Helion


Szczegóły ebooka

 
Zasilanie i sterowanie silników. Pojazdy samochodowe, wyd. 1 / 2004

Zasilanie i sterowanie silników. Pojazdy samochodowe, wyd. 1 / 2004


Podręcznik akademicki poświęcony zagadnieniom zasilania i sterowania silników zarówno benzynowych, jak i wysokoprężnych. Omówiono podstawy tworzenia mieszanki palnej, zasilanie gaźnikowe, zasilanie wtryskiem benzyny silników ZI, zasilanie gazem silników ZI, zasilanie olejem napędowym silników ZS. Przedstawiono budowę układów wtrysku pośredniego i bezpośredniego, układów zapłonowych oraz układów sterowania i ich diagnostykę. 

 

  Wykaz ważniejszych oznaczeń 9
  Część I. Silniki o zapłonie iskrowym
  Rozdział 1. Zarys rozwoju układów zasilania i zapłonu 13
  Rozdział 2. Podstawy tworzenia mieszanki palnej i sterowania 21
  2.1. Współczynnik nadmiaru powietrza 21
  2.2. Granice zapalności mieszanki 24
  2.3. Mieszanki jednorodne i niejednorodne 28
  2.4. Tworzenie mieszanki 35
  2.5. Przepływ i rozdział mieszanki do cylindrów 41
  2.6. Kryteria optymalizacji algorytmów sterowania 45
  2.7. Sterowanie procesem napełniania 49
  2.7.1. Zmiana ilości ładunku w cylindrze 49
  2.7.2. Zmiana długości kolektora dolotowego 52
  2.7.3. Stabilizacja prędkości biegu jałowego 55
  2.8. Sterowanie wtryskiem benzyny 57
  2.8.1. Uwagi ogólne 57
  2.8.2. Obliczanie ilości powietrza płynącego do silnika, w celu określenia czasu wtrysku 58
  2.8.3. Pomiar natężenia przepływu powietrza do silnika 60
  2.8.4. Korekcja składu mieszanki 60
  2.8.5. Regulacja składu mieszanki 62
  2.8.6. Adaptacyjne sterowanie wtryskiem 63
  2.8.7. Wyłączanie cylindrów z pracy 63
  Rozdział 3. Zasilanie gaźnikowe 66
  3.1. Gaźnik elementarny 66
  3.2. Urządzenia dodatkowe gaźnika 70
  3.3. Układy konstrukcyjne gaźników 74
  3.4. Gaźniki sterowane elektronicznie 76
  Rozdział 4. Wtrysk pośredni 81
  4.1. Wtrysk jednopunktowy 81
  4.1.1. Pompa paliwa 81
  4.1.2. Zespół wtryskiwacza 83
  4.1.3. Inne systemy w układzie zasilania paliwem 85
  4.2. Wtrysk wielopunktowy 90
  4.2.1. Wtrysk ciągły sterowany mechanicznie 90
  4.2.2. Wtrysk okresowy sterowany elektronicznie 97
  4.2.3. Wtrysk wielopunktowy w silnikach doładowanych 112
  4.2.4. Wtrysk wielopunktowy w silnikach motocyklowych 113
  Rozdział 5. Wtrysk bezpośredni 116
  Rozdział 6. Zasilanie gazem 124
  6.1. Wprowadzenie 124
  6.2. Zasilanie mieszaniną propanu i butanu 125
  6.2.1. Uwagi ogólne 125
  6.2.2. Instalacja podciśnieniowa do silników gaźnikowych 127
  6.2.3. Instalacje zasilania gazem w układach o mechanicznym sterowaniu wtryskiem benzyny 128
  6.2.4. Elektronicznie sterowane instalacje jednopunktowego doprowadzenia gazu 129
  6.2.5. Instalacja wielopunktowego doprowadzenia odparowanego gazu pod nadciśnieniem 131
  6.3. Zasilanie gazem ziemnym 134
  Rozdział 7. Zapłon 139
  7.1. Zadania układu zapłonowego 139
  7.1.1. Uwagi ogólne 139
  7.1.2. Kąt wyprzedzenia zapłonu; 140
  7.1.3. Energia iskry - potrzeby intensyfikacji wyładowania w pewnych stanach pracy 141
  7.2. Techniczna realizacja zapłonu 142
  7.2.1. Uwagi ogólne 142
  7.2.2. Elementy układów zapłonowych 144
  7.2.3. Klasyczny zapłon stykowy 148
  7.2.4. Zapłon tranzystorowy 150
  7.2.5. Zapłon kondensatorowy 151
  7.2.6. Elektroniczny zapłon rozdzielaczowi 152
  7.2.7. Elektroniczny zapłon bezrozdzielaczowy 153
  7.2.8. Elektroniczny zapłon z indywidualnymi cewkami zapłonowymi 155
  7.2.9. Wykrywanie spalania stukowego 156
  Rozdział 8. Sterowanie wtryskiem i zapłonem 163
  8.1. Wprowadzenie 163
  8.2. Czujniki stosowane w układach sterowania 164
  8.3. Transmisja danych pomiędzy sterownikami 170
  8.4. Komunikacja z kierowcą 173
  Rozdział 9. Badania i diagnostyka układów wtrysku i zapłonu 175
  9.1. Badania mające na celu rozwój konstrukcji silników 175
  9.2. Badania diagnostyczne w stacjach serwisowych 177
  9.3. Badania układów zapłonu 188
  9.4. Diagnostyka pokładowa EOBD 189
  Część II. Silniki o zapłonie samoczynnym
  Rozdział 10. Zarys rozwoju układów zasilania 195
  Rozdział 11. Wtrysk paliwa i przygotowanie mieszanki 202
  11.1. Wymagania ogólne i podział układów wtryskowych 202
  11.2. Rozpylanie paliwa w komorze spalania 204
  11.3. Wpływ wtrysku paliwa na proces spalania; 210
  11.4. Wpływ wielkości charakteryzujących wtrysk paliwa na parametry pracy silnika 219
  Rozdział 12. Wtrysk sterowany mechanicznie 222
  12.1. Układy wtryskowe z pompą o sterowaniu szczelinowym 222
  12.2. Układy z pompowtryskiwaczami 231
  12.3. Rozdzielaczowe pompy wtryskowe 237
  12.4. Regulacja prędkości obrotowej w sposób mechaniczny 242
  Rozdział 13. Zasilanie za pomocą pomp wtryskowych sterowanych elektronicznie 248
  13.1. Kryteria projektowania algorytmów sterowania 248
  13.2 Główne i korekcyjne parametry sterujące 250
  13.3. Układy z tradycyjnymi pompami wtryskowymi i sterowaniem elektronicznym 252
  13.3.1. Rzędowe pompy z nastawnikiem listwy zębatej 252
  13.3.2. Pompy z tłokorozdzielaczem i nastawnikiem elektromagnetycznym 256
  13.3.3. Promieniowe rozdzielaczowe pompy wtryskowe z zaworami elektromagnetycznymi 262
  13.4. Sterowniki pomp wtryskowych 268
  13.5. Funkcje realizowane przez sterownik silnika 270
  13.5.1. Sterowanie recyrkulacją spalin 270
  13.5.2. Sterowanie ciśnieniem doładowania układu z turbosprężarką 271
  13.5.3. Sterowanie hamulcem silnikowym 272
  13.5.4. Wstępne podgrzewanie komory spalania 272
  13.5.5. Tłumienie dużych zmian momentu obrotowego 273
  Rozdział 14. Zasilanie za pomocą pompowtryskiwaczy sterowanych elektronicznie 274
  Rozdział 15. Zasilanie zasobnikowe 284
  Rozdział 16. Badania i diagnostyka układów zasilania 296
  16.1. Badania mające na celu rozwój konstrukcji silników 296
  16.2. Badania diagnostyczne w stacjach serwisowych 298
  Piśmiennictwo 307