Helion


Szczegóły ebooka

 
Doładowanie silników. Pojazdy samochodowe, wyd. 2 / 2006

Doładowanie silników. Pojazdy samochodowe, wyd. 2 / 2006


Podręcznik akademicki, prezentujący systematyczny wykład z zakresu doładowania silników spalinowych i recyrkulacji spalin. Omówiono w nim podstawowe parametry i rodzaje doładowania, przedstawiono zagadnienia związane z poszczególnymi rodzajami doładowania: doładowaniem mechanicznym, turbodoładowaniem, doładowaniem dynamicznym, kombinowanym, typu Comprex oraz najnowszymi rodzajami doładowania silników spalinowych. Uwzględniono też aspekty eksploatacyjne doładowania silników, w tym m. in. chłodzenie powietrza doładowującego i recyrkulację spalin. Odbiorcy książki: studenci wydziałów mechanicznych wyższych uczelni technicznych o kierunku samochodowym i pokrewnych. 

 

  Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów 7
  Wykaz ważniejszych pojęć 9
  Rozdział 1. Wiadomości podstawowe 11
  Rozdział 2. Doładowanie mechaniczne 17
  Rozdział 3. Doładowanie turbosprężarkowe 31
    3.1. Napęd turbosprężarki 32
    3.2. Budowa i rodzaje turbosprężarek 35
    3.3. Poprawa nadążności turbosprężarek 46
    3.4. Dobór urządzenia doładowującego 52
    3.5. Osiągi silników turbodoładowanych 62
    3.6. Rozbudowane systemy doładowania turbosprężarkowego 64
      3.6.1. Doładowanie Maxidyn 64
      3.6.2. Doładowanie Hyperbar 66
      3.6.3. Doładowanie sekwencyjne 68
    3.7. Doładowanie turbosprężarkowe silników o zapłonie iskrowym 76
      3.7.1. Doładowanie silników gaźnikowych 77
      3.7.2. Doładowanie silników zasilanych wtryskowo 77
      3.7.3. Ograniczenia w stosowaniu doładowania 78
      3.7.4. Przykład zastosowania 81
  Rozdział 4. Doładowanie dynamiczne 86
    4.l. Opis metody 86
    4.2. Strona dolotowa silnika 92
    4.3. Teoria falowa 95
    4.4. Efekt bezwładnościowy 97
    4.5. Strona wylotowa silnika 100
    4.6. Dobór układu dolotowego zapewniającego doładowanie dynamiczne 102
      4.6.1. Dobór metodą tradycyjną 103
      4.6.2. Dobór układu dolotowego silnika wysokoprężnego na podstawie jego charakterystyki zewnętrznej 104
    4.7. Przykłady zastosowania 110
  Rozdział 5. Doładowanie kombinowane 116
    5.1. Opis metody 116
    5.2. Dobór układu doładowującego 121
    5.3. Przykłady zastosowania 124
  Rozdział 6. Doładowanie Comprex 130
    6.1. Opis działania doładowarki Comprex 131
    6.2. Teoretyczne podstawy przepływu z uwzględnieniem zjawisk falowych 137
    6.3. Dobór doładowarki Comprex do tłokowego silnika spalinowego 146
    6.4. Eksploatacja silników z doładowaniem Comprex 154
  Rozdział 7. Aspekty eksploatacyjne doładowania silników trakcyjnych 161
    7.1. Uwagi ogólne 161
    7.2. Chłodzenie powietrza doładowującego 162
    7.3. Rozruch silnika doładowanego 169
      7.3.1. Doładowanie dynamiczne, mechaniczne i Comprex 169
      7.3.2. Turbodoładowanie 169
    7.4. Recyrkulacja i toksyczność spalin 173
    7.5. Ekonomiczność pracy silnika 183
    7.6. Właściwości dynamiczne 192
    7.7. Awaryjność urządzeń doładowujących 199
  Rozdział 8. Symulacyjna charakterystyka zewnętrzna silnika turbodoładowanego 202
    8.1. Uwagi ogólne 202
    8.2. Wiarygodność przedstawionej metody 206
  Literatura 210