBox i kontenerów Docker 39

 • Wymagania techniczne 40
 • Problem zanieczyszczania systemu plików hosta 40
 • Tworzenie maszyn wirtualnych za pomocą programu VirtualBox 41
  • Wprowadzenie do wirtualizacji 41
  • Tworzenie maszyny wirtualnej 42
  • Dodatki do systemu gościa 43
  • Instalacja programu VirtualBox 44
 • Kontenery Docker 45
  • Wprowadzenie do kontenerów 45
  • Tworzenie aplikacji przy użyciu platformy Docker 47
 • Pierwsze kroki z platformą Docker 48
  • Automatyzacja poleceń za pomocą skryptów 49
 • Podsumowanie 59
 • Dalsza lektura 60

Rozdział 3. Udostępnianie kontenerów w serwisie Docker Hub 61

 • Wymagania techniczne 62
 • Wprowadzenie do serwisu Docker Hub 62
  • Korzystanie z serwisu Docker Hub za pomocą wiersza poleceń 63
  • Korzystanie z serwisu Docker Hub za pomocą przeglądarki 64
 • Implementacja kontenera MongoDB w aplikacji 66
  • Uruchomienie powłoki kontenera 69
 • Wprowadzenie do architektury mikrousługowej 71
  • Skalowalność 72
  • Komunikacja między kontenerami 72
 • Implementacja prostej aplikacji mikrousługowej 75
 • Udostępnianie kontenerów w serwisie Docker Hub 79
 • Podsumowanie 82
 • Dalsza lektura 82

Rozdział 4. Tworzenie systemów przy użyciu kontenerów 83

 • Wymagania techniczne 84
 • Wprowadzenie do narzędzia Docker Compose 84
  • Problem ze skryptami 85
  • Pliki konfiguracyjne narzędzia Docker Compose 86
  • Dziedziczenie konfiguracji 89
  • Sekcja depends_on 90
  • Definiowanie udostępnianych portów 91
 • Lokalne sieci w platformie Docker 94
  • Definiowanie sieci za pomocą skryptów 94
  • Tworzenie sieci za pomocą narzędzia Docker Compose 96
 • Wiązanie systemów plików hosta i kontenera 97
  • Optymalizacja wielkości kontenera 98
  • Skrypt build.sh 100
 • Inne narzędzia kompozycyjne 101
  • Docker Swarm 101
  • Kubernetes 101
  • Packer 102
 • Podsumowanie 102
 • Dalsza lektura 103

CZĘŚĆ II. PLATFORMA DOCKER W ŚRODOWISKU PRODUKCYJNYM 105

Rozdział 5. Wdrażanie i uruchamianie kontenerów w środowisku produkcyjnym 107

 • Wymagania techniczne 108
 • Przykładowa aplikacja ShipIt Clicker 108
 • Uruchamianie kontenerów Docker w środowisku produkcyjnym 109
 • Minimalne środowisko produkcyjne 109
  • Niezbędne minimum - Docker i Docker Compose na jednym hoście 110
  • Wsparcie dla platformy Docker 110
  • Problemy z wdrażaniem na pojedynczym hoście 110
 • Zarządzane usługi chmurowe 111
  • Google Kubernetes Engine 111
  • AWS Elastic Beanstalk 112
  • AWS ECS i Fargate 112
  • AWS EKS 112
  • Microsoft Azure Kubernetes Service 113
  • DigitalOcean Docker Swarm 113
 • Tworzenie własnych klastrów Kubernetes 113
 • Dobieranie właściwej konfiguracji produkcyjnej 114
  • Ćwiczenie - dołącz do zespołu ShipIt Clicker 116
  • Ćwiczenie - wybór właściwej metody wdrożenia 119
  • Ćwiczenie - ocena plików Dockerfile i docker-compose.yml 121
 • Podsumowanie 121

Rozdział 6. Wdrażanie aplikacji przy użyciu Docker Compose 123

 • Wymagania techniczne 124
  • Przykładowa aplikacja - ShipIt Clicker v2 124
 • Dobór sprzętu i systemu operacyjnego dla aplikacji jednoserwerowej 124
  • Wymagania dla wdrożenia jednoserwerowego 124
 • Przygotowanie hosta do uruchomienia platformy Docker i narzędzia Docker Compose 125
  • Instalacja platformy Docker i narzędzia Git 126
 • Wdrażanie aplikacji przy użyciu plików konfiguracyjnych i skryptów 127
  • Weryfikacja pliku Dockerfile 127
  • Weryfikacja pliku docker-compose.yml 129
  • Przygotowanie produkcyjnego pliku .env 131
  • Skrypty 132
  • Ćwiczenie - przechowywanie plików aplikacyjnych poza serwerem produkcyjnym 135
  • Ćwiczenie - zabezpieczenie środowiska produkcyjnego 135
 • Monitorowanie niewielkich aplikacji - dzienniki i alarmy 136
  • Dzienniki 136
  • Alarmy 137
 • Ograniczenia aplikacji jednoserwerowych 137
  • Brak automatycznego przełączania awaryjnego 138
  • Brak skalowalności w poziomie wraz ze wzrostem obciążenia 138
  • Niestabilność działania z powodu błędnej konfiguracji 138
  • Katastrofalne skutki awarii w przypadku braku kopii zapasowej 139
  • Studium przypadku - migracja z systemu CoreOS i usługi DigitalOcean do CentOS 7 i AWS 139
 • Podsumowanie 139
 • Dalsza lektura 140

Rozdział 7. Ciągłe wdrażanie oprogramowania przy użyciu systemu Jenkins 141

 • Wymagania techniczne 142
  • Przykładowa aplikacja - ShipIt Clicker v3 142
 • Wykorzystanie systemu Jenkins w procesie ciągłej integracji oprogramowania 143
  • Pułapki, których powinieneś unikać 143
  • Wykorzystanie istniejącego serwera 144
  • Instalacja systemu Jenkins 144
  • Ciągłe wdrażanie oprogramowania przy użyciu systemu Jenkins 148
 • Plik Jenkinsfile i połączenie z serwerem 148
  • Testowanie systemu Jenkins i platformy Docker za pomocą skryptu procesowego 148
  • Łączenie z serwerem produkcyjnym za pomocą usługi SSH 150
 • Modyfikowanie konfiguracji za pomocą systemu Jenkins 154
  • Umieszczenie pliku Jenkinsfile w serwisie GitHub 154
  • Zmiana źródeł wszystkich repozytoriów 156
  • Definiowanie zmiennych środowiskowych dla serwera produkcyjnego 157
  • Budowanie kontenerów i umieszczanie ich w serwisie Docker Hub 158
  • Umieszczanie kontenerów w serwisie Docker Hub i wdrażanie ich w środowisku produkcyjnym 159
 • Wdrażanie różnych odgałęzień oprogramowania w kilku środowiskach 162
  • Utworzenie środowiska testowego 162
  • Definiowanie zmiennych środowiskowych dla serwera testowego 163
  • Wymuszenie wdrożenia testowego odgałęzienia projektu 163
 • Złożoność i ograniczenia skalowalności systemu Jenkins 165
  • Zarządzanie wieloma hostami 165
  • Złożoność skryptów 166
  • Kiedy wiadomo, że została osiągnięta granica? 166
 • Podsumowanie 167
 • Dalsza lektura 167

Rozdział 8. Wdrażanie kontenerów Docker przy użyciu platformy Kubernetes 169

 • Wymagania techniczne 170
 • Opcje lokalnej instalacji platformy Kubernetes 170
  • Docker Desktop i platforma Kubernetes 170
  • Minikube 171
  • Sprawdzenie poprawności działania platformy Kubernetes 172
 • Wdrożenie przykładowej aplikacji ShipIt Clicker v4 172
  • Instalacja programu Helm 172
  • Lokalne wdrożenie aplikacji ShipIt Clicker i kontrolera NGINX Ingress Controller 173
 • Dobór dystrybucji platformy Kubernetes 175
  • Google Kubernetes Engine 175
  • AWS EKS 175
  • Red Hat OpenShift 176
  • Microsoft Azure Kubernetes Service 176
  • Inne opcje 177
 • Pojęcia stosowane w platformie Kubernetes 178
  • Obiekty 178
  • Mapy ConfigMap 179
  • Pody 180
  • Węzły 180
  • Usługi 180
  • Kontrolery wejściowe 181
  • Skrytki 182
  • Przestrzenie nazw 187
 • Konfigurowanie usługi AWS EKS za pomocą szablonu CloudFormation 187
  • Wprowadzenie do szablonów AWS EKS Quick Start CloudFormation 188
  • Przygotowanie konta AWS 188
  • Szablony AWS EKS Quick Start CloudFormation 192
  • Konfigurowanie klastra EKS 195
 • Wdrożenie aplikacji w klastrze AWS ESK i ograniczenie zasobów 197
  • Konfigurowanie ograniczeń chroniących przed wyciekiem pamięci i przeciążeniem procesora 197
  • Przygotowanie aplikacji ShipIt Clicker do korzystania z kontrolera ALB 198
  • Wdrożenie aplikacji ShipIt Clicker w klastrze EKS 198
 • Repozytorium AWS Elastic Container Registry w klastrze AWS EKS 199
  • Tworzenie repozytorium ECR 200
 • Rozdzielanie środowisk za pomocą etykiet i przestrzeni nazw 202
  • Przykład - oznaczenie etykietami środowisk w domyślnej przestrzeni nazw 202
  • Środowiska programistyczne, akceptacyjne, testowe i produkcyjne 203
 • Podsumowanie 204
 • Dalsza lektura 204

Rozdział 9. Ciągłe wdrażanie oprogramowania w chmurze przy użyciu platformy Spinnaker 207

 • Wymagania techniczne 208
 • Zaktualizowana wersja aplikacji ShipIt Clicker v5 208
 • Usprawnienie platformy Kubernetes pod kątem utrzymywania aplikacji 209
  • Zarządzanie klastrem EKS za pomocą lokalnej stacji roboczej 209
  • Diagnozowanie problemów z połączeniem narzędzia kubectl z klastrem 210
  • Przełączanie pomiędzy kontekstem klastra i lokalnej stacji 210
  • Sprawdzenie poprawności działania kontrolera wejściowego ALB 211
  • Przygotowanie domeny Route 53 i certyfikatu 211
  • Utworzenie i wdrożenie aplikacji ShipIt Clicker v5 212
 • Platforma Spinnaker - kiedy i dlaczego są niezbędne bardziej zaawansowane wdrożenia 215
  • Wprowadzenie do platformy Spinnaker 215
 • Instalacja platformy Spinnaker w klastrze AWS EKS za pomocą programu Helm 217
  • Komunikacja z platformą Spinnaker za pomocą proxy kubectl 218
  • Udostępnianie platformy za pomocą kontrolera wejściowego ALB 218
  • Konfiguracja platformy Spinnaker za pomocą programu Halyard 220
  • Połączenie platformy Spinnaker z systemem Jenkins 220
  • Integracja systemu Jenkins z platformą Spinnaker i repozytorium ECR 221
  • Połączenie platformy Spinnaker z serwisem GitHub 226
  • Połączenie platformy Spinnaker z serwisem Docker Hub 226
  • Diagnozowanie problemów z platformą Spinnaker 227
 • Prosta strategia wdrożenia aplikacji ShipIt Clicker za pomocą platformy Spinnaker 228
  • Definiowanie aplikacji w platformie Spinnaker 228
  • Definiowanie procesu w platformie Spinnaker 229
  • Utworzenie wpisu DNS dla kontrolera wejściowego 234
 • Funkcjonalności wdrożeniowe i testowe platformy Spinnaker 235
  • Wdrożenie kanarkowe 235
  • Wdrożenie "czerwone/czarne" 235
  • Anulowanie wdrożenia 236
  • Testowanie aplikacji 236
 • Podsumowanie 237
 • Dalsza lektura 237

Rozdział 10. Monitorowanie kontenerów Docker przy użyciu systemów Prometheus, Grafana i Jaeger 239

 • Wymagania techniczne 240
  • Wdrożenie demonstracyjnej aplikacji ShipIt Clicker v7 240
 • Dzienniki kontenerów Docker i programów uruchomieniowych 243
  • Dzienniki kontenerów Docker 243
  • Cechy idealnego systemu zarządzania dziennikami 244
  • Diagnozowanie problemów z warstwą sterowania platformy Kubernetes na podstawie dzienników 245
  • Zapisywanie dzienników w usłudze CloudWatch Logs 246
  • Długotrwałe przechowywanie dzienników w usłudze S3 247
  • Analiza dzienników za pomocą usług CloudWatch Insights i Amazon Athena 248
  • Ćwiczenie - sprawdzenie liczby uruchomień gry ShipIt Clicker 249
 • Testy dostępności, gotowości i uruchamiania w platformie Kubernetes 249
  • Sprawdzanie za pomocą testów dostępności, czy kontener odpowiada na zapytania 250
  • Sprawdzanie za pomocą testów gotowości, czy usługa może przetwarzać ruch 250
  • Przystosowanie aplikacji ShipIt Clicker do osobnych testów dostępności i gotowości 251
  • Ćwiczenie - wymuszenie negatywnego wyniku testu gotowości aplikacji ShipIt Clicker 252
 • Zbieranie wskaźników i wysyłanie alarmów za pomocą systemu Prometheus 252
  • Historia systemu 253
  • Zapytania i interfejs WWW 253
  • Definiowanie w aplikacji wskaźników dla systemu Prometheus 254
  • Odczytywanie niestandardowych wskaźników 256
  • Konfiguracja alarmów 256
  • Wysyłanie powiadomień za pomocą modułu Alertmanager 258
  • Szczegóły zapytań i zewnętrznego monitoringu 260
 • Wizualizacja danych operacyjnych za pomocą systemu Grafana 260
  • Dostęp do systemu 260
  • Dodawanie paneli opracowanych przez społeczność użytkowników 261
  • Utworzenie nowego panelu z niestandardowym zapytaniem 262
 • Monitorowanie wydajności aplikacji za pomocą systemu Jaeger 264
  • Interfejs OpenTracing API 264
  • Wprowadzenie do systemu Jaeger 265
  • Instalacja klienta systemu Jaeger w aplikacji ShipIt Clicker 267
  • Instalacja rozszerzenia Jaeger Operator 270
 • Podsumowanie 272
 • Dalsza lektura 272

Rozdział 11. Skalowanie i testy obciążeniowe aplikacji w środowisku Docker 275

 • Wymagania techniczne 276
  • Nowa aplikacja ShipIt Clicker v8 276
 • Skalowanie klastra Kubernetes 278
  • Ręczne skalowanie klastra 279
  • Dynamiczne skalowanie klastra 281
 • Siatka usług Envoy i jej zastosowania 285
  • Zarządzanie ruchem w sieci 286
  • Instalacja siatki Envoy 287
 • Testowanie skalowalności i wydajności aplikacji za pomocą narzędzia k6 291
  • Rejestrowanie i odtwarzanie sesji 292
  • Ręczne tworzenie realistycznego testu 293
  • Wykonanie testu obciążeniowego 297
 • Podsumowanie 298
 • Dalsza lektura 299

CZĘŚĆ III. BEZPIECZEŃSTWO KONTENERÓW DOCKER 301

Rozdział 12. Wprowadzenie do bezpieczeństwa kontenerów 303

 • Wymagania techniczne 304
 • Wirtualizacja i modele bezpieczeństwa hiperwizora 304
  • Wirtualizacja i pierścienie ochronne 304
  • Platforma Docker i pierścienie ochronne 306
 • Kontenerowe modele bezpieczeństwa 308
 • Docker Engine, containerd i zabezpieczenia w systemie Linux 309
  • Przestrzeń PID 310
  • Przestrzeń MNT 311
  • Przestrzeń NET 311
  • Przestrzeń IPC 311
  • Przestrzeń UTS 311
  • Przestrzeń USER 312
 • Uwaga dotycząca grup cgroups 312
 • Dobre praktyki w skrócie 312
  • Regularnie instaluj poprawki 313
  • Zabezpieczaj gniazdo sieciowe 313
  • Nie uruchamiaj błędnego kodu 315
  • Zawsze twórz konto użytkownika z minimalnymi uprawnieniami 315
 • Podsumowanie 315

Rozdział 13. Podstawy bezpieczeństwa i dobre praktyki korzystania z platformy Docker 317

 • Wymagania techniczne 318
 • Bezpieczeństwo obrazów kontenerów 318
  • Weryfikacja obrazu 320
  • Minimalny obraz bazowy 322
  • Ograniczanie uprawnień 323
  • Zapobieganie wyciekowi danych 324
 • Bezpieczne korzystanie z poleceń w platformie Docker 326
  • Polecenia COPY i ADD - jaka jest różnica? 326
  • Kopiowanie rekurencyjne - bądź ostrożny 327
 • Bezpieczeństwo procesu budowania kontenerów 328
  • Wieloetapowy proces budowania obrazu 329
 • Ograniczanie możliwości i zasobów wdrażanego kontenera 330
  • Ograniczanie zasobów 330
  • Ograniczanie możliwości 331
 • Podsumowanie 332

Rozdział 14. Zaawansowane zabezpieczenia: skrytki, poufne polecenia, znaczniki i etykiety 333

 • Wymagania techniczne 334
 • Bezpieczne przechowywanie poufnych danych w platformie Docker 334
  • Dziennik Raft 335
 • Tworzenie, edytowanie i usuwanie skrytek 336
  • Tworzenie skrytek 336
  • Odczytywanie skrytek 336
  • Usuwanie skrytek 337
 • Skrytki w akcji - przykłady 338
 • Zabezpieczanie kontenerów za pomocą znaczników 340
 • Umieszczanie w etykietach metadanych aplikacji 341
 • Podsumowanie 342

Rozdział 15. Skanowanie, monitorowanie i zewnętrzne narzędzia 343

 • Wymagania techniczne 344
 • Skanowanie i monitorowanie a bezpieczeństwo kontenerów w chmurze i środowisku programistycznym 344
  • Skanowanie obrazów kontenerów za pomocą programu Anchore Engine 345
  • Chef InSpec 349
  • Lokalny monitoring platformy Docker za pomocą natywnego narzędzia stats 350
  • Agregowanie danych monitoringowych w chmurze za pomocą narzędzia Datadog 353
 • Zabezpieczanie kontenerów w chmurze AWS 356
  • Alarmy bezpieczeństwa w usłudze AWS GuardDuty 357
 • Zabezpieczanie kontenerów w chmurze Azure 358
  • Monitorowanie kontenerów w chmurze Azure 358
  • Zabezpieczanie kontenerów przy użyciu usługi Security Center 359
 • Zabezpieczanie kontenerów w chmurze GCP 360
  • Analiza kontenerów i uwierzytelnienie binarne 361
  • Wykrywanie ataków za pomocą usługi Security Command Center 362
 • Podsumowanie 363
 • Dalsza lektura 364

Rozdział 16. Wnioski - koniec drogi, ale nie podróży 365

 • Wymagania techniczne 365
 • Kontenery w skrócie 366
 • Czego się dowiedziałeś o tworzeniu aplikacji 366
  • Wzorce projektowe 366
 • Poszerzenie wiedzy o tworzeniu i utrzymaniu aplikacji 369
  • Inżynieria chaosu i tworzenie niezawodnych systemów produkcyjnych 369
 • Bezpieczeństwo i dalsze kroki 371
  • Metasploit i testy penetracyjne 371
 • Podsumowanie 373
 • Tytuł: Docker dla programistów. Rozwijanie aplikacji i narzędzia ciągłego dostarczania DevOps
 • Autor: Richard Bullington-McGuire, Michael Schwartz, Andrew K. Dennis
 • Tytuł oryginału: Docker for Developers: Develop and run your application with Docker containers using DevOps tools for continuous deliver
 • Tłumaczenie: Andrzej Watrak
 • ISBN: 978-83-283-7728-8, 9788328377288
 • Data wydania: 2021-06-22
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: dockpr
 • Wydawca: Helion