Helion


Szczegóły ebooka

FUNKCJONOWANIE  BEZZAŁOGOWYCH SYSTEMÓW POWIETRZ-NYCH  W SFERZE CYWILNEJ

FUNKCJONOWANIE BEZZAŁOGOWYCH SYSTEMÓW POWIETRZ-NYCH W SFERZE CYWILNEJ

Zdaniem autora, główne ograniczenia, wpływające na powolny rozwój rynku cywilnych zastosowań bezzałogowych statków powietrznych, obejmują trzy kluczowe obszary: rozbieżności w jednoznacznym klasyfikowaniu bezzałogowych systemów powietrznych, w tym wieloznaczna terminologia i typologia; trudności w integracji bezzałogowych systemów powietrznych z załogowym lotnictwem cywilnym, zwłaszcza wykonywanie lotów w niewydzielonej przestrzeni powietrznej; aspekty społeczne funkcjonowania bezzałogowych systemów powietrznych w środowisku cywilnym.

 SPIS TREŚCI

WSTĘP            4

1. IDENTYFIKACJA BEZZAŁOGOWYCH SYSTEMÓW POWIETRZNYCH          10

1.1. Rozwój bezzałogowych systemów powietrznych – historyczne doświadczenia     10

1.2. Bezzałogowy system powietrzny – terminologia i klasyfikacje    32

1.3. Komponenty bezzałogowego systemu powietrznego       45

1.4. Uogólnienia          58

2. WYBRANE OBSZARY ZASTOSOWAŃ CYWILNYCH BEZZAŁOGOWYCH SYSTEMÓW POWIETRZNYCH    61

2.1. Zdolności i ograniczenia bezzałogowych systemów powietrznych w zastosowaniach cywilnych           61

2.2. Zapobieganie katastrofom i zarządzanie kryzysowe         68

2.3. Ochrona infrastruktury krytycznej 75

2.4. Zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego        79

2.5. Wsparcie badań naukowych         86

2.6. Uogólnienia          89

3. BEZZAŁOGOWE SYSTEMY POWIETRZNE – MIĘDZYNARODOWE OBSZARY REGULACYJNE         91

3.1. Główne obszary prawne związane z funkcjonowaniem zdalnie sterowanych systemów powietrznych – potrzeby zmian         94

3.2. Operacje zdalnie sterowanych systemów powietrznych   100

3.3. Zdalnie sterowany system powietrzny – kwestie certyfikacyjne    115

3.4. Licencjonowanie personelu lotniczego zdalnie sterowanych systemów powietrznych          129

3.5. Uogólnienia          131

4. BEZZAŁOGOWE SYSTEMY POWIETRZNE – EUROPEJSKIE OBSZARY REGULACYJNE     134

4.1. Rynek i przemysł zdalnie sterowanych systemów powietrznych

w Unii Europejskiej     139

4.2. Bezpieczna integracja zdalnie sterowanych systemów powietrznych w europejskiej przestrzeni powietrznej            143

4.3. Wymagania w obszarze częstotliwości radiowych dla zdalnie sterowanych systemów powietrznych 150

4.4. Społeczny wymiar funkcjonowania zdalnie sterowanych systemów powietrznych          153

4.5. Badania i rozwój zdalnie sterowanych systemów powietrznych w Unii Europejskiej     156

4.6. Mapa drogowa integracji zdalnie sterowanych systemów powietrznych z europejskim systemem lotnictwa       162

4.7. Aspekty prawne funkcjonowania zdalnie sterowanych systemów powietrznych w Polsce          176

4.8. Uogólnienia          181

ZAKOŃCZENIE 184

BIBLIOGRAFIA 186

  • Tytuł: FUNKCJONOWANIE BEZZAŁOGOWYCH SYSTEMÓW POWIETRZ-NYCH W SFERZE CYWILNEJ
  • Autor: Tadeusz Zieliński
  • ISBN Ebooka: 978-83-644-4739-6, 9788364447396
  • Data wydania ebooka: 2016-04-05
  • Identyfikator pozycji: e_0030
  • Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Silva RERUM