Helion


Szczegóły ebooka

 
Konstrukcja nadwozi samochodów osobowych i pochodnych, wyd. 3 uaktualnione / 2008

Konstrukcja nadwozi samochodów osobowych i pochodnych, wyd. 3 uaktualnione / 2008


Bogato ilustrowany wykład z zakresu konstrukcji nadwozi samochodów osobowych i pochodnych, z uwzględnieniem historii rozwoju, systematyki, budowy, projektowania, zarysu technologii produkcji, wybranych zagadnień eksploatacyjnych oraz tendencji rozwoju. Praktyczne rozwiązania zespołów nadwozi wraz z elementami wyposażenia i najnowszymi systemami bezpieczeństwa. Odbiorcy książki: studenci wyższych lat studiów magisterskich i inżynierskich kierunków mechanicznych o specjalności samochodowej i pokrewnych, słuchacze studiów podyplomowych w zakresie budowy pojazdów samochodowych, inżynierowie o specjalności samochodowej i pokrewnych, uczniowie techników samochodowych. 

 

  Od Autora 8
  Część I. Zagadnienia ogólne 10
    1. Znaczenie i funkcje nadwozia 10
      1.1. Funkcja użytkowa nadwozia 10
      1.2. Funkcja techniczna nadwozia 11
      1.3. Inne funkcje nadwozia 13
      1.4. Definicja nadwozia 13
    2. Historia i ewolucja nadwozi 15
      2.1. Okres początkowy Antique (do końca 1905 roku) 15
      2.2. Okres Veteran (lata 1906–1918) 19
      2.3. Okres Vintage (lata 1919–1930) 23
      2.4. Okres Classic (lata 1931–1947) 28
      2.5. Okresy Modern i Total effective (po 1948 roku) 31
    3. Klasyfikacje i podziały 36
      3.1. Klasyfikacja nadwozi według formy zewnętrznej 36
        3.1.1. Nadwozia zamknięte 39
        3.1.2. Nadwozia otwarte 45
        3.1.3. Nadwozia mieszane (kombinowane) 49
        3.1.4. Nadwozia pochodne użytkowe 51
      3.2. Podział na sektory handlowe 54
      3.3. Podział nadwozi według przeznaczenia użytkowego 57
      3.4. Inne podziały oraz nadwozia nietypowe 58
  Część II. Budowa nadwozi 68
    4. Ogólna budowa nadwozi samochodów osobowych 68
      4.1. Koncepcja nadwozia 68
        4.1.1. Wymagania prawne 69
        4.1.2. Czynniki marketingowe 72
        4.1.3. Czynniki techniczne 74
        4.1.4. Rozwój unifikacji nadwozi 81
      4.2. Ergonomia 85
        4.2.1. Człowiek w samochodzie 85
        4.2.2. Wymiary wewnętrzne 87
        4.2.3. Inne czynniki ergonomiczne 98
      4.3. Przestrzeń bagażowa 102
      4.4. Wymiary zewnętrzne 115
        4.4.1. Długość całkowita i rozstaw osi 115
        4.4.2. Szerokość całkowita i rozstawy kół 116
        4.4.3. Wysokość całkowita 118
        4.4.4. Zwisy przedni i tylny 118
        4.4.5. Kąty natarcia i zejścia oraz kąt rampowy 120
        4.4.6. Kąt pochylenia szyby przedniej 122
      4.5. Architektura nadwozi 124
        4.5.1. Uwagi ogólne 124
        4.5.2. Bryła nadwozia jako całość 126
        4.5.3. Szczegóły bryły nadwozia 129
        4.5.4. Wnętrze nadwozia 131
        4.5.5. Tuning nadwozia 132
      4.6. Aerodynamika 134
        4.6.1. Rozwój i pojęcia podstawowe 134
        4.6.2. Opory aerodynamiczne 137
        4.6.3. Optymalizacja kształtu samochodów 149
        4.6.4. Aerodynamiczne aspekty bezpieczeństwa i komfortu 160
        4.6.5. Badania i symulacje komputerowe 163
      4.7. Bezpieczeństwo 167
        4.7.1. Uwagi ogólne 167
        4.7.2. Energia, siły i odkształcenia podczas kolizji 169
        4.7.3. Bezpieczeństwo czynne 172
        4.7.4. Bezpieczeństwo bierne 172
        4.7.5. Bezpieczeństwo prewencyjne 182
        4.7.6. Bezpieczeństwo pieszych 185
        4.7.7. Badania i symulacje komputerowe 186
      4.8. Ekologia 195
        4.8.1. Eliminacja szkodliwości 195
        4.8.2. Recykling 196
      4.9. Geometria powierzchni nadwozia 201
        4.9.1. Uwagi ogólne 201
        4.9.2. Pojęcia podstawowe 202
        4.9.3. Metody opracowywania powierzchni 204
        4.9.4. Sposoby tworzenia powierzchni w programach CAD 213
      4.10. Dokumentacja nadwozi 218
        4.10.1. Uwagi ogólne 218
        4.10.2. Opracowanie rysunkowo-modelowe 220
        4.10.3. Opracowanie komputerowe 222
      4.11. Zarys mechaniki i wytrzymałości nadwozi 223
        4.11.1. Obciążenia obliczeniowe 223
        4.11.2. Mechaniczny model kadłuba 235
        4.11.3. Prosta powierzchnia konstrukcyjna i półskorupowy schemat konstrukcji cienkościennej 235
        4.11.4. Obliczenia szczegółowe (MES) 238
    5. Ogólna budowa nadwozi pochodnych od nadwozi samochodów osobowych 243
      5.1. Uwagi ogólne 243
      5.2. Czynniki wpływające na budowę nadwozi adaptowanych i pochodnych 244
      5.3. Nadwozia samochodów dostawczych 245
        5.3.1. Pojazdy dostawcze o nadwoziach adaptowanych z samochodów osobowych bez zmiany struktury 246
        5.3.2. Pojazdy dostawcze o nadwoziach adaptowanych z samochodów osobowych po niewielkiej zmianie struktury 250
        5.3.3. Pojazdy dostawcze o nadwoziach pochodnych od samochodów osobowych 254
      5.4. Nadwozia samochodów terenowych 267
      5.5. Nadwozia specjalizowane 277
      5.6. Rozwiązania specjalne 283
    6. Rozwiązania konstrukcyjne zespołów nadwozi 289
      6.1. Struktury nośne 289
        6.1.1. Ramy nośne 289
        6.1.2. Struktury samonośne 294
        6.1.3. Budowa kadłubów zamkniętych 302
        6.1.4. Budowa kadłubów otwartych
   6.1.5. Materiały 318
   6.2. Poszycia zewnętrzne i pokrywy 320
   6.2.1. Poszycia zewnętrzne 320
   6.2.2. Pokrywy 322
   6.2.3. Wymagania montażowe 334
   6.3. Zewnętrzne elementy wyposażenia 336
   6.3.1. Zderzaki i listwy ochronne 336
   6.3.2. Okna 340
   6.3.3. Elementy ozdobne 345
   6.3.4. Dachy otwierane 346
   6.3.5. Inne elementy wyposażenia zewnętrznego 356
   6.4. Wewnętrzne elementy wyposażenia 362
   6.4.1. Tablica rozdzielcza 362
   6.4.2. Siedzenia i zagłówki 366
   6.4.3. Wykończenie pokryw 376
   6.4.4. Wykładziny wewnętrzne 380
   6.4.5. Inne elementy wyposażenia 383
   6.5. Wyposażenie zwiększające bezpieczeństwo 384
   6.5.1. Pasy bezpieczeństwa 384
   6.5.2. Poduszki gazowe 389
   6.5.3. Inne systemy bezpieczeństwa 397
   6.5.4. Integracja systemów bezpieczeństwa 406
   6.6. Wentylacja, ogrzewanie i klimatyzacja 407
   6.6.1. Wymagania fizjologiczne i funkcjonalne 408
   6.6.2. Budowa układów wentylacji, ogrzewania i ochładzania wnętrza 409
  Część III. Uzupełnienia 420
   7. Zarys technologii produkcji 420
   7.1. Uwagi ogólne 420
   7.2. Technologia kadłubów nadwozi 421
   7.3. Technologia elementów wyposażenia 429
   7.4. Technologia montażu głównego 430
   8. Zagadnienia eksploatacyjne 434
   8.1. Konserwacja nadwozi 434
   8.2. Naprawy nadwozi 437
   9. Tendencje rozwojowe 442
   9.1. Koncepcja ogólna i walory użytkowe 442
   9.2. Architektura 453
   9.3. Struktury nośne, poszycia i pokrywy 460
   9.4. Wnętrze i wyposażenie 467
  Bibliografia 473