Helion


Szczegóły ebooka

Excel 2019 PL. Programowanie w VBA

Excel 2019 PL. Programowanie w VBA


Możliwości arkusza MS Excel są imponujące. Uważa się, że nikt na świecie nie zna jego wszystkich funkcji i narzędzi. Mimo to wiele osób odczuwa potrzebę wykroczenia poza standardowo dostępne opcje Excela. Często jest to automatyzacja jakiegoś żmudnego zadania albo utworzenie narzędzia do specjalnych celów. I właśnie dla takich użytkowników przygotowano VBA - język, w którym można napisać prosty program do przetwarzania danych, własny dodatek do Excela albo nawet profesjonalną aplikację. Przy tym wszystkim programowania w VBA można nauczyć się błyskawicznie!

Ta książka jest jedynym w swoim rodzaju źródłem wiedzy o VBA i jego wykorzystywaniu do najróżniejszych zadań. Bardzo złożone zagadnienia zaprezentowano tu w prosty i przystępny sposób, koncentrując się na praktycznym wykorzystywaniu kodu VBA. Znalazło się tutaj wiele wskazówek, porad i ciekawych rozwiązań, które w połączeniu z pełnymi kodami programów i przykładowymi skoroszytami umożliwiają szybkie zrozumienie poszczególnych kwestii. Pokazano krok po kroku, jak pisać programy do automatyzacji wielu zadań w Excelu. Książka zawiera wszystkie wiadomości, potrzebne do nauki rejestrowania prostych makr, pisania kodu, a także do tworzenia wyrafinowanych narzędzi i aplikacji.

W tej książce między innymi:

 • dynamiczna praca ze skoroszytami i z arkuszami
 • automatyzacja operacji na tabelach przestawnych i wykresach
 • przetwarzanie danych z plików i innych źródeł
 • seryjna korespondencja elektroniczna bezpośrednio z Excela
 • projektowanie elementów interfejsu i korzystanie ze Wstążki
 • tworzenie i udostępnianie własnych dodatków do Excela

VBA dla Excela: niemożliwe staje się proste!

 

Przedmowa 23

 

CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE DO JĘZYKA EXCEL VBA 29

Rozdział 1. Podstawy projektowania aplikacji arkusza kalkulacyjnego 31

 • Czym jest aplikacja arkusza kalkulacyjnego? 31
 • Etapy projektowania aplikacji 32
 • Określanie wymagań użytkownika 33
 • Planowanie aplikacji spełniającej wymagania użytkownika 34
 • Wybieranie odpowiedniego interfejsu użytkownika 35
  • Dostosowywanie Wstążki do potrzeb użytkownika 36
  • Dostosowywanie menu podręcznego do potrzeb użytkownika 36
  • Definiowanie klawiszy skrótu 37
  • Tworzenie niestandardowych okien dialogowych 37
  • Zastosowanie formantów ActiveX w arkuszu 38
  • Rozpoczęcie prac projektowych 39
 • Zadania realizowane z myślą o końcowym użytkowniku 40
  • Testowanie aplikacji 40
  • Uodpornianie aplikacji na błędy popełniane przez użytkownika 41
  • Nadawanie aplikacji przyjaznego, intuicyjnego i estetycznego wyglądu 43
  • Tworzenie systemu pomocy i dokumentacji przeznaczonej dla użytkownika 44
  • Dokumentowanie prac projektowych 44
  • Przekazanie aplikacji użytkownikom 44
  • Aktualizacja aplikacji (kiedy to konieczne) 45
 • Inne kwestie dotyczące projektowania 45
  • Wersja Excela zainstalowana przez użytkownika 45
  • Wersje językowe 46
  • Wydajność systemu 46
  • Tryby karty graficznej 46

Rozdział 2. Wprowadzenie do języka VBA 47

 • Rejestrator makr Excela 47
  • Tworzenie pierwszego makra 48
  • Porównanie rejestrowania makr z odwołaniami względnymi i bezwzględnymi 51
  • Inne zagadnienia związane z makrami 55
 • Praca z edytorem Visual Basic Editor (VBE) 59
  • Podstawowe elementy edytora VBE 60
  • Tajemnice okna Project 61
  • Tajemnice okna Code 63
  • Dostosowywanie środowiska edytora Visual Basic 66
  • Karta Editor Format 68
  • Karta General 69
  • Karta Docking 69
 • Podstawowe informacje o języku VBA 70
  • Obiekty 70
  • Kolekcje 71
  • Właściwości 72
 • Tajemnice obiektów Range 75
  • Wyszukiwanie właściwości obiektów Range 75
  • Właściwość Range 75
  • Właściwość Cells 76
  • Właściwość Offset 78
 • Podstawowe zagadnienia, które należy zapamiętać 80
 • Nie panikuj - nie jesteś sam 81
  • Przeczytaj resztę książki 82
  • Pozwól Excelowi napisać makro za Ciebie 82
  • Korzystaj z systemu pomocy 82
  • Używaj przeglądarki obiektów 83
  • Szukaj kodu w internecie 84
  • Wykorzystuj fora dyskusyjne użytkowników Excela 84
  • Odwiedzaj blogi ekspertów 85
  • Poszukaj szkolenia wideo na YouTube 85
  • Ucz się z Microsoft Office Dev Center 86
  • Analizuj inne aplikacje Excela, które są używane w Twojej organizacji 86
  • Zapytaj lokalnego guru 86

Rozdział 3. Podstawy programowania w języku VBA 87

 • Przegląd elementów języka VBA 87
 • Komentarze 89
 • Zmienne, typy danych i stałe 90
  • Definiowanie typów danych 91
  • Deklarowanie zmiennych 93
  • Zasięg zmiennych 95
  • Zastosowanie stałych 97
  • Praca z łańcuchami tekstu 98
  • Przetwarzanie dat 99
 • Instrukcje przypisania 100
 • Tablice 102
  • Deklarowanie tablic 102
  • Deklarowanie tablic wielowymiarowych 103
  • Deklarowanie tablic dynamicznych 103
 • Zmienne obiektowe 103
 • Typy danych definiowane przez użytkownika 105
 • Wbudowane funkcje VBA 105
 • Praca z obiektami i kolekcjami 108
  • Polecenie With ... End With 108
  • Polecenie For Each ... Next 109
 • Sterowanie sposobem wykonywania procedur 111
  • Polecenie GoTo 111
  • Polecenie If ... Then 112
  • Polecenie Select Case 115
  • Wykonywanie bloku instrukcji w ramach pętli 118

Rozdział 4. Tworzenie procedur w języku VBA 125

 • Kilka słów o procedurach 125
  • Deklarowanie procedury Sub 126
  • Zasięg procedury 126
 • Wykonywanie procedur Sub 128
  • Uruchamianie procedury przy użyciu polecenia Run Sub/UserForm 128
  • Uruchamianie procedury z poziomu okna dialogowego Makro 129
  • Uruchamianie procedury przy użyciu skrótu z klawiszem Ctrl 130
  • Uruchamianie procedury z poziomu Wstążki 131
  • Uruchamianie procedur za pośrednictwem niestandardowego menu podręcznego 131
  • Wywoływanie procedury z poziomu innej procedury 131
  • Uruchamianie procedury poprzez kliknięcie obiektu 135
  • Wykonywanie procedury po wystąpieniu określonego zdarzenia 137
  • Uruchamianie procedury z poziomu okna Immediate 137
 • Przekazywanie argumentów procedurom 138
 • Metody obsługi błędów 141
  • Przechwytywanie błędów 141
  • Przykłady kodu źródłowego obsługującego błędy 142
 • Praktyczny przykład wykorzystujący procedury Sub 145
  • Cel 145
  • Wymagania projektowe 145
  • Co już wiesz 146
  • Podejście do zagadnienia 146
  • Wstępne rejestrowanie makr 147
  • Przygotowania 148
  • Tworzenie kodu źródłowego 149
  • Tworzenie procedury sortującej 150
  • Dodatkowe testy 154
  • Usuwanie problemów 154
 • Dostępność narzędzia 157
 • Ocena projektu 158

Rozdział 5. Tworzenie funkcji w języku VBA 159

 • Porównanie procedur Sub i Function 159
 • Dlaczego tworzymy funkcje niestandardowe? 160
 • Twoja pierwsza funkcja 160
  • Zastosowanie funkcji w arkuszu 161
  • Zastosowanie funkcji w procedurze języka VBA 161
  • Analiza funkcji niestandardowej 162
 • Procedury Function 164
  • Zasięg funkcji 165
  • Wywoływanie funkcji 165
 • Argumenty funkcji 168
 • Przykłady funkcji 168
  • Funkcja bezargumentowa 168
  • Funkcje jednoargumentowe 171
  • Funkcje z dwoma argumentami 173
  • Funkcja pobierająca tablicę jako argument 174
  • Funkcje z argumentami opcjonalnymi 175
  • Funkcje zwracające tablicę VBA 176
  • Funkcje zwracające wartość błędu 178
  • Funkcje o nieokreślonej liczbie argumentów 180
 • Emulacja funkcji arkuszowej SUMA 181
 • Rozszerzone funkcje daty 183
 • Wykrywanie i usuwanie błędów w funkcjach 185
 • Okno dialogowe Wstawianie funkcji 186
  • Zastosowanie metody MacroOptions 187
  • Definiowanie kategorii funkcji 188
  • Ręczne dodawanie opisu funkcji 189
 • Zastosowanie dodatków do przechowywania funkcji niestandardowych 190
 • Korzystanie z Windows API 190
  • Przykłady zastosowania funkcji interfejsu API systemu Windows 191
  • Identyfikacja katalogu domowego systemu Windows 191
  • Wykrywanie wciśnięcia klawisza Shift 193
  • Dodatkowe informacje na temat funkcji interfejsu API 193

Rozdział 6. Obsługa zdarzeń 195

 • Co powinieneś wiedzieć o zdarzeniach 195
  • Sekwencje zdarzeń 196
  • Gdzie należy umieścić procedury obsługi zdarzeń? 196
  • Wyłączanie obsługi zdarzeń 197
  • Tworzenie kodu procedury obsługi zdarzeń 198
  • Procedury obsługi zdarzeń z argumentami 199
 • Zdarzenia poziomu skoroszytu 201
  • Zdarzenie Open 202
  • Zdarzenie Activate 202
  • Zdarzenie SheetActivate 203
  • Zdarzenie NewSheet 203
  • Zdarzenie BeforeSave 203
  • Zdarzenie Deactivate 204
  • Zdarzenie BeforePrint 204
  • Zdarzenie BeforeClose 205
 • Zdarzenia poziomu arkusza 207
  • Zdarzenie Change 208
  • Monitorowanie zmian w wybranym zakresie komórek 209
  • Zdarzenie SelectionChange 213
  • Zdarzenie BeforeDoubleClick 214
  • Zdarzenie BeforeRightClick 214
 • Zdarzenia dotyczące aplikacji 215
  • Włączanie obsługi zdarzeń poziomu aplikacji 215
  • Sprawdzanie, czy skoroszyt jest otwarty 216
  • Monitorowanie zdarzeń poziomu aplikacji 218
  • Zdarzenia niezwiązane z obiektami 218
  • Zdarzenie OnTime 219
  • Zdarzenie OnKey 220

Rozdział 7. Przykłady i techniki programowania w języku VBA 225

 • Nauka poprzez praktykę 225
 • Przetwarzanie zakresów 226
  • Kopiowanie zakresów 226
  • Przenoszenie zakresów 227
  • Kopiowanie zakresu o zmiennej wielkości 227
  • Zaznaczanie oraz identyfikacja różnego typu zakresów 229
  • Zmiana rozmiaru zakresu komórek 230
  • Wprowadzanie wartości do komórki 231
  • Wprowadzanie wartości do następnej pustej komórki 232
  • Wstrzymywanie działania makra w celu umożliwienia pobrania zakresu wyznaczonego przez użytkownika 233
  • Zliczanie zaznaczonych komórek 235
  • Określanie typu zaznaczonego zakresu 235
  • Wydajne przetwarzanie komórek zaznaczonego zakresu przy użyciu pętli 237
  • Usuwanie wszystkich pustych wierszy 240
  • Powielanie wierszy 240
  • Określanie, czy zakres zawiera się w innym zakresie 242
  • Określanie typu danych zawartych w komórce 242
  • Odczytywanie i zapisywanie zakresów 243
  • Lepsza metoda zapisywania danych do zakresu komórek 245
  • Przenoszenie zawartości tablic jednowymiarowych 246
  • Przenoszenie zawartości zakresu do tablicy typu Variant 247
  • Zaznaczanie komórek na podstawie wartości 248
  • Kopiowanie nieciągłego zakresu komórek 249
 • Przetwarzanie skoroszytów i arkuszy 251
  • Zapisywanie wszystkich skoroszytów 251
  • Zapisywanie i zamykanie wszystkich skoroszytów 251
  • Ukrywanie wszystkich komórek arkusza poza zaznaczonym zakresem 252
  • Tworzenie spisu treści zawierającego hiperłącza 253
  • Synchronizowanie arkuszy 254
 • Techniki programowania w języku VBA 254
  • Przełączanie wartości właściwości typu logicznego 255
  • Wyświetlanie daty i czasu 255
  • Wyświetlanie czasu w formie przyjaznej dla użytkownika 257
  • Pobieranie listy czcionek 258
  • Sortowanie tablicy 259
  • Przetwarzanie grupy plików 259
 • Ciekawe funkcje, których możesz użyć w swoich projektach 261
  • Funkcja FileExists 261
  • Funkcja FileNameOnly 261
  • Funkcja PathExists 262
  • Funkcja RangeNameExists 262
  • Funkcja SheetExists 263
  • Funkcja WorkbookIsOpen 263
  • Pobieranie wartości z zamkniętego skoroszytu 264
 • Użyteczne, niestandardowe funkcje arkuszowe 265
  • Funkcje zwracające informacje o formatowaniu komórki 265
  • Gadający arkusz 267
  • Wyświetlanie daty zapisania lub wydrukowania pliku 267
  • Obiekty nadrzędne 268
  • Zliczanie komórek, których wartości zawierają się pomiędzy dwoma wartościami 269
  • Wyznaczanie ostatniej niepustej komórki kolumny lub wiersza 269
  • Czy dany łańcuch tekstu jest zgodny ze wzorcem? 271
  • Wyznaczanie n-tego elementu łańcucha 272
  • Zamiana wartości na postać słowną 272
  • Funkcja wielofunkcyjna 273
  • Funkcja SHEETOFFSET 274
  • Zwracanie maksymalnej wartości ze wszystkich arkuszy 274
  • Zwracanie tablicy zawierającej unikatowe, losowo uporządkowane liczby całkowite 275
  • Porządkowanie zakresu w losowy sposób 277
  • Sortowanie zakresów 278
 • Wywołania funkcji interfejsu Windows API 279
  • Deklaracje API 279
  • Określanie skojarzeń plików 280
  • Pobieranie informacji dotyczących drukarki domyślnej 281
  • Pobieranie informacji o aktualnej rozdzielczości karty graficznej 282
  • Odczytywanie zawartości rejestru systemu Windows i zapisywanie w nim danych 283

CZĘŚĆ II. ZAAWANSOWANE TECHNIKI PROGRAMOWANIA 287

Rozdział 8. Tabele przestawne 289

 • Przykład prostej tabeli przestawnej 289
  • Tworzenie tabel przestawnych 290
  • Analiza zarejestrowanego kodu tworzącego tabelę przestawną 292
  • Optymalizacja wygenerowanego kodu tworzącego tabelę przestawną 292
 • Tworzenie złożonych tabel przestawnych 294
  • Kod tworzący tabelę przestawną 295
  • Jak działa złożona tabela przestawna? 296
 • Jednoczesne tworzenie wielu tabel przestawnych 298
 • Tworzenie odwróconych tabel przestawnych 300

Rozdział 9. Wykresy 303

 • Podstawowe wiadomości o wykresach 303
  • Lokalizacja wykresu 303
  • Rejestrator makr a wykresy 304
  • Model obiektu Chart 304
 • Tworzenie wykresów osadzonych na arkuszu danych 306
 • Tworzenie wykresu na arkuszu wykresu 307
 • Modyfikowanie wykresów 307
 • Wykorzystanie VBA do uaktywnienia wykresu 308
 • Przenoszenie wykresu 309
 • Wykorzystanie VBA do dezaktywacji wykresu 310
 • Sprawdzanie, czy wykres został uaktywniony 311
 • Usuwanie elementów z kolekcji ChartObjects lub Charts 311
 • Przetwarzanie wszystkich wykresów w pętli 312
 • Zmiana rozmiarów i wyrównywanie obiektów ChartObject 314
 • Tworzenie dużej liczby wykresów 315
 • Eksportowanie wykresów 317
  • Eksportowanie wszystkich obiektów graficznych 318
 • Zmiana danych prezentowanych na wykresie 319
  • Modyfikacja danych wykresu na podstawie aktywnej komórki 319
  • Zastosowanie języka VBA do identyfikacji zakresu danych prezentowanych na wykresie 321
 • Wykorzystanie VBA do wyświetlania dowolnych etykiet danych na wykresie 324
 • Wyświetlanie wykresu w oknie formularza UserForm 327
 • Zdarzenia związane z wykresami 329
  • Przykład wykorzystania zdarzeń związanych z wykresami 329
  • Obsługa zdarzeń dla wykresów osadzonych 331
  • Przykład zastosowania zdarzeń dla wykresów osadzonych 332
 • Jak ułatwić sobie pracę z wykresami przy użyciu VBA? 334
  • Drukowanie wykresów osadzonych na arkuszu 334
  • Tworzenie wykresów, które nie są połączone z danymi 335
  • Wykorzystanie zdarzenia MouseOver do wyświetlania tekstu 337
  • Przewijanie wykresów 339
 • Tworzenie wykresów przebiegu w czasie 340

Rozdział 10. Interakcje z innymi aplikacjami 345

 • Automatyzacja zadań w pakiecie Microsoft Office 345
  • Koncepcja wiązań 345
  • Przykład prostej automatyzacji 348
 • Sterowanie bazą danych Access z poziomu Excela 348
  • Uruchamianie zapytań bazy danych Access z poziomu Excela 348
  • Uruchamianie makr Accessa z poziomu Excela 349
 • Sterowanie edytorem Word z poziomu Excela 350
  • Przesyłanie danych z Excela do dokumentu Worda 350
  • Symulacja tworzenia korespondencji seryjnej z użyciem Worda 352
 • Sterowanie programem PowerPoint z poziomu Excela 354
  • Przesyłanie danych z Excela do prezentacji PowerPoint 354
  • Przesyłanie wszystkich wykresów z arkusza Excela do prezentacji PowerPoint 355
  • Zamiana skoroszytu na prezentację PowerPoint 356
 • Sterowanie programem Outlook z poziomu Excela 357
  • Wysyłanie aktywnego skoroszytu jako załącznika 357
  • Wysyłanie wybranego zakresu komórek jako załącznika wiadomości 358
  • Wysyłanie pojedynczego arkusza jako załącznika wiadomości 359
  • Wysyłanie wiadomości do wszystkich adresatów z listy kontaktów 360
 • Uruchamianie innych aplikacji z poziomu Excela 361
  • Zastosowanie funkcji Shell języka VBA 361
  • Zastosowanie funkcji ShellExecute interfejsu Windows API 363
  • Wykorzystanie instrukcji AppActivate 365
  • Uruchamianie okien dialogowych Panelu sterowania 365

Rozdział 11. Praca z danymi zewnętrznymi i plikami 367

 • Praca z danymi ze źródeł zewnętrznych 367
 • Wprowadzenie do zapytań Power Query 367
  • Etapy tworzenia zapytania 373
  • Odświeżanie danych z zapytania Power Query 374
  • Zarządzanie istniejącymi zapytaniami 375
  • Używanie języka VBA do tworzenia dynamicznych połączeń 375
  • Przechodzenie w pętli przez wszystkie połączenia skoroszytu 378
 • Zastosowanie ADO i VBA do pobierania danych ze źródeł zewnętrznych 378
  • Ciąg połączenia 379
  • Deklarowanie zestawu rekordów 380
  • Odwołania do biblioteki obiektów ADO 381
  • Łączenie wszystkiego razem w kodzie procedury 382
  • Zastosowanie obiektów ADO w aktywnym skoroszycie 383
 • Operacje na plikach tekstowych 385
  • Otwieranie plików tekstowych 386
  • Odczytywanie plików tekstowych 386
  • Zapisywanie danych do plików tekstowych 387
  • Przydzielanie numeru pliku 387
  • Określanie lub ustawianie pozycji w pliku 387
  • Instrukcje pozwalające na odczytywanie i zapisywanie plików 388
 • Przykłady wykonywania operacji na plikach 388
  • Importowanie danych z pliku tekstowego 388
  • Eksportowanie zakresu do pliku tekstowego 389
  • Importowanie pliku tekstowego do zakresu 390
  • Logowanie wykorzystania Excela 391
  • Filtrowanie zawartości pliku tekstowego 391
 • Najczęściej wykonywane operacje na plikach 392
  • Zastosowanie poleceń języka VBA do wykonywania operacji na plikach 392
  • Zastosowanie obiektu FileSystemObject 397
 • Pakowanie i rozpakowywanie plików 399
  • Pakowanie plików do formatu ZIP 399
  • Rozpakowywanie plików ZIP 400

CZĘŚĆ III. PRACA Z FORMULARZAMI USERFORM 403

Rozdział 12. Tworzenie własnych okien dialogowych 405

 • Zanim rozpoczniesz tworzenie formularza UserForm 405
 • Okno wprowadzania danych 405
  • Funkcja InputBox języka VBA 406
  • Metoda Application.InputBox 408
 • Funkcja MsgBox języka VBA 411
 • Metoda GetOpenFilename programu Excel 415
 • Metoda GetSaveAsFilename programu Excel 418
 • Okno wybierania katalogu 419
 • Wyświetlanie wbudowanych okien dialogowych Excela 419
 • Wyświetlanie formularza danych 422
  • Wyświetlanie formularza wprowadzania danych 422
  • Wyświetlanie formularza wprowadzania danych za pomocą VBA 423

Rozdział 13. Wprowadzenie do formularzy UserForm 425

 • Jak Excel obsługuje niestandardowe okna dialogowe 425
 • Wstawianie nowego formularza UserForm 426
 • Dodawanie formantów do formularza UserForm 426
 • Formanty okna Toolbox 427
  • Formant CheckBox 427
  • Formant ComboBox 428
  • Formant CommandButton 428
  • Formant Frame 428
  • Formant Image 428
  • Formant Label 429
  • Formant ListBox 429
  • Formant MultiPage 429
  • Formant OptionButton 429
  • Formant RefEdit 429
  • Formant ScrollBar 429
  • Formant SpinButton 430
  • Formant TabStrip 430
  • Formant TextBox 430
  • Formant ToggleButton 430
 • Modyfikowanie formantów formularza UserForm 431
 • Modyfikowanie właściwości formantów 433
  • Zastosowanie okna Properties 433
  • Wspólne właściwości 434
  • Uwzględnienie wymagań użytkowników preferujących korzystanie z klawiatury 436
 • Wyświetlanie formularza UserForm 438
  • Zmiana położenia formularza na ekranie 439
  • Wyświetlanie niemodalnych okien formularzy UserForm 439
  • Wyświetlanie formularza UserForm na podstawie zmiennej 439
  • Ładowanie formularza UserForm 440
  • Procedury obsługi zdarzeń 440
 • Zamykanie formularza UserForm 440
 • Przykład tworzenia formularza UserForm 441
  • Tworzenie formularza UserForm 442
  • Tworzenie kodu procedury wyświetlającej okno dialogowe 444
  • Testowanie okna dialogowego 445
  • Dodawanie procedur obsługi zdarzeń 445
  • Zakończenie tworzenia okna dialogowego 447
  • Zdobywanie informacji na temat zdarzeń 447
  • Zdarzenia związane z formantem SpinButton 449
  • Współpraca formantu SpinButton z formantem TextBox 450
 • Odwoływanie się do formantów formularza UserForm 452
 • Dostosowywanie okna Toolbox do własnych wymagań 454
  • Dodawanie nowych kart 454
  • Dostosowywanie lub łączenie formantów 454
  • Dodawanie nowych formantów ActiveX 455
 • Tworzenie szablonów formularzy UserForm 456
 • Lista kontrolna tworzenia i testowania formularzy UserForm 457

Rozdział 14. Przykłady formularzy UserForm 459

 • Tworzenie formularza UserForm pełniącego funkcję menu 459
  • Zastosowanie przycisków CommandButton w formularzach UserForm 459
  • Zastosowanie formantów ListBox w formularzach UserForm 460
 • Zaznaczanie zakresów przy użyciu formularza UserForm 461
 • Tworzenie okna powitalnego 463
 • Wyłączanie przycisku Zamknij formularza UserForm 465
 • Zmiana wielkości formularza UserForm 465
 • Powiększanie i przewijanie arkusza przy użyciu formularza UserForm 467
 • Zastosowania formantu ListBox 469
  • Tworzenie listy elementów formantu ListBox 469
  • Identyfikowanie zaznaczonego elementu listy formantu ListBox 473
  • Identyfikowanie wielu zaznaczonych elementów listy formantu ListBox 474
  • Wiele list w jednym formancie ListBox 475
  • Przenoszenie elementów listy formantu ListBox 476
  • Zmiana kolejności elementów listy formantu ListBox 477
  • Wielokolumnowe formanty ListBox 479
  • Zastosowanie formantu ListBox do wybierania wierszy arkusza 481
  • Uaktywnianie arkusza za pomocą formantu ListBox 483
  • Filtrowanie zawartości listy za pomocą pola tekstowego 485
 • Zastosowanie formantu MultiPage na formularzach UserForm 487
 • Korzystanie z formantów zewnętrznych 488
 • Animowanie etykiet 490

Rozdział 15. Zaawansowane techniki korzystania z formularzy UserForm 493

 • Niemodalne okna dialogowe 493
 • Wyświetlanie wskaźnika postępu zadania 497
  • Tworzenie samodzielnego wskaźnika postępu zadania 498
  • Wyświetlanie wskaźnika postępu zintegrowanego z formularzem UserForm 501
  • Tworzenie innych, niegraficznych wskaźników postępu 504
 • Tworzenie kreatorów 506
  • Konfigurowanie formantu MultiPage w celu utworzenia kreatora 507
  • Dodawanie przycisków do formularza UserForm kreatora 508
  • Programowanie przycisków kreatora 508
  • Zależności programowe w kreatorach 509
  • Wykonywanie zadań za pomocą kreatorów 511
 • Emulacja funkcji MsgBox 512
  • Emulacja funkcji MsgBox: kod funkcji MyMsgBox 512
  • Jak działa funkcja MyMsgBox 514
  • Wykorzystanie funkcji MyMsgBox do emulacji funkcji MsgBox 515
 • Formularz UserForm z formantami, których położenie można zmieniać 515
 • Formularz UserForm bez paska tytułowego 517
 • Symulacja paska narzędzi za pomocą formularza UserForm 518
 • Emulowanie panelu zadań za pomocą formularza UserForm 520
 • Formularze UserForm z możliwością zmiany rozmiaru 521
 • Obsługa wielu przycisków formularza UserForm za pomocą jednej procedury obsługi zdarzeń 525
 • Wybór koloru za pomocą formularza UserForm 528
 • Wyświetlanie wykresów na formularzach UserForm 529
  • Zapisywanie wykresu w postaci pliku GIF 530
  • Modyfikacja właściwości Picture formantu Image 530
 • Tworzenie półprzezroczystych formularzy UserForm 531
 • Układanka na formularzu UserForm 532
 • Poker na formularzu UserForm 534

CZĘŚĆ IV. TWORZENIE APLIKACJI 535

Rozdział 16. Tworzenie i wykorzystanie dodatków 537

 • Czym są dodatki? 537
  • Porównanie dodatku ze standardowym skoroszytem 537
  • Po co tworzy się dodatki? 538
 • Menedżer dodatków Excela 540
 • Tworzenie dodatków 541
 • Przykład tworzenia dodatku 542
  • Tworzenie opisu dla dodatku 544
  • Tworzenie dodatku 544
  • Instalowanie dodatku 545
  • Testowanie dodatków 546
  • Dystrybucja dodatków 546
  • Modyfikowanie dodatku 546
 • Porównanie plików XLAM i XLSM 548
  • Pliki XLAM - przynależność do kolekcji z poziomu VBA 548
  • Widoczność plików XLSM i XLAM 548
  • Arkusze i wykresy w plikach XLSM i XLAM 549
  • Dostęp do procedur VBA w dodatku 550
 • Przetwarzanie dodatków za pomocą kodu VBA 553
  • Właściwości obiektu AddIn 554
  • Korzystanie z dodatku jak ze skoroszytu 557
  • Zdarzenia związane z obiektami AddIn 558
 • Optymalizacja wydajności dodatków 558
 • Problemy z dodatkami 559
  • Upewnij się, że dodatek został zainstalowany 559
  • Odwoływanie się do innych plików z poziomu dodatku 561

Rozdział 17. Praca ze Wstążką 563

 • Wprowadzenie do pracy ze Wstążką 563
 • Dostosowywanie Wstążki do własnych potrzeb 565
  • Dodawanie nowych przycisków do Wstążki 565
  • Dodawanie przycisków do paska narzędzi Szybki dostęp 568
  • Ograniczenia w dostosowywaniu Wstążki 569
 • Modyfikowanie Wstążki za pomocą kodu RibbonX 570
  • Dodawanie przycisków do istniejącej karty 570
  • Dodawanie pola wyboru do istniejącej karty 576
  • Demo formantów Wstążki 578
  • Przykład użycia formantu DynamicMenu 585
  • Więcej wskazówek dotyczących modyfikacji Wstążki 587
 • VBA i Wstążka 589
  • Dostęp do poleceń Wstążki 589
  • Praca ze Wstążką 589
  • Aktywowanie karty 592
 • Tworzenie pasków narzędzi w starym stylu 592
  • Ograniczenia funkcjonalności tradycyjnych pasków narzędzi w Excelu 2007 i nowszych wersjach 592
  • Kod tworzący pasek narzędzi 593

Rozdział 18. Praca z menu podręcznym 597

 • Obiekt CommandBar 597
  • Rodzaje obiektów CommandBar 597
  • Wyświetlanie menu podręcznych 598
  • Odwołania do elementów kolekcji CommandBars 598
 • Odwołania do formantów obiektu CommandBar 599
 • Właściwości formantów obiektu CommandBar 601
 • Wyświetlanie wszystkich elementów menu podręcznego 601
 • Wykorzystanie VBA do dostosowywania menu podręcznego 603
  • Menu podręczne w jednodokumentowym interfejsie Excela 603
 • Resetowanie menu podręcznego 603
  • Wyłączanie menu podręcznego 606
  • Wyłączanie wybranych elementów menu podręcznego 606
  • Dodawanie nowego elementu do menu podręcznego Cell 606
  • Dodawanie nowego podmenu do menu podręcznego 608
  • Ograniczanie zasięgu modyfikacji menu podręcznego do jednego skoroszytu 610
 • Menu podręczne i zdarzenia 611
  • Automatyczne tworzenie i usuwanie menu podręcznego 611
  • Wyłączanie lub ukrywanie elementów menu podręcznego 612
  • Tworzenie kontekstowych menu podręcznych 612

Rozdział 19. Tworzenie systemów pomocy w aplikacjach 615

 • Systemy pomocy w aplikacjach Excela 615
 • Systemy pomocy wykorzystujące komponenty Excela 617
  • Wykorzystanie komentarzy do tworzenia systemów pomocy 617
  • Wykorzystanie pól tekstowych do wyświetlania pomocy 618
  • Wykorzystanie arkusza do wyświetlania tekstu pomocy 620
  • Wyświetlanie pomocy w oknie formularza UserForm 621
 • Wyświetlanie pomocy w oknie przeglądarki sieciowej 624
  • Zastosowanie plików w formacie HTML 624
  • Zastosowanie plików w formacie MHTML 625
 • Wykorzystanie systemu HTML Help 626
  • Wykorzystanie metody Help do wyświetlania pomocy w formacie HTML Help 628
  • Łączenie pliku pomocy z aplikacją 629
  • Przypisanie tematów pomocy do funkcji VBA 630

Rozdział 20. Moduły klas 631

 • Czym jest moduł klasy? 631
  • Wbudowane moduły klas 632
  • Niestandardowe moduły klas 632
 • Tworzymy klasę NumLock 633
  • Wstawianie modułu klasy 634
  • Dodawanie kodu VBA do modułu klasy 634
  • Zastosowanie klasy NumLock 635
 • Programowanie właściwości, metod i zdarzeń 636
  • Programowanie właściwości obiektów 636
  • Programowanie metod obiektów 638
  • Zdarzenia modułu klasy 638
 • Zdarzenia obiektu QueryTable 639
 • Tworzenie klas przechowujących inne klasy 642
  • Tworzenie klas CSalesRep oraz CSalesReps 642
  • Tworzenie klas CInvoice oraz CInvoices 644
  • Wypełnianie klasy nadrzędnej obiektami 645
  • Obliczanie prowizji 646

Rozdział 21. Problemy z kompatybilnością aplikacji 649

 • Co to jest kompatybilność? 649
 • Rodzaje problemów ze zgodnością 650
 • Unikaj używania nowych funkcji i mechanizmów 651
 • Czy aplikacja będzie działać na komputerach Macintosh? 653
 • Praca z 64-bitową wersją Excela 654
 • Tworzenie aplikacji dla wielu wersji narodowych 655
 • Aplikacje obsługujące wiele języków 656
 • Obsługa języka w kodzie VBA 657
 • Wykorzystanie właściwości lokalnych 658
 • Identyfikacja ustawień systemu 658
 • Ustawienia daty i godziny 660

DODATKI 661

Dodatek A. Instrukcje i funkcje VBA 663

Skorowidz 671