Helion


Szczegóły ebooka

 
Excel 2021 PL. Kurs

Excel 2021 PL. Kurs


Excel - magia liczb w zasięgu ręki!

 • Poznaj arkusz kalkulacyjny od podszewki
 • Wykonuj obliczenia bez najmniejszego wysiłku
 • Zrób wrażenie swoimi raportami i wykresami

Excel 2021 PL. Kurs to podstawowe narzędzie pracy w nowoczesnych biurach rachunkowych, przedsiębiorstwach przemysłowych i instytucjach naukowych. Program umożliwia gromadzenie, porządkowanie, formatowanie i przetwarzanie rozmaitych danych. Pozwala na wykonywanie złożonych obliczeń i symulacji, a także atrakcyjną prezentację ich wyników, wreszcie - wygodną automatyzację powtarzalnych działań. Niezależnie od tego, co chcesz zrobić z liczbami, Excel z pewnością ułatwi i przyspieszy Twoją pracę!

By się o tym przekonać, sięgnij po tę książkę! Jej lektura przybliży Ci podstawowe operacje na danych, dzięki czemu szybko nauczysz się je wprowadzać, edytować, sortować, filtrować, grupować i formatować. Poznasz sposoby poruszania się po arkuszu i wykonywania działań na pojedynczych komórkach, jak również całych wierszach, kolumnach, zakresach i tabelach. Dowiesz się, jak korzystać z formuł i różnego rodzaju funkcji, odkryjesz możliwości, jakie zapewniają tabele przestawne i mechanizmy analizy danych, a także nauczysz się tworzyć przyciągające oko wykresy i generować przejrzyste wydruki.

 • Rozpoczęcie pracy z arkuszem
 • Zabezpieczanie danych
 • Poruszanie się po arkuszu
 • Wprowadzanie i edycja danych
 • Formatowanie komórek
 • Tworzenie wykresów i wydruków
 • Funkcje i formuły arkusza
 • Analysis ToolPak i tabele przestawne

Obierz kurs na wydajność - użyj programu Excel 2021 PL!

Rozdział 1. Idealny pracownik, czyli przeznaczenie arkusza kalkulacyjnego (9)

 • Liliput i Guliwer (9)
 • Na cebulkę (10)
 • Lek na wszystkie dolegliwości (12)
 • Rodzina Microsoft Office (13)
 • W królestwie krasnoludków (14)
 • Trochę fajerwerków (16)
 • Nie tylko Excel (18)
 • Moc z wami (19)
 • Praktyczne dowody (19)
  • Szybkie sortowanie (20)
  • Bezbłędne sumowanie (22)
  • Podatność na zmiany (23)
 • Bajka z morałem (24)
 • Podsumowanie (25)

Rozdział 2. Dwa łatwe kroki (27)

 • Rozpoczynanie pracy (27)
 • Program dla użytkownika (29)
 • Bezpieczeństwo danych (30)
 • Zapisywanie informacji (31)
 • Przykłady (32)
  • Tworzenie pustego arkusza (32)
  • Tworzenie arkusza na podstawie szablonu (33)
  • Wczytywanie dokumentu (35)
  • Uruchamianie programu skojarzonego z plikiem (36)
  • Zapisywanie nowego arkusza (37)
  • Aktualizacja zawartości pliku (38)
  • Zapisywanie arkusza do nowego pliku (40)
  • Testowanie zgodności (42)
 • Podsumowanie (44)

Rozdział 3. Eliminacja niebezpieczeństwa utraty danych (45)

 • To, co najcenniejsze (46)
 • Przykłady (47)
  • Data i godzina zapisu modyfikacji pliku (47)
  • Wyszukiwanie najnowszego pliku (50)
 • Podsumowanie (52)

Rozdział 4. Jak oszczędzać czas (53)

 • Przykłady (54)
  • Opcje ogólne (54)
  • Opcje edycji (57)
  • Opcje wyświetlania (57)
  • Autozapisywanie (58)
  • Domyślny format pliku (58)
 • Podsumowanie (60)

Rozdział 5. Niewiarygodne możliwości (61)

 • Przykłady (66)
  • Wygodne zarządzanie kartami (66)
  • Wydawanie poleceń (68)
  • Ochrona zawartości pliku przed zmianą (69)
  • Odczytywanie współrzędnych komórki (69)
  • Zmiana nazwy arkusza (70)
  • Błyskawiczne obliczenia (70)
 • Podsumowanie (72)

Rozdział 6. Łatwe sposoby zaznaczania (73)

 • Przykłady (75)
  • Zaznaczanie komórki (75)
  • Zaznaczanie sąsiednich komórek (76)
  • Zaznaczanie niesąsiadujących komórek (77)
  • Zaznaczanie sąsiadujących komórek (78)
  • Zaznaczanie wiersza (79)
  • Zaznaczanie kolumny (79)
  • Zaznaczanie arkusza (80)
 • Podsumowanie (81)

Rozdział 7. Mistrzowskie wprowadzanie danych (83)

 • Krnąbrne maszyny (85)
 • Przykłady (86)
  • Wpisywanie danych (86)
  • Kopiowanie danych wewnątrz arkusza (87)
  • Kopiowanie danych z innych aplikacji (88)
  • Serie danych (89)
  • Formuły (90)
 • Podsumowanie (93)

Rozdział 8. Edycja danych (95)

 • Przykłady (97)
  • Wprowadzanie zmian (97)
  • Blokowanie wprowadzania zmian (98)
  • Usuwanie komórek (100)
  • Wyszukiwanie ciągu znaków (101)
  • Zastępowanie ciągu znaków (103)
  • Filtrowanie (104)
 • Podsumowanie (106)

Rozdział 9. Wyjawiamy sekrety formatowania komórek (107)

 • Prosta instalacja (107)
 • Łatwa obsługa (107)
 • Podstępne pułapki (108)
 • Mozolne prace (108)
 • Straszne formaty (109)
 • Zanim wyrzucisz komputer (109)
 • Przykłady (110)
  • Zmiana szerokości kolumny (110)
  • Automatyczna zmiana szerokości kolumny (111)
  • Automatyczna zmiana szerokości kolumn w całym arkuszu (112)
  • Dostosowywanie wielkości czcionki (113)
  • Zmiana domyślnych parametrów tekstu (114)
  • Wpływ szerokości komórki na wyświetlanie jej zawartości (115)
  • Wpływ formatu na wyświetlanie zawartości komórki (116)
 • Podsumowanie (118)

Rozdział 10. 100% gwarancji na przekonanie audytorium (119)

 • Przykłady (122)
  • Jak wykonać wykres? (122)
  • Jak zmienić typ wykresu? (124)
  • Jak przenieść wykres? (125)
  • Kolorowanie mapy (126)
 • Podsumowanie (128)

Rozdział 11. Drukowanie (129)

 • Przykłady (130)
  • Wybór drukarki domyślnej (131)
  • Podział na strony (132)
 • Podgląd wydruku (134)
  • Informacje pomocnicze (135)
  • Drukowanie (138)
 • Podsumowanie (140)

Rozdział 12. Excel jako baza danych (141)

 • Projektowanie bazy danych (142)
 • Przykłady (144)
  • Projektowanie bazy danych (144)
  • Generowanie formularza (144)
  • Wpisywanie danych (146)
  • Wyszukiwanie danych (147)
  • Sortowanie danych (148)
 • Podsumowanie (150)

Rozdział 13. Formuły w praktyce (151)

 • Budowa formuł (151)
 • Błędne działanie formuł (152)
 • Przykłady (154)
  • Wyszukiwanie funkcji (154)
 • Program magazynowy (156)
 • Podsumowanie (161)

Rozdział 14. Samodzielne rozwiązywanie problemów (163)

 • Przykłady (164)
  • Elektroniczny sufler (164)
  • Odgadywanie myśli (165)
 • Podsumowanie (166)

Rozdział 15. Skarby w sieci? (167)

 • Microsoft Office (167)
 • Pomoc techniczna Microsoftu (169)
 • Excel nie potrafi cerować skarpet (171)
 • Kółka zainteresowań (172)
 • Własny biznes (173)
 • Podsumowanie (174)

Rozdział 16. Funkcje czasu i daty (175)

 • Opisy funkcji (176)
  • CZAS (176)
  • CZAS.WARTOŚĆ (177)
  • CZĘŚĆ.ROKU (177)
  • DATA (178)
  • DATA.WARTOŚĆ (179)
  • DNI (180)
  • DNI.360 (180)
  • DZIEŃ.TYG (181)
  • DZIŚ (181)
  • GODZINA (182)
  • JEŻELI (182)
  • MINUTA (183)
  • SEKUNDA (183)
  • TEKST (184)
  • TERAZ (184)
 • Przykłady (184)
  • Porównywanie liczb (185)
  • Formuły daty i czasu (186)
  • Zamiana sekund na minuty i godziny (192)
 • Podsumowanie (196)

Rozdział 17. Proste obliczenia finansowe (197)

 • Opisy funkcji (198)
  • SUMA (198)
  • SUMA.JEŻELI (198)
 • Przykłady (199)
  • Obliczanie salda (199)
  • Sumowanie warunkowe (201)
 • Podsumowanie (204)

Rozdział 18. Korepetycje z matmy (205)

 • Opisy funkcji (206)
  • LICZ.JEŻELI (206)
  • MAX (207)
  • MEDIANA (207)
  • MIN (207)
  • MODUŁ.LICZBY (207)
  • SUMA.ILOCZYNÓW (208)
  • ŚREDNIA (208)
 • Przykłady (208)
  • Obliczanie średniej (208)
  • Obliczanie średniej liczb w obszarze nieciągłym (210)
  • Średnia cena zakupu (211)
  • Wyliczanie różnicy procentowej między dwiema liczbami (213)
  • Mediana grupy liczb (214)
  • Znajdowanie najmniejszej liczby w zakresie (216)
  • Znajdowanie największej liczby w zakresie (217)
  • Zliczanie liczb większych lub mniejszych od wartości progowej (217)
 • Podsumowanie (218)

Rozdział 19. Miarka za miarkę (219)

 • Instalacja dodatku Analysis ToolPak (219)
 • Opis funkcji (221)
  • KONWERTUJ (221)
 • Przykłady (226)
  • Konwertowanie jednostek miary (226)
 • Podsumowanie (229)

Rozdział 20. Funkcje (231)

 • Funkcje finansowe (231)
  • DB (231)
  • FV (233)
  • IPMT (235)
  • NPER (236)
  • PV (238)
 • Funkcje daty i czasu (239)
  • CZAS (239)
  • TERAZ (242)
 • Funkcje matematyczne (244)
  • ACOS (244)
  • ACOSH (249)
  • ASIN (252)
  • ASINH (254)
  • ATAN (256)
  • COS (258)
  • EXP (260)
  • ILOCZYN (262)
  • KOMBINACJE (264)
  • LN (265)
  • LOG (267)
  • LOG10 (270)
  • MOD (274)
  • PI (277)
  • PIERWIASTEK (278)
  • SIN (281)
  • SINH (283)
  • STOPNIE (285)
  • SUMA.KWADRATÓW (287)
  • TAN (288)
  • TANH (290)
 • Podsumowanie (291)

Rozdział 21. Tabele przestawne (293)

 • Dlaczego zajmujemy się tabelami przestawnymi? (293)
 • Filtrowanie tabeli przestawnej (295)
 • Projektowanie tabeli przestawnej (296)
  • Całkowita sprzedaż dla każdej z grup (298)
  • Grupa towarów z najlepszą sprzedażą (299)
  • Towary o najlepszej sprzedaży w grupie (300)
  • Zmiana nazwy nagłówka tabeli przestawnej (302)
 • Aktualizowanie danych (302)
 • Podsumowanie (303)

Zakończenie (305)

 • Guru Excela (306)
 • Pobieranie plików ćwiczeniowych (307)

 • Tytuł: Excel 2021 PL. Kurs
 • Autor: Witold Wrotek
 • ISBN książki drukowanej: 978-83-283-8559-7, 9788328385597
 • Data wydania książki drukowanej: 2022-04-19
 • ISBN Ebooka: 978-83-283-9437-7, 9788328394377
 • Data wydania: 2022-04-19
 • Format: 165x235
 • Identyfikator pozycji: e221ku
 • Kategorie:
 • Wydawca: Helion